Archiwum

 

 

 PROGRAM 34 SEJMIKU TEATRÓW WSI POLSKIEJ - TARNOGRÓD 2017

Lista nominowanych zespołów

 34 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej

Tarnogród

13 – 15 października 2017 r. 


Zespół Obrzędowy JANOWIACY z Janowa Lubelskiego, woj. lubeskie – „Prządki”

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, woj. świętokrzyskie – „Kisenie kapusty u Maciejów”

Teatr SIOŁO z Rakszawy, woj. podkarpackie – „Requiem dla gospodyni” wg Wiesława Myśliwskiego

Zespół GRABOWIANKI z Grabowa n/Wisłą – woj. mazowieckie – „Wigilijny dzień w Grabowie”

Zespół Ludowy JARZĘBINA – Paszenki, woj. lubelskie – „Ożenek Franka”

Zespół Teatralny ANTRAKT – Bielsk Podlaski, woj. podlaskie - „Dziennik Wiery”

Klub Seniora KUJAWY BACHORNE NOWE – Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie – „Wieńcowe u dziedzica na Kujawach”

Teatr Obrzędu WITKOWIACY – Witkowo, woj. kujawsko-pomorskie – „Wykopki”

Teatr ZZA BORU – Zabór, woj. lubuskie – „Kocham cię strasznie, albo swoboda to wielka rzecz, czyli kobiety Witkacego”.

Zespół JAMNICZANKI – Jamnica, woj. podkarpackie – „Adwentowy  wiecór w Walkowej chacie”

Zespół Góralski ZORNICA – Zakopane, woj. małopolskie – „Hanusine złote serce”

Teatr Ludowy TRADYCJA – Okleśna, woj. małopolskie – „Moje rzeźby ożyły”

         Wskazania dodatkowe

Teatr Obrzędowy z Hańska, woj. lubelskie – „Wilia Św. Jana”

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa, woj. łódzkie -  „Ożarowskie zwyczaje Wielkanocne”

Zespół WORGULANKI – Worgule, woj. lubelskie – „Rajenie”

 

44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

17 – 18 czerwca 2017 r. Stoczek Łukowski

Program:

17 czerwca 2017 r. (sobota)

godz. 9.30

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim

Występ  dzieci z Przedszkola  w Stoczku Łukowskim

godz. 9.50

Uroczyste otwarcie Sejmiku 

godz. 10.00

Grupa Teatralna "Tu i Teraz" – Drelów Gminne Centrum Kultury w Drelowie, woj. lubelskie

Środopoście

godz. 10.50

Zespół „Lewkowianie” – Dokudów, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

Jaki zasiew taki plon czyli lecą paździory

godz. 11.35

Grupa Teatralna „Przymierze Pokoleń” - Lipiny, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku,  woj. mazowieckie

Wieczór Andrzejkowy

godz. 12.15

Zespół „Worgulanki” – Worgule, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Filia Worgule, woj. lubelskie

Rajenie

godz. 12.45

Klub Seniora "Złota Jesień" – Kałuszyn

składanka pieśni ludowych

godz. 13.00 – 14.00 obiad

14.00 -15.00  Forum  Dyskusyjne  cz. I

godz. 15.00

Zespół „Malinki”  – Malinnki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie

Jak to z lnem bywało

godz. 15.45

Zespół „EDM” - Orla, Zespół Szkól w Orli, woj. podlaskie

Swiatłaja Niediela

godz. 16.20

Zespół „Szczuczyniacy” - Szczuczyn, Biblioteka Centrum Kultury w Szczuczynie, woj. podlaskie

Oczepiny

godz. 17.00 – 18.00 Forum dyskusyjne cz. II

Godz. 18.00 – 19.00 kolacja

od godz. 17.00

Mini Festyn z zabawą taneczną - Park Miejski CHOJNIAK – gra Zespół  Travellingband

18 czerwca 2017 r. (niedziela)

godz. 8.00 – 9.00 śniadanie

godz. 9.00

Msza św. z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim

godz. 10.15

Zespół Ludowy „Jarzębina” - Paszenki, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach,

woj. lubelskie

Ożenek Franka

godz. 11.00

Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” -  Wola Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie

Krzciny u Maciejów

godz.11.50

Zespół "Wrzeciono" – Podedwórze, Urząd Gminy w Podedwórzu, woj. lubelskie

Gromniczna

godz. 12.35

Zespół „Rumenok” - Hołowno, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie

Hohoty

godz. 13.20

Zespół Teatralny "Antrakt+" - Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie

Wesele Bielskie

godz. 13.45 – 14.45 obiad

godz. 14.45

Zespół Ludowy „Kalina” - Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu,

woj. lubelskie

Palmowa Niedziela

godz. 15.25

Zespół Teatralny "Antrakt" - Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie

Dziennik Wiery

godz. 15.45 – 16.45  Forum Dyskusyjne cz. III

godz. 16.45

Uroczyste zakończenie Sejmiku

 

Prezentacje spektakli odbywają się w sali widowiskowej

Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim, ul. Piłsudskiego 2

Posiłki:

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Plac St. Wielgoska 5,

Noclegi – osiedle Izydory, 

Kontakt:

Dyrektor: Marciej Moreń tel. 505 254 154 – MOK Stoczek Łukowski

Agnieszka Barej tel. 25 7970061 – MOK Stoczek Łukowski

Iwona Niewczas tel. 784 415 284 – WOK Lublin   

 

Informujemy, że eliminacje do 44 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim odbędą się:

w Paszenkach – 29 kwietnia 2017 r.
Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:
Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie,
ul. Jana Pawła II 36, 21-200 Parczew, tel. 83 355 15 76, p. Jadwiga Ogłozińska
termin składania wypełnionych kart do 24 kwietnia 2017 r. 

w Drelowie – 30 kwietnia 2017 r. 
Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:
Gminne Centrum Kultury, ul. Ogrodowa 2, 21-355 Drelów, 
tel. 83 372 01 54, p. Wiesława Zaremba
termin składania wypełnionych kart do 24 kwietnia 2017 r. 

Koordynatorem z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest p. Iwona Niewczas, 
tel. 81 53 242 08, tel. kom. 784 415 284

Wyciąg z regulaminu:

Celem przeglądu jest:
- prezentacja i ocena aktualnego stanu ama­tor­sk­iego ruchu tea­t­ral­nego w środowisku wie­jskim;
- promocja i popularyzacja wie­js­kich zespołów teatralnych;
- ochrona tradycji ludowych pol­sk­iej wsi.
Przegląd jest konkursem, w którym jury oceniać będzie war­tości arty­sty­c­zne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także ty­pować zespoły na 44 Międzywojewódzki Sejmik Wie­js­kich Zespołów Tea­t­ral­nych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w dniach 17-18.06.2017 r.
Zespoły prezentują:
- widowiska oparte na obrzę­dach i zwyczajach lu­dowych;
- sztuki teatralne bądź sztuki au­tor­skie oparte na podaniach lu­dowych;
- programy kabaretowe o tem­atyce wiejskiej.
Spektakle, które były już prezen­tow­ane na Sejmiku w Stoczku Łukowskim nie będą brane pod uwagę przy kwali­fikacji.
Organizatorzy zasadniczo nie przewidują prezentacji teatrów szkolnych (dziecięcych i młodzieżowych).
Przewidywany czas prezentacji nie może przekroc­zyć 45 min.
Koszty przejazdu pokrywają in­sty­tucje delegujące.

 

Zespoły z województwa lubelskiego

 nominowane na

44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

w Stoczku Łukowskim

17 – 18 czerwca 2017 r.

 

  1. Zespół „Rumenok” Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia :Lubelskiego Hołowno

spektakl Hohoty

  1. Zespół „Jarzębina”  Wiejski Dom Kultury Paszenki

spektakl Ożenek Franka

  1. Zespół Ludowy „Kalina” Gminny Ośrodek Kultury  Jabłoń

spektakl Palmowa Niedziela

  1. Zespół „Wrzeciono” Urząd Gminy Podedwórze

spektakl Gromniczna

  1. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Worgulanki” Wiejski Dom Kultury Worgule

spektakl Rajenie

  1. Zespół „Lewkowianie” Dokudów Gminny Ośrodek Kultury  Biała Podlaska

Jaki zasiew taki plon

  1. Zespół „Zawsze Razem” Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

spektakl Krzciny Maciejów

  1. Grupa Teatralna „Tu i Teraz” Gminne Centrum Kultury  Drelów

spektakl Środodpoście

 

 

 

Protokół

z obrad jury Eliminacji Powiatowych 51. OFKiŚL

Muzeum Wsi Lubelskiej, 28 maja 2017 r.

 

 

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie

mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK

mgr Andrzej Sar –gł. instr. ds. dziedzictwa kult. Lubelszczyzny WOK 

W eliminacjach wzięło udział  5 Zespołów Śpiewaczych , 4 solistów śpiewaków, 1 kapela i 2 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja z powiatu lubelskiego, lubartowskiego, opolskiego i puławskiego. Po wysłuchaniu prezentacji jury postanowiło zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich następujących wykonawców: 

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

- Zespół Śpiewaczy z Talczyna, pow. lubartowski

- Zespół „Kotlinianki” z Kotlin, pow. puławski

- Krystynę Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

         Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i staranne przygotowanie występu. Z zaniepokojeniem zauważamy brak uczestników w konkursie Duży-Mały, w którym udział młodych uczestników stanowi transmisję pokoleniową.

 

Protokół

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Lublin, 28 maja 2017 r.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Suścu, Dębowej Kłodzie,  Włodawie,  Obszy, Kąkolewnicy, Rykach, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Drelowie, Siedliszczu i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 100 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 11 instrumentalistów, 44 śpiewaków, 9 grup w kategorii Duży-Mały i 4 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 175 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 16 zespołów śpiewaczych, 1 kapela, 4 instrumentalistów, 4 śpiewaków, 7 grup Duży-Mały i 3 prezentacje w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

Prof. dr hab. Jan Adamowski   – UMCS, konsultant WOK w Lublinie

mgr Marian Chyżyński            – konsultant WOK w Lublinie

mgr Andrzej Sar                      – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego  Lubelszczyzny WOK w Lublinie

 

postanowiło wytypować do udziału w 51 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii kapel: 

- Kapela Stacha z Dzwoli, pow. janowski

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

- Zespół „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, pow. biłgorajski

- Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zespół „Jarzębina” z Zabłocia, pow. bialski

- Zespół „Nadburzański Klon Zielony” z Zanowinia, pow. chełmski

- Męska Grupa Śpiewacza „Ryki” z Ryk, pow. rycki 

W kategorii instrumentalistów: 

- Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek, pow. bialski

- Marian Jacak, skrzypek z Wylezina, pow. rycki

W kategorii solistów śpiewaków: 

- Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski

- Leokadia Mucha z Zamchu, pow. biłgorajski

- Janina Pydo z Goraja, pow. janowski 

W kategorii Duży-Mały: 

- Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowszczeniuk z Małaszewic, pow. bialski

- Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Piotr i Jakub Ostrowski z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zofia Sulikowska z zespołem „Promyczki” z Wojsławic, pow. chełmski 

W kategorii folklor-kontynuacja: 

- Marta Benabderahmane z Wyryk, pow. włodawski 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców: 

Zespół „Kresowianki” z Włodawy, pow. włodawski

- Zespół „Parzanki” z Paar, pow. tomaszowski

- Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, pow. janowski

- Zespół „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

- Krzysztofa Butryna z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Karolinę Demianiuk z dziećmi z Dołhobród, pow. włodawski

- Angelikę Paluszkiewicz z Szóstki, pow. bialski 

         Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za przygotowanie, wysoki poziom prezentacji i kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

Serdecznie dziękujemy Muzeum Wsi Lubelskiej za pomoc w przygotowaniu i umożliwienie przeprowadzenia eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu. 

Podpisy jury:        

PROGRAM

3 lutego 2017 r. /piątek/

godz. 1430 Uroczyste otwarcie
42 Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Godz. 14.45 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I

Zespół Obrzędowy z Hańska

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

WILIA ŚW. JANA (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Halina Radecka 

Zespół „PASJONACI” z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

/pow. biłgorajski, woj. lubelskie/

CUD ŚWIĘTEJ NOCY(40 min.)

kierownik zespołu: s. Jadwiga Anna Tabor, reż. s. Jadwiga Anna Tabor, Jolanta Grelak 

Zespół Śpiewaczy „NIESPODZIANKA” z Krowicy Samej

/pow. lubaczowski, woj. podkarpackie/

NAJDUCH (20 min.)

kierownik zespołu i reż.: Urszula Pukas 

Zespół „ZAŁUCZANIE” ze Starego Załucza

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKUJEMY ZAPASY NA ZIMĘ (40 min.)

kierownik zespołu: Alicja Janiuk, reż. Jadwiga Górna 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli  

4 lutego 2017 r. /sobota/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. II 

Szkolne Koło Teatralne „KORALE” z ZSCKR w Korolówce-Osadzie

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

KOLĘDNICY Z WYRYK (35 min.)

kierownik zespołu: Katarzyna Bajdek-Tetiurka, Ewa Krzywania, reż. Ewa Krzywania 

Teatr "SIOŁO" z Rakszawy

/pow. łańcucki, woj. podkarpackie/

REQUIEM DLA GOSPODYNI (45 min.)

kierownik zespołu: Agnieszka Rzepka, reż.: Aneta Adamska, Maciej Szukała 

Zespół Folklorystyczny „JUTRZENKA” z Dołhobrodów

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKOWANIE POSAGU WESELNEGO (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Anna Kazimieruk 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Godz. 15.00 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. III 

Zespół Ludowy JACISKA z Nowej Wsi

/pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie/

NARODZINY (15 min.)

kierownik zespołu: Grażyna Maziarz, reż.: Władysława Cebula 

Zespół Obrzędowy „JANOWIACY” z Janowa Lubelskiego

/pow. janowski, woj. lubelskie/

PRZĄDKI (40 min.)

kierownik zespołu i reż.: Lidia Tryka 

Zespół Obrzędowy ze Zdziłowic

/pow. janowski, woj. lubelskie/

BILENIE CHAŁUPY (30 min.)

kierownik zespołu: Zbigniew Michalczyk, reż. Zbigniew Michalczyk i Elżbieta Zarzeczna 

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza

/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/

KISENIE KAPUSTY U MACIEJÓW (25 min.)

kierownik zespołu i reż.: Teresa Klimczak 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli 

5 lutego 2017 r. /niedziela/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV 

Zespół "GRABOWIANKI" z Grabowa nad Wisłą

/pow. zwoleński, woj. mazowieckie/

WIGILIJNY DZIEŃ W GRABOWIE (25 min.)

kierownik zespołu: Natalia Przepiórka, reż. Natalia Przepiórka, Monika Krześniak

Grupa Teatralna "KANTOR WYMIANY MYŚLI"

z Wielopola Skrzyńskiego

/pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie/

KIEDY ZNOWU BĘDĘ MAŁY (30 min.)

kierownik zespołu i reż.: Monika Adamiec 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

ok. godz. 1200 Uroczyste zakończenie Sejmiku

 

PROGRAM - STOCZEK ŁUKOWSKI - ZOBACZ

 

 

ZESPOŁY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NOMINOWANE NA 
43 SEJMIK WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH 
W STOCZKU ŁUKOWSKIM 18 – 19 CZERWCA 2016 R.

1. Zespół „Lewkowianie” z Dokudowa – spektakl „Banda”
2. Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej – spektakl „Palmowa Niedziela”
3. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Jakówek – spektakl pt. „Przed Palmową Niedzielą”
4. Zespół „Worgulanki” z Worgul – program kabaretowy „Z życia wzięte”
5. Zespół Ludowy „Jarzębina” z Paszenek – spektakl „Spór o spadek”
6. Zespół Ludowy „Kalina” z Jabłonia – spektakl „Ostatki”
7. Zespół Obrzędowy „Rumenok” z Hołowna – spektakl „Szmatnik”
8. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek – spektakl „Odwiedziny”

 

 

 


 

Protokół
z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych
Lublin, 29 maja 2016 r.

 

Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się we Włodawie, Poniatowej, Obszy, Suścu, Dębowej KłodzieAdamowie, Kąkolewnicy, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Rykach Drelowie, Horodysku i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 106 zespołów śpiewaczych, 10 kapel, 7 instrumentalistów, 45 śpiewaków, 11 grup w kategorii Duży-Mały i 7 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 186 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 17 zespołów śpiewaczych, 3 kapele, 5 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 5 grup Duży-Mały i 6 prezentacji w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

dr Janina Biegalska – Urząd Marszałkowski w Lublinie
mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK w Lublinie
mgr Andrzej Sar – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie

 

postanowiło wytypować do udziału w 50 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców:

 

W kategorii kapel:

 

- Kapela „Wojciechowska” z Wojciechowa, pow. lubelski
- Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

 

W kategorii zespołów śpiewaczych:

 

- Zespół „Sielanki” z Sielca, pow. chełmski
- Męski Zespół Śpiewaczy z Majdanu Obleszcze, pow. kraśnicki
- Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski
- Zespół „Roztoczanki” z Branwi, pow. janowski
- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa, pow. janowski
- Zespół „Czerniczanki” z Czernica, pow. rycki

 

W kategorii instrumentalistów:

 

- Andrzej Dudziński z Wohynia, pow. radzyński

 

W kategorii solistów śpiewaków:

 

- Zofia Sulikowska z Wojsławic, pow. chełmski
- Alina Myszak z Kocudzy, pow. janowski
- Katarzyna Weremczuk z Dołhobród, pow. włodawski

 

W kategorii Duży-Mały:

 

- Stanisława Kapusta z uczennicami z Modliborzyc, pow. janowski
- Zdzisław Marczuk z uczennicami z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

 

W kategorii folklor-kontynuacja:

 

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski
- Elżbieta Kamińska z Węglisk, pow. janowski

 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców:

 

- Zespół „Fajsławianki” z Fajsławic, pow. krasnostawski
- Dziecięcy zespół z Poniatowej, pow. opolski
- Zespół „Koral” z Kamienia, pow. chełmski
- Kapela Zdzisława Marczuka z Zakalinek, pow. bialski
- Zespół „Worgulanki” z Worgul, pow. bialski

 

Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w Jubileuszowym – 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

 

Podpisy jury:

 

 

 

 

 

 

zobacz więcej

Przez 3 dni od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r.  Tarnogrodzki Ośrodek Kultury tętnił życiem za sprawą aktorów biorących udział w 40 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. 13 zespołów z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pokazało zarówno spektakle obrzędowe, jaki te oparte na obyczajowości wiejskiej. Mogliśmy zobaczyć widowiska związane z weselem, puszczaniem wianków w noc świętojańską, herodami, dożynkami, robieniem żniwnej brody, ale też tematy bardziej uniwersalne jak swatanie czy sprzedaż krowy na jarmarku. Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna, która omówiła wszystkie propozycje i wybierze najciekawsze na Sejmik ogólnopolski w październiku.

Sejmikowi towarzyszyły 3 wystawy fotografii: archiwalna ze zdjęciami z prezentacji zespołów XXXIX  Sejmiku, fotografie prezentujących się w tym roku zespołów oraz Bożeny Wojtaszek „Sejmikowe twarze i dłonie”.

 

 


PROTOKÓŁ

Z OBRAD JURY WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

LUBLIN, 31 MAJA 2015 R.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Dębowej Kłodzie, Obszy, Suścu, Włodawie, Urzędowie, Kąkolewnicy, Drelowie, Janowie Lubelskim, Wojsławicach, Rykach, Żółkiewce i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 104 zespoły śpiewacze, 7 instrumentalistów, 33 śpiewaków, 5 kapel, 12 grup w kategorii Duży-Mały i 5 wykonawców w kategorii rekonstrukcji (w sumie 166 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 16 zespołów śpiewaczych, 3 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 6 grup Duży-Mały i 4 prezentacje w kategorii rekonstrukcji, po przesłuchaniu których jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – Dyr. Instyt. Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

mgr Marian Chyżyński             – konsultant WOK w Lublinie

dr Janina Biegalska                 – Urząd Marszałkowski w Lublinie

mgr Andrzej Sar                     – Gł. instruktor ds. kultury lud. WOK w Lublinie

postanowiło wytypować do udziału w 49 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

- Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, pow. chełmski

- Zespół „Ostrowianki” z Ostrówka, pow. lubartowski

- Zespół „Brusowianki” ze Starego Brusa, pow. włodawski

- Zespół „Jarzębina” z Kocudzy, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Rososza, pow. rycki

- Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

W kategorii instrumentalistów:

- Stefan Maziarczyk z Andrzejowa, pow. janowski

W kategorii solistów śpiewaków:

- Mirosław Kolasa z Szastarki, pow. kraśnicki

- Halina Bosiak z Kolonii Sitaniec, pow. zamojski

- Natalia Iwaniuk z Dobrynki, pow. bialski

W kategorii Duży-Mały:

- Leokadia Mucha z Anitą Wenek z Zamchu, pow. biłgorajski

- Zdzisław Marczuk z Pauliną Kwaśniewską z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

W kategorii rekonstrukcji:

- Zespół z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

- Ilona Gumowska z Lublina

- Marta Benabderrahmane z Wyryk, pow. włodawski

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców:

- Dziecięcy zespół z Poniatowej, pow. opolski

- Zespół „Jabłoneczki” z Jabłonia, pow. parczewski

- Zespół „Sami Swoi” z Kocudzy, pow. janowski

- Zespół „Jutrzenka” z GOK w Białej Podlaskiej, pow. bialskiej

- Zespół „Babeczki” z Zawitały, pow. rycki

- Karolinę Demianiuk z Dołhobród, pow. włodawski

- Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego, pow. janowski 

         Jury serdecznie dziękuje wszystkim artystom ludowym  biorącym udział w przeglądzie za kultywowanie tradycji. Reprezentacji województwa lubelskiego życzymy udanych występów podczas 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Podpisy jury:       

 

 

zobacz więcej

 

Przez 3 dni od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r.  Tarnogrodzki Ośrodek Kultury tętnił życiem za sprawą aktorów biorących udział w 40 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych. 13 zespołów z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pokazało zarówno spektakle obrzędowe, jaki te oparte na obyczajowości wiejskiej. Mogliśmy zobaczyć widowiska związane z weselem, puszczaniem wianków w noc świętojańską, herodami, dożynkami, robieniem żniwnej brody, ale też tematy bardziej uniwersalne jak swatanie czy sprzedaż krowy na jarmarku. Prezentacjom przyglądała się Rada Artystyczna, która omówiła wszystkie propozycje i wybierze najciekawsze na Sejmik ogólnopolski w październiku.

Sejmikowi towarzyszyły 3 wystawy fotografii: archiwalna ze zdjęciami z prezentacji zespołów XXXIX  Sejmiku, fotografie prezentujących się w tym roku zespołów oraz Bożeny Wojtaszek „Sejmikowe twarze i dłonie”.