Archiwum

 

 

 

W dn. 12-13 października br. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie organizuje XII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny obradujący pod hasłem „Kondycja kultury w środowisku wiejskim”, Dęblin - Stężyca.

Będzie to 2-dniowe spotkanie naukowców z kilku ośrodków akademickich Polski, ludzi kultury, społeczników i regionalistów. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie dorobku działaczy regionalnych, a także popularyzowanie wiedzy na temat kultury ludowej oraz idei małych ojczyzn. Sejmiki towarzystw regionalnych odbywają się regularnie co rok, w innych miejscach Lubelskiego.

W tym roku tematyka obejmuje zagadnienia kultury ludowej i regionalnej, w której ważnym elementem jest historia. Pogłębienie wiedzy z tego zakresu przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych. Edukacja w tym zakresie służy kształtowaniu właściwych postaw wobec ojczyzny, poznawanie i pogłębianie jej historii, dorobku, a także prawdy o ludziach  i procesach dziejowych. To kultywowanie tradycji regionalnych, ale i narodowych – twierdzą organizatorzy.

Temu celowi służą spotkania tematyczne i prelekcje: pierwszego dnia sejmiku m.in. „Kultura ludowa w ujęciu energetycznym” prof. Izabeli Bukraby-Rylskiej - Uniwersytet Warszawski; „Folklor - folkloryzm - postfolkloryzm - e-folklor” prof. Krystyny Leśniak-Moczuk - Uniwersytet Rzeszowski oraz „Wytwarzanie kultury regionalnej” - dr Anna Brzezińska z UAM w Poznaniu. Drugiego dnia m.in. wykłady: „Patriotyzm lokalny wartością polskiej tożsamości” - ks. prof. Leon Dyczewski z KUL oraz „Kultura lokalna jako współczesna forma kultury tradycyjnej” - dr Artur Sępoch, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Tematyka dwudniowych obrad będzie znacznie bogatsza – informuje Agnieszka Drewniak z WOK. 

XII SEJMIK TOWARZYSTW REGIONALNYCH LUBELSZCZYZNY

,, KONDYCJA KULTURY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM”

 

DZIEŃ I 12.10.2013(sobota)

Ok. godz. 10.00 – przyjazd do Hotelu ,, Ikar” w Dęblinie

Przejazd do Stężycy

11.00- Otwarcie Sejmiku

Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki- przewodniczący WRTR w Lublinie

Powitanie uczestników:

 • Gen. bryg.  pil. dr hab.  Jan Rajchel- Komendant WSOSP w Dęblinie
 • Stanisław Jagiełło- Starosta Powiatu Ryckiego
 • Stanisław Włodarczyk- Burmistrz Miasta Dęblin
 • Jarosław Ptaszek- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
 • Jerzy Trzaskowski- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina

Wystąpienie władz województwa

Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród

11.40-12.00 Przerwa na kawę i herbatę

12.00- 12.40 Kultura ludowa w ujęciu energetycznym, prof. dr hab.  Izabela Bukraba- Rylska, Uniwersytet Warszawski

12.40- 13.20 Wokół rzeźby ludowej,  prof. dr hab. Adam Myjak, Rektor ASP w Warszawie, UMCS w Lublinie

13.20-14.00  Folklor w życiu współczesnej wsi, prof. dr hab. Jan Adamowski, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa  UMCS

14.00- 14.40 Ikoniczność kultury wiejskiej, prof. dr hab. Karol Klauza, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

14.40- 15. 00 dyskusja

15.00- Obiad

15.40 -17.00 Śladami historii  Stężycy – Jarosław Ptaszek , Jarosław Frąckiewicz

17.00-17.40 Folklor-folkloryzm-postfolkloryzm-e-folklor, prof. dr hab. Krystyna Leśniak- Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski

17.40-18.20 Motywy ludowe w muzyce Fryderyka Chopina, red. Stanisław Dybowski, Polskie Towarzystwo Chopinowskie

18.20-19.00 Wytwarzanie kultury regionalnejdr Katarzyna Waszczyńska, UAM w Poznaniu

19.00- 19.40 Dyskusja

20.30 Uroczysta kolacja z występem zespołu ludowego

DZIEŃ II 13. 10.2013 (niedziela)

7.15- śniadanie

8.00 Msza Święta w intencji zmarłych regionalistów w Kościele pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie ks. płk Mirosław Biernacki

9.15-9.30 przerwa na kawę i herbatę

9.30- 10.10  Patriotyzm lokalny wartością polskiej tożsamościo. prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv, KUL

10.10-10.50 Kultura lokalna jako współczesna forma kultury tradycyjnejdr Artur Sępoch, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

10.50-11.30 Tradycja i współczesność zespołu Rokiczanka - promującego ludowe walory kultury lokalnej społeczności , Krystyna Figiel, Marzena Bury, Muzeum Wsi Lubelskiej

11.30- 12.10– Przygotowanie polskich pilotów wojskowych do walki w Szkole Orląt w latach 1936-1939,  płk dr Andrzej Marciniuk, WSOSP w Dęblinie

12.10- 13.00  Kuchnia regionalna DęblinaGrażyna Szczepańska, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina

13.00- 14.30 zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych oraz bazy szkoleniowo- dydaktycznej WSOSP w Dęblinie

Podsumowanie

15.00 Obiad

Zobacz też : Wydarzenia 

Regulamin - do pobrania
Karta uczestnika - do pobrania 
Formularz dla rodziców - do pobrania 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego - do pobrania

                                                                                                    

 UWAGA !!!

 SZANOWNI PAŃSTWO

 

          Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury organizują Wojewódzki Konkurs Historyczny pod tytułem „Mam w rodzinie bohatera”.

           Chcemy w ten sposób zainteresować i zachęcić młodych ludzi do poznawania, zgłębiania i dokumentowania niezwykle ciekawych historii rodzinnych i lokalnych, które mogą w istotny sposób uzupełnić i wzbogacić wiedzę na temat mieszkańców, miejscowości oraz regionu. Sądzimy, że poprzez swoje działania przyczynimy się do wzmocnienia poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

          Szczególnie cenne będzie dla nas dotarcie do ustnych przekazów związanych z historią indywidualnych losów, lecz osadzonych w tradycji danej miejscowości, a co za tym idzie – historii całego kraju. Liczymy na ścisłą współpracę z nauczycielami języka polskiego, historii oraz osób realizujących edukacyjną ścieżkę regionalną.

          Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.

          Do pisma załączamy regulamin konkursu dostępny na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie wśród uczniów i młodzieży szkolnej idei konkursu.

          Szczegółowych informacji udzielić może p. Agnieszka Drewniak – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinietel. (81) 532 42 08, 09 wew. 34 lub pod adresem mailowym woklublin@gmail.com
                                                                                                            
   

Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Historyczny  ,, Mam w rodzinie bohatera” w dniu 18.12.2013 roku

W dniach 11-17 grudnia 2013 roku komisja w składzie dokonała sprawdzenia prac:

Dr Agnieszka Drewniak- instruktor ds. oświatowych i regionalizmu WOK;

 1. Aleksandra Strzałkowska- Chojnacka – Instruktor ds. amatorskiego ruchu artystycznego seniorów WOK;
 2. Dr Joanna Romanowska-  nauczyciel języka polskiego,sekretarz WRTR w Lublinie;
 3. Grażyna Gliwka- nauczyciel historii, Członek WRTR w Lublinie;
 4. Danuta Kubaszewska- nauczyciel języka polskiego,Towarzystwo Regionalne Gminy Niemce;

W dniu 18  grudnia na posiedzeniu komisji po sprawdzeniu nadesłanych na konkurs prac postanawiła nagrodzić:

W kategorii I- szkoła podstawowa:

Miejsce I- Paweł Pacyk kl.VI                           Opiekun: Małgorzata Procner

Miejsce I- Karolina Boryga kl.VI                      Opiekun: Mirosław Kulas

Miejsce II- Mateusz Kwiecień kl.V                   Opiekun: Elżbieta Nowakowska

Miejsce II – Maćko- Grzegorz Wnuk  kl. V      Opiekun: Paulina Makaroyj

Miejsce III- Aleksandra Chołost   kl. VI           Opiekun: Grażyna Gliwka

Miejsce III- Kinga Skoczylas       kl. V             Opiekun: Paulina Makaroyj

Wyróżnienie Katarzyna Chudek   kl.VI            Opiekun: Agnieszka Mironiuk

                      Patrycja Ciupak kl.V                 Opiekun: dr Agnieszka Surowiec

                      Dominik Kiciński kl. IV              Opiekun: Dariusz Szczepiński

W kategorii II – szkoła gimnazjalna:

Miejsce I – Bartłomiej Krawiec kl. III             Opiekun: Agnieszka Manachiewicz

Miejsce II- Jan Lewkowicz kl.II                      Opiekun: Teresa Czaporowska

Miejsce III- Szymon Padała kl.III                    Opiekun: Roman Skrok

Miejsce III- Piotr Szteinmiller kl.I                   Opiekun: Jolanta Grelak

Wyróżnienie Antonina Kręcisz kl. II                Opiekun: Beata Jezierska

                      Aleksandra Surdacka kl. I        Opiekun: Monika Siekaczyńska

                      Anna Białecka kl. III                 Opiekun: Waldemar Głąb

 

W kategorii III- Szkoła ponadgimnazjalna

Miejsce I Adam Tomkowicz-Chrzanowski kl. I    Opiekun: Maria Stępień

Miejsce II Karolina Bardak kl. I                            Opiekun: Bogdan Kędziora

Miejsce III  Michał Cybul kl. IV TM                        Opiekun: Dorota Bułgajewska- Muzyka

Wyróżnienie Patrycja Robak kl. I                        Opiekun: Maria Stępień

                      Kamil Drzymała kl. I                      Opiekun: Małgorzata Wośkowska

                      Antonina Dutkiewicz kl. I              Opiekun: Bogdan Kędziora          

Przy ocenie pracy Aleksandry Chołost nie była brana pod uwagę ocena Grażyny Gliwki ze względna to iż jest ona opiekunem uczennicy.

Jury składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie aktywności wśród dzieci i młodzieży w poszukiwaniu historii rodzinnych. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego , zaś wyróżnieni – dyplom wyróżnienia.

Nagrody uczniom i nauczycielom zostaną wręczone 4 stycznia 2014 roku o godz. 10.30 na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Regulamin

Wojewódzkiego Konkurs Historycznego

" Mam w rodzinie bohatera"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są:

- Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie,

- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie zainteresowań historią własnej rodziny oraz społeczności lokalnej.
 2. Kształtowanie umiejętności łączenia historii lokalnej z historią Polski.
 3. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.
 4. Wzbudzanie poczucia dumy z historii rodziny i społeczności lokalnej.
 5. Promowanie historii rodziny i społeczności w różnorodnych formach (publikacje, Internet).
 6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie u nich twórczego myślenia.
 7. Kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej  do uczestniczenia w konkursach historycznych.
 8. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli oraz szkół.
 9. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym w rozwijaniu jego pasji.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

2. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

   - klasy IV- VI szkoły podstawowej;

   -gimnazjum;

  -szkoły ponadgimnazjalne.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych    konkursach.

4. Prace muszą dotyczyć osób i wydarzeń autentycznych.

5. Każdy z uczestników musi mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela, szkoły, którą będzie reprezentował.

6. Do pracy należy dołączyć  Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) oraz  Zgodę rodziców na udział w konkursie (zał. nr 2)- dotyczy osób niepełnoletnich.

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. prawach autorskich i prawach  pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z  późn.zm.).

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie pod adresem: http://www.wok.lublin.pl w zakładce  Regionalizm.

Formy i zawartość prac

1. Prace mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wywiad, reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika itp.) wzbogacone o prezentację multimedialną (max. 10 minut) lub zeskanowanymi zdjęciami z opisem w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk umieszczone na płycie CD.

2. Prace nie mogą zawierać wydarzeń fikcyjnych.

3. W końcowej części pracy należy podać  źródło przekazywanych informacji (np. imię i nazwisko przodka uczestnika wydarzeń, sąsiadów, przyjaciół bohaterów opisywanych zdarzeń).

4. Praca w wersji papierowej ma być podpisana własnoręcznie przez autora pełnym imieniem i nazwiskiem.

5. Prace niespełniające w/w warunków nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Termin i miejsce składania prac

Ogłoszenie konkursu: maj 2013

Przyjmowanie zgłoszeń: maj- grudzień 2013

Ostateczny termin składania prac: 10 grudzień 2013

Ogłoszenie wyników: do 28 grudnia 2013

 1. Prace należy składać w zamkniętych kopertach od 31 maja 2013r. do 10.12.2013   roku na adres :

Wojewódzki  Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii  3, 20-010 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: woklublin@gmail.com z  dopiskiem :

Konkurs historyczny-szkoła podstawowa/gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna (wybrać właściwy typ szkoły)- Regionalizm

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą poddane ocenie.
 2. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas przesyłki.

Organizacja konkursu

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja w składzie :

a)  1 przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie;

b)  2 przedstawicieli WRTR w Lublinie;

c)  2 przedstawicieli WOK w Lublinie.

2. Kryteria oceny prac :

    trafność ujęcia tematu;

    poprawność warsztatowa;

    estetyka pracy;

    wartość merytoryczna;

    oryginalność pracy;

    wiarygodność;

    ogólne wrażenie literackie;

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 grudnia 2013 roku na stronie

internetowej http://www.wok.lublin.pl

5. Laureaci konkursu otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu wręczenia nagród.

6. Organizatorzy przewidują zorganizowanie prezentacji pokonkursowej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Informacja o prezentacji podana będzie na stronie  internetowej,  jw.

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  na początku stycznia 2014 roku.

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc i ich opiekunów w każdej z kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w ,, Regionie Lubelskim” oraz na stronie internetowej WRTR (http://wrtr.pollub.pl/)

9. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród  za równorzędne miejsca oraz możliwość nieprzyznania nagrody za określone miejsce.

10. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora konkursu lub w innej formie w porozumieniu z organizatorem.

11. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu konkursu.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 3. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej http://www.wok.lublin.pl

 

REGULAMIN          KARTA UCZESTNIKA          OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

,,Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej.

150 lat po Powstaniu Styczniowym”

 

W dniach 8-9 marca br. w Auli Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II,  w Białej Podlaskiej miało miejsce spotkanie poświęcone pamięci o bohaterach i miejscach Powstania Styczniowego, a także samej kulturze pamięci jako czynniku kształtującym społeczność lokalną. Na konferencję przybyło ponad sto osób zainteresowanych proponowaną przez organizatorów tematyką.

Konferencję otworzyli Prof. dr hab. Sławomir Partycki - Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz dr Artur Sępoch - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Spośród przybyłych na tę uroczystość gości powitali zgromadzonych: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,  prof. dr hab. Józef Bergier - prorektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dr Jacek Sobczak - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski, Adam Olesiejuk - wiceprezydent Białej Podlaskiej, Jacek Welter - Dyrektor IPN Oddział w Lublinie, płk dr Andrzej Marciniuk - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Marek Światłowski - Prezes Stowarzyszenia Koło Bialczan.

Przed rozpoczęciem wykładów w klimat Powstania Styczniowego zebranych wprowadził chór CAMERATA działający przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Białej Podlaskiej z koncertem pieśni patriotycznych.

Sesja plenarna pierwszego dnia konferencji poruszała tematy związane z bohaterami Podlasia, rejonu hrubieszowskiego i janowskiego oraz samej kultury pamięci w odniesieniu do współczesnej kategorii sieci.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się Mszą Świętą, odprawioną w intencji ojczyzny i wszystkich poległych w Powstaniu, w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie autorskie z poezją Andrzeja Dyczewskiego i Marii Sulimy - poetki z Brześcia.

W dalszej części miały miejsce dwie sesje plenarne:

- jedna zgromadziła członków towarzystw regionalnych, którzy zaprezentowali wykłady o lokalnych miejscach lub bohaterach Powstania. Sesja zakończyła się wystąpieniem Grażyny Gliwki z Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce, która odnosząc się do pieśni z okresu Powstania zaangażowała zebranych do wspólnego odśpiewania kilku z nich.

- druga sesja zgromadziła naukowców z ośrodków akademickich prezentujących wyniki swoich badań nad elementami kultury pamięci w różnych obszarach Polski.

 

Konferencji towarzyszyły wystawy:

- IPN ,,Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna. Pierwszy Obszar Osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie.

- wystawa ,,Tam Gdzie Szumi Dewajtis” autorstwa Bronisławy Arciszewskiej;

Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin

                                 Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego

                                 Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski

                                 Andrzej Czapski - Prezydent Miasta Biała Podlaska

Patronat medialny: Polskie Radio Lublin S.A.

                                 Portal Biała24.pl           

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

                         Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie

                         IPN Oddział Lublin

                         PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej           

 

 


 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

Instytut Socjologii

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

 

 

ORGANIZUJĄ

w dniach 8-9 marca 2013 roku

w Białej Podlaskiej

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

KULTURA PAMIĘCI CZYNNIKIEM ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

150 LAT PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

TEMATYKA KONFERENCJI

1.  Istota pamięci zbiorowej i kulturowej

- lokalni bohaterowie i patrioci Powstania Styczniowego;

- świadomość  symboli i miejsc  Powstania Styczniowego;

- charakterystyka pamięci zbiorowej i kulturowej;

- funkcje pamięci zbiorowej i kulturowej;

- wymiary pamięci zbiorowej;

- społeczne źródła kultury pamięci;

- symbole pamięci zbiorowej;

- aksjologiczny wymiar pamięci zbiorowej;

- materialne i niematerialne nośniki pamięci zbiorowej;

- przestrzenie pamięci i formy pamięci kulturowej;

- współczesne teorie pamięci i zmian w kulturze;

- tożsamość narodowa;

- świadomość historyczna;

- metody badania pamięci zbiorowej i kulturowej;

- elity lokalne w procesie pielęgnowania pamięci zbiorowej;

- wytwory kulturowe i praktyki upamiętniające wydarzenia narodowe;

- przemiany pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego

2.  Instytucjonalny wymiar pamięci zbiorowej (instytucje kultury pamięci)

- funkcje lokalnych instytucji kultury;

- Kościół jako lokalna instytucja pamięci zbiorowej;

-działania samorządowych instytucji kultury na rzecz kultywowania wartości regionalnych;

- rola państwa w kształtowaniu treści pamięci zbiorowej;

- Instytut Pamięci Narodowej narzędziem ochrony i przekazu kultury pamięci;

- towarzystwa regionalne jako źródła socjalizacji historycznej

i kulturowej;

3.  Kultura pamięci a rozwój społeczności lokalnych

- kulturalno- społeczne czynniki rozwoju społeczności lokalnych,

- korelacja między kulturą pamięci a funkcjonowaniem społeczności lokalnej;

- nowoczesne technologie w przekazie elementów pamięci zbiorowej;

- nowoczesne muzea historyczne jako media pamięci;

-instytucje regionalne jako czynnik kształtujący regionalne otoczenie przedsiębiorczości;

- partnerstwa lokalne dla kultywowania kultury pamięci;

 - wykorzystanie kapitału społecznego i kulturowego dla rozwoju społeczności lokalnej;

- relacja między gospodarczym rozwojem społeczności a pamięcią historyczną;

 Kulturowe determinanty rozwoju regionu lubelskiego

- treści pamięci zbiorowej i ich wpływ na rozwój regionu lubelskiego;

- pamięć o Powstaniu Styczniowym i jej elementy kulturotwórcze w regionie lubelskim;

- religia czynnikiem lokalnego patriotyzmu w regionie lubelskim;

- programy rewitalizacyjne w społecznościach lokalnych jako narzędzie odbudowywania więzi społecznej w województwie lubelskim;

- tożsamość regionalna i lokalna w regionie lubelskim;

- przestrzeń lokalna a więzi społeczne;

- pamięć o wydarzeniach z historii regionu lubelskiego;

-towarzystwa regionalne w regionie lubelskim inicjatorami badań nad niematerialnym i materialnym dorobkiem społeczności lokalnej;

- towarzystwa regionalne Lubelszczyzny kreatorami życia społeczno- kulturowego w województwie lubelskim;

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki- Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- Przewodniczący

Prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMcONV, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Krzysztof Grabczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Prof.  dr hab. Jan Lewandowski, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Marian Markiewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Dr Artur Sępoch, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Marian Surdacki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Szafrański, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Andrzej Wac- Włodarczyk, Politechnika Lubelska

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Artur Sępoch- przewodniczący

Mgr Marcin Krzysztofik- wiceprzewodniczący

Dr Kamil Filipek

Dr Agnieszka Drewniak- wiceprzewodnicząca

Dr Olga Filipiak

Mgr Dawid Błaszczak                                                      

Mgr Agnieszka Mozyro

Mgr Beata Soroka

WAŻNE INFORMACJE

Miejsce konferencji:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

Ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

Terminy

Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu na konferencję prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających:

- informację o autorze(autorach),

- tytuł referatu,

- tezy referatu bądź krótkie streszczenie w terminie do 31 stycznia 2013 roku na adres: drewniak.agnieszka@poczta.fm

Referaty będą drukowane w recenzowanej monografii. O terminie nadsyłania referatów do publikacji książkowej powiadomimy oddzielnym pismem. Realizacja opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł(obejmującej publikację książkową z artykułami, pełne wyżywienie, hotel, VAT 23%)do dnia 15 lutego 2013 r.

KONTO KONFERENCJI:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

62 1240 5497 1111 0000 5008 0209

Z dopiskiem akredytacja konferencji,, Kultura pamięci…”

DODATKOWE INFORMACJE:

Dr Agnieszka Drewniak, tel. (081) 532 42 07 wewn.34

e- mail: drewniak.agnieszka@poczta.fm

http://www.pswbp.pl/

http://www.bialapodlaska.pl/ 

Adres konferencji:

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ

,, Kultura pamięci czynnikiem integracji społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu Styczniowym”

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Ul. Dolna Panny Marii 3

20-010 Lublin

Link dotyczy strony internetowej 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

http://wrtr.pollub.pl/                                                                                                

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym oraz wszystkich Organizatorów serdecznie zapraszam na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w niedzielę 16 września 2012 r. w Siennicy Różanej.

„Święto plonów” jako uroczyste zakończenie żniw, a tym samym podsumowanie całorocznego trudu rolnika, zajmuje szczególną pozycję w naszej tradycji i historii. Jest to jeden z najpiękniejszych polskich obrzędów ludowych. Od najdawniejszych czasów ludzie z radością witali okres zasłużonego odpoczynku po wytężonej pracy, gdy mogli cieszyć się zebranymi plonami. To wielkie gospodarskie święto jednoczyło wszystkich – zarówno mieszkańców wsi, jak i dworów. Uroczyste podziękowanie za zebrane plony łączyło się jednocześnie z prośbą o pomyślne żniwa w roku przyszłym.

Obecnie zmieniła się forma świętowania dożynek. Stały się one uroczystością, w której uczestniczą nie tylko mieszkańcy wsi i osoby zawodowo związane z rolnictwem, ale także mieszkańcy miasta. Dożynki są świętem nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z płodów ziemi. Korzystamy z nich dzięki trudowi pracy rolników i ich rodzin. Podziękujmy za ich wysiłek i za zebrane plony, uczestnicząc w tej pięknej, polskiej tradycji. Niech będzie to dla nas okazja do refleksji i podsumowania całorocznej pracy. Jednocześnie niech tegoroczne obchody „Święta Plonów” wraz z Konkursem Wieńców Dożynkowych, wzbogacone o liczne imprezy artystyczne i inne atrakcje, będą dla nas wszystkich czasem prawdziwego, wspólnego świętowania i odpoczynku.

Zapraszam więc wszystkich Państwa w dniu 16 września do Siennicy Różanej, by wspólnie świętować tegoroczne plony.

Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Hetman


Część oficjalna 

10.30 – Korowód i powitanie Delegacji Dożynkowych

11.00 – Msza Święta Dziękczynna za zbiory

12.30 – Oficjalne otwarcie Dożynek Wojewódzkich

13.10 – Obrzęd wieńcowy i przekazanie chleba

13.50 – Występy zespołów ludowych

15.00 – Rozstrzygnięcie konkursu wieńcowego

15.40 – Występy zespołów ludowych

Część artystyczna

16.15 – koncert zespołu Nebo Kraj

17.00 – Koncert zespołu A to ci biesiada

18.30 – Koncert zespołu Avocado

20.30 – Koncert zespołu Blue Cafe

Po koncercie zespołu Blue Cafe na terenie wystawy rolniczej odbędzie się krótki pokaz Grupy ILUZJA z Werbkowic.

22.00 – Zakończenie imprezy 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu

Blue Cafe - jeden z najbardziej znanych zespołów w Polsce. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach i w plebiscytach. Ich ostatnia płyta uzyskała status Złotej Płyty. Ich przeboje okupują miesiącami radiowe listy przebojów. Atutem zespołu jest energiczna wokalistka i doskonałe brzmienie. Twórcy takich hitów jak: Do nieba, do piekła, You May Be in Love, Baby, baby, Czas nie będzie czekał, Niewiele mam, Noheo, Wina, My Road, Buena.

Avocado – zespół istniejący na polskiej scenie muzycznej już od pięciu lat. W tym czasie zagrali ponad 300 koncertów na scenach małych i dużych. Muzyka przez nich wykonywana jest wyjątkowa. Tylko i wyłącznie 5 męskich głosów, bez playbacków, instrumentów, samplerów – 100 % live! Finaliści pierwszej edycji programu X Factor (TVN). Byli również w gronie 14-stu finalistów programu Śpiewaj i Walcz (TVP1) oraz występowali w programach Marzenia Marcina Dańca (TVP2), Dzień dobry TVN, Kawa czy herbata (TVP1), Pytanie na śniadanie (TVP2). Repertuar zespołu jest niezwykle różnorodny od gospel, szant po muzykę pop, rock, clasic, a może nawet dance.

A to ci biesiada – to program artystyczny obejmujący trzy bloki tematyczne. Pierwszy tworzą najbardziej znane polskie przeboje od lat siedemdziesiątych po dzień dzisiejszy: Małgośka, Prawy do lewego, Czerwone korale. Na drugi składają się najpiękniejsze pieśni i wielkie hity folkowo-biesiadne, takie jak Kanikuły. Trzeci blok, to gorąca mieszanka gatunków muzycznych, takich jak pop, dance, rock a więc doskonała zabawa przy największych przebojach ostatnich lat. W tej części można będzie usłyszeć artystów, takich jak: Cher, Beyonce, Paul Anka czy Eurythmics. Wszystko to opatrzone wspaniałymi strojami, dużym poczuciem humoru i mnóstwem konkursów.

 

DODATKOWE ATRAKCJE 

 • Prezentacja Powiatów Lubelszczyzny oraz Gmin Powiatu krasnostawskiego
 • Wystawa sprzętu rolniczego
 • Wesołe miasteczko
 • Gry i zabawy dla dzieci
 • Stoiska oraz konkursy organizowane przez sponsorów
 • Kiermasz wyrobów twórców ludowych
 • Rozstrzygnięcia konkursów

 

 

Rok 2012

6.I.2012 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

3-4.III.2012 – konferencja „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Lubelszczyzny” w Białej Podlaskiej;

20.IV.2012 – wystawa czasopism regionalnych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie;

26.V.2012 – wykład Anny Czobuzińskiej-Przybysławskiej, dyr. Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie „Kraszewski nas ciągle zdumiewa”;

6-7.X.2012 – XII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod hasłem „Kultura ludowa na Lubelszczyźnie. Tradycja i przyszłość”.

 

Rok 2011

8.I.2011 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

I-VI.2011 – gromadzenie materiału i wydanie 8 (10) numeru Regionu Lubelskiego;

26-27.III.2011 – konferencja „Małe miasteczka a rozwój cywilizacyjny województwa lubelskiego” w Janowcu nad Wisłą;

24.VII.2011 – uroczysta promocja książki „Wojsko Polskie żołnierze z Ostrowa Lubelskiego i okolic” w 85. rocznicę urodzin autora – prof. Mariana Markiewicza;

7-9.X.2011 – XI Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Janowie Lubelskim pod hasłem „Partyzantka na Lubelszczyźnie w latach 1939-1953”;

26.XI.2011 – Wykład dr hab. Anny Barańskiej prof. KUL, Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie;

X.2011-IX.2012 – działania na rzecz wydania 9 (11) numeru „Regionu Lubelskiego”;

 

Rok 2010

9.I.2010 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

6-7.III.2010 – konferencja pt. „Wydawnictwa lokalne a integracja małej Ojczyzny” w Zamościu;

22-23.V.2010 – konferencja pt. „Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją pokoleń” w Poniatowej;

24-27.VI.2010 – Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

VI.2010-II.2011 – gromadzenie materiału i wydanie 7 (9) numeru Regionu Lubelskiego;

17-19.IX.2010 – X Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pt. „Kultura materialna małej Ojczyzny. Rewitalizacja rynku” w Krasnymstawie;

27-28.XI.2010 – konferencja „Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej” w Hrubieszowie;

 

Rok 2009

3.I.2009 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

20-22.II.2009 – konferencja pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna” w Hrubieszowie;

21.III.2009 – wykład „Genealogia – badania nad własną tożsamością” – Piotr Glądała, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego;

20-21.V.2009 – konferencja pod hasłem „100-lecie ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie” w Nałęczowie;

18-20.IX.2009 – XI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod hasłem „Środowisko naukowe w kształtowaniu tożsamości małych ojczyzn” w Puławach, wznowienie redakcji Regionu Lubelskiego;

28.XI.2009 – wykład prof. zw. dr hab. Aliny Aleksandrowicz Rok 1809 w Lublinie i na Lubelszczyźnie – zapomniana rocznica;


Rok 2008

5.I.2008 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;

12.IV.2008 – wykład: „Chrońmy torfowiska Lubelszczyzny” dr Alicji Buczek;

25-27.IV.2008 – szkolenie na temat „Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej- warsztaty metodologiczno-organizacyjne” w Kraśniku;

6-8.IV.2008 – szkolenie redaktorów pism lokalnych w Bełżycach;

5-7.IX.2008 – IX Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny „Tradycja wojskowa i partyzancka w działalności towarzystw regionalnych” w Dęblinie;

28-30.XI.2008 – szkolenie na temat „Edukacja regionalna w szkole. Sprawdzone przykłady realizacji” w Rykach;

22.XI.2008 – 90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości dr Jacek Romanek, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie;

 

Rok 2007

6.I.2007 – Uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie;

18.II.2007 – uroczystości jubileuszowe Towarzystwa Regionalnego Bełżyc w Bełżycach;

17.III.2007 – wykład „Rola muzeów we współczesnej kulturze” dr Beaty Skrzydlewskiej, obchody 25-lecia WRTR, konkurs na pamiętniki;

25-27.IV.2007 – szkolenie w Woli Gułowskiej na temat „Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej – warsztaty metodologiczno- organizacyjne”;

7-9.IX.2007 – VIII Sejmik Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Okunince k/Włodawy pod hasłem „Przekaz międzypokoleniowy w tradycji regionalnej. XXV lat doświadczeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie”;

23.IX.2007 – uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci ppłk. Wacława Rejmaka „Ostoi”, dowódcy oddziału partyzanckiego KEDYW-u obwodu Łuków w Łukowie (organizator: Towarzystwo Przyjaciół Łukowa);

17.X.2007 – uroczyste otwarcie Galerii Regionalistów Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie;

24.XI.2007 – „Znaczenie 11-go Listopada dla historii i kultury polskiej” – dr Mieczysław Ryba;

22-23.XI.2007 – zorganizowanie sesji warsztatowych wspólnie z Lubelską Fundacją Odnowy Zabytków realizowanych w ramach projektu „Klaster Kultury Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu” – w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie;

8.XII.2007 – aktywny udział w konferencji kończącej projekt „Klaster Kultury Lubelszczyzny – wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu” – prezentacja multimedialna na stoisku WRTR i WOK, Filharmonia Lubelska;

 

Rok  2006

7.I.2006 – uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne w Lubelskim Trybunale Koronnym w Lublinie;

19-21.V.2006 – konferencja dla nauczycieli regionalistów w Tarnogrodzie pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (organizator: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne);

3.VIII.2006 – działania na rzecz uhonorowania medalem Wojewody Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej oraz Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J. S. Majewskiego w Łukowie;

8-10.IX.2006 – X Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Gościeradowie pod hasłem „Etos kultury lokalnej a działalność towarzystw regionalnych na progu XXI wieku”;

24-26.XI.2006 – konferencja pt. „Edukacja regionalna w szkole” w Wąwolnicy;

6.X.2006 – uroczyste XXVI Spotkanie Sekcji Lubelskiej im. prof. dr hab. I. Wośko, referat: „Regionalizm w 50-letniej działalności WDK”;

8.XII.2006 – sesja popularnonaukowa na temat patriotyzmu w Lubartowie;

 

OPŁATEK CZŁONKÓW TOWARZYSTW REGIONALNYCH LUBELSZCZYZNY

W dniu 5 stycznia 2013 roku o godz. 10.30 tradycyjnie już w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowo-Noworoczne Członków Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki. W atmosferę Bożonarodzeniową wprowadził zgromadzonych występ chóru chłopięcego „Słowiki Lubelskie” oraz teatr obrzędowy ,, Jarzębina” z Paszenek z przedstawieniem ,, Wigilia w Paszenkach”. Po części artystycznej Przewodniczący WRTR złożył wszystkim życzenia wspominając i upamiętniając minutą ciszy zmarłych Regionalistów.

   Następnie, po odczytaniu Fragmentu Pisma Świętego, biskup Artur Miziński odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek, którym podzielili się między sobą, składając sobie życzenia, członkowie ponad stu towarzystw regionalnych oraz zaproszeni goście. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, dr Artur Sępoch, odczytał list od  Marszałka Krzysztofa Hetmana skierowany do zgromadzonych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłanka Małgorzata Sadurska, senator Stanisław Gogacz, oraz w imieniu Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Grzegorz Figiel.

   Spotkanie zakończyło się przy wigilijnym stole, gdzie członkowie towarzystw regionalnych z terenu województwa lubelskiego rozmawiali o planach na nowy – 2013 – rok.