Archiwum

 

LAUREACI KONKURSU POETYCKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO WŁODAWA 2019 WYŁONIENI

20 sierpnia 2019 r. Jury I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 w składzie: Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Agata Zakrzewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aldon Dzięcioł – Prezes Poleskiego Towarzystwa Medialnego, redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", Jacek Żurawski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Łukasz Zdolski – Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury, Marta Ładak – członek redakcji Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi, wyłoniło Laureatów pierwszej edycji konkursowej.

Oto oni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Paweł Bartnik – Warszawa 
Krystyna Igras – Pokrówka (pow. Chełm)
Małgorzata Machnica – Lublin 
Małgorzata Skowron – Hrubieszów 
Renata Staniec – Teptiuków (pow. Hrubieszów)
Elwira Wasak – Lublin

Gratulujemy!!! Zapraszamy Laureatów do udziału we wszystkich wydarzeniach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 oraz odbioru nagród i wyróżnień. Już wkrótce, drogą pocztową, dotrą do Państwa oficjalne zaproszenia od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha.

Zgodnie pkt. 10 Regulaminu I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2019 r. w sali "SEZAM" Włodawskiego Domu Kultury podczas Gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki – Włodawa 2019.

Szczegóły dotyczące konkursu (m.in. Protokół Komisji Konkursowej wraz z nagrodzonymi tekstami poetyckimi) ukażą się na stronach internetowych organizatorów po oficjalnym zakończeniu wydarzenia – III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019.

Tymczasem, dla zaspokojenia ciekawości zaangażowanych uczestników i postronnych obserwatorów, fragment z Protokołu Komisji Konkursowej podsumowujący I edycję, autorstwa Przewodniczącej Jury.
Na I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza wpłynęły 23 utwory poetyckie, z których jeden nie spełniał wymogów regulaminowych i nie był w związku z tym oceniany przez komisję. 22 utwory, zawierające – zgodnie z regulaminem – cztery wyrazy zaczerpnięte z nadbużańskiej gwary chachłackiej, sprostały oczekiwaniom organizatorów, aby Włodawa i jej okolice stały się inspiracją do tworzenia literatury sławiącej wielokulturowość i unikalność tego zakątka polskiej ziemi. Użycie gwarowych słów implikuje skojarzenia związane ze specyfiką i oryginalnością kultury, tradycji i krajobrazu ziemi włodawskiej. Zatem, chociaż zgodnie z regulaminem, tematyka wiersza była dowolna, to jednak jury w nagrodzonych i wyróżnionych utworach dostrzegło wyraźny regionalny motyw kierunkujący wyobraźnię autorów w stronę unikalnej przyrody i tajemnicy spowijającej oba brzegi Bugu. 
Jury dziękuje i gratuluje pomysłodawcom I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Jednocześnie wyraża nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne edycje tego konkursu.

Sekretarz Konkursu
Małgorzata Zińczuk

 

Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Gmina Miejska Włodawa

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

ogłaszają 

I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy

organizowany w ramach

III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ2019 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 


 

PROTOKÓŁ

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

LUBLIN, 4-5CZERWCA 2019

JURY W SKŁADZIE:

Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka – animatorka kultury, instruktor WOK w Lublinie

Dorota Julianna Mościbrodzka – Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego w Lublinie, poetka, recytatorka, fotografka

Barbara Szarwiło – reżyserka Teatru Ziemi Chełmskiej, aktorka Teatru LUKLA, animatorka kultury

w Chełmskim Domu Kultury

po wysłuchaniu 51 recytatorów w kategorii klas I-III w dniu 4 czerwca 2019 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

I NAGRODA – ex aequo

ANTONI  KOZAK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie; Instruktor: Marta Widyńska

ADRIAN  LECH – Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich; Instruktor: Ewa Anyszek

II NAGRODA

MICHAŁ  MATRASZEK – Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn; Instruktor: Marta Matraszek

III NAGRODA – ex aequo

TAMARA  RECHUL – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim; Instruktor: Elżbieta Uchman

DARIA  LASZEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie; Instruktor: Urszula Bzówka

KLAUDIA  SZKUTNIK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie; Instruktor: Iwona Rubacha

MARTYNA  SKOBODZIŃSKA – Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej; Instruktor: Iwona Krzyżanowska

KAROLINA  TETER – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej; Instruktor: Urszula Krawczyk 

WYRÓŻNIENIA

KATARZYNA  KUŹNICKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim; Instruktor: Anna Kwiecień

GABRIELA  PIEŃKOSZ – Szkoła Podstawowa w Goździe, Instruktor: Ewa Pieńkosz

HANNA  LISOWSKA – Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, Instruktor: Janina Młynek

FLORENTYNA  SZYSZŁO – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, Instruktor: Danuta Pastuszak

HANNA  ULMAN – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie, Instruktor: Alicja Sak

ANNA  GAJEC – Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej; Instruktor: Marta Górniak

MICHALINA  MICHALAK – Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, Instruktor: Małgorzata Woźniak 

Jury, po wysłuchaniu 56 recytatorów w kategorii: klasy IV-VI w dniu 5 czerwca 2019 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA – MARIA  MITUŁA  Szkoła Podstawowa w Bychawie, Instruktor: Magdalena Miszczak 

II NAGRODA – ex  aequo 

WOJCIECH  CABAJ – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łukowie, Instruktor: Monika Cabaj

ANNA  PIOTROWSKA  Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,Instruktor: Katarzyna Wieczorek,

Grażyna Wójtowicz 

III NAGRODA – ex  aequo 

OSKAR  KOSIŃSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą; Instruktor: Dorota Bis

BOGUSZ  BATYRA  Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim; Instruktor: Agata Grudka

MAGDALENA  CISZEWSKA  Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu; Instruktor: Renata Sobczyńska

PAWEŁ  STANKIEWICZ  Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, Instruktor: Elżbieta Pochylczuk

ADAM  KIEŁBASA  Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, Instruktor: Teresa Dąbska

WYRÓŻNIENIA:

MACIEJ  RADOMYSKI  –  Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

ANTONINA OBYDŹ  –  Zespół Placówek Oświatowych w Swatach, Instruktor: Katarzyna Kapusta

OLIVER  PASTOR  –  Miejski Dom Kultury w Dęblinie; Instruktor: Agnieszka Stępkowska-Pastor

ALEKSANDRA  ŚWIĆ  –  Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, Instruktor: Iwona Rojewska

MAJA  DOROSZUK –  Szkoła Podstawowa w Konstantynowie, Instruktor: Katarzyna Filipiuk

ILONA  SOŁDACZUK – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii, Instruktor: Ewa Koler

ALEKSANDRA  KOZAK – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, Instruktor: Agata Borzęcka

EMILIA  KUŹMICZUK – Szkoła Podstawowa nr 54 w Lublinie, Instruktor: Renata Łęczyńska

RÓŻA  WOJTAŚ – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor: Katarzyna Grudzień

NATALIA  KOSMOWSKA  – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor: Anna Filipiak-Matras 

Jury z zadowoleniem zauważa, że w tym roku nastąpiło większe zróżnicowanie repertuaru, co znacząco wpłynęło na jakość i przyjemność odbioru prezentowanych recytacji. Jednocześnie stale przypomina, jak bardzo ważny jest wzrokowy kontakt z publicznością, właściwa artykulacja i tempo, które mają ogromny wpływ na czytelność i przekaz recytowanego tekstu. Niepokojąco często pojawia się również maniera zmiękczania spółgłosek, nieprawidłowa w języku polskim.

Jury serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom za pracę, jaką włożyli w przygotowanie prezentacji. Dziękujemy za autentyczne emocje, którymi zechcieliście się z nami podzielić. Wierzymy, że to dopiero początek pięknej i świadomej recytacji. Dziękujemy Rodzicom i Pedagogom, którzy poświęcają młodym recytatorom wiele uwagi i dbają o ich rozwój. Zachęcamy do dalszej pracy i poszukiwań repertuarowych, które pozwolą dzieciom i młodzieży doskonalić swój warsztat.

 

 

 


WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE
4 - 5 CZERWCA 2019 R.

Koncert Laureatów i Turniej Wojewódzki

38. Małego Konkursu Recytatorskiego

 

w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się pod honorowym patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk

W Koncercie Laureatów – Turnieju Wojewódzkim

4 i 5 czerwca wystąpi 110. najlepszych recytatorów

z terenu województwa lubelskiego

w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej

Koncerty konkursowe rozpoczynają się o godz. 10.00 i 13.00 

Odczytanie protokołu i wręczenie nagród nastąpi

4 i 5 czerwca między godz. 15.00 a 16.00

 


W DNIACH 4-5 CZERWCA

W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU KULTURY W LUBLINIE

 UL. DOLNA PANNY MARII 3

SPOTKAJĄ SIĘ FINALIŚCI 38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

 

 

I KONCERT, 4 CZERWCA 2019 R., GODZ. 10.00 -12.00

Występują uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Parczew, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa

II KONCERT, 4 CZERWCA 2019 R., GODZ. 13.00 -15.00

Występują uczniowie klas I-III szkół podstawowych z powiatów: Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Świdnik, Zamość 

III KONCERT, 5 CZERWCA 2019 R., GODZ. 10.00 -12.00

Występują uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Parczew, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa

IV KONCERT, 5 CZERWCA 2019 R., GODZ. 13.00 -15.00

Występują uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Świdnik, Zamość

 

PROTOKÓŁ

TURNIEJ POWIATOWY ZIEMSKI

38. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W LUBLINIE

24 MAJA 2019 R. 

Jury w składzie:

Aleksandra Chojnacka – instruktor ds. aktywizacji artystycznej seniorów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

Henryk Kowalczyk – instruktor ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

Wiesław Kaczkowski – instruktor ds. edycji i publikacji wydawnictw w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie 

po wysłuchaniu 50 prezentacji postanowiło nominować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie: 

Kategoria wiekowa – klasy I – III

WIKTORIA  KAPICA, SP w Bogucinie; Instruktor: Wiesława Szymczyk

ADRIAN  LECH, SP w Zemborzycach Tereszyńskich; Instruktor: Ewa Anyszek 

Kategoria wiekowa – klasy IV – VI

LENA  ŁUKASZCZYK, Zespół Szkół w Jabłonnie, Instruktor: Agnieszka Brzozowska

ANNA  PIOTROWSKA, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; Instruktorki: Katarzyna Wieczorek, Grażyna Wójtowicz 

WYRÓŻNIENIA:

Kategoria wiekowa – Klasy I – III

MARCIN  GOŁĘBIOWSKI, SP w Piaskach, kl. II; Instruktor: Beata Sieńczyk

AGATA  KOZIEŁ, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie; Instruktor: Katarzyna Wieczorek

WIKTORIA  WNUK, Zespół Szkół w Piotrkowie; Instruktor: Marzena Piskorek

DANIEL  WRONA, SP w Snopkowie; Instruktor: Walentyna Nowocień 

Kategoria wiekowa – Klasy IV – VI

PAWEŁ  OSSOWSKI, Zespół Szkół w Piotrkowie; Instruktor: Jolanta Korbaś

BARTŁOMIEJ  BOGUSZ, SP nr 2 w Bełżycach; Instruktor: Jolanta Wójtowicz

ROZALIA  SZLĄZAK, SP w Niemcach; Instruktor: Ilona Szlązak

MAGDALENA  SOCHAN, SP  w Niedrzwicy Dużej; Instruktor: Liliana Rosiecka

EMILIA  OPOLSKA, SP w Garbowie; Instruktor: Elwira Litwinek

EWELINA  ADAMSKA, SP w Niemcach; Instruktor: Ilona Kichtiak

ZUZANNA  DOMIN, SP w Krasieninie; Instruktor: Dariusz Starek 

Jury dziękuje wszystkim Uczestnikom, Opiekunom i Organizatorom za przyjazną i twórczą atmosferę spotkania z żywym słowem. Jednocześnie pragnie zwrócić uwagę na nieustanną konieczność pracy nad analizą tekstu, rozumieniem i interpretacją.

Jury postuluje, by recytatorzy unikali w przyszłości gestów ilustracyjnych i rekwizytów.

Zachęca też do wnikliwych poszukiwań repertuarowych obejmujących utwory spoza kanonu powszechnie znanych i często prezentowanych na konkursach. Sugeruje wybór repertuaru spośród poezji i prozy współczesnej. 

Podpisy Jury

 

 

 

 

PROTOKÓŁ "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA" 2019 - zobacz i pobierz 


 

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY!

 
Informujemy, że Wojewódzki Koncert Laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do Życia” 
odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3 (przy Placu Wolności). 
Rejestracja uczestników oraz instruktorów od godz. 9.30. 
Recytatorzy wykonują dwa teksty prezentowane podczas eliminacji powiatowych.
Prosimy o przyjazd uczestników o wyznaczonej godzinie. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ ZAKOŃCZENIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 14.00 - 15.00.

 
Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru.   
 
W przypadku zaplanowanej bądź nagłej nieobecności wykonawcy na całym turnieju, prosimy o poinformowanie o tym organizatorów.   
 
-- 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA"

 

1. Celem konkursu jest

     - prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym

        uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie

i świata;

    - konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów.

2. W eliminacjach udział biorą uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego.

3. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie:

      - wiersz

      - fragment prozy.

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-          dobór repertuaru

-          interpretacja tekstu

-          kultura słowa

-          ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie otrzymują nagrody (2 nominacje na Konkurs Ogólnopolski w Bielsku-Białej) oraz wyróżnienia.

 

Przebieg eliminacji na terenie Województwa Lubelskiego

 1. Do Turnieju Wojewódzkiego przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych (po 1 osobie z każdego powiatu – I Nagroda). Organizatorzy turniejów powiatowych mają ponadto prawo przyznać dowolną ilość II Nagród i wyróżnień (bez nominacji do Turnieju Wojewódzkiego). Turnieje powiatowe powinny odbyć się do 15 kwietnia 2019 r., a karty nominowanych wraz z protokołem przesłane do 19 kwietnia 2019 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, lub fax: 81 532 37 75 

 

3. Turniej Wojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, od godz. 10.00. Osoby typowane do udziału w tym turnieju szczegóły znajdą na stronach www.wok.lublin.pl lub u Patryka Pawelca  Instruktora ds. Literatury i Recytacji WOK w Lublinie, tel. 81 532 42 08, -09, nr wew. 18, tel. kom. 509 447 236 (8.00 – 16.00).

Prosimy Laureatów turniejów powiatowych o zgłaszanie się w tym terminie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3.

 

 

 

 

  

 

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY!

 

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
 WYŁĄCZNIE JEDNEGO DNIA, 
W PONIEDZIAŁEK 29 KWIETNIA 2019 r.  w Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12.

 

Porządek przebiegu Turnieju Wojewódzkiego jest następujący*:

 

·  9.00 – Próba techniczna dla Uczestników kategorii Poezja Śpiewana 

·  9.30 - 10.00 Rejestracja Uczestników wszystkich kategorii

·  10.00 - Uroczyste Otwarcie Konkursu, prezentacje konkursowe

· Po wszystkich prezentacjach odbędą się warsztaty recytatorskie prowadzone przez jurorów konkursu 

· OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ ZAKOŃCZENIE KONKURSU 
ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 16.00 - 17.30

 

Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru. 

 

W PRZYPADKU ZAPLANOWANEJ BĄDŹ NAGŁEJ NIEOBECNOŚCI WYKONAWCY NA CAŁYM TURNIEJU, PROSIMY O POINFORMOWANIE O TYM ORGANIZATORÓW.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.     Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.     Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR 
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.    Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

4.     W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.     64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.     Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

        młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

        dorosłych.

2.     Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.     Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.     Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.     W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

        wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

        przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

        uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.     Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.     Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.     Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.     Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
        z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.


PRZEBIEG KONKURSU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

1.     W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W niektórych powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na str. 4 regulaminu.

 

2.     Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 15 kwietnia 2019  r.

Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania protokołów i kart uczestników w nieprzekraczalnym terminie do19 kwietnia 2019  r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania). Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin,  fax. 81 53 237 75, osoba odpowiedzialna:

 

Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com


Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin: 29-30 kwietnia 2019 r.

 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

 

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu.

 

       Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udziela:

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od początku Konkursu, czyli 29 i 30 kwietnia, od godziny 10:00 (Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12) gdzie odbędzie się losowanie kolejności występów oraz 2 koncerty konkursowe.


Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

      turniej poezji śpiewanej  5 – 8 czerwca 2019 roku we Włocławku;

      turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

      turniej recytatorski i „wywiedzione ze słowa” – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.

 

Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów z poszczególnych powiatów (rejonów):

1.     Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.     Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.     Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.     Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.     Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.     Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.     Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.     Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.     Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  powiat łęczyński

11.  Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.  Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.  Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.  Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.  Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji – powiat radzyński

16.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17.  Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.  Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski 

19.  Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski 


 

 

Biuro Festiwalu

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

20-010 Lublin (pok. 23)

 

tel: 81 532 42 08 wew. 19

kom. 664 840 622

fundacja.schulza@gmail.com

www.schulz.org.pl

PROTOKÓŁ Z OBRAD
JURY XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE

 

Jury w składzie:

Maria Brzezińska

Ewa Hadrian

Waldemar Michalski

Anna Kistelska – sekretarz

Po zapoznaniu się ze 134. zestawami prac literackich przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

w kategorii „Szkoła Podstawowa” 

POEZJA

I Nagroda  KATARZYNA ANNA LENDZION, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

II Nagroda – ex  aequo – NATALIA ZAJĄC, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej; PAULINA SOBCZAK, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim; WIKTOR KOWALSKI, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

III Nagroda  ex  aequo – KARINA POŻAK, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie;

KARINA PROKOP, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Jackowie; PAULINA MIZAK, Szkoła Podstawowa w Adamowie 

Wyróżnienia:

AMELIA ODEYALE, Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

DARIA MARIA MYSZKA, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

EMILIA MIELNICZUK, Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie

MAŁGORZATA CHODYKA, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

EMILIA JAŚKIEWICZ, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku 

PROZA

I Nagroda – ex  aequo – KAROLINA KUSIAK, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Teratynie; ANNA SZLENDAK, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rykach; ALEKSANDRA ZALECKA, „Kocyk Literacki” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

II Nagroda – ex  aequo – NINA SAWCZENKO, Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach; SZYMON WARDA, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie; SYLWIA WÓJCICKA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach

III Nagroda – ex  aequo – ALICJA ŁUBIANKA, Szkoła Podstawowa w Czernicu; MARIA KURYŁOWICZ, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie; MATEUSZ PIECYK, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach

Wyróżnienia:

BARTOSZ BARSZCZ, Zespół Szkół w Przytocznie

AMELIA DZIWULSKA, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

MARIA LUTNICKA, Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie

w kategorii „Gimnazjum i Szkoła Średnia”

POEZJA

I Nagroda  KINGA KOŁODZIEJ, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

II Nagroda – ex  aequo – KATARZYNA GOTOWICKA, Kocyk Literacki, Łęczna; EMILIA ONISZCZUK, II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie

III Nagroda  ex  aequo – MAGDALENA BŁASZCZUK, Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie; TOMASZ KOTŁOWSKI, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie 

Wyróżnienia:

JUSTYNA MAGIER, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

JULIA OGONOWSKA, I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie 

PROZA

I Nagroda – MATEUSZ  GRZESIUK, I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

II Nagroda  ex  aequo –  MICHAŁ  KALICKI, IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie; ZUZANNA ŻELAZEK, kl. III Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie

III Nagroda – ex  aequo  PIOTR  CZARNECKI, kl. III Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku; ZOFIA  WIECZERZAŃSKA, Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu; OLIWIA  WÓJCIK, kl. III Gimnazjum, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rykach 

Wyróżnienia:

JULIA  KRUPA, kl. III, Gimnazjum nr 7 w Lublinie 

W kategorii „Dorośli”

POEZJA

I Nagroda – ANNA  BEŁCZĄCKA, Radzyń Podlaski

II Nagroda – MICHALINA  GÓRNA, Mętów

III Nagroda – ELWIRA  WASAK, Lublin 

Wyróżnienia:

SABINA  KUŚMICKA, Lublin

MAŁGORZATA  MACHNICA, Lublin

SOLOMIJA MORDAROVYCH, Kołomyja, Ukraina

PROZA

I Nagroda – MARTYNA MACHNICA, Lublin 

W kategorii Proza „Dorośli” II i III nagrody oraz wyróżnień nie przyznano.

 

Na XV Wojewódzki Konkurs Literacki pod hasłem „Pytania o drogę poznania” wpłynęły 134 zestawy prac autorów w różnym wieku i z różnym doświadczeniem literackim. Jury z zadowoleniem stwierdza, że mimo sporego stopnia trudności, wynikającego ze złożoności tematu, wśród prac konkursowych znalazły się ciekawe teksty młodych autorów. Jednocześnie jury zachęca młodzież do większej samodzielności i odwagi myślenia o literaturze. Zbyt często zdarza się, że młodzi ludzie posługują się stereotypami i kalkami językowymi.

Członkowie jury z uznaniem odnoszą się do tekstów pisanych przez dojrzałych wiekiem uczestników konkursu. Cieszymy się, że pasja twórcza, zwłaszcza pośród osób piszących wiersze, jest nadal bliska dorosłemu pokoleniu Polaków. Namawiamy jednak do podjęcia trudu zmierzenia się w przyszłości również z małymi formami prozatorskimi.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie za organizację XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. 

Mamy nadzieję, że kolejne edycje przyniosą nam jeszcze wiele literackich niespodzianek.

 

 

Wszystkich Laureatów i Przyjaciół XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

zapraszamy 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

na uroczystość rozdania nagród i wyróżnień


LISTA LAUREATÓW

XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Wszystkim Laureatom Konkursu gratulujemy i serdecznie zapraszamy

15 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4

na uroczystość rozdania nagród połączoną z promocją wydawnictwa

zawierającego nagrodzone i wyróżnione prace.

Szczegółowy protokół Konkursu zostanie wówczas podany do wiadomości publicznej.


Prosimy Laureatów o nadesłanie konkursowych prac drogą elektroniczną

na adres mailowy: wok.oficyna.lublin@gmail.com

do dnia 24 lutego bieżącego roku,

co znacząco przyspieszy prace redakcyjne nad wydawnictwem.

 

Na konkurs wpłynęły łącznie 134 zestawy prac.

Poniżej zamieszczamy Listę Laureatów w porządku alfabetycznym.

Z uwagi na trwającą reformę szkolnictwa, uczniowie III klasy Gimnazjum zostali zaliczeni do kategorii Szkoła Średnia.

 

KATEGORIA „SZKOŁA PODSTAWOWA”

BARTOSZ BARSZCZ, Zespół Szkół w Przytocznie

MAŁGORZATA CHODYKA, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

AMELIA DZIWULSKA, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

EMILIA JAŚKIEWICZ, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku

WIKTOR KOWALSKI, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

KAROLINA KUSIAK, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Teratynie

MARIA KURYŁOWICZ, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie

KATARZYNA ANNA LENDZION, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

MARIA LUTNICKA, Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie

ALICJA ŁUBIANKA, Szkoła Podstawowa w Czernicu

EMILIA MIELNICZUK, Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie

PAULINA MIZAK, Szkoła Podstawowa w Adamowie

DARIA MARIA MYSZKA, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

AMELIA ODEYALE, Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

MATEUSZ PIECYK, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach

KARINA POŻAK, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie

KARINA PROKOP, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Jackowie

NINA SAWCZENKO, Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach

PAULINA SOBCZAK, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

ANNA SZLENDAK, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rykach

SZYMON WARDA, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

SYLWIA WÓJCICKA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach

NATALIA ZAJĄC, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

ALEKSANDRA ZALECKA, „Kocyk Literacki” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

 

KATEGORIA „GIMNAZJUM i SZKOŁA ŚREDNIA”

MAGDALENA BŁASZCZUK, Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie

PIOTR  CZARNECKI, kl. III Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku

KATARZYNA GOTOWICKA, Kocyk Literacki, Łęczna

MATEUSZ  GRZESIUK, I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

MICHAŁ  KALICKI, IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

KINGA KOŁODZIEJ, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

TOMASZ KOTŁOWSKI, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

JULIA  KRUPA, kl. III, Gimnazjum nr 7 w Lublinie

JUSTYNA MAGIER, III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

JULIA OGONOWSKA, I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

EMILIA ONISZCZUK, II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie

ZOFIA  WIECZERZAŃSKA, Gimnazjum w Uchaniach z/s w Jarosławcu

OLIWIA  WÓJCIK, kl. III Gimnazjum, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rykach

ZUZANNA ŻELAZEK, kl. III Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie

 

KATEGORIA  „DOROŚLI”

ANNA  BEŁCZĄCKA, Radzyń Podlaski

MICHALINA  GÓRNA, Mętów

SABINA  KUŚMICKA, Lublin

MAŁGORZATA  MACHNICA, Lublin

MARTYNA  MACHNICA, Lublin

SOLOMIJA MORDAROVYCH, Kołomyja, Ukraina

ELWIRA  WASAK, Lublin

 

 

REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO - zobacz i pobierz

 

LAUREACI 22. JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Lublin, 28 listopada 2018 r.

 

 

Protokół Jury

Turnieju Wojewódzkiego

XXII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

Lublin 27-28 listopada 2018

 

Jury w składzie:

Grażyna Jakubecka – aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Dorota Julianna Mościbrodzka – poetka, fotografka, kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

dr hab. Rafał Szczerbakiewicz – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Literaturoznawca i filmoznawca.

 

po wysłuchaniu 102 prezentacji w dniach 27-28 listopada 2018 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

NAGRODY

 

KLASY I-VI – SZKOŁA PODSTAWOWA

I Nagroda

JULIA  DROZD, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

II Nagroda

DOROTA  POŚPIECH, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Instruktor: Joanna Zakrzewska

III Nagroda

WIKTORIA  CZYŻAK, Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, Instruktor:

Sylwia Wędroch

 

7-8 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ i III KL. GIMNAZJUM

I Nagroda

ALICJA  BOBRUK, Bialskie Centrum Kultury, Klub Kultury „Scena” w Białej Podlaskiej, Instruktor: Roman Uściński

 

II Nagroda

JULIA  SEMCZUK, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

KACPER  LITWIŃCZUK, Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce, Instruktor: Dorota Ciećko

WERONIKA  WRÓBEL, Biłgorajskie Centrum Kultury, Instruktor: Alicja Jachiewicz-Szmidt

 

III Nagroda

CEZARY  ARSENIUK, Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu, Instruktor:

Barbara Karpińska

BARTŁOMIEJ  NIEWĘGŁOWSKI, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

 

LICEUM I DOROŚLI

I nagroda

PAULINA PAJÓREK, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor:

Anna Filipiak-Matras

II nagroda

JULIA  WOJEWODA, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, Instruktor: Izabella Gawęda

KONRAD  KOWALSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

III nagroda

DIANA BIAŁKOWSKA, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Instruktor:

Katarzyna Grudzień

JULIA  URBAŃSKA, I Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Instruktor: Ewa Połczyńska-Chmielnicka

 

WYRÓŻNIENIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY I-VI

JULIA  JAHNS, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Instruktor: Joanna Zakrzewska

ALEKSANDRA  KOZAK, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, Instruktor:

Agata Borzęcka

DOMINIK  KUŁAGA, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej, Instruktor:

Małgorzata Szabat

PAULA  LITWIN, Szkoła Podstawowa w Suścu, Instruktor: Barbara Jarczak

KACPER  ŁUKA, Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Instruktor: Edyta Szczerbicka

ALEKSANDRA  ŚWIĆ, Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, Instruktor: Iwona Rojewska

NATALIA  SIEMICKA, Szkoła Podstawowa w Strzyżowie, Instrukto