UWAGA !!!
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. STANISŁAWA JOPKA

PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 25. WRZEŚNIA 2019 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

  

zdecydował o ustanowieniu patronów 2019 roku.
Uhonorowani w ten sposób zostali:
Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz,
Stanisław Moniuszko

a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie