Archiwum

 


ZAPRASZAMY na
13 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich
01. - 03. 07. 2017 - Lublin 

 

MARTA POHREBNY GRAND PRIX


PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW
   XIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU
   TEATRÓW  NIEWIELKICH
  LUBLIN,  DNIA  1 – 3  LIPCA  2017  ROKU 

 

 

Rada  Konsultantów 

1.  Mieczysław Wojtas  -  przewodniczący

2.  Urszula Brytan – Golejewska

3.  Jan  Zdziarski

 

 

      W  XIII  edycji  Festiwalu  wzięło udział  20 wykonawców  z różnych regionów Polski, prezentując 20 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy sceniczne). Prezentacje teatralne dotykały głównie problemów współczesnej rzeczywistości, ukazując różne konflikty i relacje międzyludzkie oraz indywidualne dramaty i przeżycia wewnętrzne bohaterów spektakli.

Ich twórcy wspomagali się zarówno bogatą literaturą współczesną jak i sztandarową klasyką literacką, a także w wielu przypadkach scenariuszami autorskimi. Rada konsultantów postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia honorowe. 

 

GRAND  PRIX  FESTIWALU 

 

nagrodę w wys. 2000 zł            

otrzymuje  Marta  Pohrebny  z  Zielonej Góry za spektakl  Rozmaryn ,w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek 

 

 

NAGRODA   w  wys. 750 zł

 

dla  Edwarda  Kotłowskiego  ze Stalowej Woli  za uwiedzenie widza szlachetnym  brzmieniem słowa poetyckiego w spektaklu  Odkąd zniknęła…w reż. Anety Adamskiej i Macieja Szukały.

 

NAGRODA   w wys. 750 zł.

 

dla  Pawła Zieglera  z  Katowic  za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu  Jarosław Ocalony  w reż. Jarosława Filipskiego.

 

NAGRODA  w wys.750 zł

 

dla  Mileny Piejko   z Jarosławia  za dyscyplinę aktorską budowania postaci w spektaklu  Być szczęśliwym   , opowiadającym w baśniowej konwencji o trudnych problemach rodzinnych w reż. Pawła Sroki.

 

NAGRODA   w wys. 750 zł

 

dla  Katarzyny Dominiak  ze Świnoujścia  za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny,w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak.

 

NAGRODA  w wys. 750 zł

 

dla  Mateusza Deskiewicza  z Gdyni za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu  Być jak Charlie Chaplin  w reż. Piotra Wyszomirskiego i Mateusza Deskiewicza. 

 

WYRÓŻNIENIE  SPECJALNE  w wys. 250 zł

 

dla  Nikodema Mazura  z Dębna za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan  w reż. Anatola Wierzchowskiego. 

 

WYRÓŻNIENIA  HONOROWE 

 

 • dla  Marty Łaskiej  z Białej Podlaskiej  za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu  Lalki, ciche siostry moje  w reż. Romana Uścińskiego  i Marty Łaskiej
  dla  Patryka Rybusa  z Bydgoszczy za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer  .
 • dla  Kingi Kani  z Dębicy za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej  „obcego” z perspektywy dziecka w spektaklu  To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń. 

 

Rada Konsultantów przyznała również

WYRÓŻNIENIE  HONOROWE

 

Małgorzacie Paszkier - Wojcieszonek  z Zielonej Góry za reż. spektaklu Rozmaryn . 

 

       Rada Konsultantów  serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w  XIII  Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich i z satysfakcją podkreśla wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów oraz małych form  scenicznych. XIII edycja Festiwalu oscylowała wokół ważnych problemów i spraw współczesności ale także jednostkowych ludzkich dramatów  przeżywanych samotnie z  niezwykłą intensywnością. Duża wrażliwość psychiczna często jeszcze bardzo młodych wykonawców pozwoliła na szczery i wiarygodny przekaz problemów ich bohaterów. Różnorodne poszukiwania w obrębie estetyki, formy teatralnej i nowych środków wyrazu sprawiły, że festiwalowe wydarzenia były ciekawe, barwne i żywe.

 

Rada Konsultantów dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury za finansowe wsparcie. Szczególnie pragnie podkreślić pomoc finansową  miasta Lublin w realizacji całego projektu teatralnego.

 

Wyjątkowe podziękowanie składa Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za trud organizacyjny, dbałość o artystyczny wyraz imprezy i stworzenie przyjaznej, ciepłej aury teatralnych spotkań. Podziękowania kieruje również do Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury , szczególnie dziękuje Iwonie Niewczas i Patrykowi Pawelcowi za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu oraz wielką życzliwość i zrozumienie.

 

Rada Konsultantów

 

 

 

REGULAMIN 13 OFTN - POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIOWA 13 OFTN - POBIERZ

 

GRAND PRIX 2016 - MATEUSZ NOWAK

 

      PROTOKÓŁ  Z  OBRAD RADY KONSULTACYJNEJ 

    PRZEGLĄDU FINAŁOWEGO

  XVIII  FESTIWALU  NAJCIEKAWSZYCH  WIDOWISK
  8 – 9 MAJA  2017 R.

    ORGANIZATOR:  WOJEWÓDZKI  OŚRODEK KULTURY 
W LUBLINIE

  MIEJSCE FESTIWALU:  DOM KULTURY LSM
UL. WALLENRODA 4A

 

 

Rada  konsultacyjna w składzie:

1. Urszula Brytan – Golejewska

2. Mieczysław  Wojtas

3. Przemysław Gąsiorowicz

po obejrzeniu 18 spektakli teatralnych postanowiła przyznać :

NAGRODY  w  wys. 500 zł


TEATRY  MŁODZIEŻOWE 

 

1.  Teatrowi „Kropka po prostu”  z  IX LO  w Lublinie

za dostrzeżenie problemu uzależnień młodego pokolenia od telefonów komórkowych, ukazanego w interesującej formie teatralnej autorskiego spektaklu  Jednokomórkowce  w reż. Katarzyny Kasprzyckiej

2.  Teatrowi „NOTOCO”  z  Centrum Kultury i Promocji  w Kraśniku

za stworzenie klimatu, sprzyjającego teatralnej dyskusji o relacjach rodzinnych

w autorskim spektaklu  Tak nie musiało być  w reż. Moniki Nitkiewicz

3.  Teatrowi „Straszydełka”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie Majoracie za wiarygodny  przekaz intelektualnych rozważań o ludzkiej grze pozorów i prawdy w kameralnym spektaklu  Garby  w reż. Sławomira Żyłki

4.  Teatrowi Małych Form  „Sylaba” z  Białej Podlaskiej

za szczególną wrażliwość odczuwania zawiłości psychicznych człowieka i  artystyczną dojrzałość przekazu scenicznego w monodramie  Lalki, ciche siostry moje  w wykonaniu Marty Łaskiej  i reż. Romana Uścińskiego

 

WYRÓŻNIENIA

 

1.  Teatrowi  SPUT 2  z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

w Puławach  za ukazanie środkami teatralnymi problemu przemocy i wykluczenia wśród młodzieży szkolnej w spektaklu  Gra w człowieka

w reż. Katarzyny Grudzień

2.  Teatrowi  „Puk – Puk”   z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku

za perfekcyjny warsztat teatralny i pomysły inscenizacyjne zaprezentowane w spektaklu  Wnętrze  w reż. Katarzyny Marjasiewicz

3.  Teatrzykowi z ZSPG   w Gromadzie

za twórczy wkład zespołu  w poetycko - groteskową  kreację obrazu społeczeństwa i wykorzystanie ciekawych środków wyrazu scenicznego w spektaklu   Ostatni wódz”   w reż.  Małgorzaty Procner

4.   Teatrowi  „NOTOCO”  z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

za wykorzystanie ruchu w trafnym oddaniu zaburzonych relacji międzyludzkich

w spektaklu  Cisza  w reż. Moniki Nitkiewicz

5.  Teatrowi  „Baza” z Bazanowa

za walory edukacyjne związane z przywołaniem regionalnej obrzędowości  ludowej w języku gwarowym oraz dopracowaną w detalu scenografię, oddającą autentyzm dawnego warsztatu tkackiego w widowisku  „Nie na próżnom lenek siała”  w reż. Joanny Zakrzewskiej i Adriana Bondela

6.   Teatrowi „Straszydełka”   z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulan – Majoracie za przekonującą interpretację postaci flamandzkiego malarza w monodramie  „Pasja według Adriaena Brouwera”  wykonanym przez Rafała Nurzyńskiego w reż. Sławomira Żyłki.

 

TEATRY  DZIECIĘCE

 

Rada  Konsultacyjna po obejrzeniu 19 dziecięcych spektakli teatralnych postanowiła przyznać:

NAGRODY  w wys. 500 zł

 

1.  Grupie teatralnej  „Chochliki”  ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

za pouczające, pełne urody i teatralnego zmysłu widowisko o charakterze obrzędowym  Wielkanocny Kogel – Mogel”  w reż. Jolanty Kryk i Anny Kwiatkowskiej

2.  Teatrowi Dziecięcemu  „Kaprys”  z  Centrum Kultury i Promocji

w Piotrowicach  za  wyrazistość postaci, temperament sceniczny dzieci i wysmakowaną artystycznie scenografię w spektaklu  Koci Koncert

w reż. Barbary Gąbki

3.  Grupie Teatralnej  z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Dereźni

za udany debiut teatralny; przekonujące oddanie emocji granych postaci, energię sceniczną małych wykonawców, rytm oraz dynamikę inscenizacji  „O służącej, która pokochała kupca”  w reż. Alicji Chołyst

4.  Teatrowi  „Dziupla”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

za umiejętne wpisanie w dramaturgię przedstawienia  dwóch odmiennych konwencji teatralnych oraz wydobycie klimatu tajemniczości i sensacji w spektaklu  Dziura w moście  w reż. Arkadiusza Jurka

 

WYRÓŻNIENIA

 

1.  Teatrowi  „Gadułki”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie

za poczucie humoru i wysmakowane estetycznie kostiumy w spektaklu

Kot w butach  w reż. Marioli Pacholskiej-Roczon

2.  Teatrowi „Muchomor”  z  Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

za piękne stylowe lalki i ich animację w ciekawie zakomponowanej przestrzeni  scenicznej oraz wykorzystanie żywej muzyki i wokalu w spektaklu

 O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce   w reż. Grażyny Idzik-Dominiak

3.  Teatrowi  „Małe Straszydełka”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie Majoracie  za kulturę słowa i  zespołową zabawę formą teatralną w  inscenizacji  pt. Wycieczka  w reż. Sławomira Żyłki i Barbary Michalczuk

4.  Teatrowi  „Animalo”  z  Domu Kultury w Dubecznie

za udany debiut teatralny i  zaskakującą autorską adaptację klasycznej bajki  Jaś i Małgosia zrealizowanej w konwencji teatru lalkowego w reż. Moniki Doszko

 

WYRÓŻNIENIA  INDYWIDUALNE

otrzymują:

 

Laura Rapa i Samuel Bartosiński za role wykonane w spektaklu   

„O służącej, która pokochała kupca”  z ZSPiG  w Dereźni

 

Rada Konsultacyjna  XVIII edycji Festiwalu Najciekawszych Widowisk

dziękuje nauczycielom i instruktorom za wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pasji teatralnych, rozwijanie wrażliwości artystycznej, naukę kultury żywego słowa oraz przybliżanie polskiej literatury dramatycznej, poezji i tekstów dla dzieci. Z satysfakcją dostrzega wyrównany poziom artystyczny  zaprezentowanych w Festiwalu widowisk teatralnych, zarówno w kategorii dziecięcej jak i młodzieżowej. Różnorodność stylistyczna spektakli, wielość zastosowanych konwencji teatralnych i szeroki wachlarz zainteresowań tematycznych oraz problemowych, dostarczyła uczestnikom Festiwalu dużo wzruszeń, zabawy i estetycznych wrażeń. Skala zaproponowanych doznań, problemów dotykających współczesności , relacji międzyludzkich , tradycji oraz dziecięca radość tworzenia teatru świadczą o wielkiej potrzebie artykułowania przez młode pokolenie własnych przemyśleń, niepokojów ale także potrzebie poczucia humoru, zabawy bądź zanurzenia się w tajemniczy świat baśniowych bohaterów. To bardzo obiecująca i optymistyczna perspektywa wychowania dzieci i młodzieży przez teatr do dorosłego, pięknego życia.

Rada Konsultacyjna dziękuje również  Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury- organizatorowi imprezy za nieustanne wspieranie idei teatru, przygotowanie i sprawne przeprowadzenie prezentacji konkursowych.

 

Rada  Konsultacyjna 


FESTIWAL NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK

08.05.2017 R

DOM KULTURY LSM

UL. WALLENRODA 4A

 

Drodzy Państwo

Dotychczas odbyło się 19 Przeglądów  Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Z tych Przeglądów organizatorzy zakwalifikowali 21 przedstawień – lista poniżej. 

Teatry dziecięce - godz. 9.00


 1. Grupa teatralna "Marionetka" – Sz. P. W Palikijach – spektakl " Wariacje na temat wiersza J Brzechwy – Dziura w moście"

 2. "Kociaki" – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach – spektakl "DOBRY  UCZYNEK SKRZATÓW"

 3. Grupa teatralna "Chochliki" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl "Wielkanocny Kogel - Mogel

 4. Teatr Dziecięcy "Kaprys" – CKiP w Piotrowicach – "Koci Koncert"

 5. Grupa teatralna "Wszyscy na scenę" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl Podróż wyobraźni"

 6. Gadułki – GOK w Milejowie – spektakl "Kot w butach"

 7. "Studio dzieciaków" -Szkoła Podstawowa nr. 1 w Parczewie – spektakl "Zabawa w ..."

 8. Bez tremy – Szkoła Podstawowa w Skorczycach – spektakl - "Tajemniczy gość"

 9. Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce"

 10. Arlekin – Zespół Szkół w Kocku – spektakl "Wszystkie smoki otym wiedzą"

 11. eŁforia – PSPzOI w Janowie Lubelskim – spektakl  "INTERNET to nie wszystko"

 12. ... - ZSPiG w Dereźni – spektakl "O służącej, która pokochała kupca"

 13. Teatrzyk Szkolny – SP Smólsko Duże – spektakl "Krzywa bajka"

 14. Małe "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Wycieczka"

 15. NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Tak nie musiało być"

 16. CARPE DIEM – Opolskie Centrum Kultury – spektakl "Dary"

 17. "Animalo" – Dom Kultury w Dubecznie – spektakl "Jaś i Małgosia"

 18. "Promyczki" – Sz. P. Grabowiec – spektakl "Zabi Król"

 19. " WiRaSe – czyli Wielka Radość Serc" – ZSP Sabaudia – spektakl "Bądź sobą"

 20. Szkolne Koło Teatralne – ZszP w Łaszczówce – spektakl "OPOWIEŚCI Z NARNI

 21.  Teatr "Dziupla" – GOK w Trawnikach – spektakl "Diura w moście"

 

 


FESTIWAL NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK

09.05.2017 R

DOM KULTURY LSM

UL. WALLENRODA 4A

  

Drodzy Państwo

Dotychczas odbyło się 19 Przeglądów  Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Z tych Przeglądów organizatorzy zakwalifikowali 18 przedstawień – lista poniżej. 

 Teatry młodzieżowe - godz. 9.00

1. Grupa teatralna "Trema " - Gimnazjum w Wojciechowie – spektakl " To i owo"

2. Grupa Teatralna "Mimo wszystko" – Gimnazjum nr. 1 w Łęcznej – spektakl "Bracia Naszego Boga"

3. Teatr SPUT2 – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "GRA W CZŁOWIEKA"  

4. Teatr Puk – Puk – MOK w Świdniku – spektakl " Wnętrze"

5. Feniks – Gimnazjum nr. 2 w Radzyniu Podlaskim – spektakl "Wiatr wieje tam, gdzie chce"

6. Teatr "STRSZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Pasja według Adriena Brouwera"

7. "Ryzykanci" Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie – spektakl "TRIO ABSURDALNE

8. Z KSIĘŻYCEM"

9. Teatrzyk z ZSPG w Gromadzie – spektakl "Ostatni wódz"

10. Teatr "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat - spektakl "Garby

11. "TEATR KROPKA PO PROSTU" – IX LO w Lublinie – spektakl "JEDNOKOMÓRKOWCE"

12. "Elipsa" – Biała Podlaska – spektakl "Moja mała zagłada"

13. Teatr domowy "Już Kończymy" – Radzyń Podlaski – spektakl "Kołatka"

14. Teatr Małych Form "Sylaba" – Biała Podlaska – spektakl "Lalki , ciche siostry moje"

15. W cieniu sufitów – GOKiS w Woli Osowińskiej – spektakl "W cieniu sufitów"

16. "Baza" – Bazanów – spektakl "Nie na próżnom lenek siała"

17. NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "CISZA"

18. Teatr "Takie nie inne" – ZSz w Płoskiem – spektakl "Mały Książe"

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU - do pobrania

KARTA PRZEGLĄDU - do pobrania

 

  Powiatowe Przeglądy Teatrów Diecięcych i Młodzieżowych

    województwa LUBELSKIEGO

 

–      15 marca – Parczew

–      30 marca – Hrubieszów

–      30 marca – Puławy

–      04 kwietnia – Łuków

–      06 kwiatnia – Radzyń Podlaski

–      10 kwietnia – Opole Lubelskie

–      11 kwietnia – Kraśnik

–      12 kwietnia – Ryki

–      19 kwietnia – Janów Lubelski

–      20 – 21 kwietnia – Tarnogród

–      22 -23 kwietnia – Biała Podlaska

–      24 kwietnia – Łęczna

–      25 kwietnia -Rejowiec

–      26 kwietnia – Zamość

–      27 kwietnia – Tomaszów Lubelski

–      28 kwietnia – Bełżyce

–      30 kwietnia - Hańsk

  

   

 

   

1.                  Grupa teatralna "Marionetka" – Sz. P. W Palikijach – spektakl " Wariacje na temat wiersza J Brzechwy – Dziura w moście"

2.                  "Kociaki" – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach – spektakl "DOBRY  UCZYNEK SKRZATÓW"

3.                  Grupa teatralna "Chochliki" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl "Wielkanocny Kogel -

Mogel

4.                  Teatr Dziecięcy "Kaprys" – CKiP w Piotrowicach – "Koci Koncert"

5.                  Grupa teatralna "Wszyscy na scenę" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl Podróż wyobraźni"

6.                  Gadułki – GOK w Milejowie – spektakl "Kot w butach"

7.                  "Studio dzieciaków" -Szkoła Podstawowa nr. 1 w Parczewie – spektakl "Zabawa w ..."

8.                  Bez tremy – Szkoła Podstawowa w Skorczycach – spektakl - "Tajemniczy gość"

9.                  Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "O      Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce"

10.              Arlekin – Zespół Szkół w Kocku – spektakl "Wszystkie smoki otym wiedzą"

11.              eŁforia – PSPzOI w Janowie Lubelskim – spektakl  "INTERNET to nie wszystko"

12.              ... - ZSPiG w Dereźni – spektakl "O służącej, która pokochała kupca"

13.              Teatrzyk Szkolny – SP Smólsko Duże – spektakl "Krzywa bajka"

14.              Małe "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Wycieczka"

15.              NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Tak nie musiało być"

16.              CARPE DIEM – Opolskie Centrum Kultury – spektakl "Dary"

17.              "Animalo" – Dom Kultury w Dubecznie – spektakl "Jaś i Małgosia"

18.              "Promyczki" – Sz. P. Grabowiec – spektakl "Zabi Król"

19.              " WiRaSe – czyli Wielka Radość Serc" – ZSP Sabaudia – spektakl "Bądź sobą"

20.              Szkolne Koło Teatralne – ZszP w Łaszczówce – spektakl "OPOWIEŚCI Z NARNI

 

 

UWAGA !!!

PROTOKÓŁ 49 OPSL - ZOBACZ I POBIERZ


PROGRAM 49. OPSL

 

19 maja 2017 r.– piątek

godz. 10.00

sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

Uroczyste otwarcie 49 Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

godz. 10.15

Teatr na dzień dobry

„Wilk i koźlęta" wg Braci Grimm

Teatr „To i Owo” Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Puławy, woj. lubelskie 

Scenariusz i reżyseria: Barbara Mikołajczuk

Opracowanie plastyczne i  scenografia: Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołajczuk

Opracowanie muzyczne – Łukasz Mikołajczuk

godz. 10.40

mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

Prezentacje spektakli – cz. I

„O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce  wg Marty Guśniowskiej 

Teatr Lalek „Muchomor” Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Puławy, woj. lubelskie

Scenariusz i reżyseria: Grażyna Idzik – Dominiak

Opracowanie plastyczne: Grażyna Idzik – Dominiak

Muzyka: Zbigniew Jonak

Forma: lalka sycylijka, czas: 30 min.

godz. 11.20

sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

"Kto, kto, kto robi hu, hu, hu?" wg Petera Schneidera

Grupa Teatralna "Lalkarze" młodsza Spytkowice Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, woj. małopolskie

Scenariusz i  reżyseria: Anna i Jacek Krakowiakowie

Opracowanie plastyczne i muzyczne: Anna i Jacek Krakowiakowie

Forma: lalki żyworękie, czas: 25 min.

godz. 12.15

„Jak rozweselić pechowego nosorożca” wg Leszka Kołakowskiego

Teatr „Przecinek” Centrum Kultury Ostrów Lubelski, woj. lubelskie

Scenariusz i reżyseria: Urszula Gruszczyk

Opracowanie plastyczne i scenografia: Urszula Gruszczyk

Opracowanie muzyczne: Wojciech Durak, Małgorzata Sobczyńska

Forma: kukiełki, żywy plan, czas: 30 min.

godz. 14.00

sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

„Franek i jego rower”

Teatr „OdCieni” Białystok Fundacja „Przestrzeń” Wasilków, woj. podlaskie

scenariusz i reżyseria: Małgorzata Sienkiewicz

Opracowanie plastyczne i scenografia: Małgorzata Sienkiewicz z Zespołem

Opracowanie muzyczne: Małgorzata Sienkiewicz

Forma: animacja lalek cieniowych, czas: 40 min. 

godz. 14.50

mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

"Pół żartem, pół serio"

Grupa Teatralna "Lalkarze" starsza Spytkowice Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, woj. małopolskie

Scenariusz i reżyseria: Anna i Jacek Krakowiakowie

Opracowanie plastyczne i muzyczne: Anna i Jacek Krakowiakowie

Forma: marionetki, czas: 25 min

godz. 15.25

sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

"Dziura w moście" wg Wandy Chotomskiej

Teatr "Dziupla" Gminny Ośrodek Kultury Trawniki, woj. lubelskie

Scenariusz i reżyseria: Arkadiusz Jurek

Opracowanie plastyczne i scenografia: Arkadiusz Jurek, Monika Wójcik

Opracowanie muzyczne: Arkadiusz Jurek, Andrzej

Forma: teatr żywego planu, teatr czarny, czas: 20 min.

godz. 16.00

Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach

Rozstrzygnięcie konkursu „Lalka i Plakat Spotkań 2017”

godz. 17.30

Aneks - Galeria Puławskiego Ośrodka Kultury – wernisaże:

–        wystawa pokonkursowa na „Lalkę i Plakat Spotkań 2017”

–        wystawa fotograficzna retrospektywna „48. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy w obiektywie  Daniela Mroza„

20 maja 2017 r.– sobota

godz. 9.30 – 17.30

warsztaty w grupach tematycznych

godz. 19.30

barwny korowód ulicami Puław

21 maja 2017 r.– niedziela

godz. 10.00

mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”  

Uroczyste zakończenie 49 Spotkań Lalkarzy

godz. 11.00

spektakl na do widzenia

Prosta historia Teatr Latarnia Białystok

Pomysł i realizacja: Mateusz Tymura, Monika Kwiatkowska

Animacja: Mateusz Tymura

Współpraca sceniczna: Błażej Piotrowski

Współpraca techniczna: Paula Czarnecka

Współpraca w produkcji: Katarzyna KapuścińskaSpektakle nominowane na

49 Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy

19  21 maja 2017 r.

 

1. O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce  wg Marty Guśniowskiej 

Teatr Lalek Muchomor Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika Puławy, woj. lubelskie 

2. "Kto, kto, kto robi hu, hu, hu?" wg Petera Schneidera

Grupa Teatralna "Lalkarze" młodsza  Spytkowice Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, woj. małopolskie 

3. Jak rozweselić pechowego nosorożca wg Leszka Kołakowskiego

Teatr Przecinek Centrum Kultury Ostrów Lubelski, woj. lubelskie 

4. Franek i jego rower

Teatr OdCieni Białystok Fundacja Przestrzeń” Wasilków, woj. podlaskie 

5. "Dziura w moście" wg Wandy Chotomskiej

Teatr "Dziupla" Gminny Ośrodek Kultury Trawniki, woj. lubelskie 

6. "Pół żartem, pół serio"

Grupa Teatralna "Lalkarze" starsza Spytkowice Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, woj. małopolskie

 

PRZEPRASZAMY !!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZOSTAŁ ODWOŁANY Z 
PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA

 

REGULAMIN "LALKI" 2017 - ZOBACZ I POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIA "LALKI" 2017 - ZOBACZ I POBIERZ
KARTA OBSERWATORA "LALKI" 2017 - ZOBACZ I POBIERZ 

KWOTA AKREDYTACJI NA OPSL WYNOSI 90 ZŁ od OSOBY

 

REGULAMIN KONKURSU NA LALKĘ 49 OPSL - zobacz i pobierz 

KARTA ZGŁOSZENIA NA LALKĘ 49 OPSL - zobacz i pobierz

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT 49 OPSL - zobacz i pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA NA PLAKAT 49 OPSL - zobacz i pobierz

 

ODWOŁANE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD WOK - PRZEPRASZAMY!

  

 


 

 

 


 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY PRZEGLĄDU FINAŁOWEGO
XVII FESTIWALU NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK
TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
9-10 MAJA 2016 R.
DZIELNICOWY DOM KULTURY LSM UL. K. WALLENRODA 4A 
ORGANIZATOR XVII FESTIWALU: WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE

Komisja Artystyczna w składzie:
- Mieczysław Wojtas – przewodniczący
- Urszula Brytan – Golejewska
- Jan Tuźnik
po obejrzeniu 18 widowisk teatrów dziecięcych i 17 widowisk teatrów młodzieżowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

TEATRY DZIECIĘCE

N a g r o d y w wys. 500 zł przyznano:

- Teatrowi KĘDZIORKI z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie za świadomą i żywiołową grę sceniczną całego zespołu, trafnie dobraną muzykę oraz zamkniętą kompozycję widowiska „Krzywa bajka” w reż. Anny Żaczek.
- Teatrowi Dziecięcemu KAPRYSEK z Centrum Kultury Promocji w Piotrowicach za poetycki obraz przygód Calineczki namalowany teatralnym ruchem i nastrojową muzyką oraz oryginalne autorskie projekty lalek użytych w widowisku „Calineczka” w reż. Barbary Gąbki
- Teatrowi OKO z Rudy – Huty za podjęcie ważnego wychowawczo problemu uzależnień wirtualnych współczesnych dzieci i nastolatków, ukazanego w dojrzałej i ciekawej formie scenicznej autorskiego widowiska pt. „Jednostka” w reż. Marcina Woszczewskiego

W y r ó ż n i e n i a przyznano:

Teatrzykowi z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Biłgoraju za pełną dziecięcego wdzięku i uroku prezentację teatralną „Przygód brzydkiego kaczątka” i niezwykłą dyscyplinę sceniczną bardzo licznego zespołu przedszkolaków pod artystyczną opieką Anny Dubiel 
- Teatrowi PROMYCZKI z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu za kulturę żywego słowa i rytm teatralny widowiska „O wilku i siedmiu koźlątkach” w reż. Krystyny Wróbel
- Grupie Teatralnej MARIONETKA ze Szkoły Podstawowej w Palikijach za spektakl „Wyspa czasu” jako teatru mądrego słowa stawiającego pytania o 
sensowne używanie czasu w życiu człowieka wyreżyserowany przez Renatę Walczak.
- Zespółowi Teatralnemu PROMYK ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach za przywołanie tradycji szkolnych gier i zabaw dawnej szkoły oraz przypomnienie starych szkolnych piosenek w spektaklu „Na przerwie” w reż. Elżbiety Bieleckiej.

W y r ó ż n i e n i a i n d y w i d u a l n e d l a i n s t r u k t o r ó w 
przyznano:

Annie Żaczek za reżyserię widowiska „Krzywa bajka” w Teatrze KĘDZIORKI
Marcinowi Woszczewskiemu za reżyserię spektaklu „Jednostka” w Teatrze OKO 
Wandzie Dubiel za rozbudzanie wrażliwości i estetyki teatralnej wśród najmłodszych dzieci przedszkolnych.

TEATRY MŁODZIEŻOWE

N a g r o d y w wys. 500 zł przyznano:

Teatrzykowi z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie za
umiejętne wykorzystanie literatury tzw nurtu chłopskiego w teatralnym opisie 
dawnej wsi polskiej oraz wielką wrażliwość i smak artystyczny młodych wykonawców w tworzeniu wiarygodnych ról spektaklu „Rabarbar” w reż. Małgorzaty Procner.
Grupie Teatralnej GDAŃSKA 4 z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 
za odkrywczą teatralną interpretację popularnej baśni o Kopciuszku wzbogaconą nastrojową, autorską muzyką wykonywaną na żywo w widowisku reżyserowanym przez Huberta Domańskiego.

Nagrody w wys. 300 zł przyznano:

- Teatrowi STRASZYDEŁKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie – Majoracie za udaną próbę przeniesienia na scenę młodego teatru ważnych we współczesnej polskiej literaturze tekstów, przekazanych z dużą teatralną kulturą w spektaklu „Rozmówki polsko – polskie i …Polsko – Polskie” w reż. Sławomira Żyłki i Barbary Michalskiej.
- Grupie Teatralnej NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za szczery głos bólu i marzeń nastolatek z marginesu społecznego, wyrażony z dużą determinacją przez wykonawczynie spektaklu „Błąd” w reż. Moniki Nitkiewicz. 

Wyróżnienia przyznano:

- Teatrowi OKO z Rudy – Huty za poszukiwanie nowego języka i wyrazu scenicznego w teatralnym performance „Deżawi” w reż. Marcina Woszczewskiego.
- Teatrowi Czarnemu NERO z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za wyobraźnię plastyczną młodych twórców spektaklu „Szafa” zrealizowanym w konwencji teatru czarnego i reżyserii Arkadiusza Jurka.
- Grupie Teatralnej JUŻ KOŃCZYMY z Radzyńskiego Ośrodka Kultury za malarskość i żywiołowość obrazów scenicznych przedstawionych środkami teatru ruchu w widowisku „Bitwa o teatr” w reż. Ewy Śliwińskiej.
- Teatrowi Małych Form SYLABA z Białej Podlaskiej za przekonujące stworzenie scenicznej postaci kobiety uwikłanej w problemy swojego zawodu, w trudnej sztuce monodramu pt. „Kobieta niezależna” wykonanym przez Martę Łaskę w reż. Romana Chruścińskiego.
- Teatrowi KROPKA z IX liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za ciekawy i naturalny sposób teatralnego opowiadania o problemach młodego pokolenia w autorskim spektaklu „Próba” w reż. Katarzyny Kasprzyckiej.

W y r ó ż n i e n i a i n d y w i d u a l n e d l a i n s t r u k t o r ó w
przyznano:

- Hubertowi Domańskiemu za autorską muzykę i reżyserię widowiska teatralnego „Kopciuszek”.
- Małgorzacie Procner za zainteresowanie młodych wykonawców tematyką dawnej wsi polskiej i reżyserię spektaklu „Rabarbar”.

Ponadto Jury postanowiło przyznać w y r ó ż n i e n i e indywidualne
Rafałowi Nurzyńskiemu za piękną wymowę sceniczną i walory aktorskie kreowanej postaci w spektaklu „Rozmówki polsko-polskie i ….Polsko-Polskie”

Wszystkie zespoły teatralne, które uczestniczyły w finale Festiwalu otrzymały dyplomy za udział.

Jury dziękuje wszystkim zespołom teatralnym – laureatom finału
XVII Festiwalu Najciekawszych Widowisk Dziecięcych i Młodzieżowych
w Lublinie za udział w imprezie, a instruktorom i nauczycielom za zaszczepianie zainteresowań teatralnych i rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie zachęca do wyboru takich tekstów literackich, poprzez które młodzi wykonawcy będą mogli w pełni wyrazić swoje emocje i stosunek do świata przedstawionego w utworze realizowanym na scenie. Proponuje również większą selekcję w poszukiwaniu repertuaru, wybierając teksty mniej znane i scenicznie mniej ograne.

Tegoroczna edycja Festiwalu wskazuje na wielość poszukiwań formalnych
i tematycznych oraz podejmowanie teatralnej dyskusji w sprawach wrażliwych
i ważnych dla młodego pokolenia.
Jury dziękuje organizatorom imprezy za jej profesjonalne przeprowadzenie
i stworzenie miłej atmosfery wśród występujących grup teatralnych. 
W szczególności dziękuje Henrykowi Kowalczykowi, który z pasją oddaje swoje teatralne doświadczenie młodym zespołom motywując je do artystycznej aktywności.


Jury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FESTIWAL NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK
9 MAJA 2016 R.
DOM KULTURY LSM
UL. WALLENRODA 4A

Teatry dziecięce
1. Grupa Teatralno-Wokalna – Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie – widowisko "Bajka o Zosi, nimfach i leniwej Klaudynce"
2. Teatr "Kędziorki" – Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie – spektakl "Krzywa bajka"
3. Teatr "Zezulak" – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie – widowisko "Calineczka"
4. Teatr "Bajka" – Szkoła Podstawowa w Święcicy – spektakl "Taka dola parasola"
5. Teatrzyk Szkolny ze Smólska – Szkoła Podstawowa w Smólsku – widowisko "Gnomy – antybaśń" 
6. Teatrzyk z Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – widowisko "Przygody brzydkiego kaczątka" 
7. Teatr "eŁforia" – Janów Lubelski – widowisko "Książę szuka żony" 
8. "Grupa Nadaktywna" – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – widowisko "Obcy w naszym mieście"
9. Teatr "Paczka Króla" – Zespół Szkół w Urszulinie – widowisko "Gdzie jest król?"
10. Teatr Dziecięcy "Arlekin" – Szkoła Podstawowa w Kocku – widowisko "Gnomy" 
11. Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – widowisko "O kuchciku, o nadziei, o drzwiach, o drzwiach zamkniętych" 
12. Teatr "Promyczki" – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu – widowisko "O wilku i siedmiu koźlętach"
13. Teatr "Suflerek" – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich – widowisko "Królewna Śnieżka"
14. Grupa Teatralna "Kukiełki" – Szkoła Podstawowa w Maszkach – widowisko "Kopciuszek"
15. Grupa Teatralna "Marionetka" – Szkoła Podstawowa w Palikijach – widowisko "Wyspa czasu"
16. Grupa Teatralna "Carpe diem" – Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim – widowisko "Shrek. Historia nieznana"
17. Zespół Teatralny "Promyk" – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach – widowisko "Na przerwie" 
18. Teatr Dziecięcy "Kaprysek" – Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach – widowisko "Calineczka" 
19. Teatr OKO z Rudy-Huty – widowisko "Jednostka"


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  OD GODZINY 9.00 DO KOŃCA PREZENTACJI !!!


FESTIWAL NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK
10 MAJA 2016 R.
DOM KULTURY LSM
UL. WALLENRODA 4A

Teatry młodzieżowe
1. Teatr OKO z Rudy-Huty – spektakl "Deżawi"
2. Teatr "Bez didaskaliów" – Gimnazjum nr 9 w Lublinie – spektakl "Zdarzyć się mogło..." 
3. Alternatywny Teatr Tańca – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim - spektakl "Kontrasty niezdefiniowane" (etiuda taneczna)
4. Teatr Czarny NERO – Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach – spektakl "Szafa"
5. Teatr "Ryzykanci" – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie – spektakl "Dżanet – www.ja.net"
6. Zespół Teatralny z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – spektakl "Oskar i pani Róża"
7. Zespół Teatralny z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – spektakl "Zapach sceny"
8. Teatrzyk z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie – spektakl "Rabarbar"
9. Teatr "maliWielcy" – Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku – spektakl "7 dni"
10. Grupa Teatralna 13 – Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim – spektakl "Wariatki"
11. Teatr "Straszydełka" – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie – spektakl "Rozmówki polsko-polskie i ... Polsko-Polskie" 
12. Grupa Teatralna "Już kończymy" – Radzyński Ośrodek Kultury – spektakl "Bitwa o teatr"
13. Teatr Małych Form "Sylaba" z Białej Podlaskiej – monodram "Kobieta niezależna"
14. Grupa Licealna "NOTOCO" – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Błąd"
15. Grupa Teatralna "Trema" – Gimnazjum w Wojciechowie – spektakl "Kilka scen z życia powstańczej Warszawy"
16. Teatr "Kropka Po Prostu" z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie - spektakl "Próba?"
17. Grupa Teatralna "Gdańska 4" – Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach – spektakl "Kopciuszek"

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  OD GODZINY 9.00 DO KOŃCA PREZENTACJI !!!   

   PROTOKÓŁ  Z  OBRAD  RADY KONSULTACYJNEJ

         FESTIWALU  NAJCIEKAWSZYCH  WIDOWISK

           TEATRY  DZIECIĘCE – DNIA 8 MAJA  2015 R.

            WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

             miejsce Festiwalu:  Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a

 

1. Mieczysław Wojtas - przewodniczący

2. Urszula Brytan- Golejewska

2. Mateusz Kaliński

po obejrzeniu 19 spektakli teatralnych postanowiło przyznać:

NAGRODY  w wys. 500 zł

1. Grupie Teatralnej„Maska” Szkoły Podstawowej w Maszkach

    za stylową inscenizację bajki  Smocze gadanie  pełną zaskakujących sytuacji

    teatralnych.

2. Grupie Samorządowego Przedszkola nr 3 w Biłgoraju

    za wdzięk i teatralną urodę widowiska  Dziewczynka z zapałkami

    oraz dyscyplinę sceniczną licznego zespołu.

3. Grupie Teatralnej „Chochliki”  Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

    za zbudowanie wyrazistych postaci spektaklu  Smerfy w tarapatach

    oraz żywe, nasycone emocjami dialogi.

4. Teatrowi  „Figielek” z Tereszpola Zaorendy  za  prostotę formy widowiska

    Pani  na  opak  oraz  dziecięcą naturalność, swobodę teatralną i energetyczną

    grę zespołową.

WYRÓŻNIENIA

1.  Teatrowi  „To i Owo”  z Puław  za harmonię ruchu i muzyki w barwnie

     opowiedzianym spektaklu  Znajda.

2.  Teatrowi  „Promyk” z Puław  za teatralne poczucie humoru w muzyczno –

     ruchowej opowieści o przygodach  Koziołka Matołka.

3.  Teatrowi „Pinokio”  z Hrubieszowa  za scenografię i kostiumy w spektaklu

     Czerwone Kapturki.

4.  Teatrowi  „Bez przerwy”  z Radzynia Podlaskiego za walory plastyczne

      spektaklu lalkowego Fatalna depesza.

5.  Teatrowi  „Muchomor”  z  Powiatowego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

     w Puławach za pomysłowe projekty lalek do spektaklu  Baśń o rycerzu bez

     konia  oraz żywe tempo gry teatralnej.

6.  Teatrowi  „Oko” z  Rudy Huty za ukazanie  konfliktu grup rówieśniczych

     współczesnych nastolatków w teatralnym kształcie spektaklu  Plac.

7.  Teatrowi „Dziupla”  z Gminnego ośrodka Kultury w Trawnikach

     za dynamikę i kompozycję przestrzenną widowiska   Krzywa bajka .

Postanowiono wyróżnić wykonawców indywidualnych:

1.  Magdalenę Mirosław  za stworzenie charakterystycznej postaci Gargamela

     w spektaklu  Smerfy w tarapatach

2.  Jakuba Baciura   za rolę  Baja  w widowisku  Baśniowy ambaras

 

Dziękujemy wszystkim teatrom dziecięcym i ich instruktorom za udział w imprezie i przygotowanie widowisk do prezentacji konkursowej.

Dzięki różnorodności poszukiwań zarówno w obszarze materii literackiej jak i formy teatralnej, tegoroczny Festiwal stał się interesującym oraz barwnym świętem teatru dziecięcego. Niemniej jednak Jury zachęca nauczycieli i instruktorów do korzystania ze specjalistycznych warsztatów teatralnych w celu doskonalenia swojej pracy artystycznej z dziećmi oraz świadomego i twórczego budowania widowiska teatralnego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za trud włożony w sprawne przeprowadzenie imprezy, ważnej dla rozwijania kultury teatralnej dzieci i młodzieży regionu Lubelszczyzny, a także stworzenie przyjaznej atmosfery wśród występujących grup oraz zespołów teatralnych.

Rada Konsultacyjna

 

        Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk

  25 maja 2015 r. godz. 12:00

   Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

Podczas finału będzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników festiwalu


Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorzy

                                                                  

  PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY KONSULTACYJNEJ

  FESTIWALU NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK

   TEATRY MŁODZIEŻOWE – DNIA 11 MAJA 2015 R.

   WOJEWÓDZKI OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

 miejsce Festiwalu:  Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a

 

Rada  Konsultacyjna w składzie:

1. Mieczysław Wojtas – przewodniczący

2. Urszula Brytan - Golejewska

3. Mateusz Kaliński

po obejrzeniu 13 spektakli teatralnych postanowiła przyznać:

NAGRODĘ  w  wys. 500 zł

Teatrowi „Straszydełka”  z  Ulana-Majoratu za udane teatralnie i aktorsko

zmierzenie się z ambitnym materiałem literackim w spektaklu  Na pełnym morzu  wg Sławomira Mrożka.

WYRÓŻNIENIA

1. Teatrowi  „Kropka po prostu”  z Lublina za swobodę sceniczną i trafne

    wykorzystanie rekwizytów w spektaklu  Pożegnanie z Mikołajem.

2. Teatrowi Małych Form  „Sylaba”  z  Białej Podlaskiej i wykonawczyni

    monodramu  Być sobą  Klaudii Hasiuk  za krytyczne ukazanie

    współczesnych trendów gloryfikujących fizyczną doskonałość ludzkiego ciała

    jako wartości nadrzędnej.

3. Teatrowi „Już kończymy”  z  Radzynia Podlaskiego za metaforyczny obraz

    przekraczania barier współczesności w widowisku  Drabina – Droga do 

    życia zrealizowanym w konwencji teatru ruchu.

4. Teatrzykowi  Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum  z  Gromady za

     humorystyczne zdystansowanie się do problemów nastolatków i udaną

     parodię znanych motywów baśniowych w widowisku  Krótka opowieść.

5. Teatrowi  „NOTOCO”  z  Kraśnika  za  poetycką opowieść o wewnętrznym

     zmaganiu w walce z chorobą w spektaklu  Szepty.

Rada Konsultacyjna przyznała również  wyróżnienie indywidualne

Rafałowi Nurzyńskiemu  za rolę Grubego w spektaklu Na pełnym morzu.

 

Rada Konsultacyjna wojewódzkiego etapu Festiwalu Najciekawszych Widowisk dziękuje wszystkim teatrom młodzieżowym i ich instruktorom za udział w imprezie oraz  przygotowanie spektakli  do prezentacji konkursowej.                                       

Tegoroczna edycja Festiwalu w kategorii widowisk młodzieżowych ukazuje mniejsze zainteresowanie młodych twórców teatru problemami ich pokolenia, poszukiwania nowego języka teatru oraz formy scenicznej odpowiadającym oczekiwaniom współczesnego widza i trendom w sztuce. Młody teatr to także obszar, w którym można eksperymentować, bawić się i w kreatywny sposób opisywać współczesność oraz odnajdywać własne artystyczne ścieżki.

Zachęcamy nauczycieli, instruktorów i młodzież do bardziej twórczego zaangażowania w budowanie swojego autorskiego teatru, począwszy od przemyślanego scenariusza poprzez odnajdywanie środków artystycznego wyrazu do ostatecznego zamknięcia formy scenicznej spektaklu. Stawianie w teatrze mądrych i świadomych pytań, wrażliwość na  otaczającą rzeczywistość, odpowiednia dramaturgia materiału literackiego to początek scenicznej przygody, która może się stać przyczółkiem młodej teatralnej awangardy. W kolejnych spotkaniach oczekujemy z festiwalowej sceny powiewu teatralnej świeżości, młodzieńczego temperamentu i wielu wzruszeń , a przede wszystkim szczerości i prawdy.

Organizatorom Festiwalu serdecznie dziękujemy za współpracę, sprawne przeprowadzenie imprezy, bardzo ważnej dla kultury teatralnej naszego Regionu i stworzenie przyjaznej aury wśród uczestników. 

Rada  Konsultacyjna

 

Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk

25 maja 2015 r. godz. 12:00

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

 

Podczas finału będzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników festiwalu


Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorzy 

 

PRZEGLĄDY NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK TEATRALNYCH - 2015 

-        12 marca 2015 r. - Parczew

-        24 marca 2015 r. - Hrubieszów

-        27 marca 2015 r. - Bełżyce

-        31 marca 2015 r. - Puławy

-        11 kwietnia 2015 r. - Biała Podlaska

-        13 kwietnia 2015 r. - Zamość

-        14 kwietnia 2015 r. - Łęczna

-        16 kwietnia 2015 r. - Janów Lubelski

-        17 kwietnia 2015 r. - Kraśnik

-        19 kwietnia 2015 r. - Hańsk

-        24 kwietnia 2015 r. - Tarnogród

-        27 kwietnia 2015 r. - Ryki

-        28 kwietnia 2015 r. - Opole Lubelskie

-        29 kwietnia 2015 r. - Tomaszów Lubelski

-        30 kwietnia 2015 r. - Radzyń Podlaski

                                           Dzięki życzliwości organizatorów, na scenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury,
                                           będą mogły się zaprezentować teatry z powiatów: lubartowskiego i łukowskiego