Archiwum

 

                             

 

 PROTOKÓŁ - ZOBACZ


I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

UCZESTNIKÓW 39. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Kochani Recytatorzy, Nauczyciele i Instruktorzy

Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej

Mieliśmy się wszyscy spotkać podczas, organizowanych w całym województwie lubelskim, wielostopniowych eliminacji 39. Małego Konkursu Recytatorskiego.

Niestety, życie napisało własny scenariusz i koronawirus pokrzyżował nam plany. Jest Was w całym województwie spora gromadka. Lubicie i umiecie recytować. Wiemy o tym, bo z wieloma spośród Was spotkaliśmy się już wcześniej.

Recytacja konkursowa, to sztuka mówienia "na żywo" w przestrzeni publicznej, do zgromadzonej widowni. Wymaga opanowania nie tylko tekstu na pamięć, ale również opanowania nerwów, umiejętności pracy głosem i aparatem mowy, postawą ciała, spojrzeniem. Właśnie wtedy rodzą się emocje, w wyniku naturalnego i bezpośredniego kontaktu z widownią za pomocą przygotowanego i umiejętnie zaprezentowanego tekstu. Komisja podczas występu może właściwie ocenić Wasze umiejętności, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Jak wiecie, taka forma konkursowego spotkania jest na razie niemożliwa.

Dlatego proponujemy Wam ZABAWĘ. Nagrajcie telefonem komórkowym lub kamerą, przy pomocy Rodziców lub starszego Rodzeństwa, przygotowany przez Was wiersz lub fragment prozy i prześlijcie do nas. Czas trwania prezentacji: do trzech minut. Najciekawsze z nich pokażemy na naszym Facebooku i na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Jeśli zainteresowanie będzie duże  powołamy komisję, która oceni i nagrodzi najbardziej oryginalne pod względem doboru repertuaru i interpretacji wykonania.

Przegląd nie ma charakteru konkursu recytatorskiego. Jest propozycją ciekawego i edukacyjnego spędzenia czasu podczas przymusowej dla nas wszystkich izolacji. Wierzymy, że taka forma aktywności pozwoli pokazać szerokiej rzeszy ludzi Wasze talenty i zainteresowania, a także umiejętność podejmowania nowych wyzwań, w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń. Udowodnijcie nam wszystkim, że recytacja jest Waszą pasją, sposobem na przekazanie emocji, rozmową z nami prowadzoną pięknym, literackim językiem.

Każdy z uczestników nadsyła również drogą mailową wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego (obowiązkowo w przypadku osób niepełnoletnich), Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie. Kartę – po wydrukowaniu,wypełnieniu i podpisaniu – należy sfotografować i przesłać na adres: wok.oficyna.lublin@gmail.comdo 17 czerwca 2020 r.

Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nagrań i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu*.

Nagrania należy przesłać wyłącznie na serwer, wg instrukcji dołączonej do regulaminu, do 17 czerwca 2020 r. Instrukcję znajdziecie w kolejnym pliku. Nie przesyłajcie nagrań na adres mailowy! Nasze skrzynki mailowe ich nie pomieszczą!

W razie wątpliwości w sprawie nagrań informacji udziela Patryk Pawelec, mail: recytacja.wok@gmail.com, telefon: 509 447 236

 1. Osoby odpowiedzialne za Przegląd:

 2. Anna Kistelska, wok.oficyna.lublin@gmail.com, tel. 81 53 242 07 (08-09)

 3. Patryk Pawelec, recytacja.wok@gmail.com, telefon: 509 447 236

* Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby I Wojewódzkiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych Uczestników 39. Małego Konkursu Recytatorskiego (zgodnie z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Przeglądu. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu.

 

 ZE WZGLĘDU NA NIEWIELKĄ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW,
TURNIEJ MIĘDZYPOWIATOWY W LUBLINIE
OTRZYMUJE RANGĘ TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO.
ZAKWALIFIKOWANI ZOSTAJĄ DO NIEGO WSZYSCY UCZESTNICY,
KTÓRZY PRZESŁALI SWOJE ZGŁOSZENIA NA
TURNIEJ MIĘDZYPOWIATOWY.


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

65. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

LUBLIN, 08-09 WRZEŚNIA 2020 R.

Jury w składzie:

Michał Kurek  – aktor teatralny i filmowy, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

Patryk Pawelec – utytułowany recytator,  monodramista, instruktor kultury żywego słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

Anna Krawczyk – animator kultury, pedagog, instruktor kultury żywego słowa, kierownik Pracowni Słowa Centrum Kultury w Lublinie

po wysłuchaniu i obejrzeniu 25 recytatorów, 1 śpiewającego poezję, 3 prezentacji w kategorii teatrów jednego aktora  postanowiło przyznać:

NAGRODY (kwalifikacje do centralnych spotkań laureatów 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego):

w kategorii RECYTACJA (Ostrołęka, 09-11 października  2020 r.):

1/ Julia Filisińska z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej;

2/ Kacper Siwiak z Łukowskiego Ośrodka Kultury;

3/ Magdalena Zarembska  Lublin; 

Nagroda bez nominacji: 

1/Agata Ostrowicka  - UMCS Lublin

2/ Paulina Pajórek – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika’

w kategorii Teatr Jednego Aktora (Słupsk, 15-18 października 2020)

nominacja bezpośrednia

1/ Olga Nitkiewicz  z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

w kategorii Poezja Śpiewana i Wywiedzione ze słowa:

nagród i wyróżnień nie przyznano

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

w kategorii RECYTACJA :

1/ Michał Bielawski z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica  w Lublinie

2/ Alicja Bobruk z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

3/Adam Fałdyga z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku

4/ Gabriela Pikuła z Puławskiego Ośrodka Kultury  „Dom Chemika”

5/ Barbara Stojek z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica  w Lublinie

Dziękujemy uczestnikom oraz ich instruktorom za przygotowanie prezentacji  w tej niełatwej edycji OKR.
Jury docenia wartość artystyczną prezentowanej literatury, jednocześnie zwraca uwagę na konieczność pracy
w kategorii Teatr Jednego Aktora.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przyszłoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
w sprzyjających i znanych nam z poprzednich lat warunkach.

                                                                                                                              Podpisy Jury

 

 KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI I INFORMACJE -
65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


SZANOWNI PAŃSTWO

 
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie w komunikacie nr 4 z dnia 30 kwietnia 2020 r. podjęło decyzję o kontynuowaniu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Oprócz podziękowań kierowanych w stronę organizatorów Turniejów Powiatowych w województwie lubelskim za ubiegłoroczną współpracę przy organizacji Konkursu, chcę również wyrazić wdzięczność za konsultacje przy planowaniu przebiegu wydarzenia w zaistniałych w ostatnich miesiącach szczególnych okolicznościach. Po konsultacjach z niemal wszystkimi Organizatorami Powiatowymi została podjęta decyzja o zmianie przebiegu konkursu. Szczegóły znajdziecie państwo w Nowym regulaminie eliminacji 65. OKR w województwie lubelskim. Liczę, że pomimo niełatwej dla nas wszystkich sytuacji, tegoroczna edycja przyniesie wiele niezapomnianych chwil podczas występów recytatorów, a także będzie przestrzenią wymiany doświadczeń wśród instruktorów w trakcie konsultacji, warsztatów i spotkań konkursowych. 
Życzę powodzenia podczas eliminacji powiatowych, a przypadku pytań proszę o kontakt.

Regulamin eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w województwie lubelskim

(z dnia 18 czerwca 2020 r.)

1.    Organizatorami Turnieju Wojewódzkiego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

2.    Instytucją koordynującą przebieg eliminacji OKR w województwie lubelskim jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.  

3.    Organizatorami Powiatowymi Konkursu są instytucje wymienione w niniejszym regulaminie.

4.    W województwie lubelskim obowiązują eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), międzypowiatowe i wojewódzkie.

5.    Organizatorzy turniejów wszystkich szczebli proszeni są o uważne przeczytanie regulaminu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także regulaminu eliminacji w województwie lubelskim.

6.    W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w Regulaminie 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zostały wprowadzone zmiany. Można je odczytać w punkcie 10 i 11 niniejszego regulaminu. 

7.    Przebieg Turnieju Międzypowiatowego w województwie lubelskim:

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą terminarza konkursu według komunikatów przesyłanych przez Towarzystwo Kultury Teatralnej – Głównego Organizatora OKR, w województwie lubelskim zmieniony zostaje przebieg konkursu. Odbędzie  się on według następującego porządku: 

 1. W miejsce Turniejów Powiatowych organizowanych w poszczególnych placówkach, w województwie lubelskim przeprowadzony zostanie Turniej Międzypowiatowy dla uczestników ze wszystkich powiatów w województwie
 1. Termin i miejsce Turnieju Międzypowiatowego: 8 – 9 września 2020 r., godz. 11.00, Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12.
 1. Niezmienna zostaje konieczność przeprowadzenia eliminacji środowiskowych (gminnych, miejskich) w przypadku dużej liczby uczestników z jednej placówki (np. gdy ze szkoły startuje duża liczba osób, należy przeprowadzić eliminacje środowiskowe). 
 1. Uczestnicy składają karty zgłoszenia u właściwego dla swojego rejonu Organizatora Powiatowego konkursu (wykaz Organizatorów Powiatowych znajduje się na końcu niniejszego regulaminu).
 1. Organizatorzy Powiatowi proszeni są o przesłanie kart zgłoszonych uczestników wraz z protokołem zawierającym informację o ilości zgłoszonych osób* do dnia 17 sierpnia 2020 r. listownie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20 – 010 Lublin lub mailowo na adres: recytacja.wok@gmail.com .

            *Prosimy o przesłanie protokołu również w przypadku braku uczestników.

  VI.                  Nominacje z Turnieju Międzypowiatowego:

Jury, typuje do udziału w Turnieju Wojewódzkim:

·       z turnieju recytatorskiego –  jednego  recytatora z każdego powiatu*;

·       z turniejów poezji śpiewanej, teatru jednego aktora, „wywiedzione ze słowa” – po jednym uczestniku z każdego powiatu;

*Międzypowiatowy Sąd Konkursowy, w którym zasiada przedstawiciel organizatora wojewódzkiego, w uzasadnionych przypadkach może dodatkowo zakwalifikować większą ilość uczestników do Turnieju Wojewódzkiego.

 1. W skład Międzypowiatowego Sądu Konkursowego powinien wejść przedstawiciel organizatora wojewódzkiego. 
 1. Organizatorzy Powiatowi proszeni są o wypełnienie kart informacyjnych zgodnie ze wzorem przesłanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz przekazanie ich Organizatorowi Wojewódzkiemu. 
 1. Bezpośredni kontakt do koordynatora konkursu na terenie województwa lubelskiego:  
  Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com, tel. kom. 509 447 236.

8.    TURNIEJ WOJEWÓDZKI 

 1. Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie
 1. Termin: 25 – 26 września 2020 r., godz. 11.00
 1. Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu. 

 1. Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udzielają: 

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. W przypadku niewielkiej liczby uczestników ze wszystkich powiatów, Turniej Międzypowiatowy w Lublinie otrzyma rangę Turnieju Wojewódzkiego. Uczestnicy konkursu zostaną o tym poinformowani stosownie wcześniej. Wówczas turniej odbędzie się w terminie 8 – 9 września 2020 r. W tej sytuacji spośród uczestników ze wszystkich powiatów, wyłonieni zostaną Laureaci nominowani do Centralnych Spotkań Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury przyzna też nagrody i wyróżnienia bez nominacji.
 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaje zachowana formuła Turnieju Międzypowiatowego a następnie Turnieju Wojewódzkiego z terminami zapisanymi w punkcie 7 i 8 regulaminu.

10.              ZMIANY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA, KWALIFIKACJI*

            *Zgodnie z Komunikatem Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej nr 5 z   dnia 3 czerwca 2020 r.

 1. Przy zaliczaniu do kategorii uczestnictwa w turnieju recytatorskim obowiązuje stan w dniu ogłoszenia 65 OKR w województwie.
 2. Laureaci przeglądów, które odbyły się przed zawieszeniem OKR, zachowują swoje uprawnienia, w tym kwalifikacje do turnieju wyższego szczebla.*
 3. W razie rezygnacji laureata z dalszego udziału, komitet organizacyjny może na jego miejsce zakwalifikować uczestnika z następną „lokatą” w werdykcie jury.*
 4. W 65 OKR, w turnieju teatrów jednego aktora, odstępujemy od możliwości rekomendacji dodatkowego wykonawcy przez przesłanie rejestracji wideo.
 5. Przeglądy wszystkich szczebli odbywają się w dotychczasowej formie bezpośrednich „żywych” spotkań.

            *Punkty II i III nie dotyczą województwa lubelskiego, ponieważ nie odbył się w nim żaden   Turniej Powiatowy. 

11.    TERMINY PRZEGLĄDÓW FINAŁOWYCH

·       Turniej Teatrów Jednego Aktora: 1 – 3 października 2020 r. w Słupsku

·       Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa: 9 – 11 października 2020 r. w Ostrołęce

·       Turniej Poezji Śpiewanej: 22 – 24 października 2020 r. we Włocławku

UWAGA! Informujemy, że w związku z koniecznością zachowania wymogów sanitarnych, do sali, w której będą odbywać się przesłuchania konkursowe będzie mogła wejść określona przez Organizatora liczba osób. W trosce o bezpieczeństwo uczestników i widzów, Organizator poda orientacyjną godzinę przesłuchań uczestników, którzy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek w budynku Centrum Kultury. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację, na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach dotyczących przebiegu konkursu. 

Instytucje upoważnione do przesyłania kart uczestników do Turnieju Międzypowiatowego:

1.      Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.      Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.      Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.      Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.      Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.      Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.      Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.      Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.      Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.   Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  powiat łęczyński

11.   Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.   Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.   Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.   Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.   Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim – powiat radzyński

16.   Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17.   Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.   Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski

19. Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski    

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, dorosłych, seniorów do uczestnictwa w konkursie! 
 

LAUREACI KONKURSU POETYCKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO WŁODAWA 2019 WYŁONIENI

20 sierpnia 2019 r. Jury I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 w składzie: Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Agata Zakrzewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aldon Dzięcioł – Prezes Poleskiego Towarzystwa Medialnego, redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", Jacek Żurawski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Łukasz Zdolski – Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury, Marta Ładak – członek redakcji Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi, wyłoniło Laureatów pierwszej edycji konkursowej.

Oto oni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Paweł Bartnik – Warszawa 
Krystyna Igras – Pokrówka (pow. Chełm)
Małgorzata Machnica – Lublin 
Małgorzata Skowron – Hrubieszów 
Renata Staniec – Teptiuków (pow. Hrubieszów)
Elwira Wasak – Lublin

Gratulujemy!!! Zapraszamy Laureatów do udziału we wszystkich wydarzeniach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 oraz odbioru nagród i wyróżnień. Już wkrótce, drogą pocztową, dotrą do Państwa oficjalne zaproszenia od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha.

Zgodnie pkt. 10 Regulaminu I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2019 r. w sali "SEZAM" Włodawskiego Domu Kultury podczas Gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki – Włodawa 2019.

Szczegóły dotyczące konkursu (m.in. Protokół Komisji Konkursowej wraz z nagrodzonymi tekstami poetyckimi) ukażą się na stronach internetowych organizatorów po oficjalnym zakończeniu wydarzenia – III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019.

Tymczasem, dla zaspokojenia ciekawości zaangażowanych uczestników i postronnych obserwatorów, fragment z Protokołu Komisji Konkursowej podsumowujący I edycję, autorstwa Przewodniczącej Jury.
Na I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza wpłynęły 23 utwory poetyckie, z których jeden nie spełniał wymogów regulaminowych i nie był w związku z tym oceniany przez komisję. 22 utwory, zawierające – zgodnie z regulaminem – cztery wyrazy zaczerpnięte z nadbużańskiej gwary chachłackiej, sprostały oczekiwaniom organizatorów, aby Włodawa i jej okolice stały się inspiracją do tworzenia literatury sławiącej wielokulturowość i unikalność tego zakątka polskiej ziemi. Użycie gwarowych słów implikuje skojarzenia związane ze specyfiką i oryginalnością kultury, tradycji i krajobrazu ziemi włodawskiej. Zatem, chociaż zgodnie z regulaminem, tematyka wiersza była dowolna, to jednak jury w nagrodzonych i wyróżnionych utworach dostrzegło wyraźny regionalny motyw kierunkujący wyobraźnię autorów w stronę unikalnej przyrody i tajemnicy spowijającej oba brzegi Bugu. 
Jury dziękuje i gratuluje pomysłodawcom I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Jednocześnie wyraża nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne edycje tego konkursu.

Sekretarz Konkursu
Małgorzata Zińczuk

 

Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Gmina Miejska Włodawa

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

ogłaszają 

I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy

organizowany w ramach

III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ2019 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 


 

PROTOKÓŁ

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

LUBLIN, 4-5CZERWCA 2019

JURY W SKŁADZIE:

Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka – animatorka kultury, instruktor WOK w Lublinie

Dorota Julianna Mościbrodzka – Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego w Lublinie, poetka, recytatorka, fotografka

Barbara Szarwiło – reżyserka Teatru Ziemi Chełmskiej, aktorka Teatru LUKLA, animatorka kultury

w Chełmskim Domu Kultury

po wysłuchaniu 51 recytatorów w kategorii klas I-III w dniu 4 czerwca 2019 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

I NAGRODA – ex aequo

ANTONI  KOZAK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie; Instruktor: Marta Widyńska

ADRIAN  LECH – Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich; Instruktor: Ewa Anyszek

II NAGRODA

MICHAŁ  MATRASZEK – Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn; Instruktor: Marta Matraszek

III NAGRODA – ex aequo

TAMARA  RECHUL – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim; Instruktor: Elżbieta Uchman

DARIA  LASZEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie; Instruktor: Urszula Bzówka

KLAUDIA  SZKUTNIK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie; Instruktor: Iwona Rubacha

MARTYNA  SKOBODZIŃSKA – Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej; Instruktor: Iwona Krzyżanowska

KAROLINA  TETER – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej; Instruktor: Urszula Krawczyk 

WYRÓŻNIENIA

KATARZYNA  KUŹNICKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim; Instruktor: Anna Kwiecień

GABRIELA  PIEŃKOSZ – Szkoła Podstawowa w Goździe, Instruktor: Ewa Pieńkosz

HANNA  LISOWSKA – Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, Instruktor: Janina Młynek

FLORENTYNA  SZYSZŁO – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, Instruktor: Danuta Pastuszak

HANNA  ULMAN – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie, Instruktor: Alicja Sak

ANNA  GAJEC – Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej; Instruktor: Marta Górniak

MICHALINA  MICHALAK – Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, Instruktor: Małgorzata Woźniak 

Jury, po wysłuchaniu 56 recytatorów w kategorii: klasy IV-VI w dniu 5 czerwca 2019 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA – MARIA  MITUŁA  Szkoła Podstawowa w Bychawie, Instruktor: Magdalena Miszczak 

II NAGRODA – ex  aequo 

WOJCIECH  CABAJ – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łukowie, Instruktor: Monika Cabaj

ANNA  PIOTROWSKA  Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,Instruktor: Katarzyna Wieczorek,

Grażyna Wójtowicz 

III NAGRODA – ex  aequo 

OSKAR  KOSIŃSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą; Instruktor: Dorota Bis

BOGUSZ  BATYRA  Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim; Instruktor: Agata Grudka

MAGDALENA  CISZEWSKA  Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu; Instruktor: Renata Sobczyńska

PAWEŁ  STANKIEWICZ  Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, Instruktor: Elżbieta Pochylczuk

ADAM  KIEŁBASA  Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, Instruktor: Teresa Dąbska

WYRÓŻNIENIA:

MACIEJ  RADOMYSKI  –  Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

ANTONINA OBYDŹ  –  Zespół Placówek Oświatowych w Swatach, Instruktor: Katarzyna Kapusta

OLIVER  PASTOR  –  Miejski Dom Kultury w Dęblinie; Instruktor: Agnieszka Stępkowska-Pastor

ALEKSANDRA  ŚWIĆ  –  Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, Instruktor: Iwona Rojewska

MAJA  DOROSZUK –  Szkoła Podstawowa w Konstantynowie, Instruktor: Katarzyna Filipiuk

ILONA  SOŁDACZUK – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii, Instruktor: Ewa Koler

ALEKSANDRA  KOZAK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, Instruktor: Agata Borzęcka

EMILIA  KUŹMICZUK – Szkoła Podstawowa nr 54 w Lublinie, Instruktor: Renata Łęczyńska

RÓŻA  WOJTAŚ – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor: Katarzyna Grudzień

NATALIA  KOSMOWSKA  – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor: Anna Filipiak-Matras 

Jury z zadowoleniem zauważa, że w tym roku nastąpiło większe zróżnicowanie repertuaru, co znacząco wpłynęło na jakość i przyjemność odbioru prezentowanych recytacji. Jednocześnie stale przypomina, jak bardzo ważny jest wzrokowy kontakt z publicznością, właściwa artykulacja i tempo, które mają ogromny wpływ na czytelność i przekaz recytowanego tekstu. Niepokojąco często pojawia się również maniera zmiękczania spółgłosek, nieprawidłowa w języku polskim.

Jury serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom za pracę, jaką włożyli w przygotowanie prezentacji. Dziękujemy za autentyczne emocje, którymi zechcieliście się z nami podzielić. Wierzymy, że to dopiero początek pięknej i świadomej recytacji. Dziękujemy Rodzicom i Pedagogom, którzy poświęcają młodym recytatorom wiele uwagi i dbają o ich rozwój. Zachęcamy do dalszej pracy i poszukiwań repertuarowych, które pozwolą dzieciom i młodzieży doskonalić swój warsztat.

 

 

 


WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE
4 - 5 CZERWCA 2019 R.

Koncert Laureatów i Turniej Wojewódzki

38. Małego Konkursu Recytatorskiego

 

w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się pod honorowym patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk

W Koncercie Laureatów – Turnieju Wojewódzkim

4 i 5 czerwca wystąpi 110. najlepszych recytatorów

z terenu województwa lubelskiego

w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej

Koncerty konkursowe rozpoczynają się o godz. 10.00 i 13.00 

Odczytanie protokołu i wręczenie nagród nastąpi

4 i 5 czerwca między godz. 15.00 a 16.00

 


W DNIACH 4-5 CZERWCA

W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU KULTURY W LUBLINIE

 UL. DOLNA PANNY MARII 3

SPOTKAJĄ SIĘ FINALIŚCI 38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

 

 

I KONCERT, 4 CZERWCA 2019 R., GODZ. 10.00 -12.00

Występują uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Parczew, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa

II KONCERT, 4 CZERWCA 2019 R., GODZ. 13.00 -15.00

Występują uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Świdnik, Zamość 

III KONCERT, 5 CZERWCA 2019 R., GODZ. 10.00 -12.00

Występują uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Parczew, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa

IV KONCERT, 5 CZERWCA 2019 R., GODZ. 13.00 -15.00

Występują uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Świdnik, Zamość

 

PROTOKÓŁ

TURNIEJ POWIATOWY ZIEMSKI

38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W LUBLINIE

24 MAJA 2019 R. 

Jury w składzie:

Aleksandra Chojnacka – instruktor ds. aktywizacji artystycznej seniorów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

Henryk Kowalczyk – instruktor ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

Wiesław Kaczkowski – instruktor ds. edycji i publikacji wydawnictw w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie 

po wysłuchaniu 50 prezentacji postanowiło nominować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie: 

Kategoria wiekowa – klasy I – III

WIKTORIA  KAPICA, SP w Bogucinie; Instruktor: Wiesława Szymczyk

ADRIAN  LECH, SP w Zemborzycach Tereszyńskich; Instruktor: Ewa Anyszek 

Kategoria wiekowa – klasy IV – VI

LENA  ŁUKASZCZYK, Zespół Szkół w Jabłonnie, Instruktor: Agnieszka Brzozowska

ANNA  PIOTROWSKA, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; Instruktorki: Katarzyna Wieczorek, Grażyna Wójtowicz 

WYRÓŻNIENIA:

Kategoria wiekowa – Klasy I – III

MARCIN  GOŁĘBIOWSKI, SP w Piaskach, kl. II; Instruktor: Beata Sieńczyk

AGATA  KOZIEŁ, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; Instruktor: Katarzyna Wieczorek

WIKTORIA  WNUK, Zespół Szkół w Piotrkowie; Instruktor: Marzena Piskorek

DANIEL  WRONA, SP w Snopkowie; Instruktor: Walentyna Nowocień 

Kategoria wiekowa – Klasy IV – VI

PAWEŁ  OSSOWSKI, Zespół Szkół w Piotrkowie; Instruktor: Jolanta Korbaś

BARTŁOMIEJ  BOGUSZ, SP nr 2 w Bełżycach; Instruktor: Jolanta Wójtowicz

ROZALIA  SZLĄZAK, SP w Niemcach; Instruktor: Ilona Szlązak

MAGDALENA  SOCHAN, SP  w Niedrzwicy Dużej; Instruktor: Liliana Rosiecka

EMILIA  OPOLSKA, SP w Garbowie; Instruktor: Elwira Litwinek

EWELINA  ADAMSKA, SP w Niemcach; Instruktor: Ilona Kichtiak

ZUZANNA  DOMIN, SP w Krasieninie; Instruktor: Dariusz Starek 

Jury dziękuje wszystkim Uczestnikom, Opiekunom i Organizatorom za przyjazną i twórczą atmosferę spotkania z żywym słowem. Jednocześnie pragnie zwrócić uwagę na nieustanną konieczność pracy nad analizą tekstu, rozumieniem i interpretacją.

Jury postuluje, by recytatorzy unikali w przyszłości gestów ilustracyjnych i rekwizytów.

Zachęca też do wnikliwych poszukiwań repertuarowych obejmujących utwory spoza kanonu powszechnie znanych i często prezentowanych na konkursach. Sugeruje wybór repertuaru spośród poezji i prozy współczesnej. 

Podpisy Jury

 

 

 

 

PROTOKÓŁ "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA" 2019 - zobacz i pobierz 


 

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY!

 
Informujemy, że Wojewódzki Koncert Laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do Życia” 
odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3 (przy Placu Wolności). 
Rejestracja uczestników oraz instruktorów od godz. 9.30. 
Recytatorzy wykonują dwa teksty prezentowane podczas eliminacji powiatowych.
Prosimy o przyjazd uczestników o wyznaczonej godzinie. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ ZAKOŃCZENIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 14.00 - 15.00.

 
Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru.   
 
W przypadku zaplanowanej bądź nagłej nieobecności wykonawcy na całym turnieju, prosimy o poinformowanie o tym organizatorów.   
 
-- 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA"

 

1. Celem konkursu jest

     - prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym

        uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie

i świata;

    - konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów.

2. W eliminacjach udział biorą uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego.

3. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie:

      - wiersz

      - fragment prozy.

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-          dobór repertuaru

-          interpretacja tekstu

-          kultura słowa

-          ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie otrzymują nagrody (2 nominacje na Konkurs Ogólnopolski w Bielsku-Białej) oraz wyróżnienia.

 

Przebieg eliminacji na terenie Województwa Lubelskiego

 1. Do Turnieju Wojewódzkiego przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych (po 1 osobie z każdego powiatu – I Nagroda). Organizatorzy turniejów powiatowych mają ponadto prawo przyznać dowolną ilość II Nagród i wyróżnień (bez nominacji do Turnieju Wojewódzkiego). Turnieje powiatowe powinny odbyć się do 15 kwietnia 2019 r., a karty nominowanych wraz z protokołem przesłane do 19 kwietnia 2019 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, lub fax: 81 532 37 75 

 

3. Turniej Wojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, od godz. 10.00. Osoby typowane do udziału w tym turnieju szczegóły znajdą na stronach www.wok.lublin.pl lub u Patryka Pawelca  Instruktora ds. Literatury i Recytacji WOK w Lublinie, tel. 81 532 42 08, -09, nr wew. 18, tel. kom. 509 447 236 (8.00 – 16.00).

Prosimy Laureatów turniejów powiatowych o zgłaszanie się w tym terminie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3.

 

 

 

 

  

 

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY!

 

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
 WYŁĄCZNIE JEDNEGO DNIA, 
W PONIEDZIAŁEK 29 KWIETNIA 2019 r.  w Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12.

 

Porządek przebiegu Turnieju Wojewódzkiego jest następujący*:

 

·  9.00 – Próba techniczna dla Uczestników kategorii Poezja Śpiewana 

·  9.30 - 10.00 Rejestracja Uczestników wszystkich kategorii

·  10.00 - Uroczyste Otwarcie Konkursu, prezentacje konkursowe

· Po wszystkich prezentacjach odbędą się warsztaty recytatorskie prowadzone przez jurorów konkursu 

· OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ ZAKOŃCZENIE KONKURSU 
ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 16.00 - 17.30

 

Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru. 

 

W PRZYPADKU ZAPLANOWANEJ BĄDŹ NAGŁEJ NIEOBECNOŚCI WYKONAWCY NA CAŁYM TURNIEJU, PROSIMY O POINFORMOWANIE O TYM ORGANIZATORÓW.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.     Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.     Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR 
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.    Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

4.     W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.     64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.     Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

        młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

        dorosłych.

2.     Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.     Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.     Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.     W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

        wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

        przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

        uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.     Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.     Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.     Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.     Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
        z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.


PRZEBIEG KONKURSU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

1.     W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W niektórych powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na str. 4 regulaminu.

 

2.     Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 15 kwietnia 2019  r.

Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania protokołów i kart uczestników w nieprzekraczalnym terminie do19 kwietnia 2019  r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania). Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin,  fax. 81 53 237 75, osoba odpowiedzialna:

 

Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com


Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin: 29-30 kwietnia 2019 r.

 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

 

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu.

 

       Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udziela:

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od początku Konkursu, czyli 29 i 30 kwietnia, od godziny 10:00 (Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12) gdzie odbędzie się losowanie kolejności występów oraz 2 koncerty konkursowe.


Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

      turniej poezji śpiewanej  5 – 8 czerwca 2019 roku we Włocławku;

      turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

      turniej recytatorski i „wywiedzione ze słowa” – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.

 

Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów z poszczególnych powiatów (rejonów):

1.     Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.     Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.     Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski