Archiwum

XIV KONKURS LITERACKI 2017 - REGULAMIN - DO POBRANIA

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS na najlepszy utwór poetycki 
"NIEZAPOMINAJKI Z POLSKIEJ BAJKI" 

KOMUNIKAT PRASOWY - zobacz

REGULAMIN - pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz


XVII Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego
w Woli Osowińskiej

Tegoroczny finał Konkursu zorganizowano 19 marca, w 21 rocznicę śmierci Patrona. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Zespół Placówek Oświatowych i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński.
Spośród zgłoszonych 130 recytatorów, dotarło 124 - z następujących miejscowości: Adamów, Biała, Borki, Czemierniki, Domaszewnica, Kock, Krasew, Łuków, Markuszów, Maszki, Piotrowice, Radzyń Podlaski, Siennica, Sobole, Tchórzew, Turów, Ulan Majorat, Wojciechów, Wojcieszków, Wola Chomejowa, Wola Gułowska, Wola Osowińska, Żyrzyn .
Prezentacje odbywały się w pięciu – specjalnie do tego celu udekorowanych - salach (3 w Zespole Placówek Oświatowych i 2 w Zespole Szkół Rolniczych). W skład 3-osobowych komisji konkursowych wchodzili:
- Anna Kistelska, Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka, Henryk Kowalczyk i Andrzej Sar - instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
- dr Ewa Borkowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- Maria Długołęcka –Pietrzak z Instytutu Kultury Ludowej i Badań Literackich w Siedlcach
- Adam Świć, Marta Nowakowska i Sylwia Dmowska – z Domu Kultury w Kocku,
- Ewa Śliwińska z Radzyńskiego Ośrodka Kultury,
- Maria Ryndak z Biblioteki Miejskiej w Radzyniu Podlaskim,
- Sławomir Żyłka z Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie i ŁOK w Łukowie
- Alina Kryjak z Towarzystwa Regionalnego im.W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej
- Anna Kowalik i Monika Karwowska – nauczycielki przedmiotów humanistycznych w Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz regionalne upominki ( wielkanocne ciasteczka z miejscowej piekarni).
Laureatom, oprócz dyplomów, wręczono nagrody książkowe:
Kategoria SP kl.0-III 
Grupa A:
I. nagroda Mikołaj Król – SP w Kocku ( nominacja do Małego Konkursu Recytatorskiego)
II. Anna Lipińska – ZS w Ulanie –Majoracie
III. Zuzanna Kopciuch – SP w Kocku
Wyróżnienia: Emilia Komorniak (SP w Wojcieszkowie),Piotr Kopiejek (SP w Sobolach),Patryk Niewęgłowski (ZS w Ulanie-Majoracie), Gabriela Łazuga ( SP w Wojcieszkowie)
Nagroda za gwarę: Ola Guz (SP w Maszkach)
Grupa B:
I. Dominika Makuła – SP w Wojcieszkowie ( nominacja do Małego Konkursu Recytator.)
II. Rafał Sierpień – SP w Turowie,
III. Karolina Próchniewicz – ZS w Ulanie –Majoracie
Wyróżnienia: Aleksandra Maliszewska (ZS w Ulanie-Majoracie), Gabriela Szelech (SP w Kocku), Jacek Szostak (ZS w Ulanie-Majoracie),Maja Wylotek (SP w Wojcieszkowie), Natalia Zając (ZPO w Woli Osowińskiej)

Kategoria: SP kl. IV-VI
Grupa A:
I. Aleksandra Cieślak – SP w Woli Chomejowej
II. Alicja Kożuch – ZPO w Borkach
Julia Kożuch – ZPO w Woli Osowińskiej (nominacja do Małego Konkursu Recytatorskiego)
III. Paweł Musik – SP w Maszkach
Natalia Dyjak – Biblioteka ZS w Ulanie-Majoracie
Wyróżnienie: Bartłomiej Niewęgłowski – Łukowski Ośrodek Kultury
Grupa B:
I. Żaneta Piotrowska – SP w Maszkach
II. Julia Semczuk – Łukowski Ośrodek Kultury
Igor Terlikowski – SP w Turowie
III. Oliwia Wójcik – SP w Wojcieszkowie
Wyróżnienia: Monika Pawlina ( SP nr1 w Radzyniu Podlaskim) – nominacja do MKR
Wiktoria Skowron (ZPO w Woli Osowińskiej), Gabriela Sobijanek (SP w Czemiernikach), Kacper Strzyżewski (SP w Domaszewnicy), Krystian Szabrański (SP w Tchórzenie), Szymon Wiater (ZS w Białej)
Kategoria: Gimnazjum
I. Agata Adameczek – ZPO w Borkach, dodatkowa nagroda za gwarę
II. Dominika Pieńkosz – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
Kacper Siwiak – Łukowski Ośrodek Kultury
III. Karolina Mitura – ZS w Kocku
Wyróżnienia: Kryspin Adameczek (Gim. w Wojcieszkowie), Anna Grzywna(Gim. w Piotrowicach)
Sylwia Iwaniuk (Gim. nr 2 w Radzyniu Podl.), Marta Skowron (ZPO w Woli Osowińskiej), Weronika Wronowska (Gim. nr 2 w Radzyniu Podl.),Amelia Gruchoła (ZS w Kocku)
Kategoria: Ponadgimnazjalna
I. Zofia Kozłowska – Gminna Biblioteka w Adamowie
Rafał Nurzyński – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie
II. Paulina Boreczek – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Konkursowi towarzyszyły pokazy ginących zawodów i umiejętności ( wicie tradycyjnych palm, zdobienie pisanek, wykonywanie kartek świątecznych, koszyczków itp.) oraz kiermasz sztuki ludowej, głównie ozdób wielkanocnych.
Stałym elementem imprezy jest obiad regionalny dla uczestników, opiekunów i gości - wszystkich zaproszono do stołówki szkolnej na kapustę z grochem, kartoflaki z soczewicą, słodycze i kompot.
Przed Koncertem Laureatów, na głównej scenie wystąpiły uczennice Zespołu Placówek Oświatowych, zaśpiewały kilka piosenek z dedykacją dla wszystkich uczestników imprezy.
Następnie zaprezentowali się wytypowani przez jurorów recytatorzy, otrzymując zasłużone oklaski.
Na zakończenie uroczystości wśród uczestników rozlosowano upominki, wykonane przez woleńskiego stolarza, a jednocześnie radnego.
Spośród osób zaproszonych w imprezie uczestniczyli: Jan Gil – Wicestarosta Radzyński, Michał Zając, reprezentujący Wójta Gminy Borki, Janusz Buhaj – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania Rady Gminy Borki; Zdzisław Kot i Waldemar Skowron – miejscowi radni.

 


Protokół Jury

Turnieju Wojewódzkiego

XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”

Lublin, 24 kwietnia 2017 r.

 

 Jury w składzie:

1. Grażyna Jakubecka – aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

2. Anna Krawczyk – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie

3. Przemysław Buksiński – recytator, monodramista, reżyser

4. Anna Kistelska – gł. instruktor ds. literatury i recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

w Lublinie

po wysłuchaniu 21 prezentacji przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I Nagrodę 

Nominację do XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia”, który odbędzie się w dniach 26-28 maja 2017 r. w Bielsku Białej otrzymali – ex aequo:

– NINA  BIEL, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Instruktor: Mateusz Nowak

– SZYMON  KĘCIK, Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelskim, Instruktor: Monika Łyjak

 

II  Nagrodę otrzymał

 JAKUB  POWAŁKA, Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim, Instruktor: Izabella Marzęda

 

III  Nagrodę otrzymała

– PATRYCJA  KRZYSZTOŃ, Gimnazjum w Modliborzycach, Instruktor: Barbara Orzeł

 

Wyróżnienia otrzymali:

– KAMILA  JESIONEK, Gimnazjum w Mełgwi, Instruktor: Elwira Iwaniuk

– JOANNA  ZIÓŁKOWSKA, Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim, Instruktor: Izabella Marzęda

– MARTA PAKALUK , Gimnazjum nr 2, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Instruktor: Katarzyna Wieczorek, Grażyna Wójtowicz

– KACPER  SIWIAK, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

– JAGODA  KRACZUK, Gimnazjum w Moniatyczach, Instruktor: Małgorzata Sobczuk

 

 

   Jury zauważa różnorodność tekstów prezentowanych przez recytatorów. Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność pracy nad indywidualnym przekazem emocji i treści. Jury apeluje o pracę nad starannością językową i emisją głosu.

   Jury dziękuje organizatorom za miłą atmosferę i sprawne przeprowadzenie konkursu.

 

 

  Podpisy Jury

                                                                                   WAŻNY KOMUNIKAT !!!

                                                                         Szanowni Recytatorzy i Instruktorzy!

                                  Z uwagi na termin egzaminu gimnazjalnego zaplanowanego w dniach 19-21 kwietnia 2017 r.,

                                   Turniej Wojewódzki OKR dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia” odbędzie się

                                   24  kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

 

                                

Konkurs „Przebudzeni do Życia” jest organizowany rokrocznie od dziesięciu lat. To jedyna ogólnopolska impreza dla recytatorów w wieku gimnazjalnym. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 160 gimnazjalistów, reprezentantów 11 województw. W jury zasiadali wybitni aktorzy i eksperci w dziedzinie sztuki żywego słowa, m.in. Dorota Ficoń – aktorka Teatru Witkacego w Zakopanem, Łucja Czarnecka – wykładowca PWST w Krakowie, Lucyna Kozień – dyrektor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, Tadeusz Malak – aktor krakowskich teatrów (Rapsodycznego, Stu, Słowackiego, Starego) i Jan Zdziarski – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Oprócz przesłuchań konkursowych bardzo ważną część każdej edycji stanowiły zajęcia warsztatowe prowadzone przez jurorów, a cennym uzupełnieniem było uczestnictwo  w najciekawszych spektaklach, granych akurat na bielskich scenach zawodowych. Tegoroczny konkurs będzie przebiegał podobnie jak wcześniejsze edycje. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w sali teatru Banialuka.

 


REGULAMIN DLA WOJEWÓDZTWA - PRZEBUDZENI 2017 - pobierz

REGULAMIN DLA LUBLINA I POWIATU ZIEMSKIEGO - PRZEBUDZENI 2017 - pobierz

KARTA UCZESTNIKA - PRZEBUDZENI 2017 - pobierz

 

 


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

LUBLIN, 20 KWIETNIA 2017 R.

  

Jury w składzie:

Barbara Michałowska-Rozhin – aktorka, pedagog, logopeda

Roma Drozdówna – aktorka Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Kornelia Niedbał – muzykolog, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Przemysław Buksiński – recytator, monodramista, aktor, reżyser 

po wysłuchaniu i obejrzeniu 20 recytatorów, 2 prezentacji w kategorii Poezja Śpiewana, 1 prezentacji w kategorii Wywiedzione ze Słowa oraz 6 prezentacji w kategorii Teatr Jednego Aktora postanowiło przyznać:

NAGRODY (kwalifikacje do centralnych spotkań laureatów 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego)

W kategorii RECYTACJA (Ostrołęka, 21 – 24 czerwca  2017 r.):

1/ Dominika Jarosz z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, instruktor – Patryk Pawelec;

2/ Joanna Wypiórkiewicz  z  Lublina.

W kategorii WYWIEDZIONE ZE SŁOWA (Ostrołęka, 21 – 24 czerwca  2017 r.)

– nagród  nie przyznano.

W kategorii POEZJA ŚPIEWANA (Włocławek, 6 – 10  czerwca 2017 r.)

1/ nominacja bezpośrednia:

Ewa Jagiełło z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, instruktor – Michał Pastuszak;

2/ nominacja na podstawie nagrania:
Izabela Niedziółka z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 

W kategorii TEATR JEDNEGO AKTORA (Słupsk 15 – 18 czerwca 2017 r.)

1/ nominacja bezpośrednia:

Marta Łaska z Bialskiego Centrum Kultury Klub Kultury „Scena”, instruktor – Roman Uściński;

2/ nominacja na podstawie nagrania video:

Rafał Nurzyński z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, instruktor – Sławomir Żyłka.

WYRÓŻNIENIA

w kategorii RECYTACJA otrzymali:

1/ Marta Łaska z Bialskiego Centrum Kultury Klub Kultury „Scena”, instruktor – Roman Uściński;

2/ Roksana Kniaziowska z Biłgorajskiego Centrum Kultury, instruktor – Alicja Jachiewicz-Szmidt;

3/ Paula Osiak z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, instruktor – Anna Filipiak. 

W kategorii POEZJA ŚPIEWANA, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA, TEATR JEDNEGO AKTORA
wyróżnień nie przyznano.

 

Jury zgodnie stwierdza, że Turniej Wojewódzki 62. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego stał na wyrównanym poziomie. Podkreśla jednak stałą potrzebę pracy nad słowem, poprawnością artykulacji i przemyślaną koncepcją doboru repertuaru, zgodnego z zainteresowaniami wykonawców. Zwraca również uwagę na konieczność uważnej i starannej pracy nad interpretacją tekstów poetyckich, bowiem recytacja poezji wymaga szczególnych umiejętności i wrażliwości na barwę i znaczenie słowa.

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom Turnieju Wojewódzkiego i ich instruktorom za udział w Konkursie. Dziękuje również organizatorom za profesjonalne przeprowadzenie imprezy i miłą atmosferę podczas trwania konkursu.


TURNIEJ WOJEWÓDZKI

62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Szanowni Uczestnicy i Instruktorzy

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się  20 kwietnia 2017 r.
w Centrum Kultury w Lublinie
, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna. 

Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność podczas całego trwania konkursu –
20 kwietnia 2017 r. od godziny 9.30.


 

WRÓĆMY DO POEZJI

APEL TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

            Nastały czasy trudne dla poezji. Tomiki wierszy ukazują się w mikroskopijnych nakładach, nie ma poezji w telewizji i prawie nie ma w radiu, zniknęła ze stron czasopism. Skutki – acz przewidywalne – okazały się fatalne. Dzisiejszą sytuację dobrze obrazuje opowieść  profesora humanistycznego wydziału na jednej z uczelni. Wykład poświęcił próbie przekonania słuchaczy  o kunszcie i niezwykłości wiersza wybitnego poety. Na koniec zwrócił się do audytorium o osobiste opinie, refleksje, emocje. Odezwał się tylko jeden student – a czy tego nie można powiedzieć prozą? Ta opowieść daje się – niestety! – odnieść także do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Kiedyś jego znakiem, jego fundamentem była poezja. Troskliwie wyszukiwana, dokładnie poznawana, starannie wygłaszana, odkrywczo interpretowana. Dzisiaj każdy recytator wprawdzie mówi wiersz, ale bardzo wielu czyni to tylko dlatego, że taki jest regulaminowy przymus. Przeważa przypadkowy wybór, nieumiejętność odczytania sensu, lekceważenie konstrukcji, pozbawianie języka utworu jego niezwykłości, urody. Często wiersz lub – co gorsza – jego fragment zostaje „doczepiony” do prozy, potraktowany jedynie jako zakończenie opowiedzianej fabuły.

            Czy nie nazbyt kategoryczny ten osąd? Przecież jury finałowego turnieju 61. OKR stwierdziło „wysoki poziom konkursu”. Otóż nie ma tu sprzeczności. Od kilku lat mamy znakomitą czołówkę, ale codzienność bardzo od niej odstaje. To nawet nie dziwi – Konkurs odbija obecny stan języka polskiego, a ten jest – powtórzmy określenie – fatalny. Nasz język staje się coraz uboższy – „płaski”, a niekiedy prostacki, gubi odcienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, zwłaszcza w OKR, w powrocie do poezji. Bo przecież prawda jest znana, tylko jej zapomnieliśmy: proza (poza nielicznymi wyjątkami) – rejestruje, poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza – uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą  f o r m y.  Musimy bronić naszego języka. To jest nakazem chwili, a oczywistym zadaniem ruchu recytatorskiego. 

Co możemy zrobić? Zwrócimy się do organizatorów wojewódzkich o rozważenie możliwości ustanowienia nagrody za szczególnie odkrywczą interpretację poezji; sami ustanowimy taką nagrodę w Turnieju Centralnym. Do jurorów kierujemy wezwanie, by przy formułowaniu werdyktu z równą wnikliwością oceniali jakość i interpretację obu utworów – wiersza i prozy. Do recytatorów apelujemy, by uwierzyli w wartość poezji, by sięgali po prawdziwą poezję. Rok 2017 przynosi ważne rocznice – Bolesława Leśmiana (140-lecie urodzin i 80-lecie śmierci), Leopolda Staffa (60 lat od odejścia), Władysława Broniewskiego (120-lecie urodzin), Andrzeja Bursy (60-lecie śmierci). Pamiętajmy o tym, bo w ich dziełach znajdziemy wszystko – akceptację i bunt, smutek i radość, powagę i żart, lirykę i groteskę, dyscyplinę i fantazję… Znajdziemy język i formę, które pozwolą głębiej zrozumieć siebie i świat, pełniej wyrazić swoje myśli, wątpliwości, marzenia.

Powróćmy do poezji. Zostaniemy hojnie wynagrodzeni, wyposażeni na całe życie.


TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ

ogłasza 

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 

  1. 1.    Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
  2. 2.    Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A.   TURNIEJ RECYTATORSKI

         repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

          uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.   TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

          repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

          dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem,
          rekwizytem),

          czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.   TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny 
      materiał literacki (do 30 min).

D.   TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

         repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

         uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

          przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

         U w a g a:  w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

  1. 3.    Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

          środowiskowych, miejskich, gminnych;

          powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

          wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 7 maja 2017 r;

          spotkań finałowych.

  1. 4.    Warunki uczestnictwa

         Przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w
         poprzednich bądź innych konkursach; zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej
         podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

  1. 5.    Informacje uzupełniające

   Spotkania Finałowe odbędą się:

         turniej A i B   21 – 24 czerwca  2017 r. w Ostrołęce;   

         turniej C  15 – 18 czerwca 20176 r. w Słupsku;

         turniej D   6 – 10  czerwca 2017 r. we Włocławku.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:

www.tkt.art.pl

 

 

REGULAMIN 62 OKR - Lublin - powiat 
REGULAMIN 62 OKR - województwo 
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - RECYTACJA I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - TEATR JEDNEGO AKTORA
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - POEZJA ŚPIEWANA 


6 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI – CZAS POETÓW

 

 

                         Lublin, 24 stycznia  2017  r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XIII 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE

 

Jury w składzie:

Maria Brzezińska

Ewa Hadrian

Waldemar Michalski

Anna Kistelska – sekretarz

Po zapoznaniu się ze 179. zestawami prac literackich przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w kategorii „Szkoła Podstawowa” (69 zestawów)

 

POEZJA

Nagrody:

JUSTYNA GRABSKA, Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie

WIKTORIA ŁUĆ, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

MATEUSZ STANIKOWSKI, Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej

NINA TROJANOWSKA, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

 

Wyróżnienia:

OLIWIA CIECHANOWICZ, Grupa Poetycka „Zefirek”, SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

MALWINA GŁOWACKA, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie

JULIA JASTRZĘBSKA, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

KACPER KUCHNIO, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach

PAULINA MIZAK, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

PATRYK STACHURSKI, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

 

PROZA

Nagrody:

ALEKSANDRA BLACHA, Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii

ANTONINA MĄDZIK, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

KACPER SKOCZELAS, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie

 

Wyróżnienia:

GABRIELA BOGUCKA, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

MAJA MROCZEK, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach

MATEUSZ MUCHAJER, Zespół Szkół w Niemcach

ZUZANNA OPAJDOWSKA, Zespół Szkół w Niemcach

MARTA PARAFINIUK, Zespół Szkół w Niemcach

MARCEL ULEWICZ, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

 

w kategorii „Szkoła Gimnazjalna” (55 zestawów)

POEZJA

I Nagroda  KLARA WODZYŃSKA, Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej

II Nagroda – KINGA PAUDYNA, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku

III Nagroda  ex  aequo – LUCYNA MACKIEWICZ, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów, AGNIESZKA OŻÓG, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów

 

Wyróżnienia:

IZA CHUDEK, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku

KATARZYNA GOTOWICKA, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

KINGA JANISZEK, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach

EMILIA ONISZCZUK, Gimnazjum nr 1 w Lubartowie

JULIA RZĄDKOWSKA, Gimnazjum Śródziemnomorskie w Lublinie

JULIA WŁODARCZYK, Grupa Poetycka „Zefirek”, Gimnazjum nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

 

PROZA

I Nagroda – ALICJA ANDRYSZCZYK, Gimnazjum nr 7 w Lublinie

II Nagroda – FILIP ZAJĄCZKOWSKI, Gimnazjum nr 19 w Lublinie

III Nagroda – ex  aequo – FILIP LADORUCKI, Gimnazjum nr 24 w Lublinie,

JAGODA WRZYSZCZ, Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu

 

W kategorii: Gimnazjum – Proza wyróżnień nie przyznano.

 

W kategorii „Szkoła Ponadgimnazjalna i Dorośli” (55 zestawów)

POEZJA

I Nagroda – ALICJA KOWAL, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim

II Nagroda – ex aequo – DOROTA  NATALIA  MARUT, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów, IWONA WEREMA, Lublin

III Nagroda – ex  aequo – ZBIGNIEW LECH, Lublin,

KATARZYNA  PASTUSZAK, II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

 

Wyróżnienia:

ANNA BEŁCZĄCKA, Radzyń Podlaski

DOMINIKA KIRSZNER, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

MONIKA MAKULEC, Lublin

ELŻBIETA STANEK, Lublin

 

PROZA

Nagroda – NATALIA REJ, IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

 

Wyróżnienia:

MAJA MAJEWSKA, Zespół Szkół nr 1 w Lublinie

KAMILA SADLAK, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

WERONIKA URBAŃSKA, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

 

Na XIII Wojewódzki Konkurs Literacki pod hasłem „Odwaga i rozwaga” wpłynęło 179 zestawów prac autorów w różnym wieku i z różnym doświadczeniem literackim. Jury zauważa i docenia szkoły i ośrodki kultury, które od lat towarzyszą konkursowi, jednocześnie wyraża radość, że co roku dołączają nowi uczestnicy, którzy startują w tej szlachetnej rywalizacji po raz pierwszy.

W utworach poetyckich jury zauważa większą różnorodność wypowiedzi, zainteresowanie formami literackimi takimi jak sonet czy proza poetycka.

W prozie nie dało się zauważyć nowatorskich form wypowiedzi. Tematyka utworów zgłoszonych do konkursu oscyluje wokół współczesności, aczkolwiek nieliczni twórcy mierzą się tematyką historyczną.

Jury dziękuje nauczycielom i opiekunom, którzy przygotowali autorów do konkursu, jak również Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie za sprawne przeprowadzenie 13. edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego.

 

Podpisy Jury

 

 Nieodebrane dyplomy i upominki czekają do odebrania
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, 
pokój nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

XX JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI 2016 - zdjęcia

 

LAUREACI 20. JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

CEZARY ARSENIUK, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu; Instruktor: Barbara Karpińska

JAKUB CZORNY, Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie; Instruktor: Ewa Agnieszka Przedpełska

NATALIA  DYJAK, Biblioteka w Ulanie-Majoracie; Instruktor: Barbara Michalczuk

FILIP GÓRNIK, Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie; Instruktor: Renata Nowosielecka

HANNA HABIT, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim; Instruktor: Irena Lasek

DOMINIKA  JAROSZ, Teatr Słowa „Podziemie”Instruktor: Patryk Pawelec

KSAWERY JELEŃ, Szkoła Podstawowa w Nieledwi; Instruktor: Maria Ciesielczuk

MICHAŁ KASZAK, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach; Instruktor: Joanna Zakrzewska

KAMIL KOZAK, Gimnazjum nr 4 w Dęblinie, Instruktor: Marta Czajkowska

FAUSTYNA KUCYK, Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu; Instruktor: Małgorzata Kędracka

KACPER LECHOWICZ, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu

KAROL LENART, Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim; Instruktor: Ewa Wiechnik

SEBASTIAN MAZUR, Zespół Szkół nr 1 w Milejowie; Instruktor: Monika Olejnik

JULIA MISZTAL, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie; Instruktor: Halina Mirosław

PIOTR NAJDA, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie; Instruktor: Grażyna Antoniuk

RAFAŁ NURZYŃSKI, Łukowski Ośrodek KulturyInstruktor: Sławomir Żyłka

JULIA OGONOWSKA, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”; Instruktor: Anna Filipiak

MAJA  OSTROWSKA, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Instruktor: Joanna Zakrzewska

PAULINA PAJÓREK, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Puławach; Instruktor: Anna Filipiak

PIOTR  PERDUN, Szkoła Podstawowa w Ożarowie; Instruktor: Anna Perdun

MACIEJ RADOMYSKI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie; Instruktor: Ewa Dąbrowska

MIŁOSZ SADURSKI, Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie; Instruktorki: Elżbieta Piechnik,
                                                                                                                                         Marta Serafin, Halina Piątek

KACPER SIWIAK, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

KAMIL SOWIŃSKI, Technikum przy Zespole Szkół w Łęcznej; Instruktor: Joanna Kowalczyk

KAROLINA TARNOWSKA, Hrubieszowski Dom Kultury; Instruktor: Maria Marut

JAN TARNOWSKI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie; Instruktor: Danuta Białek

JOANNA ZIÓŁKOWSKA, Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim, Instruktor: Izabella Marzęda

  

Wszystkich Laureatów zapraszamy po odbiór nagród i wyróżnień 12 grudnia 2016 r - 
 Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12.

Koncert Laureatów odbędzie się w Sali Widowiskowej, Centrum Kultury (parter), o godz. 11.00

 

Laureaci biorący udział w koncercie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.


PROGRAM  TURNIEJU  WOJEWÓDZKIEGO 

20.  JESIENNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY! 

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
w dniach 23-24 listopada 2016 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3
.

  

Środa, 23 listopada 2016 r.

 

I KONCERT

 

GODZ. 10. 00 – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie gimnazjów ze wszystkich powiatów

 

Czwartek, 24 listopada 2016 r.

 

II KONCERT

 

GODZ. 10. 00  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów 

 

III KONCERT

 

GODZ. 13.00  – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół średnich i dorośli ze wszystkich powiatów


REGULAMIN JKR 2016 - WOJEWÓDZTWO - DO POBRANIA 
REGULAMIN JKR 2016 - POWIAT LUBELSKI I ŚWIDNICKI - DO POBRANIA 

 

 

LISTA LAUREATÓW

XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Wszystkim Laureatom Konkursu gratulujemy i serdecznie zapraszamy

7 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4

na uroczystość rozdania nagród połączoną z promocją wydawnictwa

zawierającego nagrodzone i wyróżnione prace.

Szczegółowy protokół Konkursu zostanie wówczas podany do wiadomości publicznej.

 

Prosimy laureatów o nadesłanie konkursowych prac drogą elektroniczną

na adres mailowy: wok.oficyna.lublin@gmail.com

do dnia 17 lutego bieżącego roku,

co znacząco przyspieszy prace redakcyjne nad wydawnictwem.

 

Na konkurs wpłynęło łącznie 179 zestawów prac.

Poniżej zamieszczamy Listę Laureatów w porządku alfabetycznym.

 

KATEGORIA „SZKOŁA PODSTAWOWA”

ALEKSANDRA BLACHA, Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii

GABRIELA BOGUCKA, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

OLIWIA CIECHANOWICZ, Grupa Poetycka „Zefirek”, SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

MALWINA GŁOWACKA, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie

JUSTYNA GRABSKA, Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie

JULIA JASTRZĘBSKA, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

KACPER KUCHNIO, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach

WIKTORIA ŁUĆ, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

ANTONINA MĄDZIK, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

PAULINA MIZAK, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

MAJA MROCZEK, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach

MATEUSZ MUCHAJER, Zespół Szkół w Niemcach

ZUZANNA OPAJDOWSKA, Zespół Szkół w Niemcach

MARTA PARAFINIUK, Zespół Szkół w Niemcach

KACPER SKOCZELAS, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie

PATRYK STACHURSKI, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Adamowie

MATEUSZ STANIKOWSKI, Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej

NINA TROJANOWSKA, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

MARCEL ULEWICZ, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

 

KATEGORIA „GIMNAZJUM”

ALICJA ANDRYSZCZYK, Gimnazjum nr 7 w Lublinie

IZA CHUDEK, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku

KATARZYNA GOTOWICKA, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

KINGA JANISZEK, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach

FILIP LADORUCKI, Gimnazjum nr 24 w Lublinie

LUCYNA MACKIEWICZ, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów

EMILIA ONISZCZUK, Gimnazjum nr 1 w Lubartowie

AGNIESZKA OŻÓG, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów

KINGA PAUDYNA, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku

JULIA RZĄDKOWSKA, Gimnazjum Śródziemnomorskie w Lublinie

JULIA WŁODARCZYK, Grupa Poetycka „Zefirek”, Gimnazjum nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

KLARA WODZYŃSKA, Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej

JAGODA WRZYSZCZ, Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu

FILIP ZAJĄCZKOWSKI, Gimnazjum nr 19 w Lublinie

 

KATEGORIA „SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA I DOROŚLI”

ANNA BEŁCZĄCKA, Radzyń Podlaski

DOMINIKA KIRSZNER, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

ALICJA KOWAL, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim

ZBIGNIEW LECH, Lublin

MAJA MAJEWSKA, Zespół Szkół nr 1 w Lublinie

MONIKA MAKULEC, Lublin

DOROTA  NATALIA  MARUT, Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej, HDK, Hrubieszów

KATARZYNA  PASTUSZAK, II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

NATALIA REJ, IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

KAMILA SADLAK, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

ELŻBIETA STANEK, Lublin

WERONIKA URBAŃSKA, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

IWONA WEREMA, Lublin

 

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ W WARSZAWIE
organizuje w dniach 05-09 października 2016
WARSZTATY DLA ANIMATORÓW I INSTRUKTORÓW RUCHU RECYTATORSKIEGO
"NASZA CODZIENNOŚĆ-SŁOWO"
WARSZTATY SĄ WSTĘPEM METODYCZNYM DO 62. OKR
INFORMACJE: JAN ZDZIARSKI
TEL. 22 825 34 89, 603 85 22 69 E-MAIL: tkt@tkt.art.pl

 

 

 

SEMINARIUM SZTUKI SŁOWA I TEATRU

2-3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów teatru, instruktorów, aktorów amatorów, pasjonatów teatru i słowa. Seminarium Sztuki Słowa i Teatru jest okazją na poznanie nowych metod pracy scenicznej, do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z instruktorami z całej Polski.

Tegoroczna edycja skoncentruje się wokół tematu teatru dziecięcego i pracy scenicznej  z najmłodszymi wykonawcami. Warsztaty poprowadzą specjaliści z tej dziedziny Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska oraz Maciej Sierosławski.
 
 
 

 

 

                                                                    Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

 

FINALISTA 60 OKR - PATRYK PAWELEC


Chcę bardzo serdecznie podziękować organizatorom i jurorom OKR w naszym województwie za zaufanie i tym samym podzielić się ogromną radością. Reprezentując województwo lubelskie zdobyłem 1 nagrodę i nagrodę publiczności podczas finałów 60 OKRu w Ostrołęce. Był to czas niezwykły i tym większa jest moja radość ze na OKRze doceniono połączenie Masłowskiej i Mickiewicza. Zdjęcie obrazuje klimat jubileuszowej edycji. Niezwykłe warsztaty i świetna atmosfera. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję!
Patryk

 

IZA  NIEDZIÓŁKA

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku

Wyróżnienie w kategorii Poezja ŚpiewanaRegulamin 60 OKR - województwo lubelskie

Regulamin 60 OKR - powiat Lublin

Karta uczestnika 60 OKR

Karta uczestnika 60 OKR -   turniej jednego aktora

Karta uczestnika 60 OKR - poezja śpiewana