Archiwum

 

 

Zapraszamy na Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 
Impreza odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywizacji Obywatelskiej (Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – parter) w dniach 10-12 października 2013 r. (czwartek, piątek, sobota).
W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia. 

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów  Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 

2. Miejsce i termin:

Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej

ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

10-12 października 2013 r.
 

3. Założenia i cele Przeglądu:

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac środowisk osób niepełnosprawnych.

Celem Przeglądu jest:

     prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych;

    możliwość wymiany doświadczeń osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;

    inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
 

4. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:

    w Przeglądzie mogą brać udział twórcy indywidualni oraz grupy twórców, którzy reprezentują warsztaty terapii zajęciowej, oddziały i  koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy i inne organizacje pozarządowe z terenu Lublina;

    przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.).     prace nadesłane na konkurs będą ocenione  i  nagro-dzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;

     dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowany w dniu 12 października (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie stoisk od godz. 9.00);

    oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;

    w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;

     wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

5.  Szczegółowy program Przeglądu:

 • przyjmowanie prac (z wypełnionymi kartami zgłoszenia) - Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 23 w dniach:  10 października (czwartek) – pokój 107 
                    w godzinach 8.00 – 20.00
 • uroczyste otwarcie Przeglądu

11 października (piątek) godz. 12.00

 • uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie nagród i wyróżnień

12 października  (sobota) godz. 12.00

 

Uwaga: każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (drukowanymi literami); tytuł pracy, technika i rok wykonania.

 

 Kontakt w sprawie Przeglądu:

Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej 
tel. (81) 532 67 83

lub

Wojewódzki Ośrodek Kultury, instr. Aleksandra Chojnacka
      tel. (81) 532 42 08

 

II Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej

Osób Niepełnosprawnych

Lublin, 10-12 października 2013 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków)

……………………………………………………………………………………............………...……………………………...............……………………………………………………...……….………...............................................................................................................................................

2.  Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)  ………………………………………………....……………………………………………..…….………………………………………………………………..................………....……………….

     ...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………..................………....………………….

3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........……………………..

     ……………………………………………………………….......…….…………………….……..

     …………………………………………………………………........……………………….……..

5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........………………………….…….

6. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)

1)      ……………………………………….......………….………………………………..………..

2)      ………………………………………….......…….………………………………….….……..

3)      …..……………………………………….........………………………………………….……

7. Stoisko:  TAK – NIE (liczba osób)  ......................

8. Dodatkowe informacje można wpisać na odwrocie karty.

 

 

            …………………….                                                                                     ………………………………………………..

                                               Data                                                                                                     Podpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej

 

"Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych planowany jest pod koniec bieżącego roku."

 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA na warsztaty - pobierz

 


WARSZTATY WYPLATANIA KOSZA KABŁĄCOKA ZE WSI LUCIMIA

 

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty plecionkarskie, które odbędą się w kwietniu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Poprowadzi je Stowarzyszenie Serfenta oraz plecionkarze ludowi.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się wyplatać kabłącoki – słynne wiklinowe kosze z wyjątkowej wsi plecionkarzy – Lucimi, a także inne małe formy z wikliny.
Każdy uczestnik będzie mógł skończyć warsztat z własnym, gotowym koszem. W trakcie warsztatów zaplanowano również pokaz zdjęć i filmów dotyczących tradycyjnego, polskiego plecionkarstwa.

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 50 zł

22-23 kwietnia 2017 r., sobota-niedziela

Zgłoszenia do 18 kwietnia: a.chojnacka@onet.plgrafik.wok@gmail.com

 
Opłata za warsztaty, tytuł przelewu: Opłata za warsztaty w Lublinie 22-23 kwietnia 2017 
02 1020 1390 0000 6102 0465 5496
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko uczestnika: ..................................................................................................................

 

Adres:  ...................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................

 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................

 

Zgłaszam swój udział w WARSZTATACH PLECIONKARSKICH w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

 

Termin warsztatów wpisać (do wyboru: 1-2 kwietnia lub 22-23 kwietnia) .........................

 

Proszę o zamówienie obiadu (wpisać: TAK lub NIE) ..........

 

............................                                                                                     ................

KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania

OŚWIADCZENIE - do pobrania

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

OŚWIADCZENIE - do pobrania

  

 

Protokół Jury

W KONKURSIE PT. "TORBA WIELKANOCNA" 2015

Lublin 24 marca 2015 r.

Jury w składzie:

Sylwia Janasz – mgr sztuki, arteterapeutka, młodszy instruktor ds. plastyki i współczesnej sztuki wizualnej  Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Paulina Kapica – scenograf, młodszy instruktor ds. scenografii i grafiki użytkowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Beata Urniaż-Księska – mgr sztuki, grafik komputerowy, młodszy instruktor ds. scenografii i grafiki użytkowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Na konkurs wpłynęło 285 prac z terenu województwa lubelskiego.

Jury wyróżniło 79 prac indywidualnych oraz 2 prace zbiorowe. 

            Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za przygotowanie i udział w konkursie. Dziękuje placówkom oświatowym i ośrodkom kulturalnym, które zgłosiły i pomogły w przygotowaniu prac uczestnikom. Cieszymy się, że połączenie tematu ekologii i działań artystycznych spotkało się z tak pozytywnym odbiorem z Państwa strony. Wysoki poziom prac i zaangażowanie twórców pokazuje ogromny potencjał artystyczny i świąteczną energię, które zaowocowały tak dużą ilością ciekawych prac. Czas Świąt daje nam możliwość na okazanie wrażliwości i empatii, szacunku do tradycji, do natury i do ziemi na której żyjemy.

            Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.

            Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni i wyróżnieni natomiast, nagrody ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Firmę CzuCzu oraz Wydawnictwo Powergraph. Wszystkim fundatorom nagród bardzo serdecznie dziękujemy.

  

Konkurs pt. „Torba Wielkanocna”

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

28.03.2015 r. NAGRODY

L.p.

Imię i nazwisko

wiek

NAGRODY

 

 1.  

Julia Kuca

3 lata

N

 

 1.  

Mateusz Malec

4 lata

N

 

 1.  

Aleksandra Kosikowska

4 lata

N

 

 1.  

Julia Suszek

5 lat

N

 

 1.  

Dawid Wójcik

5 lat

N

 

 1.  

Oliwia Kawa

5 lat

N

 

 1.  

Grzegorz Dziedzic

5 lat

N

 

 1.  

Alicja Jurek

6 lat

N

 

 1.  

Aleksandra Kowalska

6 lat

N

 

 1.  

Wiktoria Plewka

7 lat

N

 

 1.  

Julita Grabowska

8 lat

N

 

 1.  

Paula Litwin

8 lat

N

 

 1.  

Wiktoria Zarajczyk

8 lat

N

 

 1.  

Ilona Błaszczak

8 lat

N

 

 1.  

Patrycja Olik

9 lat

N

 

 1.  

Małgorzata Biadun

9 lat

N

 

 1.  

Sebastian Kowalczuk

9 lat

N

 

 1.  

Kinga Pomarańska

9 lat

N

 

 1.  

Julia Młońska

10 lat

N

 

 1.  

Małgorzata Sikora

11 lat

N

 

 1.  

Weronika Szubiela

11 lat

N

 

 1.  

Aleksandra Lemieszek

11 lat

N

 

 1.  

Martyna Piszcz

12 lat

N

 

 1.  

Martyna Majcher

12 lat

N

 

 1.  

Patrycja Kołbuk

12 lat

N

 

 1.  

Olga Sobkowicz

12 lat

N

 

 1.  

Sebastian Maj

14 lat

N

 

 1.  

Aleksandra Zalewska

14 alt

N

 

 1.  

Agnieszka Chwedoruk

14 lat

N

 

 1.  

Agata Laskowska

15 lat

N

 

 1.  

Gabriela Grasza

17 lat

N

 

 1.  

Barbara Wołosiuk

71 lat

N

 

 1.  

Dominika Czarnecka

 

N

 

 1.  

Halina Kostrzanowska

61 lat

N

 

 1.  

Anna Nizioł

54 lat

N

 

 1.  

Wiesław Krawczyk

42 lata

N

 

 1.  

Agnieszka Krupa

 

N

 

 1.  

Paulina Zielińska

21 lat

N

 

  

                                                      Konkurs pt. „Torba Wielkanocna”

                                                  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

                                                           28.03.2015 r. WYRÓŻNIENIA

L.p.

Imię i nazwisko

wiek

wyróżnienia

 

 1.  

Maja Zakrzewska

4 lata

W

 

 1.  

Aleksander Michał Jażyński

5 lat

W

 

 1.  

Amelia Mańko

6 lat

W

 

 1.  

Barbara Bartnicka

6 lat

W

 

 1.  

Amelia Mickiewicz

6 lat

W

 

 1.  

Emilia Ptaszyńska

7 lat

W

 

 1.  

Julia Plewka

7 lat

W

 

 1.  

Marta Winniczuk

7 lat

W

 

 1.  

Artur Ochnik

8 lat

W

 

 1.  

Maja Wójcik

8 lat

W

 

 1.  

Natalia Pyda

9 lat

W

 

 1.  

Mikołaj Pruchniak

9 lat

W

 

 1.  

Maja Szczygielska

10 lat

W

 

 1.  

Magdalena Lewczuk

10 lat

W

 

 1.  

Wiktoria Popek

11 lat

W

 

 1.  

Patrycja Romanek

11 lat

W

 

 1.  

Klaudia Hajduk

11 lat

W

 

 1.  

Jakub Kulas

11 lat

W

 

 1.  

Patrycja Góral

11 lat

W

 

 1.  

Martyna Szypiło

12 lat

W

 

 1.  

Monika Barczyńska

12 lat

W

 

 1.  

Matylda Kokoszka

12 lat

W

 

 1.  

Łukasz Chmura

12 lat

W

 

 1.  

Tomasz Hałasa

12 lat

W

 

 1.  

Karolina Malon

13 lat

W

 

 1.  

Krystian Tryniecki

13 lat

W

 

 1.  

Anna Niewęgłowska

14 lat

W

 

 1.  

Paulina Kozak

14 lat

W

 

 1.  

Joanna Kolek

15 lat

W

 

 1.  

Nina Krawczak

15 lat

W

 

 1.  

Maria Celejewska

17 lat

W

 

 1.  

Agnieszka Osior

 

W

 

 1.  

Regina Koppe

17 lat

W

 

 1.  

Olga Grosiak

36 lat

W

 

 1.  

Renata Biadun

50lat

W

 

 1.  

Kinga Krzymowska

26 lat

W

 

 1.  

Elżbieta Nizioł

42 lata

W

 

 1.  

Barbara Kochańska

75 lat

W

 

 1.  

Julia Kowalczyk

15 lat

W

 

 1.  

Kinga Kopeć

15 lat

W

 

 1.  

Magdalena Różycka

 

W

 

 1.  

Koło plastyczne PSP

w Szczecynie

Praca zbiorowa

W

 

 1.  

Niepubliczna Szkoła

w Grabowicy

Praca zbiorowa

 

W

 

 

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

METRYCZKI

KARTA ZGŁOSZENIOWA  do pobrania

OŚWIADCZENIE  do pobrania

WAŻNE !!!

Warsztaty są płatne 100 złotych dla osób, które przedstawią wypełnione oświadczenie. 
W iinnym wypadku zostanie doliczony VAT w wysokości 23% 

 

 

 

 

         

16 stycznia w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego. Swoje prace zaprezentowały panie z Grupy Rękodzieła Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie: Maria Bartnik, Elżbieta Bawolska, Elżbieta Bułdin, Monika Chudziak, Maria Gdela, Małgorzata Kosińska, Iwona Kurek, Agnieszka Kuchciak, Monika Łuczyńska, Krystyna Michalak, Beata Nieznaj, Agnieszka Osior, Bożena Osior, Halina Przypis, Janina Sobieszczuk, Karolina Strzemiecka i Jadwiga Wróblewska oraz (gościnnie) Renata Kamińska i Ludwika Szot. Opiekunem Grupy jest Pani Monika Anna Tomczak – artysta plastyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie.

Ekspozycja jest bardzo barwna i urozmaicona – obok malarstwa, rysunku i haftu podziwiać można szydełkowe serwety, bieżniki, kołnierzyki, gwiazdki i aniołki, a także ceramikę, bibułkowe kwiaty, ozdoby choinkowe oraz biżuterię wykonaną różnymi technikami.

Wernisażowi towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego I i II stopnia w Lublinie. Młodzi skrzypkowie – Jakub Maćkowiak, Szymon Schab i Julia Kuzyk – zagrali z akompaniamentem fortepianowym prof. Grzegorza Siedlaczka, a słowo wstępne wygłosiła prof. Iwona Siedlaczek.

Wystawę oglądać można do końca stycznia.

          więcej zdjęć

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania (WARSZTATY POWERTEX)

OŚWIADCZENIE - do pobrania (WARSZTATY POWERTEX) 

Zainteresowanych prosimy o pobranie i przesłanie wypełnionych karty zgłoszenia i oświadczenia
na adres e-mailowy : paulina-kaszmir@wp.pl 
lub na numer fax : 81 5323775
do dnia 27 października 2014

INFORMUJEMY !!!
Koszt szkolenia dla osób zgłoszonych przez : placówki kultury wynosi 50 zł + VAT przy braku oświadczenia
                                                                        inne instytucje wynosi  70 zł + VAT przy braku oświadczenia
                                            zgłoszenia indywidualne wynosi 70 zł + VAT
 
 

Galeria WOK zaprasza

We wtorek 13 maja 2014 roku o godz. 17.00 w Galerii WOK odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie. Będzie to już VI edycja rocznego podsumowania pracy koła plastycznego prowadzonego w szkole przez nauczyciela plastyki Leszka Niewiadomskiego. Na wernisażu zaprezentowane zostaną prace 26 młodych adeptów sztuk plastycznych wykonane w technice pastelu olejnego, przedstawiające architekturę, pejzaże oraz martwe natury.

Nadmienić należy, że Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie jest organizatorem  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” – architektura Lublina i okolic” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, a jej uczniowie są corocznie laureatami wielu konkursów plastycznych o zasięgu ogólnopolskim.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż
Film i zdjęcia PASTEL ART 2014 w zakładce WYDARZENIA  oraz GALERIA - obejrzyj !!!

                         IKONY – WYSTAWA ZBIOROWA
25 kwietnia 2014 roku
godz. 17.00
Zapraszamy do obejrzenia ikon:
ARKADIUSZA KULPY
KRYSTYNY ZLOT
oraz grupy warsztatowej z DK ŁĘGI w Lublinie
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury
Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3
ORGANIZATORZY:
–  WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LULBINIE
–  D'ARIA GALICKA
–  ANNA MARIA WOŹNIAK GALERIA AMW
WSTĘP WOLNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Galeria WOK zaprasza do obejrzenia wystawy „Mistyczne Pejzaże – Architektura Lublina i okolic” prezentującej najciekawsze prace nadesłane na I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 im. W. Broniewskiego w Lublinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na konkurs wpłynęło 380 prac z Polski, Bułgarii, Niemiec, Ukrainy, USA i Włoch. Uroczystość wręczenia nagród połączona z wernisażem odbyła się w środę 9 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 25 w Lublinie. "Mistyczne pejzaże" można oglądać w Galerii WOK od 11 do 22 kwietnia. Ponownie zobaczymy je tutaj podczas "Nocy Kultury". 

Inauguracja roku Oskara Kolberga

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Barbary Polakowskiej "Poszukiwania Kolberga", który odbędzie się w piątek 21.03.2014 r. o godz.18.00 w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. 

Barbara Polakowska - wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUBU Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Region Radomski, fotograf-dokumentalista w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Wiele jej fotografii (przyroda, krajobrazy i dawne wiejskie budownictwo) można zobaczyć w wydawnictwach muzealnych, a także na wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

KONCERT WOJCIECH SZCZUREK

„BIESZCZADÓW SZUKAM W BIESZCZADACH”

- PIOSENKA AUTORSKA

22 03 2014r (sobota) Godz 18:00

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul Dolnej Panny Marii 3 w Lublinie

Wstęp wolny!!!

Po  koncercie zapraszamy na wspólne śpiewanie wraz z  wokalistą. ( Piosenka turystyczna, poezja śpiewana). Gościnnie wystąpi chór KAIROS

Wojciech Szczurek

"Bieszczadzki bard, pierwszy od czasu Wojtka Bellona"

Urodził się 1969r. w Mielcu.

Wydał pięć tomików poezji.

Śpiewa o ukochanych Bieszczadach, natomiast w wierszach odnaleźć można też inną tematykę.

Sam pisze muzykę do swoich tekstów, a ostatnio wydał płytę „Bieszczadów szukam w Bieszczadach –jesień”, pierwszą z cyklu o porach roku.

Jest również pomysłodawcą i realizatorem płyty bardów bieszczadzkich.

Tu, w Lublinie, jest zdobywcą drugiej nagrody na festiwalu Zima z Bazuną 2014r.

Od jesieni zeszłego roku jest członkiem warszawskiego oddziału Związku Autorów i Kompozytorów.

Wydał 5 tomików poezji:

-„Wyśpiewać zdziwienie”

- „Muśnięcia”

-” Rokowania miały być dobre”

-„Nie zostawię muchom rozdrapanych słów”

- „Słonecznikowy król”.

"W poezji Wojciecha Szczurka możemy mówić o samoistności słowa, która twórcy daje nieograniczoną wręcz wolność, a czytelnikowi podążającemu za autorem niebywałą radość przekraczania kolejnych progów i odczytywania coraz to nowych znaczeń." /Waldemar Smaszcz/

PÓKI STARCZY SIŁ

Bieszczadów szukam w Bieszczadach 
w miętowej herbacie z Łopienki 
parzyłaś ją na pokrzywach 
zarumieniem

szukam bo jeszcze jesienią 
rozmydlały się 
bankami na plecach 
mówili wirus niedojrzałości

oczy za opaską 
dobra na stygnięcie słów 
tych najpiękniejszych 
wypowiedziano wszystkie 
może jeszcze nie

* * *

zmęczenie 
najmocniejszy narkotyk 
ograniczyło wolę do - muszę 
jeszcze raz 
położyć na szalę śpiew 
klęczący przed paroma kamieniami 
w poszarzałej trawie z plamami bieli  
wtedy najlepiej widać 
to tu

Bieszczady 
od rana w złudzeniach

miękka poduszka 

Koncert zespołu Melodyka i wernisaż wystawy malarstwa „Czy warto było…?”
15 03 2014r
Godz 18:00
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
Ul Dolna Panny Marii 3
Wstęp wolny!!!
Wystawa malarstwa pt.” Czy warto było...?” 
Autorka wystawy jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia ukończyła na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w latach 1995-2000. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki. Jej pasją jest malarstwo. Swoje obrazy tworzy za pomocą różnych technik: olej, akryl, akwarela. Inspirację czerpie z natury, niekiedy martwej. Czasami jest to czytelne, czasami zaś pozostaje tajemnicą nawet dla autorki.
W dorobku twórczym posiada kilka wystaw:
Maj 1999 r. - Chatka Żaka w Lublinie
Grudzień 2000 r. - "Debiut 2000" - Muzeum UMCS w Lublinie
Listopad 2001 r. - Galeria TDK w Tarnobrzegu
Maj 2002 r. - Hala Sportowa w Ludwinie
Czerwiec 2013 r. - Centrum Kultury w Łęcznej                                                                
MeLodyka to nowy zespół, założony pod koniec 2013 r. przez Milenę Lis - śpiewającą i grającą w nim na pianinie i flecie poprzecznym. Grupę tworzą również: Ola Grudzińska - skrzypce, wokal oraz Łukasz Miazek - gitara klasyczna. Repertuar zespołu oscyluje wokół poezji śpiewanej i piosenki autorskiej.
Organizatorzy:
-Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
-D’Aria Galicka
-Anna Maria Woźniak Galeria AMW                                                                                                                                            

"ŁEMKOWSKIM SZLAKIEM "
WERNISAŻ WYSTAWY "AKWARELE" - KRZYSZTOF MIAZEK 
I KONCERT ZESPOŁU CHODU
7 marca 2014 r. 
godz. 18.00 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
Wstęp wolny!!
 

Po koncercie zapraszamy na afterparty (wspólne śpiewanie wraz z zespołem Chodu) ok godz 20:00
do Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie, ul. Jezuicka 1
Informacje ws. wernisażu:

Autorem prac jest Krzysztof Miazek
-technika prac: akwarele
-wystawiane prace: cerkwie z terenów południowo-wschodniej Polski (od Bieszczadów przez Beskid Niski po Szczawnicę, a także kilka cerkwi z Roztocza Południowego) 
Grupa tworzy utwory skupione wokół tzw. "krainy łagodności", a więc: poezję śpiewaną, piosenkę turystyczną, czy żeglarską. W swoim repertuarze ma również pieśni łemkowskie i ukraińskie. Są laureatami kieleckiego festiwalu "Przy Kominku" oraz imprez lubelskich: "Bakcynaliów" i "Strojne w biel".

Organizatorzy:
-Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ul Dolna Panny Marii 3 
-D'Aria Galicka
-Galeria AMW Anna Maria Wożniak (czyli ja) 

Koncert "ŁEMKOWSKIM SZLAKIEM" i wernisaż wystawy "AKWARELE" 

"Łemkowskim szlakiem" wyruszyli w piątkowy wieczór 7 marca goście licznie zebrani w Galerii WOK w czasie wernisażu akwareli Krzysztofa Miazka. Wędrówce towarzyszyły ukraińskie i łemkowskie piosenki w wykonaniu zespołu CHODU, a "bieszczadzki" klimat współtworzyły akwarelowe przedstawienia cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem artystów, gości i gospodarzy.
Ahoj!                      

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne ANIMUS powstało w 2004 roku z inicjatywy grupy miłośników dobrej fotografii posiadających już pewien dorobek artystyczny. Obecnie liczy 21 członków.
Celem stowarzyszenia jest propagowanie i nauka dobrej fotografii wśród własnych członków i kandydatów, a także w środowisku młodych amatorów tej sztuki. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty fotograficzne, zajęcia praktyczne i wykłady z różnych dziedzin fotografii dla bardzo różnych grup słuchaczy.
Przynależność do naszego stowarzyszenia pozwala doskonalić warsztat fotograficzny i uczestniczyć w życiu artystycznym środowiska. Kilkoro z naszych członków przynależy także do innych organizacji fotograficznych o renomie krajowej i międzynarodowej takich jak Związek Polskich Artystów Fotografików i Związek Polskich Fotografów Przyrody. Zarówno członkowie jak i kandydaci do stowarzyszenia korzystają z ich doświadczenia i wiedzy.
Spotykamy się dwa razy w miesiącu na zebraniach, na których prowadzimy zajęcia doskonalące nasze umiejętności oraz omawiamy ostatnio wykonane zdjęcia. Organizujemy także plenery fotograficzne w atrakcyjnych miejscach.
Od lat wystawiamy prace naszych członków. Co roku na jesieni organizujemy przegląd naszego dorobku na wystawie pt. Prezentacje. Wystawa ta jest następnie pokazywana w kilku innych miastach w Polsce. Ostatnio mamy także coraz więcej wystaw tematycznych całego stowarzyszenia, a także wystawy indywidualne poszczególnych osób należących do stowarzyszenia.
Mamy na koncie nagrody za nasze prace zarówno dla stowarzyszenia, jak i dla pojedynczych członków.
Rok 2014 to rok naszego jubileuszu dziesięciolecia stowarzyszenia. Uczcimy go wieloma wystawami, konkursem fotograficznym oraz wydawnictwami okolicznościowymi, których nakład zależeć będzie od uzyskanych środków finansowych.
Od niedawna mamy status organizacji pożytku publicznego i żywimy nadzieję, że pozwoli nam to na zebranie funduszy na naszą rozwijającą się działalność.
Więcej o nas na www.animus-photo.com
Krzysztof Celuch
Prezes SSF Animus 

NOWY ROK ZACZYNAMY OD WERNISAŻU MAGDALENY WÓJCIK 

Nowy cykl pt. "Udomowieni" będzie już można oglądać  za tydzień -10.01. 2014 godz. 18.00 

Autorka prac urodziła się w 1976 r. w Puławach, ukończyła LSP w Kielcach - kierunek tkactwo artystyczne, uczęszczała na Wolną Akademię na ASP w Warszawie.

Wystawy:
Międzyrzec Podlaski - Galeria ES
Biała Podlaska - Galeria Podlaska
Biała Podlaska - Galeria "ul. Krzywa"
Grenaa (Dania) - Galeria "Baunhoj Molle"
Warszawa - "Magiel Cafe"

Wiesław Ochman                

KONCERT i WYSTAWA

11 września 2013

 
11 września w Lublinie szykuje się nam wydarzenie, które zadowoli najwybredniejszych miłośników sztuki, bowiem osoba artysty łączy w sobie dwie dziedziny: muzykę i malarstwo. Wiesław Ochman w obu jest mistrzem. Ze skromnością mówi o swoich pasjach: To, że zostanie śpiewakiem, zaledwie przeczuwał, ale o tym, że zostanie malarzem – wiedział zawsze.

1. Koncert mistrzowski

Lublin, kościół Nawrócenia św. Pawła, ul. Bernardyńska 5 - godz. 19.
W programie: Wiesław Ochman - tenor, w repertuarze pieśni sakralnych oraz Robert Grudzień - organy, z własnymi kompozycjami: Preludium na temat obrazu Wiesława Ochmana "La Marquesa i Słońce Van Gogha" (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin - Czuby 2013).

2.  Wystawa obrazów

Lublin, Galeria WOK – Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3 - godz. 20. Ekspozycja pt. "Impresje hiszpańskie Wiesława Ochmana" – to swoisty zapis, niemal dziennik podróży hiszpańskich, znakomicie oddający przeżycia artysty na prezentowanych płótnach.
(wystawa czynna w dniach 11 - 22 września 2013)

Współpraca:
Parafia pw. św. Rodziny w Lublinie

Parafia Nawrócenia św. Pawła, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Fundacja im. Mikołaja z Radomia - Robert Grudzień

Patronat honorowy:
Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
Abp Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski

Wiesław Ochman - najsłynniejszy polski śpiewak operowy doby współczesnej. Urodził się w Warszawie, stud