Archiwum

 

 

Zapraszamy do udziału w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2016”.

Celem Przeglądu jest zaprezentowanie amatorskiego ruchu artystycznego środowisk seniorów – zespołów oraz solistów. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami i instruktorami, którzy z nimi pracują. Laureaci Przeglądu – najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach – otrzymają  nominacje do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS2016”w Bydgoszczy (planowany termin: wrzesień b.r.).

XVII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016”odbędzie w dniach 6‑7 kwietnia 2016 roku w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach.

Regulamin i karty zgłoszeń – do pobrania.


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 
17. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW „ARS” 2016
PUŁAWY 6-7 KWIETNIA 2016 R.Jury w składzie:
Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Michał Pastuszak – muzyk, kompozytor, instruktor teatralny (Miejski Dom Kultury w Dęblinie)
Andrzej Sar – muzyk, główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Iwona Sawulska – dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie
po obejrzeniu prezentacji w wykonaniu 67 podmiotów postanowiło zakwalifikować do 17. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2016 następujących wykonawców:
kategoria MUZYKA:
1. Chór "Arion" ze Świdnika 
2. Chór Mieszany "Sitanianie" 
3. Zespół Wokalny "Puławianki" z Puław 
4. Jadwiga Ogłozińska i "Taaka Paka" z Parczewa (kapela podwórkowa)
5. Irena Dużyńska (solistka)

kategoria FOLKLOR:
1. Zespół "Pogranicze" z Przewodowa (zespół folklorystyczny)
2. Zespół "Niezapominajki" z Dminina (zespół folklorystyczny)
3. Janina Dyjach (śpiewaczka ludowa) 
4. Alina Myszak (śpiewaczka ludowa)

kategoria TEATR:
1. Stefania Banucha z kabaretu "Jarzębinki" (forma kabaretowa) 
2. Maria Adamczyk – (poezja śpiewana)

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić (bez nominacji do Ogólnopolskiego Przeglądu "ARS 2016" w Bydgoszczy):
 Chór Pieśni Partyzanckiej "Wiarus" z Sitna
 Zespół "Roztoczanki" z Branwi
 Klub Literacki Emerytów "Walerianka" z Białej Podlaskiej (forma kabaretowa)
 Henryka Wysockiego – Śpiewograja Łukowskiego

Przegląd odbył się w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" w Puławach, wzięło w nim udział 700 uczestników.
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
współorganizacja: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Lublinie.
Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz medialnym patronatem Telewizji Puławy i Radia Puławy.

 "Organizatorzy i Jury dziękują wszystkim uczestnikom Przeglądu oraz gratulują Laureatom, którzy będą reprezentować województwo lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału w Bydgoszczy."


 PROTOKÓŁ 17 ARS 2016 - DO POBRANIA


XVII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW ARS 2016
PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY "DOM CHEMIKA"

PROGRAM

 

6 kwietnia 2016 (środa)
Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy
1. Zespół Śpiewaczy "Złota Jesień" z Włodawy 
2. Chór Pieśni Partyzanckiej "Wiarus" z Sitna 
3. Zespół "Pieśni Czar" z Lublina 
4. Zespół Wokalny "Jubilat" z Kraśnika 
5. Zespół "Retro" z Fajsławic 
6. Zespół Wokalny "Puławianki" z Puław
7. Zespół Wokalny "Wrzos" z Radzynia Podlaskiego 
8. Zespół Śpiewaczy "Biesiada" z Krasnegostawu 
9. Krystyna Stefaniak z Fajsławic
10. Janina Świech z Puław
11. Alicja Węglińska z Puław
12. Zespół Wokalny "Senioritki" z Lublina 
13. Zespół "Lotos" z Werbkowic 
14. Zespół Teatralny przy Klubie Seniora z Frampola 
15. Jadwiga Ogłozińska i "Taaka Paka" z Parczewa
16. Zespół "Pogranicze" z Przewodowa 
17. Zespół "Senior" z Ulana Majoratu 
18. Chór "Kwiaty Jesieni" z Frampola 
19. Zespół "Parczewiacy" z Parczewa
20. Zespół "Babie Lato" z Chełma 
21. Zespół Śpiewaczy "Kresowianki" z Włodawy
22. Duet z "Babiego Lata" z Chełma
23. Anna Gumińska z Cycowa 
24. Zespół "Sienniczanki" z Siennicy Różanej 
25. Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna

Zakończenie I dnia prezentacji konkursowych

7 kwietnia (czwartek)
Rozpoczęcie 9.00

Koncert konkursowy
1. Chór Seniora "Relaks" z Ryk
2. Chór "Zorza" ze Stężycy 
3. Zespół Śpiewaczy "Senior" z Wąwolnicy
4. Zespół Śpiewaczo-obrzędowy "Karczmiska" z Leopoldowa
5. Zespół "Krajka" z Niedrzwicy Dużej 
6. Zespół "Melodia" z Domaszewnicy 
7. Zespół "Pawłowianki" z Pawłowa
8. Zespół "Niezapominajki" z Dminina 
9. Zespół "Jagódki" ze Żdżar 
10. Henryk Wysocki z Łukowa 
11. Zespół "Sosna" z Sosnowicy
12. Zespół "Świerżanki" ze Świerży 
13. Ludowy Zespół "Aleksandrowiacy" z Aleksandrowa 
14. Zespół "Poleskie Echa" z Wytyczna 
15. Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowa 
16. Chór "Arion" ze Świdnika 
17. Chór Mieszany "Sitanianie" 
18. Kabaret "Zaścianek" z Trzebieszowa 
19. Zespół "Wesołe Gosposie" z Kolonii Sitaniec 
20. "Starsza Paka z Okrąglaka" z Zamościa
21. Aniela Kapłon z Zamościa
22. Irena Dużyńska z Kolonii Sitaniec
23. Maria Adamczyk z Zamościa
24. Zespół Wokalny "Canto" ze Starego Zamościa 
25. Zespół Artystyczny "Sonata" z Tomaszowa Lubelskiego 
26. Zespół Śpiewaczy "Radość" z Liszna 
27. Zespół "Udryczanki" ze Starego Zamościa
28. Zespół Ludowy "Borowianki" z kapelą z Raciborowic Kolonii
29. Zespół "Malwy" z Komarówki Podlaskiej
30. Klub Seniora "Druga młodość" z Trawnik 
31. Klub Literacki Emerytów "Walerianka" z Białej Podlaskiej – forma kabaretowa
32. Zespół "Poleska Nuta" z Kołacz 
33. Stefania Banucha z Trzcińca
34. Alina Myszak z Kocudzy
35. Adela Kociuba z Kołacz
36. Janina Dyjach ze Zdzisławic
37. Janina Oleszek z Kocudzy
38. Zespół "Jarzębinki" z Trzcińca – forma kabaretowa
39. Kapela Stacha z Dzwoli 
40. Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy
41. Zespół "Roztoczanki" z Branwi
42. Zespół Męski "Branwiacy" z Branwi 
43. Zespół "Marianki" z Kocudzy Drugiej

Zakończenie Przeglądu

  

REGULAMIN XVII PRZEGLĄDU ARS - DO POBRANIA
       KARTA ZGŁOSZENIA XVII ARS - DO POBRANIA           


REGULAMIN
XVII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 
ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW

„ARS’2016” 

Eliminacje do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy „ARS 2016” 

Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach
Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie

Miejsce: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, Puławy

Termin:  6-7 kwietnia 2016 r 

Założenia i cele Przeglądu:

zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych,
stworzenie amatorskim zespołom seniorów, solistom oraz instruktorom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych;
pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych;
integracja środowiska seniorskiego
inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej. 

Zasady organizacyjne

 1. Przegląd ma charakter eliminacji wojewódzkich do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS'2016”w Bydgoszczy.
 2. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy Seniorów województwa lubelskiego -  zespoły artystyczne oraz solistów. 
 3. Uczestnicy mogą zaprezentować repertuar o dowolnej tematyce  (nie może być powtórzony z „ARS 2014”).
 4. Przewidziane są następujące kategorie konkursowe:

zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne
chóry
soliści i duety
formy teatralne i kabaretowe.    

 1. Wykonawcy (zespoły i soliści) mogą zaprezentować po 2 utwory, przy czym łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. Krótkie formy teatralne i kabaretowe mogą trwać do 15 minut.
 2. W przypadku znacznego przekroczenia czasu regulaminowego jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu.
 3. Poszczególne zespoły mogą być reprezentowane w kategorii solistów tylko przez jednego wykonawcę.
 4. Prezentacje konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, biorąc pod uwagę:

dobór  repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
kulturę muzyczną,
kulturę słowa,
kulturę sceniczną i reżyserię,
ogólny wyraz artystyczny. 

 1. Najlepsi wykonawcy zostaną nominowani do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS2016”, który odbędzie się we wrześniu 2016  r. w Bydgoszczy. 
 1. Karty zgłoszenia (do pobrania pod adresem: www.wok.lublin.pl w zakładce „Ruch seniorski” / „ARS”) należy przesłać do dnia 24 marca 2016 r. na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

20-010 Lublin

 z dopiskiem na kopercie „ARS 2016”

 lub drogą mailową:  a.chojnacka@onet.pl 

Informacji na temat Przeglądu udziela Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK do spraw artystycznej działalności seniorów – tel. 81 532 42 08, -09   w. 33 

 Karta zgłoszenia 

XVII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2016”

6-7 kwietnia 2016 r.

 

 1. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty:
  …………………….......................................................................................................................………
 2. Kategoria (proszę zaznaczyć kategorię):

 

- zespół wokalny
- zespół instrumentalny
- zespół wokalno-instrumentalny
- chór
- solista
- duet
- forma teatralna
- forma kabaretowa.

 

 1. Instytucja patronująca  …...........................................................................................................................

……………................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………....................

 1. Imię i nazwisko instruktora  ...………………...………………….………..……………………………
 2. Imię i nazwisko kierownika zespołu   ...………..……...…………………..……………………………
 3. Kontakt (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail)   …………………………………………...

…….………………………………………………………………………………………...........………

……….……...............................................................................................................................................

 1. Repertuar (tytuł, autor)

1)  ….........................................................................................................................…..………………....

2)  …...........................................................................................................................................................

 1. Liczba osób przyjeżdżających na eliminacje  ...................
 2. Wymagania techniczne dotyczące występu: liczba mikrofonów, podkład muzyczny, czas potrzebny na montaż, rekwizyty do występów – np. stół, liczba krzeseł itp. (wpisać na odwrocie karty).
 3. Dodatkowe informacje o zespole/wykonawcy (można wpisać na odwrocie karty).
 4. Data udziału w eliminacjach wojewódzkich (wpisać: 6 czy 7 kwietnia 2016 r.)  …..........................

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XVII Przeglądu ARS 2016.

            

…....................…........................................

(data i podpis)                    

 

 

 

 

 

XVII JESIENNY WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

DĘBLIN 19 LISTOPADA 2016 R.

PROTOKÓŁ

Jury w składzie:

Anna Kistelska – polonistka, główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

Kornelia Niedbał – muzyk, młodszy  instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

Andrzej Sar – muzyk, główny instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

po wysłuchaniu 35 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Wyróżnienia grupowe:

 1. Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa
 2. Stylizowany Zespół Śpiewaczy „Górzanki” z Gozdowa
 3. Zespół „Kulczynianki” z Kulczyna 
 4. Zespół „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
 5. Zespół „Niezapominajki” z Dminina
 6. Zespół „Śniatyczanie” ze Śniatycz
 7. Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec
 8. Zespół KGW z Rzeczycy Księżej (forma kabaretowa)

Wyróżnienia indywidualne:

 1. 1.Maria Adamczyk z Zamościa
 2. 2.Władysława Chudziak z Ziółkowa
 3. 3.Anna Wanda Góra z GOK Werbkowice
 4. Tadeusz Kornyluk z Chełma 
 5. 5.Czesława Mojsym z Wojsławic
 6. Wiesław Smolej z GOK Horodło
 7. 7.Mieczysław Syroka z Lublina

Nagrody grupowe:

 1. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy
 2. Chór „Sitanianie” z Sitańca – Nagroda Starosty Ryckiego
 3. Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowa
 4. Kapela Stacha z Dzwoli – Nagroda Starosty Ryckiego
 5. Zespół Chóralny „Bello Canto” z Lublina  - Nagroda Burmistrza Dęblina
 6. Zespół Ludowy „Sławiniacy” z Lublina
 7. Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy
 8. Zespół „Marianki” z Kocudzy
 9. Zespół „Rumenok” z Hołowna – Nagroda Starosty Ryckiego
 10. Zespół Śpiewaczy „Borowianki” z Raciborowic-Kolonii  
 11. Zespół Śpiewaczy „Moszczanianki” z Moszczanki

Nagrody indywidualne:

 1. Stefania Banucha z Trzcińca (forma kabaretowa) – Nagroda Starosty Ryckiego
 2. Stanisława Maj z Lublina
 3. 3.Zbigniew Motyka z Białej Podlaskiej
 4. Alina Myszak z Kocudzy – Nagroda Starosty Ryckiego
 5. 5.Lucjan Nadzieja z Chełma
 6. Barbara Nowakowska z Czułczyc Małych
 7. Witalia Sosnowska z Lublina – Nagroda Starosty Ryckiego           
 8. Marian Szewera z Zamościa
 9. Maria R. Todys-Płonka z Lublina 

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Dęblin oraz Starostę Ryckiego, puchary ufundował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie, nagrody i wyróżnienia książkowe oraz rzeczowe ufundował Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

XVII JESIENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

DĘBLIN • 19 LISTOPADA 2016  

KONCERT FINAŁOWY - PROGRAM

 

Rozpoczęcie  9.00

            Powitanie – Zespół Wokalny „Jesienna Róża” z Dęblina

Koncert konkursowy

            Zespoły

 • 1.Zespół Ludowy „Sławiniacy” z Lublina
 • 2.Zespół Śpiewaczy „Moszczanianki” z Moszczanki
 • 3.Stylizowany Zespół Śpiewaczy „Górzanki” z Werbkowic
 • 4.Zespół „Śniatyczanie” ze Śniatycz
 • 5.Zespół Chóralny „Bello Canto” z Lublina
 •             Soliści, recytatorzy, prezentacja własnych tekstów  
 • 6.Mieczysław Syroka z Lublina
 • 7.Wiesław Smolej z GOK Horodło
 • 8.Anna Wanda Góra z GOK Werbkowice
 • 9.Witalia Sosnowska z Lublina       
 • 10. Maria R. Todys-Płonka z Lublina
 • 11. Stanisława Maj z Lublina
 • 12. Władysława Chudziak z Ziółkowa
 •             Forma teatralna
 • 13. Zespół „Rumenok” z Hołowna – Szeptucha
 •             Chóry
 • 14. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy
 • 15. Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowa
 • 16. Chór „Sitanianie” z Sitańca
 •             Forma kabaretowa
 • 17. Stefania Banucha z Trzcińca – Moje życie to kabaret
 •             Soliści, recytatorzy, prezentacja własnych tekstów
 • 18. Zbigniew Motyka z Białej Podlaskiej
 • 19. Lucjan Nadzieja z Chełma
 • 20. Tadeusz Kornyluk z Chełma 
 • 21. Teresa Adamczyk z Chełma
 • 22. Czesława Mojsym z Wojsławic
 • 23.  Alina Myszak z Kocudzy
 • 24. Janina Oleszek z Kocudzy
 • 25. Barbara Nowakowska z Czułczyc Małych
 • 26. Maria Adamczyk z Zamościa
 • 27. Marian Szewera z Zamościa
 •             Zespoły
 • 28. Zespół „Niezapominajki” z Dminina
 • 29. Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec
 • 30. Zespół „Kulczynianki” z Kulczyc 
 • 31. Zespół Śpiewaczy „Borowianki” z Raciborowic-Kolonii  
 • 32. Zespół „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
 • 33. Zespół „Marianki” z Kocudzy
 • 34. Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy
 • 35. Kapela Stacha z Dzwoli
 • 36. Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa
 •             Forma teatralna
 • 37. Zespół KGW z Rzeczycy Księżej – Zebranie

Zakończenie koncertu konkursowego

Część artystyczna w trakcie obrad Jury:

• koncert Barbary Grymuzy i Krzysztofa Szlachty

• występ par tanecznych ze Stowarzyszenia „Zawsze Aktywni”

• wspólna zabawa

Ogłoszenie wyników obrad Jury, wręczenie nagród i wyróżnień 

Zakończenie Przeglądu

 

UWAGA!

 W związku z dużą ilością zgłoszeń organizatorzy przewidują możliwość wykonywania jednego utworu podczas prezentacji konkursowych.
Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podana w dniu Przeglądu.


 OBOWIĄZKOWA KARTA WJAZDU  NA LOTNISKO W DĘBLINIE - DO POBRANIA


Finaliści XVII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie informuje, że do finału XVII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, po przeprowadzeniu eliminacji w Lublinie (8 października), Hrubieszowie (15 października), Zamościu (19 października), Dęblinie (22 października) oraz Chełmie (26 października), zakwalifikowano następujących wykonawców (podajemy tytuł utworu wskazanego przez jury do zaprezentowania podczas koncertu konkursowego):

 

LUBLIN

1.  Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowa – Mały książę
2.  Zespół Chóralny "Bello Canto" z Lublina – Dwa serduszka
3.  Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina - Polonez
4.  Zespół "Rumenok" z Hołowna – Szeptucha
5.  Stefania Banucha z Trzcińca – Moje życie to kabaret
6.  Władysława Chudziak z Ziółkowa – Legenda o Zawieprzycach
7.  Stanisława Maj z Lublina – oba teksty
8.  Witalia Sosnowska z Lublina – oba teksty
9.  Maria R. Todys-Płonka z Lublina – oba teksty
10.Mieczysław Syroka z Lublina – Róbmy swoje (ew. wg uznania wykonawcy)
11. Zespół KGW z Rzeczycy Księżej – Zebranie 

HRUBIESZÓW

12. Stylizowany Zespół Śpiewaczy "Górzanki" z Werbkowic – Siwy koń
13. Zespół "Wesołe Gosposie" z Kolonii Sitaniec - Ojczyzna
14. Anna Wanda Góra z Werbkowic (oba teksty)
15. Wiesław Smolej z GOK Horodło 

ZAMOŚĆ

16. Chór „Sitanianie” z Sitańca – Kołysanka
17. Kapela Stacha z Dzwoli
18. Zespół "Marianki" z Kocudzy – A jak jo pojada
19. Marian Szewera z Zamościa – Zaszaleć troszeczkę
20. AlinaMyszak z Kocudzy – Gdzie ty jadzies
21. Maria Adamczyk z Zamościa – Zagubiona droga
22. Janina Oleszek, Kocudza – Zakukała zezulejka
23. Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy - Szła dziewczyna
24. Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa – Zaszumiał wicher
25. Zespół ”Śniatyczanie” - Kukułeczka 

DĘBLIN

26. Chór Seniora "Zorza" ze Stężycy – Marysia, tyś mój raj
27. Zespół "Niezapominajki" z Dminina – Korale
28. Zbigniew Motyka z Białej Podlaskiej
29. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki"z Moszczanki – W starym rajskim sadecku 

CHEŁM

30. Lucjan Nadzieja z Chełma
31. Tadeusz Kornyluk z Chełma
32. Teresa Adamczyk z Chełma
33. Czesława Mojsym z Wojsławic – Hen tam z daleka
34. Barbara Nowakowska z Czułczyc Małych – Hora hora
35. Zespół "Kulczynianki" z Kulczyc – Powiadają ludzie  
36. Zespół Śpiewaczy "Borowianki" z Raciborowic-Kolonii – Dwa gołąbki
37. Zespół "Nadbużański Klon Zielony" z Zanowinia – Na Polesiu ciemnym borem 

 

Jednocześnie Jury wyróżniło, bez nominacji do Finału, następujących wykonawców:

Zofia Cholewińska z Białej Podlaskiej

Krystyna Grobel z Hrubieszowa

Lucyna Sołowiej z Hrubieszowa

Janina Świech z Puław

Alicja Węglińska z Puław

  

Finał XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów odbędzie się w Dęblinie, w dniu 19 listopada 2016 r.
(Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

UWAGA: Wszyscy przyjeżdżający na Przegląd zobowiązani są do przesłania
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada
wypełnionych  kart wjazdu na lotnisko na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. 15 Pułku Piechoty "WILKÓW" 32B
08-530 DĘBLIN

tel.: 81 8830768
fax: 81 8801261
mail: mdkdeblin@op.pl

Przesłanie listy konieczne jest do uzyskania zgody na wjazd na lotnisko!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy nominowanym do Finału!

 


XVII JESIENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW 

CHEŁMSKI DOM KULTURY, PLAC TYSIĄCLECIA 1

26 października 2016  

PROGRAM

Rozpoczęcie 9.00 

Zespoły i chóry

 1. Zespół „Mimoza” ChDK
 2. Chór „Złota Jesień” Klubu Seniora ChSM
 3. Zespół „Wesoły Senior + Junior” z Klubu Seniora "Biała Brzoza" i "Słoneczna Jesień" z Chełma
 4. Zespół "Babie Lato" z Chełma
 5. Zespół „Jagoda” z ChSM
 6. Zespół „Kombatant” z Chełma
 7. Zespół Śpiewaczy „Ostoja” z Chełma

Soliści

 1. Lucjan Nadzieja z Klubu Seniora „Złota Jesień”
 2. Tadeusz Kornyluk z Klubu „Mimoza”
 3. Genowefa Celińska z Chełma
 4. Ryszard Trochimczuk z Chełma

Recytatorzy i prezentacja własnego tekstu

 1. Marianna Niemiec z Klubu „Mimoza”
 2. Teresa Adamczyk z Klubu „Jagoda”  ChSM Chełm

Zespoły i duety

 1. „Kulczynianki” z Kulczyna
 2. Zespół „Jarzębina” z Czułczyc
 3. Septet Wokalny z Hańska
 4. Duet „Polesie” Cecylia Koppe i Stefan Sakowski z Sawina
 5. „Seniorki” z Dubeczna
 6. Zespół „Wesołe Sąsiadki” z Kołacz
 7. Duet Janina i Józef Zielińscy z Hańska

Soliści

 1. Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej
 2. Krystyna Celińska z Bukowy Wielkiej
 3. Stanisława Dmitruk z Kołacz
 4. Albina Dmitruk z Sawina
 5. Andrzej Sobolewski z Sawina
 6. Alina Sołoducha z Petryłowa
 7. Barbara Nowakowska z Czułczyc Małych

Recytatorzy i prezentacja własnego tekstu

 1. Alina Jahołkowska
 2. Kazimiera Pawluk z Hanny
 3. Karolina Demianiuk z Hanny

Formy kabaretowe

 1. Kabaret „Sami Swoi” z Sawina

Zespoły i duety

 1. Zespół Śpiewaczy „Biesiada” z Krasnegostawu
 2. Zespół Śpiewaczy „Wiśniowy Sad” z Żalina
 3. Zespół Wokalny „Radość” z Liszna
 4. Zespół „Akord” z Rudy-Huty
 5. Zespół „Borowianki” z Raciborowic Kolonii
 6. Zespół „Jarzębina Czerwona” z Rudki
 7. „Poleskie Echa” z Wytyczna
 8. Duet Lucyna Gaik i Emilian Grzywna

Soliści

 1. Czesława Mojsym z Wojsławic
 2. Irena Tetych z Włodawy
 3. Józefa Stasiuk z Zanowinia
 4. Halina Romanowska ze Żmudzi

Zespoły

 1. Zespół „Orchowianki” z Orchówka
 2. Zespół „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia
 3. Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Włodawy
 4. Zespół Śpiewaczy "Pawłowianki" z Pawłowa
 5. Zespół „Jarzębinki” ze Żmudzi
 6. Zespół „Seniorki” z Pawłowa
 

Forma kabaretowa


 1. Kabaret "Ale Babki" z Pawłowa
 

 

XVII JESIENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

DĘBLIN · 22 PAŹDZIERNIKA 2016 ·

Program

Rozpoczęcie 9.00

Zespoły i chóry
1. Zespół Wokalny "Jesienna Róża" z Dęblina
2. Chór Seniora "Zorza" ze Stężycy 
3. Chór Seniora "Relaks" z Ryk
4. Zespół Wokalny "Puławianki" z Puław 
5. Zespół "Pawłowianki" z Pawłowa 
6. Zespół "Niezapominajki" z Dminina
7. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Karczmiska" z Leopoldowa

Soliści
8.   Jan Michoński z tow. Zespołu "Jesienna Róża" z Dęblina 
9.   Janina Świech z Puław
10. Alicja Węglińska z Puław

Recytatorzy i prezentacja własnych tekstów 
11. Zofia Cholewińska z Białej Podlaskiej – własne teksty 
12. Zofia Kozłowska z Adamowa – recytator
13. Anna Guz z Radzynia Podlaskiego – własne teksty

Forma kabaretowa 
14. Klub Literacki "Walerianka" z Białej Podlaskiej - "Sanatoryjne rozterki"

Soliści
15. Zbigniew Motyka – instrumentalista 
16. Zygmunt Haczkur – solista 
17. Zygmunt Romaniuk – solista 

Forma teatralna
18. Zespół "Zawsze Razem" z Woli Gułowskiej 

Zespoły
19. Zespół Wokalny "Wrzos" z Radzynia Podlaskiego 
20. Zespół "Czerniczanki" z kapelą z Czernica 
21. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki" z Moszczanki 
22. Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka 

Zakończenie koncertu konkursowego

 


XVII JESIENNY MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
LUBLIN – 8 PAŹDZIERNIKA 2016

Rozpoczęcie koncertu konkursowego – godz. 9.30
Koncert konkursowy zespołów i duetów 
1. Zespół Wokalny "Senioritki" z Lublina (LSM) 
2. Zespół "Krajka" z Niedrzwicy 
3. Zespół "Jarzębinki" z Trzcińca 
4. Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina 
5. Zespół "Senioritki" z Lubartowa 
6. Duet z Zespołu "Sławiniacy"

Forma kabaretowa (ok. 10.30)
7. Stefania Banucha z Trzcińca – forma kabaretowa 

Koncert konkursowy chórów (ok. 11.00)
8. Chór "Arion" ze Świdnika
9.Chór Ziemi Lubartowskiej z lubartowa 

Recytatorzy i prezentacja własnych tekstów (ok. 11.15)
10.. Stanisława Maj z Lublina
11. Wanda Jędrzejewska z Lublina 
12. Witalia Sosnowska z Lublina 
13. Ewa Dymek z Lublina
14. Maria Ryszarda Todys-Płonka z Lublina
15. Władysława Chudziak z Ziółkowa
16. Krystyna Podściańska z Milejowa 
17. Czesława Szczepańska z Milejowa 
18. Alfreda Lipa z Fajsławic 

Forma teatralno-kabaretowa
19.  Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Rzeczycy Księżej "Zebranie"

Koncert konkursowy zespołów (ok. 12.00)
20. Zespół Śpiewaczy "Ostrowianki-Polesianki" z Ostrowa Lubelskiego 
21. Kapela "Swojacy" z Kraśnika 
22. Zespół Wokalny "Jubilat" z Kraśnika 
23. Zespół "Kolorowa Jesień" z Kraśnika 
24. Zespół "Fajsławianki" z Fajsławic 
25. Zespół "40 PLUS" z Milejowa

Koncert konkursowy solistów (ok. 13.00)
26. Krystyna Stefaniak z Fajsławic (z kapelą)
27. Danuta Woźniak z Lubartowa
28. Mieczysław Syroka z Lublina 
29. Irena Bogucka z Lublina
30. Bożena Korżan z Lublina

Przerwa ok. 14.00 – 14.20

Forma teatralno-kabaretowa 
31. Zespół "Rumenok"z Hołowna – widowisko "Szeptucha" 

Koncert konkursowy zespołów
32. Zespół "Poleska Nuta" z Kołacz
33. Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna
34. Zespół "Nadzieja" z Poniatowej
35. Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora w Józefowie nad Wisłą 
36. Zespół Śpiewaczy "Podzamcze" z Mełgwi
37. Zespół Klubu Seniora "Spokojna Przystań" ze Świdnika 
38. Zespół "Lubelskie Babie Lato" z Lublina (Wieniawa)
39. Zespół Chóralny "Bello Canto" z Lublina (Węglin)


Zakończenie koncertu konkursowego


ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XVII JESIENNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW. W TYM ROKU ELIMINACJE ODBĘDĄ SIĘ:

8 PAŹDZIERNIKA - LUBLIN (DOM KULTURY LSM, UL. K. WALLENRODA 4A)  

15 PAŹDZIERNIKA - HRUBIESZÓW (HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY, UL. 3 MAJA 7)
 

19 PAŹDZIERNIKA - ZAMOŚĆ (ZAMOJSKI DOM KULTURY, UL. PARTYZANTÓW 13 )
 

22 PAŹDZIERNIKA - DĘBLIN (LOTNISKO – KLUB WSOSP, UL. DYWIZJONU 303) 

26 PAŹDZIERNIKA - CHEŁM (CHEŁMSKI DOM KULTURY, PLAC TYSIĄCLECIA 1)
 

FINAŁ – 19 LISTOPADA – DĘBLIN (LOTNISKO – KLUB WSOSP, UL. DYWIZJONU 303).

 

REGULAMIN - DO POBRANIA
KARTA ZGŁOSZENIA - DO POBRANIA
KARTA WJAZDU - DO POBRANIA 

 

PROTOKÓŁ

XII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA I TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LUBLIN - 28 PAŹDZIERNIKA 2016

 

W Przeglądzie wzięło udział 168 autorów. Prace konkursowe oraz stoiska zaprezentowanych przez uczestników w dniu Przeglądu oceniało Jury w składzie: 

Aleksandra Chojnacka – historyk sztuki, instruktor WOK

Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor WOK

Barbara Zalewska – plastyk, przedstawiciel PZERiI Oddział Okręgowy w Lublinie

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Prace konkursowe

Nagrody

 1. Jerzy Borkowski
 2. Maria Galant
 3. Anna Klonowska
 4. Beata Kowalska
 5. Maria Małecka
 6. Irena Owczarek
 7. Maciej Piętka
 8. Stefania Twardowska
 9. WTZ w Lublinie, ul. Radzyńska

 

Wyróżnienia

 1. Dom Pomocy Społecznej „Kalina”w Lublinie
 2. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
 3. WTZ w Lublinie, ul. Nałkowskich
 4. WTZ w Lublinie, ul. Doświadczalna
 5. WTZ przy Stow. „Pro Educatio” w Ostrowie Lubelskim
 6. WTZ w Żułowie
 7. Andrzej Biliński
 8. Elżbieta Burak
 9. Sebastian Cioczek
 10. Danuta Jóźwik
 11. Alina Kłos
 12. Zbigniew Kotowicz
 13. Dariusz Nizio
 14. Sylwia Skubis
 15. Jarosław Szczepański

oraz

 1. Ewa Dymek
 2. Ewa Głowacka
 3. Bogusław Kasprzyk
 4. Tomasz Kruk
 5. Paweł Myszkowski
 6. Jadwiga Opiela
 7. Teresa Przydatek
 8. DPS im. Roba Inja w Świdniku
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach
 10. WTZ w Lublinie, ul. Gospodarcza
 11. WTZ w Świdniku, ul. Kościuszki

 

Stoiska


Nagrody za stoiska grupowe biorące udział w Przeglądzie:

 1. Klub „Młodych Duchem” (Klub Osiedlowy „Miniatura”), Lublin
 2. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
 3. Klub Seniora przy GOK w Suścu 
 4. Koło Rękodzieła Klubu Seniora przy GOK w Komarowie Osadzie
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie ul. Nałkowskich
 6. WTZ w Grabowicy
 7. WTZ w Lublinie, ul. Radzyńska
 8. WTZ w Lublinie, ul. Rogowskiego
 9. WTZ w Nałęczowie

 

Nagrody za stoiska indywidualne biorące udział w Przeglądzie:

 1. Elżbieta Bułdin
 2. Magdalena Hasiak
 3. Elżbieta Janiak
 4. Danuta Jóźwik
 5. Irena Pieczajka
 6. Henryka Syty

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

 

 

 

REGULAMIN XII PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - pobierz
KARTA XII PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - pobierz 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XII WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE
RĘKODZIEŁA I TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ SENIORÓW
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 PAŹDZIERNIKA BR.

XII Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej 
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Lublin, 28 października 2016 r.

REGULAMIN

1. Organizatorzy:
• Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Oddział Okręgowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
październik - listopad 2016 r.
3. Cele Przeglądu:
 prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;
 możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
4. Warunki uczestnictwa: 
 w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;
 przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (malarstwo, haft, gobeliny, kilimy, ceramika, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.);
 każda praca powinna:
być zaopatrzona w widoczną metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (lub nazwa grupy); tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;
przygotowana do ekspozycji (oprawiona, z zawieszką);
 ilość zgłaszanych prac:
twórcy indywidualni - maksymalnie 3 prace;
zgłoszenia grupowe (WTZ, domy pomocy itp.) - w zależności od ilości pracowni - prosimy o wcześniejsze uzgodnienie;
stoisko – dowolna ilość eksponatów.

5. Termin nadsyłania prac:
 prace z kartami zgłoszeń należy dostarczyć lub przesłać do dnia 18 października na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
z dopiskiem: RĘKODZIEŁO
6. Zasady Przeglądu:
 Przegląd ma charakter konkursu – zgłoszone prace będą ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;
 dodatkową kategorią jest konkurs stoisk zorganizowany w dniu podsumowania Przeglądu (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie od godz. 8.30);
 oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;
 w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
ul. Dolna Panny Marii 3 
28 października 2016 r.

 wystawa potrwa do 15 listopada 2016 r.;
 prace zgłoszone do konkursu należy odebrać z WOK w ciągu miesiąca po zamknięciu wystawy - po tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
Kontakt w sprawie Przeglądu:
Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK - tel. 81 532 42 08 w. 33


KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków) 
……………………………………………………………………………………............………...……………………………...............……………………………………………………...……….………...............................................................................................................................................
2. Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) ………………………………………………....……………………………………………..…….………………………………………………………………..................………....……………….
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………..................………....………………….
3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........……………………..
……………………………………………………………….......…….…………………….……..
…………………………………………………………………........……………………….……..
5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........………………………….…….
6. Powiat ………………………………………………………….……......……………………..…...
7. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)
1) ……………………………………….......………….………………………………………..
2) ………………………………………….......…….…………………………………………..
3) …..……………………………………….........………………………………………………
8. Stoisko: TAK – NIE (liczba osób) .................................................................................................
9. Dodatkowe informacje (można wpisać na odwrocie karty)


……………………. ………………………………………………..
Data Podpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej


Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Przegląd jest cykliczną imprezą o charakterze konkursu dla osób zajmujących się rękodziełem i twórczością plastyczną. Biorą w nim udział twórcy reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Celem Przeglądu jest:

- prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;

- konfrontacja i wymiana doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w amatorskiej twórczości artystycznej;

- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

- integracja środowisk seniorskich i osób niepełnosprawnych.

Wystawie prac konkursowych towarzyszy pokaz stoisk i kiermasz. Uczestnicy prezentują zarówno wyroby czysto dekoracyjne jak i użytkowe, wykonane różnymi technikami, m.in. haft, koronkarstwo, dziewiarstwo, malarstwo, decoupage, rzeźbę, ceramikę, pamiątkarstwo.

Przegląd organizowany jest co roku we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Okręgowy w Lublinie. 

 

 


REGULAMIN
XVII JESIENNEGO PRZEGLĄDU 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW 2016

I
Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie
Współorganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Dęblinie
Chełmski Dom Kultury w Chełmie
Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie
Dom Kultury LSM w Lublinie
Zamojski Dom Kultury w Zamościu
II
Termin i miejsce eliminacji międzypowiatowych: 
8 października - Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a) – eliminacje dla powiatów: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Opole Lubelskie, Parczew, Świdnik. 
15 października - Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – eliminacje dla powiatów: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. 
19 października - Zamość (Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13) – eliminacje dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość.
22 października - Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – eliminacje dla powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki.
26 października - Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – eliminacje dla powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.
Finał odbędzie się 19 listopada w Dęblinie (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

III
Założenia i cele Przeglądu:
- prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;
- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;
- integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.
Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

IV
Kategorie występów: 
1. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny do 10 osób, duet 
2. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powyżej 10 osób
3. krótka forma teatralna, krótka forma kabaretowa
4. solista – wokalista (wskazane towarzyszenie akompaniamentu)
5. recytator, autorska prezentacja własnych tekstów.
Uwagi: Każdy zespół może dodatkowo przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków. 
W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa (możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

V
Repertuar:
• Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu). 
Czas trwania występów:
• Wykonawcy mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 10 minut.
• Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.
Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

VI

Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu
- stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych
- kulturę muzyczną i kulturę słowa
- kulturę sceniczną i reżyserię
- ogólny wyraz artystyczny.

VII

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania nagród pozaregulaminowych. 
VIII

Nadsyłanie zgłoszeń (z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: XVII JPTAS)
1) eliminacje w Lublinie i Dęblinie (do 30 września), w Chełmie (do 14 października)
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
e-mail: a.chojnacka@onet.pl
kontakt w WOK: instr. Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33
2) eliminacje w Hrubieszowie (do 3 października):
Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów 
e-mail: hdk.hrubieszow@op.pl
kontakt: instr. Jolanta Głowacz – tel. 84 696 26 15
3) eliminacje w Zamościu (do 7 października):
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl (z dopiskiem: dla PANI FIGURY)
kontakt: instr. Katarzyna Figura – tel. 84 639 20 21 w. 42
Zgłoszenia do eliminacji w Dęblinie przyjmowane będą tylko z wypełnioną kartą wjazdu na lotnisko. 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

REGULAMIN - DO POBRANIA
KARTA ZGŁOSZENIA - DO POBRANIA
KARTA WJAZDU - DO POBRANIA 

 

Zapraszamy do udziału w X edycji Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W tym roku odbywa się on pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Uroczyste podsumowanie będzie miało miejsce w Galerii WOK 2 października o godz. 13.00.

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  Oddział Okręgowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3,  20-010 Lublin

30 września - 8 października 2014 r.

3. Założenia i cele Przeglądu:

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac seniorów i środowisk osób niepełnosprawnych. 
Celem Przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 • inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

4. Warunki uczestnictwa

 • w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;
 • przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.);
 • każda praca powinna być zaopatrzona w widoczną metryczkę zawierającą następujące dane: 
  imię i nazwisko autora (lub nazwa grupy); tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;
 • prace z kartami zgłoszeń należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście w terminie do 20 września 2014 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

 • prace nadesłane na konkurs będą ocenione i  nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;
 • dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowany w dniu podsumowania Przeglądu (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie stoisk od godz. 8.30);
 • oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;
 • w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

5.  Informacje dodatkowe

 • rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (ul. Dolna Panny Marii 3) w dniu 2 października 2014 r. o godz. 13.00;
 • prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać z WOK w ciągu miesiąca od zakończenia Przeglądu - po tym terminie prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora;
 • szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka

(tel. 81 532 42 08).

 

                                                                    REGULAMIN                         KARTA

                                                                    do pobrania                       do pobrania

 

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
    
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza instruktorów artystycznego ruchu  seniorów oraz kierowników artystycznych zespołów seniorów na spotkanie konsultacyjne. Jego przedmiotem będzie przygotowanie i dobór repertuaru dla seniorów biorących udział w Wojewódzkim Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów (Puławy, 29-30 maja 2014 r.), a także w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów (październik-listopad 2014 r.).

W spotkaniu wezmą udział instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: Aleksandra Chojnacka, Anna Kistelska i Andrzej Sar oraz prof. Iwona Sawulska (KUL).
    
Spotkanie rozpocznie się 1 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie (ul. Dolna Panny Marii 3).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie zgłoszenia do 28 marca na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
lub mailem (karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.wok.lublin.pl w zakładce RUCH SENIORSKI):  a.chojnacka@onet.pl       

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka (tel. 81 532 42 08).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

ZGŁOSZENIE

 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

 

Adres/instytucja delegująca: ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................

 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................

 

Zgłaszam swój udział w spotkaniu konsultacyjnym dla instruktorów artystycznego ruchu seniorów i kierowników zespołów artystycznych seniorów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w dniu 1 kwietnia 2014 r.

 

 

............................ ..............................................

(data) (podpis)

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy w Lublinie organizują XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

Doroczny przegląd jest adresowany do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Ma charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, wokaliści solo i w duetach, recytatorzy, prezentacje własnego tekstu.

Impreza ma na celu zintegrowanie środowisk seniorów i jest znakomitą okazją do spotkań, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń. Co roku bierze w niej udział łącznie blisko 1000 osób.

W bieżącym roku eliminacje dla poszczególnych powiatów odbędą się kolejno w Lublinie (15.X) oraz w Chełmie (16.X), Dęblinie (19.X) i Hrubieszowie (26.X) – w tamtejszych domach kultury.

Mieszkańców Lublina zapraszamy na koncert konkursowy, który odbędzie się 15 października w Domu Kultury LSM (ul. K. Wallenroda 4a). Początek o godz. 10, wstęp wolny – zachęca Aleksandra Chojnacka z WOK.

XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Zapraszamy do udziału w XIV edycji Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Przegląd odbywa się co roku. Adresowany jest do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Ma charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, soliści (wokaliści), recytatorzy, prezentacja własnego tekstu. Przegląd jest znakomitą okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń, jednocześnie służąc integracji środowiska seniorskiego województwa lubelskiego. W bieżącym roku przewidujemy następujące terminy Przeglądu: 15 października – Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a) – powiaty: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Świdnik. 16 października – Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – powiaty: Chełm, Krasnystaw, Włodawa. 19 października – Dęblin (lotnisko – Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – powiaty: Biała Podlaska, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki. 26 października – Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – powiaty: Biłgoraj, Hrubieszów, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Zamość. 16 listopada – Dęblin (lotnisko – Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303 ) – finał. Do pobrania regulamin Przeglądu i karta zgłoszenia oraz karta wjazdu na lotnisko - obowiązkowa dla osób występujących w Dęblinie.

 

       Regulamin XIV JPTAS    Karta uczestnictwa XIV JPTAS    Karta wjazdu na lotnisko