Archiwum

 

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 
18. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW 
„ARS” 2018
LUBLIN 26-27 KWIETNIA 2018 R.

18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS" 2018 odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Caritas "Dom Nadziei" w Lublinie. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

W Przeglądzie wzięło udział 68 podmiotów wykonawczych, w tym: 31 w kategorii MUZYKA, 19 w kategorii FOLKLOR oraz 18 w kategorii TEATR.

Jury w składzie:

Anna Kistelska – główny instruktor ds. Literatury i Recytacji  (Wojewódzki  Ośrodek Kultury w Lublinie)

Andrzej Sar –  główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

Kornelia Niedbał – młodszy instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

po obejrzeniu i wysłuchaniu 16 zespołów wokalnych, 5 chórów, 2 duetów, 8 solistów, 17 zespołów śpiewaczych, 2 teatrów obrzędowych, 9 form teatralnych i kabaretowych oraz 9 recytatorów  

 postanowiło zakwalifikować do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 następujących wykonawców:

kategoria MUZYKA:

 1. Chór Mieszany "Sitanianie" z Sitańca
 2. Janina Dyjach
 3. Tadeusz Kornyluk
 4. Zbigniew Motyka
 5. Alina Myszak

kategoria FOLKLOR:

 1. Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy
 2. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa

kategoria TEATR:

 1. Stefania Banucha z Trzcińca (forma kabaretowa)
 2. Kabaret "Pod Siwym Włosem" z Żółkiewki
 3. Stanisława Maj (recytator)
 4. Janina Oleszek (recytator)

 

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić (bez nominacji do Ogólnopolskiego Przeglądu "ARS 2018") następujących wykonawców:

  Zespół Klubu Seniora z Bychawy

  Zespół "Poleska Nuta" z Kołacz

  Zespół "Niezapominajki" z Dminina

  Ludowy Zespół "Aleksandrowiacy" z Aleksandrowa

  Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia

  Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Karczmiska" z Leopoldowa

  Zespół "Radość" z Liszna

  Zespół "Pawłowianki" z Pawłowa

  Zespół "Branwiacy" z Branwi

  Zespół "Lubelskie Babie Lato" z Lublina

  Chór "Zorza" ze Stężycy

  Duet "Cecylia i Andrzej"

  Lucjan Nadzieja (recytator)

  Izabela Kłusek (recytator)

  Jerzy Litwiniuk (recytator)

  Danuta Buryła (forma kabaretowa)

 

Organizatorzy gratulują nominowanym, którzy będą reprezentować Województwo Lubelskie w 18. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku (22-26 sierpnia br.) i dziękują wszystkim uczestnikom eliminacji wojewódzkich.

 

 

ARS 2018  - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 

26 kwietnia (czwartek) 

Rozpoczęcie  - godz. 10.00

Część oficjalna – obchody Światowego Dnia Inwalidy 

Koncert konkursowy  - 10.30

 1. Chór „Bello Canto”
 2. Zespół Klubu Seniora z Bychawy
 3. Zespół „Biesiada”
 4. Zespół „Powiśle”
 5. Stefania Banucha – forma kabaretowa
 6. „Hobby Seniora” – forma  kabaretowa 
 7. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki”
 8. Zespół „Senior Wigor”
 9. Chór Seniorów z Frampola
 10. „Walerianki” PZERiI – forma kabaretowa
 11. duet Alicja Pitucha i Anna Szumiło
 12. sol. i rec. Lucjan Nadzieja
 13. rec. Zofia Cholewińska
 14. sol. Zbigniew Motyka
 15. rec. Izabela Kłusek
 16. rec. Ryszard Jałtuszewski
 17. rec. Anna Bańbura
 18. rec. Zofia Pawłowicz
 19. rec. Stanisława Maj
 20. rec. Jerzy Litwiniuk
 21. sol. Regina Wróbel
 22. Danuta Buryła – forma kabaretowa
 23. Weronika Siatka i Jerzy Litwiniuk – forma kabaretowa
 24. Kabaret Seniorów z Frampola
 25. Zespół „Poleska Nuta”
 26. Zespół „Niezapominajki”
 27. Zespół „Chłopcy z Wrzosa”  
 28. Zespół „Maki”
 29. Kabaret „Zaścianek”
 30. Zespół „Aleksandrowiacy”
 31. Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia
 32. Zespół „Wolanki”
 33. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Karczmiska”
 34. Chór „Relaks”
 35. Zespół „Wesoła Gromada” z Dzierzkowic
 36. Klub Seniora „Legenda” w Komarowie Osadzie
 37. Zespół „Radość” z Liszna
 38. Zespół „Seniorki” z Kanie-Stacja
 39. Zespół „Pawłowianki” z Pawłowa

27 kwietnia (piątek) 

Koncert konkursowy – 10.00

 1. Chór Ziemi Lubartowskiej
 2. Chór Mieszany „Sitanianie”
 3. Zespół „Senioritki”
 4. Zespół Artystyczny „Sonata”
 5. Zespół „Kocudzanki”
 6. Zespół „Branwiacy”
 7. Zespół „Babie Lato” z Chełma
 8. duet Kazimiera Bender i Waldemar Mazurek
 9. sol. Bożena Korżan
 10. sol. Maria Harbuz
 11. sol. Janina Dyjach
 12. sol. Janina Oleszek
 13. sol. Alina Myszak
 14. sol. Aniela Kapłon
 15. sol. Tadeusz Kornyluk
 16. Kabaret "Pod Siwym Włosem"
 17. Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora "Druga Młodość"
 18. Zespół „Nadzieja”
 19. Zespół Śpiewaczy z Wojciechowa
 20. Zespół „Kowalanki” z Kowali
 21. Teatr Seniora z Kraczewic
 22. Zespół „Canto”
 23. Zespół Teatralny "Zawsze Razem"
 24. Zespół „Białowolanki”
 25. Zespół Klubu Seniora w Gościeradowie
 26. Zespół „Starsza Paka z Okrąglaka”
 27. Zespół „Borowianki”
 28. Zespół „Zapłocianie”
 29. Zespół „Podzamcze”
 30. Zespół „Lubelskie Babie Lato”
 31. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Jastkowie
 32. Chór "Zorza"

  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 18. WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW ,,ARS" 2018

Wojewódzki Ośrodek Kultury zaprasza Seniorów - zespoły i solistów - do udziału w eliminacjach wojewódzkich do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2018. 
Eliminacje odbędą się w dniach 26-27 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Caritas w Lublinie – "Dom Nadziei", Aleja Unii Lubelskiej 5.

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  nominacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018. Odbędzie się on w dniach 22-26 sierpnia br. w Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku. Organizatorem etapu finałowego jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (www.kpck.pl) .

UWAGA: Nowością są dwie kategorie LITERATURA i FOTOGRAFIA.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Kontakt w sprawie Przeglądu – Aleksandra Chojnacka,
instruktor WOK do spraw artystycznej działalności seniorów – tel. 81 532 42 08 w. 33

 

 REGULAMIN ARS 2018 LUBLIN - ZOBACZ I POBIERZ

KARTA ARS 2018 - ZOBACZ I POBIERZ

REGULAMIN ARS 2018 - LITERATURA I FOTOGRAFIA - ZOBACZ I POBIERZ

KARTA ARS 2018 - LITERATURA I FOTOGRAFIA - ZOBACZ I POBIERZ ( DOC)

KARTA ARS 2018 - LITERATURA I FOTOGRAFIA - ZOBACZ I POBIERZ ( PDF)

PROTOKÓŁ

XIV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA I TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LUBLIN, 4 PAŹDZIERNIKA 2018

 

W Przeglądzie wzięło udział 128 autorów. Prace konkursowe oraz 12 stoisk  zaprezentowanych przez uczestników w dniu Przeglądu oceniało Jury w składzie: 

Aleksandra Chojnacka – historyk sztuki, instruktor WOK

Aleksandra Kęcik – plastyk, instruktor WOK

Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor WOK

Barbara Zalewska – plastyk, przedstawiciel PZERiI Oddział Okręgowy w Lublinie

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii STOISK KONKURSOWYCH

Puchary za stoiska grupowe biorące udział w Przeglądzie:

 1. WTZ przy Fundacji AKTYWATOR, Al. Spółdzielczości Pracy, Lublin
 2. WTZ przy Stow. "Źródło", ul. Gospodarcza, Lublin
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Misericordia", ul. Abramowicka, Lublin
 4. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach
 5. Koło Rękodzieła Klubu Seniora "Legenda" z Komarowa Osady
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli
 7. Klub Seniora „Pora dla Seniora" z Suśca
 8. WTZ przy Stow. "Źródło", ul. Radzyńska, Lublin

 

Puchary za stoiska indywidualne biorące udział w Przeglądzie:

 1. Magdalena Hasiak
 2. Elżbieta Janiak
 3. Irena Pieczajka
 4. Henryka Syty

 

W kategorii PRAC KONKURSOWYCH

Nagrody zbiorowe za całość prac:

 1. WTZ przy Fundacji „Aktywator” w Lublinie
 2. WTZ – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
 3. WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło” ul. Radzyńska, Lublin
 4. Klub Seniora „Pora dla Seniora" z Suśca
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”, ul. Abramowicka, Lublin
 6. Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
 7. WTZ w Ostrowie Lubelskim
 8. Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Nagrody indywidualne 

 1. Maria Małecka
 2. Sylwia Skubis
 3. Elżbieta Duda
 4. Joanna Kłopot
 5. Jarosław Kamiński
 6. Stanisław Majewski
 7. Monika Matuła-Wetzlich
 8. Sabina Seroczyńska-Kozuba
 9. Beata Grabiec
 10. Maria Sitkowska 
 11. Alicja Swatko
 12. Irena Pieczajka
 13. Elżbieta Janiak

 

Wyróżnienia grupowe:

 1. WTZ „Misericordia” przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym w Lublinie, ul. Głuska
 2. WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło” ul. Gospodarcza, Lublin
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy typ B i C, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Zbożowa
 4. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Lublin
 5. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnoscią Intelektualną, ul. Poturzyńska, Lublin
 6. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”
 7. WTZ w Grabowicy
 8. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach

Wyróżnienia indywidualne

 1. Danuta Marcinek
 2. Marcin Koterski
 3. Jan Kurowski
 4. Magdalena Kisielewska
 5. Łukasz Kudełka
 6. Patryk Tkaczyk
 7. Urszula Abramek
 8. Marta Babinicz-Witucka
 9. Barbara Bierejszyk
 10. Helena Mazurek
 11. Karolina Ratajewska
 12. Małgorzata Próchniak
 13. Katarzyna Dziadosz
 14. Malwina Macieńko
 15. Cezary Augustyniak
 16. Maria Szczygielska
 17. Aneta Majchrzak
 18. Kazimiera Siek
 19. Anna Cioczek
 20. Anna Kozak
 21. Marta Burda
 22. Katarzyna Piasecka
 23. Piotr Góra
 24. Ewa Głowacka
 25. Jadwiga Wójcik

 

Puchary zostały ufundowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie. Nagrody i wyróżnienia ufundował Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

 

  

OTWARCIE XIV PRZEGLĄDU I UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD 
04.10.2018 GODZ. 12.00
W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU KULTURY W LUBLINIE

WSTĘP WOLNY OD GODZINY 10.00 

Zapraszamy do udziału w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do seniorów i osób niepełnosprawnych pragnących zaprezentować swój dorobek plastyczny.

Wystawie będzie towarzyszyć konkurs stoisk

Szczegółowe informacje w Regulaminie

Kontakt: Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK, tel. 81 532 42 08 w. 33.

Do pobrania: REGULAMIN, KARTA

 

 


ZAPRASZAMY 
NA UROCZYSTE PODSUMOWANIE
XIII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA I TWÓRCZOŚCI
W PIĄTEK 29 WRZEŚNIA
W GALERII WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY

        prezentacja stoisk konkursowych i kiermasz – 10.00-13.00

        ogłoszenie wyników Przeglądu – wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów – godz. 13.00

 


PISMO PRZEWODNIE XIII PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA

Zapraszamy do udziału w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do środowisk seniorów i osób niepełnosprawnych pragnących zaprezentować swój dorobek plastyczny. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz integracji środowisk seniorskich i osób niepełnosprawnych.

Wystawie będzie towarzyszyć konkurs stoisk.

Szczegółowych informacji udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33.

 KARTA XIII PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA - DO POBRANIA
REGULAMIN XIII PRZEGLĄD RĘKODZIEŁA - DO POBRANIA