Gala Kultury - Pismo przewodnie (pobierz)
Gala Kultury - Regulamin (pobierz)
Gala Kultury - Karta (pobierz) 

 

   

ZOBACZ WIĘCEJ

                                      


2014 – 200-lecie urodzin Oskara kolberga 

Henryk Oskar Kolberg 1814-1890 
Etnograf, kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie, utrwalił w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych pt. „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Zapisy muzyki i tekstów folkloru ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot lokalnych do dziś są wykorzystywane w pracach badawczych oraz zawodowej i amatorskiej twórczości muzycznej.

W żadnym kraju i żadnym narodzie
nie obdarzyła tak nauki praca jednego człowieka

                                                   
I. Kopernicki

 

 

OGŁOSZENIE !!!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko
instruktora ds. kultury żywego słowa
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532-49-27

 

OGŁOSZENIE !!!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

młodszego instruktora ds. muzyki

w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532-49-27


OGŁOSZENIE !!!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

ogłasza konkurs na zastępstwo młodszego instruktora ds. muzyki
(prowadzenie Chóru Chłopięcego ,,Słowiki Lubelskie”)
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532-49-27

 


OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że W SPRAWACH ZWIĄNYCH Z PROMOCJą I MARKETINGIEM WOK
KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL:

promocja.wok@gmail.com


OGŁOSZENIE !!!

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wynajmie sale – możliwość organizacji wystaw, konferencji, imprez służbowych, okolicznościowych, marketingowych, prezentacji itp. (siedem dni w tygodniu, do 80 osób, catering)

Informacja: Krzysztof Makuch, tel. 81 5324208,09 wew. 14