Archiwum

 

 

 

 

Protokół

z obrad jury Eliminacji Powiatowych 51. OFKiŚL

Muzeum Wsi Lubelskiej, 28 maja 2017 r.

 

 

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie

mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK

mgr Andrzej Sar –gł. instr. ds. dziedzictwa kult. Lubelszczyzny WOK 

W eliminacjach wzięło udział  5 Zespołów Śpiewaczych , 4 solistów śpiewaków, 1 kapela i 2 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja z powiatu lubelskiego, lubartowskiego, opolskiego i puławskiego. Po wysłuchaniu prezentacji jury postanowiło zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich następujących wykonawców: 

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

- Zespół Śpiewaczy z Talczyna, pow. lubartowski

- Zespół „Kotlinianki” z Kotlin, pow. puławski

- Krystynę Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

         Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i staranne przygotowanie występu. Z zaniepokojeniem zauważamy brak uczestników w konkursie Duży-Mały, w którym udział młodych uczestników stanowi transmisję pokoleniową.

 

Protokół

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Lublin, 28 maja 2017 r.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Suścu, Dębowej Kłodzie,  Włodawie,  Obszy, Kąkolewnicy, Rykach, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Drelowie, Siedliszczu i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 100 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 11 instrumentalistów, 44 śpiewaków, 9 grup w kategorii Duży-Mały i 4 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 175 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 16 zespołów śpiewaczych, 1 kapela, 4 instrumentalistów, 4 śpiewaków, 7 grup Duży-Mały i 3 prezentacje w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

Prof. dr hab. Jan Adamowski   – UMCS, konsultant WOK w Lublinie

mgr Marian Chyżyński            – konsultant WOK w Lublinie

mgr Andrzej Sar                      – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego  Lubelszczyzny WOK w Lublinie

 

postanowiło wytypować do udziału w 51 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii kapel: 

- Kapela Stacha z Dzwoli, pow. janowski

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

- Zespół „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, pow. biłgorajski

- Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zespół „Jarzębina” z Zabłocia, pow. bialski

- Zespół „Nadburzański Klon Zielony” z Zanowinia, pow. chełmski

- Męska Grupa Śpiewacza „Ryki” z Ryk, pow. rycki 

W kategorii instrumentalistów: 

- Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek, pow. bialski

- Marian Jacak, skrzypek z Wylezina, pow. rycki

W kategorii solistów śpiewaków: 

- Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski

- Leokadia Mucha z Zamchu, pow. biłgorajski

- Janina Pydo z Goraja, pow. janowski 

W kategorii Duży-Mały: 

- Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowszczeniuk z Małaszewic, pow. bialski

- Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Piotr i Jakub Ostrowski z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zofia Sulikowska z zespołem „Promyczki” z Wojsławic, pow. chełmski 

W kategorii folklor-kontynuacja: 

- Marta Benabderahmane z Wyryk, pow. włodawski 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców: 

Zespół „Kresowianki” z Włodawy, pow. włodawski

- Zespół „Parzanki” z Paar, pow. tomaszowski

- Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, pow. janowski

- Zespół „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

- Krzysztofa Butryna z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Karolinę Demianiuk z dziećmi z Dołhobród, pow. włodawski

- Angelikę Paluszkiewicz z Szóstki, pow. bialski 

         Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za przygotowanie, wysoki poziom prezentacji i kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

Serdecznie dziękujemy Muzeum Wsi Lubelskiej za pomoc w przygotowaniu i umożliwienie przeprowadzenia eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu. 

Podpisy jury:        

PROGRAM

3 lutego 2017 r. /piątek/

godz. 1430 Uroczyste otwarcie
42 Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Godz. 14.45 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I

Zespół Obrzędowy z Hańska

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

WILIA ŚW. JANA (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Halina Radecka 

Zespół „PASJONACI” z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

/pow. biłgorajski, woj. lubelskie/

CUD ŚWIĘTEJ NOCY(40 min.)

kierownik zespołu: s. Jadwiga Anna Tabor, reż. s. Jadwiga Anna Tabor, Jolanta Grelak 

Zespół Śpiewaczy „NIESPODZIANKA” z Krowicy Samej

/pow. lubaczowski, woj. podkarpackie/

NAJDUCH (20 min.)

kierownik zespołu i reż.: Urszula Pukas 

Zespół „ZAŁUCZANIE” ze Starego Załucza

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKUJEMY ZAPASY NA ZIMĘ (40 min.)

kierownik zespołu: Alicja Janiuk, reż. Jadwiga Górna 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli  

4 lutego 2017 r. /sobota/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. II 

Szkolne Koło Teatralne „KORALE” z ZSCKR w Korolówce-Osadzie

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

KOLĘDNICY Z WYRYK (35 min.)

kierownik zespołu: Katarzyna Bajdek-Tetiurka, Ewa Krzywania, reż. Ewa Krzywania 

Teatr "SIOŁO" z Rakszawy

/pow. łańcucki, woj. podkarpackie/

REQUIEM DLA GOSPODYNI (45 min.)

kierownik zespołu: Agnieszka Rzepka, reż.: Aneta Adamska, Maciej Szukała 

Zespół Folklorystyczny „JUTRZENKA” z Dołhobrodów

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKOWANIE POSAGU WESELNEGO (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Anna Kazimieruk 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Godz. 15.00 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. III 

Zespół Ludowy JACISKA z Nowej Wsi

/pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie/

NARODZINY (15 min.)

kierownik zespołu: Grażyna Maziarz, reż.: Władysława Cebula 

Zespół Obrzędowy „JANOWIACY” z Janowa Lubelskiego

/pow. janowski, woj. lubelskie/

PRZĄDKI (40 min.)

kierownik zespołu i reż.: Lidia Tryka 

Zespół Obrzędowy ze Zdziłowic

/pow. janowski, woj. lubelskie/

BILENIE CHAŁUPY (30 min.)

kierownik zespołu: Zbigniew Michalczyk, reż. Zbigniew Michalczyk i Elżbieta Zarzeczna 

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza

/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/

KISENIE KAPUSTY U MACIEJÓW (25 min.)

kierownik zespołu i reż.: Teresa Klimczak 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli 

5 lutego 2017 r. /niedziela/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV 

Zespół "GRABOWIANKI" z Grabowa nad Wisłą

/pow. zwoleński, woj. mazowieckie/

WIGILIJNY DZIEŃ W GRABOWIE (25 min.)

kierownik zespołu: Natalia Przepiórka, reż. Natalia Przepiórka, Monika Krześniak

Grupa Teatralna "KANTOR WYMIANY MYŚLI"

z Wielopola Skrzyńskiego

/pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie/

KIEDY ZNOWU BĘDĘ MAŁY (30 min.)

kierownik zespołu i reż.: Monika Adamiec 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

ok. godz. 1200 Uroczyste zakończenie Sejmiku

 

PROGRAM - STOCZEK ŁUKOWSKI - ZOBACZ

 

 

ZESPOŁY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NOMINOWANE NA 
43 SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH 
W STOCZKU ŁUKOWSKIM 18 – 19 CZERWCA 2016 R.

1. Zespół „Lewkowianie” z Dokudowa – spektakl „Banda”
2. Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej – spektakl „Palmowa Niedziela”
3. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Jakówek – spektakl pt. „Przed Palmową Niedzielą”
4. Zespół „Worgulanki” z Worgul – program kabaretowy „Z życia wzięte”
5. Zespół Ludowy „Jarzębina” z Paszenek – spektakl „Spór o spadek”
6. Zespół Ludowy „Kalina” z Jabłonia – spektakl „Ostatki”
7. Zespół Obrzędowy „Rumenok” z Hołowna – spektakl „Szmatnik”
8. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek – spektakl „Odwiedziny”

 

 

 


 

Protokół
z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych
Lublin, 29 maja 2016 r.

 

Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się we Włodawie, Poniatowej, Obszy, Suścu, Dębowej KłodzieAdamowie, Kąkolewnicy, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Rykach Drelowie, Horodysku i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 106 zespołów śpiewaczych, 10 kapel, 7 instrumentalistów, 45 śpiewaków, 11 grup w kategorii Duży-Mały i 7 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 186 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 17 zespołów śpiewaczych, 3 kapele, 5 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 5 grup Duży-Mały i 6 prezentacji w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

dr Janina Biegalska – Urząd Marszałkowski w Lublinie
mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK w Lublinie
mgr Andrzej Sar – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie

 

postanowiło wytypować do udziału w 50 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców:

 

W kategorii kapel:

 

- Kapela „Wojciechowska” z Wojciechowa, pow. lubelski
- Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

 

W kategorii zespołów śpiewaczych:

 

- Zespół „Sielanki” z Sielca, pow. chełmski
- Męski Zespół Śpiewaczy z Majdanu Obleszcze, pow. kraśnicki
- Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski
- Zespół „Roztoczanki” z Branwi, pow. janowski
- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa, pow. janowski
- Zespół „Czerniczanki” z Czernica, pow. rycki

 

W kategorii instrumentalistów:

 

- Andrzej Dudziński z Wohynia, pow. radzyński

 

W kategorii solistów śpiewaków:

 

- Zofia Sulikowska z Wojsławic, pow. chełmski
- Alina Myszak z Kocudzy, pow. janowski
- Katarzyna Weremczuk z Dołhobród, pow. włodawski

 

W kategorii Duży-Mały:

 

- Stanisława Kapusta z uczennicami z Modliborzyc, pow. janowski
- Zdzisław Marczuk z uczennicami z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

 

W kategorii folklor-kontynuacja:

 

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski
- Elżbieta Kamińska z Węglisk, pow. janowski

 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców:

 

- Zespół „Fajsławianki” z Fajsławic, pow. krasnostawski
- Dziecięcy zespół z Poniatowej, pow. opolski
- Zespół „Koral” z Kamienia, pow. chełmski
- Kapela Zdzisława Marczuka z Zakalinek, pow. bialski
- Zespół „Worgulanki” z Worgul, pow. bialski

 

Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w Jubileuszowym – 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

 

Podpisy jury:

 

 

 

 

 

 

zobacz więcej

Przez 3 dni od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r.  Tarnogrodzki Ośrodek Kultury tętnił życiem za sprawą aktorów biorących udział w 40 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. 13 zespołów z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pokazało zarówno spektakle obrzędowe, jaki te oparte na obyczajowości wiejskiej. Mogliśmy zobaczyć widowiska związane z weselem, puszczaniem wianków w noc świętojańską, herodami, dożynkami, robieniem żniwnej brody, ale też tematy bardziej uniwersalne jak swatanie czy sprzedaż krowy na jarmarku. Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna, która omówiła wszystkie propozycje i wybierze najciekawsze na Sejmik ogólnopolski w październiku.

Sejmikowi towarzyszyły 3 wystawy fotografii: archiwalna ze zdjęciami z prezentacji zespołów XXXIX  Sejmiku, fotografie prezentujących się w tym roku zespołów oraz Bożeny Wojtaszek „Sejmikowe twarze i dłonie”.

 

 


PROTOKÓŁ

Z OBRAD JURY WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

LUBLIN, 31 MAJA 2015 R.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Dębowej Kłodzie, Obszy, Suścu, Włodawie, Urzędowie, Kąkolewnicy, Drelowie, Janowie Lubelskim, Wojsławicach, Rykach, Żółkiewce i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 104 zespoły śpiewacze, 7 instrumentalistów, 33 śpiewaków, 5 kapel, 12 grup w kategorii Duży-Mały i 5 wykonawców w kategorii rekonstrukcji (w sumie 166 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 16 zespołów śpiewaczych, 3 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 6 grup Duży-Mały i 4 prezentacje w kategorii rekonstrukcji, po przesłuchaniu których jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – Dyr. Instyt. Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

mgr Marian Chyżyński             – konsultant WOK w Lublinie

dr Janina Biegalska                 – Urząd Marszałkowski w Lublinie

mgr Andrzej Sar                     – Gł. instruktor ds. kultury lud. WOK w Lublinie

postanowiło wytypować do udziału w 49 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

- Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, pow. chełmski

- Zespół „Ostrowianki” z Ostrówka, pow. lubartowski

- Zespół „Brusowianki” ze Starego Brusa, pow. włodawski

- Zespół „Jarzębina” z Kocudzy, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Rososza, pow. rycki

- Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

W kategorii instrumentalistów:

- Stefan Maziarczyk z Andrzejowa, pow. janowski

W kategorii solistów śpiewaków:

- Mirosław Kolasa z Szastarki, pow. kraśnicki

- Halina Bosiak z Kolonii Sitaniec, pow. zamojski

- Natalia Iwaniuk z Dobrynki, pow. bialski

W kategorii Duży-Mały:

- Leokadia Mucha z Anitą Wenek z Zamchu, pow. biłgorajski

- Zdzisław Marczuk z Pauliną Kwaśniewską z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

W kategorii rekonstrukcji:

- Zespół z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

- Ilona Gumowska z Lublina

- Marta Benabderrahmane z Wyryk, pow. włodawski

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców:

- Dziecięcy zespół z Poniatowej, pow. opolski

- Zespół „Jabłoneczki” z Jabłonia, pow. parczewski

- Zespół „Sami Swoi” z Kocudzy, pow. janowski

- Zespół „Jutrzenka” z GOK w Białej Podlaskiej, pow. bialskiej

- Zespół „Babeczki” z Zawitały, pow. rycki

- Karolinę Demianiuk z Dołhobród, pow. włodawski

- Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego, pow. janowski 

         Jury serdecznie dziękuje wszystkim artystom ludowym  biorącym udział w przeglądzie za kultywowanie tradycji. Reprezentacji województwa lubelskiego życzymy udanych występów podczas 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Podpisy jury:       

 

 

zobacz więcej

 

Przez 3 dni od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r.  Tarnogrodzki Ośrodek Kultury tętnił życiem za sprawą aktorów biorących udział w 40 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. 13 zespołów z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pokazało zarówno spektakle obrzędowe, jaki te oparte na obyczajowości wiejskiej. Mogliśmy zobaczyć widowiska związane z weselem, puszczaniem wianków w noc świętojańską, herodami, dożynkami, robieniem żniwnej brody, ale też tematy bardziej uniwersalne jak swatanie czy sprzedaż krowy na jarmarku. Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna, która omówiła wszystkie propozycje i wybierze najciekawsze na Sejmik ogólnopolski w październiku.

Sejmikowi towarzyszyły 3 wystawy fotografii: archiwalna ze zdjęciami z prezentacji zespołów XXXIX  Sejmiku, fotografie prezentujących się w tym roku zespołów oraz Bożeny Wojtaszek „Sejmikowe twarze i dłonie”.