Archiwum Festiwalu

 

PROGRAM

25 czerwca, czwartek

17.00 – Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne ”Współczesne formy pracy z wykonawcami ludowymi w kontekście zachowania przekazu kulturowego” (Muzeum Nadwiślańskie)

26 czerwca, piątek

09.00 – Otwarcie 48. Targów Sztuki Ludowej

11.00 – Uroczyste Otwarcie Festiwalu – koncert konkursowy

14.00 – Koncert towarzyszący

15.00 – Konkurs Duży – Mały

17.00 – Koncert „Scena Mistrzów”

18.00 – Koncert konkursowy

21.00 – ognisko dla uczestników Festiwalu w ruinach Zamku

27 czerwca, sobota

09.00 –Targi Sztuki Ludowej

10.00 – Koncert konkursowy

14.00 – Widowisko „Wesele Kurpiowskie” w wykonaniu Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

15.00 – Koncert konkursowy

20.00 – Zabawa ludowa z udziałem kapel festiwalowych oraz zespołu Caci Vorba

28 czerwca, niedziela

09.00 – Targi Sztuki Ludowej

09.30 – Konsultacje Jury dla uczestników Festiwalu

10.30 – Msza Św. w intencji uczestników Festiwalu

12.00 – Korowód zespołów – OGŁOSZENIE WYNIKÓW i KONCERT LAUREATÓW

14.00 – Koncert „Lubelszczyzna żegna gości festiwalowych”

  

Szanowni  Państwo !

         Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pragnie poinformować,

że 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych odbędzie się w dniach 25-28 czerwca 2015 r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o popularyzację Festiwalu na terenie Waszego województwa. 
Prosimy o wybór najwybitniejszych artystów ludowych, w czym pomoże Państwu załączony regulamin.

Podczas Festiwalu będzie działał Klub Festiwalowy, który dzieciom i dorosłym, uczestnikom i festiwalowym gościom oferuje bezpośredni kontakt z tradycyjną kulturą ludową w warsztatach śpiewu, tańca, rękodzieła, zabawie tanecznej, spotkaniach z artystami ludowymi, koncertach, etc. W ramach Klubu odbywać będą się także Targi Instrumentów Ludowych.
(szczegóły będą na naszej stronie www.wok.lublin.pl)

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych cieszy się dużym uznaniem wśród etnomuzykologów, etnografów i wielotysięcznej widowni również dzięki Państwa pracy jako popularyzatorów jego idei. 
Mamy nadzieję, że festiwalową scenę zaszczycą najlepsi muzykanci i śpiewacy z Państwa terenu działania.

Akredytacja, w ramach której zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 270 zł od osoby za cały pobyt w Kazimierzu. Zadeklarowaną sumę prosimy przesłać na nasze konto:

BANK PEKAO SA LUBLIN 35 1240 5497 1111 0010 6187 5473

         Liczymy na współpracę w realizacji Festiwalu. Wszelkie pytania  prosimy kierować na numer telefonu: 
81 534208, fax 81 5323775 lub na mail: a.sar@wp.pl

          Regulamin Festiwalu i karta zgłoszenia, do pobrania w zakładkach 
wypełnione prosimy przesłać na nasz adres
do dnia 2 czerwca 2015 r

Łączymy pozdrowienia

 

REGULAMIN 49 OFKIŚL - DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA 49 OFKIŚL - DO POBRANIA

 

Sekretariat Festiwalu:

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, 
tel. (81) 532 42 08, 532 49 27, fax 532 37 75, 

e-mail: a.sar@wp.pl     http//www.wok.lublin.pl

 

 


 


                                                             zobacz zdjęcia

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

48 OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Z DNIA 29 CZERWCA 2014 ROKU

Jury w składzie:

1.  prof. dr  hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący

2.  mgr MARIA BALISZEWSKA

3.  prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI

4.  mgr ALEKSANDRA BOGUCKA

5.  mgr MARIAN CHYŻYŃSKI

6.  prof. dr hab. PIOTR DAHLIG

7.  mgr JACEK JACKOWSKI

8.  REMIGIUSZ MAZUR-HANAJ

9.  prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA

10.    dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury

wysłuchało w dniach 27 – 28 czerwca 2014 r.:

16 Kapel,

28 Zespołów Śpiewaczych,

13 Instrumentalistów,

28 Solistów Śpiewaków,

10wykonawców w kategorii folkloru rekonstruowanego

oraz 22 grupy w konkursie „DUŻY - MAŁY”.

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 14 województw.

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę

45 tysięcyzłotych, z czego:

- 35000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- 6000 zł Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

- 4000 zł Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny 

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ - nagrodę główną w tej kategorii w wysokości 2000 zł przyznano Kapeli z Bukowiny Tatrzańskiej, woj. małopolskie

         Trzy równorzędneI nagrody po 1200 zł każda otrzymują:

Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, woj. podkarpackie

Kapela Stacha z Dzwoli, woj. lubelskie

Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, woj. mazowieckie

        Trzy  równorzędneII nagrody po 800 zł otrzymują:

Kapela „Łapanowianie” z Łapanowa, woj. małopolskie

Kapela „Chłopcy z Nowoszyszek”, woj. podlaskie

Kapela „Powiśloki” z gminy Maciejowice, woj. mazowieckie 

        Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 600 zł przyznano:

 Kapeli Braci Cicheckich z Grądek, woj. mazowieckie

Kapeli Koźlarskiej „Świecary” z Nowego Kramska i Lasek, woj. wielkopolskie 

         Cztery równorzędne wyróżnieniapo 300 zł dla:

Rodzinnej Kapeli Foktów z Ostrołęki, woj. mazowieckie

Kapeli Stanisława Figielskiego z Goniwilka Nowego, woj. mazowieckie

Kapeli Spod Kowala, woj. kujawsko-pomorskie

Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej „Sokoły” z Kościana, woj. wielkopolskie

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 2000 zł przyznano Męskiej Grupie Śpiewaczej„Pogórzanie” z Jastrzębi, woj. małopolskie 

          Dwie równorzędne I nagrodyw wysokości 1200 zł otrzymują:

Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz, woj. lubelskie

Zespół Śpiewaczy „Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, woj. lubelskie 

          Cztery równorzędne II nagrody po 700 zł  dla:

Zespołu Śpiewaczego „Blinowianki” z Blinowa, woj. lubelskie

Zespołu Śpiewaczego „Ostałki” z Ostałówka, woj. mazowieckie

Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” z Jezierska, woj. łódzkie

Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” ze Skorzenic, woj. dolnośląskie 

          Cztery równorzędne III nagrody po 500 zł przyznano:

Zespołowi Śpiewaczemu „Zakukała kukułecka” z Gałek, woj. mazowieckie

Zespołowi Śpiewaczemu „Malinki” z Malinnik, woj. podlaskie

Zespołowi Śpiewaczemu „Prząśniczki” z Kowali Oleckich, woj. warm.-mazurskie

Zespołowi Śpiewaczemu „Wrzosy” z Moniek, woj. podlaskie

         Trzy równorzędne wyróżnienia po 250 zł dla:

Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Sitna, woj. zachodniopomorskie

Zespołowi „Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej, woj. łódzkie

Gminnego Zespołu Pieśni Ludowej z Daleszyc, woj. świętokrzyskie 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1000 zł przyznano Piotrowi Majerczykowi „Tyrlity”, instrumentaliście z Poronina, woj. małopolskie 

         Trzy równorzędne I nagrody w wysokości 800 zł otrzymują:

Zdzisław Marczuk,skrzypekz Zakalinek, woj. lubelskie

Jan Kępa, skrzypekz Bobrowca, woj. łódzkie

Józef Różyński grający na heligonce, z Bochni, woj. małopolskie 

          Dwie równorzędne II nagrodyw wysokości 600 zł otrzymują:

Mieczysław Czapla,skrzypek z Gazomi Nowej, woj. łódzkie

Mateusz Strzelecki, skrzypek zRadomia, woj. mazowieckie 

           Dwie równorzędneIII nagrody w kwocie 400 zł otrzymują:

Mikołaj Taberski, grający na koźle weselnym, z Przyprostyni, woj. wielkopolskie

Krzysztof Kuśnierek,dudziarzzKościana, woj. wielkopolskie 

           Trzywyróżnienia w wysokości  150 zł dla:

Zygmunta Mazura, harmonistyz Zahorowa, woj. lubelskie

Wacława Imiołka, harmonistyz Jedlanki, woj. mazowieckie

Wojciecha Streubela, skrzypka z Leszna, woj. wielkopolskie 

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu w wysokości 1000 zł przyznano Krystynie Warkowskiej - Downarowiczz Węgorzewa, woj. warmińsko-mazurskie 

          Pięć równorzędnychI nagród po 650 zł dla:

Janiny Chmiel z Wólki Ratajskiej, woj. lubelskie

Janiny Schab z Lubochni,  woj. łódzkie

Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko-pomorskie

Józefy Stasiuk z Zanowinia, woj. lubelskie

Feliksy Cierlik z Rząsin, woj. dolnośląskie 

          Cztery równorzędneII nagrodypo 500 zł otrzymują:

Helena Granat z Ostrówka, woj. lubelskie

Małgorzata Makowska z Suwałk, woj. podlaskie

Monika Dudek z Tenczynka, woj. małopolskie

Marianna Przybyszewska z Nowej Wsi Ełckiej, woj. warmińsko-mazurskie 

           Dwie równorzędne III nagrody po 300 zł dla:

Franciszka Jesiaka z Krobi, woj. wielkopolskie

Idziego Marduły z Wambierzyc, woj. dolnośląskie 

           Pięćwyróżnień  po150 zł otrzymują:

Urszula Cypcer z Wisły, woj. śląskie

Krystyna Wójcik z Suszki, woj. lubelskie

Stanisława Kazimiera Stańdo z Olszowca, woj. łódzkie

Marianna Bienias z Woli Koryckiej Górnej, woj. mazowieckie

Marianna Śmiłowska z Marzysza, woj. świętokrzyskie 

W KATEGORII FOLKLORU REKONSTRUOWANEGO

BASZTĘ - nagrodę główną w tej kategorii w wysokości 2000 zł przyznano Kapeli „DiaBuBu” z Łodzi, woj. łódzkie 

            W tej kategorii pierwszej nagrody nie przyznano 

           II nagrodęw wysokości 700 zł otrzymuje:

Zespół Śpiewaczy „Swańki” z Wyryk, woj. lubelskie 

           Dwie II nagrody w wysokości 500 zł otrzymują:

Katarzyna Wińska, śpiewaczka i lirnicza z Poznania, woj. wielkopolskie

Agnieszka Łukasik, śpiewaczka z Zofianki Górnej , woj. lubelskie 

          Cztery równorzędne III nagrody w wysokości 500 zł otrzymują:

Kapela „Tradycja” z Ełku, woj. warmińsko-mazurskie

Kapela Kocona z Opola Lubelskiego, woj. lubelskie

Zespół „Wierzbaki” z Rossosza, woj. lubelskie

Kapela „Biała Muzyka” z Trzciany, woj. podkarpackie 

W KONKURSIE „DUŻY-MAŁY”

w grupie instrumentalistów: 

           I nagrodęw wysokości 600 zł otrzymuje:

Szymon Bafia z uczniami z Zakopanego, woj. małopolskie 

           DwieII nagrody w wysokości 450 zł dla:

Michała Umławskiego z kapelą „Wisieloki” z Szymanowa i kapelą „Biskupianie” z Krobi, woj. wielkopolskie

Eugeniusza Kopery z Moniką Chudy z Trzciany, woj. podkarpackie

           Trzy III nagrody w wysokości 350 zł otrzymują:

Jan Kania  z Łukaszem Olbrysiem z Lelisa, woj. mazowieckie

Jan Prządkaz uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Justyna Klimczak z Anetą Klimczak z Lesznej Górnej, woj. śląskie 

- w grupie śpiewaków: 

           DwieI nagrody po 500 zł otrzymują:

Irena Krawiec z zespołem „Wisienki” z Kocudzy, woj. lubelskie

Zespół „Szeszupiaki” z Rutki Tartak, woj. podlaskie 

           DwieII nagrody po 400zł otrzymują:

Marcin Lićwinko z Zuzanną Kozłowską z Augustowa, woj. podlaskie

Jadwiga Sawicka z wnukiem Piotrem Buzą z Dubeninek , woj. warm.-mazurskie 

           III nagrodęw wysokości350zł otrzymuje:

Janina Schab z Anną Bystrońską z Lubochni, woj. łódzkie 

           Cztery wyróżnienia  po200 zł otrzymują:

Urszula Cyper z uczniami z Wisły, woj. śląskie

Franciszka Bydychaj z uczennicami z Sielca, woj. lubelskie

Wojciech Wittke z Hubertem Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej, woj. lubuskie

Zofia Gut z grupą dziewcząt z Bandyś, woj. mazowieckie 

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Jury 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego.  W festiwalu licznie zaprezentowali się  artyści ludowi z większości regionów Polski. Jury pozytywnie zauważyło ten fakt, że do aktywnie uczestniczących dotąd w Festiwalu regionów dołączyli również dotychczas rzadziej biorący udział przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy zdobyli także nagrody i wyróżnienia. Liczymy, że w kolejnym roku  zaprezentują się już wszystkie polskie regiony, w tym także Kaszuby.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. W bieżącym roku komisja stwierdza szczególnie wysoki poziom artystyczny w konkursie Mistrz i Uczeń. Daje to nadzieję na prawidłową realizację podstawowych założeń Festiwalu także w przyszłości. Komisja Artystyczna stwierdza, że rozszerzenie formuły festiwalu o kategorię folkloru rekonstruowanego dodatkowo ożywiło i zwiększyło zainteresowanienim wśród młodzieży, która w ten sposób czynnie włącza się w proces podtrzymywania tradycji ludowych i narodowych. Ze względu na zwiększone zainteresowanie i wysoki poziom artystyczny uczestników, a w konsekwencji także na zwiększoną liczbę laureatów,jury postuluje zintensyfikowanie starań o pozyskanie większych funduszy na nagrody. Tegoroczny Festiwal odbywa się w „Roku Kolbergowskim”, co zostało uwzględnione w jego programie. Festiwal bowiem w bezpośredni sposób realizuje idee, jakie przyświecały działalności tego zasłużonego dokumentalisty i badacza kultury.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów. Jednocześnie przypominamy o potrzebie ściślejszego przestrzegania wymogów regulaminowych, co szczególnie dotyczy konkursu „Duży - Mały”. Mistrz nie może bowiem występować w podwójnej roli: ucznia i mistrza. Także znane z kapel dudziarskich „skrzypce podwiązane” nie powinny być prezentowane jako instrument solowy. Nie jest to bowiem zgodne z ich rolą. Zwracamy również uwagę na niepotrzebne rozwlekanie utworów pieśniowych.

Komisja w dalszym ciągu podtrzymuje zachętę do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-muzycznego. Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu, co jest zgodne z ratyfikowaną przez Polskę konwencją UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Komisja  równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolejnych prezentacjach konkursowych tego samego repertuaru.

Cieszy coraz intensywniejsze zainteresowanie działalnością Klubu Festiwalowego TYNDYRYNDY, którego formuła jest interesującym dopełnieniem głównych idei Festiwalu. Z uznaniem dostrzegamy również nawiązanie współpracy z innymi instytucjami kultury jak Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Mazowieckie w Płocku,Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk iInstytut Oskara Kolberga w Poznaniu, z nadzieją na dalszą, owocną współpracę. Umożliwiło to zorganizowanie większej ilości imprez towarzyszących oraz specjalnego seminarium poświęconego postaci i działalności Oskara Kolberga.

         Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym zwłaszcza Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu 48 festiwalu. Wyrażamy radość z powodu możliwości ponownego goszczenia w odnowionych murach Kazimierskiego Ośrodka Kultury i w murach nowego Muzeum Nadwiślańskiego, co znakomicie usprawnia organizację imprezy.  Dziękujemy też patronom medialnym, a szczególnie tym mediom, które czynnie uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery. 

Serdeczne podziękowania jury kieruje także do fundatorów nagród:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Burmistrza Kazimierza Dolnego, licząc na dalsze wsparcie.

Jury apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież  sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie konferansjerom tj.: Annie Adamowicz, Józefowi  Brodzie i Witoldowi Kuczyńskiemu, którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali program występów, ale także pomagali wykonawcom w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi występami.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej w zjednoczonej Europie. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu powinien być traktowany jako realizacja postulatów zawartych w Konwencji  UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011. Także sama instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać uznana za ważną i sprawdzoną formę realizacji wspomnianej konwencji i wpisana na „listę dobrych praktyk”.

Komisja postuluje potrzebę zorganizowania przed nową edycją festiwalu spotkania Rady Programowej w celu omówienie dotychczasowych doświadczeń, w szczególności w odniesieniu do kategorii folkloru rekonstruowanego.

Potrzebny jest też namysł nad zbliżającym się jubileuszem związanym z 50-leciem Festiwalu. Realizacja jubileuszowego święta folkloru w Kazimierzu Dolnym będzie bowiem wymagała wcześniejszego zaplanowania zarówno działań doraźnych jak i długoplanowych, które zapewnią godną realizację imprezy. 

Podpisy Jury: 

1.  prof. dr hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący .......…………………............

2.  mgr MARIA BALISZEWSKA .................................................................................

3.  prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI……………………………………………….

4.  mgr ALEKSANDRA BOGUCKA…………………….……………………………

5.  mgr MARIAN CHYŻYŃSKI………………………..………………………..........

6.  prof. dr hab. PIOTR DAHLIG ..................................................................................

7.  mgr JACEK JACKOWSKI ……………………..……………………….....………

8.  REMIGIUSZ  MAZUR-HANAJ….......……………………………………………

9.  prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA...........................…………………………

10.    dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury ......................………………………..

 

CELEM FESTIWALU
jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. 
Festiwal ma charakter konkursu.


UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział:
– kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu; bez udziału solistów-śpiewaków,
– soliści-instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, inne instrumenty i narzędzia muzyczne, 
– soliści-śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego,
– zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego.
Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcinowych. Ponadto pieśni o tematyce miłosnej, rodzinnej, pieśni komiczne oraz pasterskie, rekruckie i ballady. 
Sugeruje się by w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo.
W ramach konkursu kapele i instrumentaliści powinni wykonać cztery utwory, śpiewacy i zespoły śpiewacze po trzy krótsze lub dwa dłuższe utwory, tak dobrane, by cały występ trwał najwyżej 10 minut.

Konkurs „Duży – Mały”
to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych bezpośrednio przejętych od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych). Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego z tradycją regionu. 
W ramach konkursu „uczniowie” wykonują po dwa utwory (kapele i soliści-instrumentaliści). 
Soliści-śpiewacy i grupy śpiewacze wykonują również po dwa utwory. 
Jeżeli mistrzyni-śpiewaczka prezentuje więcej niż jednego ucznia, prosimy traktować tych uczniów jako grupę śpiewającą. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez mistrza i kontynuowana przez ucznia. Jest to konkurs dla ucznia, a nie mistrza. Mistrz-instrumentalista może zaprezentować dwóch uczniów (lub dwie pary). Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

KONKURS FOLKLORU REKONSTRUOWANEGO 
skierowany jest do wykonawców (solistów jak i grup wykonawczych), którzy przyswoili repertuar lokalny w nie bezpośrednim przekazie lub inną drogą, odmienną niż tradycyjna. Rekrutacja do tej kategorii następuje na podstawie przesłanych propozycji wyłonionych w konkursach – eliminacjach regionalnych oraz na podstawie przysłanych na adres organizatora nagrań demo (gdyż nie wszyscy uczestnicy mogą mieć możliwość przystąpienia do eliminacji odbywających się w poszczególnych województwach). Ostateczną selekcję i decyzję o zakwalifikowaniu podejmie organizator w porozumieniu z Radą Artystyczną.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu. 
Jury ocenia typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.
Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Laureatom Festiwalu przyznane będą nagrody finansowe w wysokości zależnej od posiadanych środków finansowych.
Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Podkreślamy, że konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu. Przy braku tradycyjnych strojów możliwe jest występowanie na estradzie w zwyczajnym ubraniu.
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów w miejscu i w czasie wskazanym przez organizatorów. 
Nagrodzeni obowiązani są również do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.

Uczestników Festiwalu zgłaszają właściwe terenowo Wojewódzkie Ośrodki Kultury oraz inne instytucje pełniące rolę regionalnych i ponadregionalnych, jednocześnie prosimy o przesłanie protokołu z eliminacji kwalifikujących.

W zgłoszeniu należy podać pełną informację o wykonawcach (wiek, miejsce urodzenia, zamieszkania, dotychczasowa działalność artystyczna, rola w jakiej wykonawca wystąpi na Festiwalu – instrument solo, śpiew solowy, w kapeli, w zespole śpiewaczym) i repertuar do prezentacji w konkursie.
Z każdego województwa – ośrodka przeprowadzającego eliminacje regionalne w danym województwie, może wziąć udział jedna kapela, zespół śpiewaczy (liczący nie więcej niż kilkanaście osób), dwóch solistów (śpiewak, instrumentalista) oraz jeden uczestnik (solista, kapela lub zespół) w kategorii folkloru rekonstruowanego.
Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej kategorii. Zastrzeżenie to nie dotyczy konkursu „Duży – Mały”.
W koncertach konkursowych nie mogą brać udziału laureaci nagród z lat 2012 i 2013 – instrumentaliści i kapele, bez względu na kategorię (instrumentalista-solista nie może wystąpić jako prymista w kapeli, zaś prymista jako solista).
Okres karencji dla nagrodzonych zespołów śpiewaczych i solistów śpiewaków obejmuje trzy lata: 2011, 2012 i 2013.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji w zakwalifikowaniu zgłaszanych uczestników, o czym poinformują pismem potwierdzającym przyjęcie do udziału w Festiwalu.
Zgłoszenia (na załączonej karcie) należy przesłać do dnia 3 czerwca 2014 roku. 
Organizatorzy przewidują akredytację w wysokości 90 zł / dobę, w ramach której zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji konkursowych (bez wypłacania honorariów) w radio i telewizji oraz realizacji nagrań i różnorodnych publikacji dokumentacyjnych, promujących i popularyzujących Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

REGULAMIN FESTIWALU                       KARTA UCZESTNICTWA

Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne

„FESTIWAL KAZIMIERSKI WOBEC TRADYCJI KOLBERGOWSKIEJ”

26 czerwca 2014 r., Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19

16.30 – otwarcie seminarium, przywitanie uczestników – prowadzenie seminarium

            prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS)

16.45 – dr Justyna Górska-Streicher (kierownik Działu Kultury Wsi Muzeum Wsi Radomskiej)

           „Rola Muzeum biograficznego w Przysusze w popularyzacji idei i dzieła Oskara Kolberga”

17.15 – dr Ewa Antyborzec (Instytut im. O. Kolberga z Poznaniu)

           „Od rękopisu do smartfona”

17.45 – przerwa kawowa

18.15 – prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Instytut Sztuki PAN)

          „Nowy Kolberg – Polska pieśń i muzyka ludowa: źródła i materiały”

18.45– prezentacja filmów z archiwum WFO w Łodzi oraz IS PAN przedstawiających  dokumentację folkloru

         – otwarta dyskusja

         – podsumowanie i zakończenie.

 

Podczas seminarium i w niedzielę zaprezentujemy fragmenty filmów w ramach tematu o kontynuatorach pracy Jadwigi i Mariana Sobieskich i "współczesnych Kolbergach":
1. W poszukiwaniu tradycji minionego czasu - film dok. o dr Grażynie Władysławie Dąbrowskiej - etnografie, etnochoreologu i choreografie
2. Powrót w Bieszczady - film dok. o Annie Szałaśnej - etnomuzykologu.
Twórcami filmów są: Jacek Jackowski i Maria Szymańska-Ilnata - Instytut Sztuki PAN/Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Oprócz tego pokażemy także filmy z 1936 r.- z archiwum WFDiF:
"Kujawiak" reż. Eugeniusz Cękalski
"Wesele w Wielkopolsce" reż. Włodzimierz Babijczuk
"Śrendziny w Wielkopolskce" reż. Włodzimierz Babijczuk
Obejrzeć będzie można także 2 filmy Stanisława Jankowskiego: "Boże Ciało w Złakowie Kościelnym" (1939) ,"Wesele księżackie" (1937)

 

 

 

Lublin, 23.05.2014 r.

WOK/AS/4251-16F/14
Szanowni Państwo

 

         Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – organizator 48 Ogólnopolskiego  Festiwalu  Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu  informuje, że organizuje doroczne OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM FOLKLORYSTYCZNE, na które zaprasza etnomuzykologów, etnografów, instruktorów samorządowych domów kultury, pracowników instytutów naukowych i muzeów oraz wszystkich zainteresowanych Festiwalem w Kazimierzu i problematyką polskiego folkloru.

         SEMINARIUM odbędzie się 26 czerwca (czwartek) o godz. 1630  w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19.

         Podczas tegorocznego seminarium: „FESTIWAL KAZIMIERSKI WOBEC TRADYCJI KOLBERGOWSKIEJ” referaty przedstawią:

mgr Katarzyna Markiewicz – kierownik Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, dr Ewa Antyborzec – Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz prof. dr hab. Ludwik Bielawski – Instytut Sztuki PAN, prowadzenie – prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie.

Prezentacje uzupełni pokaz filmów archiwalnych z WFO w Łodzi oraz z IS PAN dotyczących dokumentacji folkloru, przewidujemy także czas na wystąpienia i dyskusję pozostałych uczestników.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie w czasie trwania Festiwalu w ramach akredytacji wynoszącej 300 zł (100 zł za dzień pobytu). Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie załączonej karty zgłoszenia  na adres: WOK, ul. Dolna Panny Marii 3, 20 – 010 Lublin do dnia 18 czerwca br.

Akredytację prosimy wpłacać na nasze konto:

BANK PEKAO SA Lublin Nr 70 1240 5497 1111 0010 5676 6144  

Po przyjeździe do Kazimierza zapraszamy do Biura Organizacyjnego, które w czasie trwania Festiwalu mieścić się będzie w Kazimierskim Ośrodku Kultury przy ul. Lubelskiej 12.

Łączymy pozdrowienia

                                                                                          Dyrektor

                                                                                      dr Artur Sępoch

 

 Karta zgłoszenia na Seminarium

 

PROGRAM KLUBU TYNDYRYNDY 2014

CZWARTEK 26 czerwca

19.00 na otwarcie Klubu - projekcja filmu o Jadwidze i Marianie Sobieskich "Melodie, które nie zaginą" reż. St. Grabowski 1958 

PIĄTEK 27 czerwca
10.00-14.00 ENCE PENCE warsztaty dla dzieci (namiot)
12.00-14.00 warsztaty: ŚPIEW (Kamienica Celejowska)
15.00-17.00 warsztaty: SKRZYPCE (namiot)
19.00 warsztaty: TANIEC dla dzieci (namiot)
20.00 warsztaty: TANIEC dla dorosłych przechodzące w ZABAWĘ: m. in. KOCIRBA, Piotr GACA, Kapela NIWIŃSKICH, DIABUBU, PARURA, w trakcie konkurs na najlepsze przyśpiewki!

SOBOTA 28 czerwca
10.00-14.00 ENCE PENCE warsztaty dla dzieci
12.00-14.00 warsztaty: ŚPIEW
13.00-20.00 TARGOWISKO instrumentów – 30 stoisk (namiot i wokół)
15.00-17.00 warsztaty: SKRZYPCE
17.00 warsztaty: TANIEC dla dzieci
18.00 warsztaty: TANIEC dla dorosłych

21.30 zabawa taneczna: m.in. Kapela PRZEWŁOCKIEGO, kapela DE LATOUR'ÓW, Kapela KOCONA, CHŁOPCY z NOWOSZYSZEK, PKP RADUCZ, Kapela MALISZÓW, Kapela Witka BRODY, kapela Jana FOKTA, kapela rodzinna KURASIÓW, kapele uczestniczące w Festiwalu z różnych regionów Polski, w trakcie ok. 22.30 konkurs na najlepszą parę taneczną – walc-polka-oberek!

I JESZCZE JESZCZE JESZCZE
- miniprzegląd filmów dokumentalnych (piątek-sobota 10.00-19.00 w Muzeum Nadwiślańskim, Rynek 19)

- wystawa fotografii Piotra Baczewskiego "W poszukiwaniu chłopów kieleckich" (namiot)

ORGANIZATORZY: Fundacja Numinosum, Tłoka In Crudo - Beata Glińska, Seweryn Huzarski, Agnieszka Niwińska, Kasia Rosik, Kataszka Zedel i inni
POMYSŁ I KOORDYNACJA: Remek Mazur-Hanaj, Mateusz Niwiński
WSPÓŁPRACA: WOK Lublin
WSPARCIE FINANSOWE: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PATRONAT MEDIALNY: MuzykaTradycyjna.pl


Miniprzegląd filmów o polskiej muzyce tradycyjnej

 

Pokażemy filmy dokumentalne realizowane od końca lat 1940-tych dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, które udostępniło nam archiwum WFO. Filmy są praktycznie nieznane, w każdym razie dziś już nikt nie pamięta ich emisji telewizyjnych czy kinowych, 

Pokaz pierwszego filmu odbędzie się w czwartek 26 czerwca o 19.00 na zakończenie seminarium otwierającego jak co roku Festiwal. Wszystkie dokumenty będzie można obejrzeć natomiast w ciągu następnych dwóch dni w godz. 10.00-19.00. Miejsce projekcji: Muzeum Sztuki Złotniczej, Rynek 19.

Melodie, które nie zaginą, 1958, WFO, scen. i reż. Stanisław Grabowski, zdjęcia Anatol Fidek

Stanisław Grabowski (1929-2000) - reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych i oświatowych. Wieloletni wykładowca PWSFTviT w Łodzi, w latach 1969-75 prodziekan Wydziału Reżyserii, w latach 1985-87 prorektor uczelni. O wartości filmu stanowi przede wszystkim „utrwalenie na taśmie filmowej trudu chronienia przed zapomnieniem ludowych pieśni i przyśpiewek, rejestrowanych przez Jadwigę i Mariana Sobieskich. Ekipa filmowa towarzyszy Sobieskim, posuwającym się tropami Kolberga, razem z nimi uczestniczy w poszukiwaniach i nagraniach (…) na terenach podgórskich, w Wielkopolsce, na ziemi opoczyńskiej.” Po raz pierwszy zastosowano w filmie zdjęcia na tzw. setkę – „Słyszymy głos Mariana Sobieskiego zapisany równolegle z obrazem dokładnie 15.10.1951 w Krościenku nad Dunajcem. Wcześniej film oświatowy używał postsynchronów lub komentarza.” [Maciej Łukowski, Polski film etnograficzny]

 

"Wesele na Kurpiach" 1949-57, WFO, reż. Jerzy Gabryelski, zdjęcia Jerzy Stefanowski

To pierwszy polski film etnograficzny, który ma ambicje pokazania kompletnego obrzędu. Zdjęcia do filmu zaczęły się już w 1949! Sam Gabryelski (1906 Lwów – 1978 Nowy Jork) był ciekawą postacią, „zapewne wielki talent i na pewno wielki pechowiec” - przed wojną nakręcił kilka filmów eksperymentalnych we Francji (jako uczeń Jeana Renoira i Rene Claira) oraz jedyną w swoim dorobku fabułę „Czarne diamenty”. Potem filmował powstanie warszawskie, przy czym wszystkie materiały stracił. Po wojnie prześladowany, zdołał nakręcić tylko kilka dokumentów, w 1962 wyemigrował. Film realizowany w Kadzidle „utrwalił jeden z najpiękniejszych obrzędów weselnych, począwszy od przybycia pana młodego pod dom panny młodej, poprzez obrzędową ucztę weselną, aż do tradycyjnego zwyczaju oczepin. Warto przyjrzeć się kolejnym etapom weselnego obrzędu, który zarejestrował Gabryelski. Potem już nieczęsto znajdujemy tak kompletne filmowe zapisy wesela.” [Maciej Łukowski]

 

Kozioł śpiewający” 1972, WFO reż i zdjęcia Kazimierz Mucha, scen. Lidia Żarów-Manszewska

Portret artysty samouka - Tomasza Śliwy (1892-1976) – skrzypka i mistrza gry na koźle z podzbąszyńskich Perzyn, który prowadząc gospodarstwo rolne zajmował się też budową instrumentów i grą w kapeli koźlarskiej. Wybitnym muzykiem był też jego starszy brat Piotr. Tomasz „wyjeżdżał z rówieśnikami grać zarobkowo nawet pod Warszawę, Gdańsk i Lublin. Od 1950 roku zatrudniony przez jako nauczyciel, „ludowy profesor” do nauki gry na instrumentach ludowych. Najpierw w Ognisku Muzycznym potem w Państwowej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu. Wyuczył gry na sierszeńkach, mazankach, kozłach i skrzypcach niezliczoną ilość młodych uczniów, a także i starszych wiekiem.Pierwszych nagrań jego mistrzowskiej muzyki na koźle białym, czarnym i na skrzypcach dokonała Jadwiga Sobieska już w roku 1946. Współgranie jego duszy i ciała z instrumentem tak fascynowało panią profesor, że nazywała jego kozła - kozłem śpiewającym a samego mistrza nieporównanym koźlarzem.” [Leonard Śliwa, www.szklanenegatywy.pl] O autorze filmu - Kazimierz Mucha (1923-2006) – operator, absolwent Zaocznych Studiów Operatorskich PWSF w Łodzi - 1956-57.

 

Podczas seminarium i w niedzielę zaprezentujemy fragmenty filmów w ramach tematu o kontynuatorach pracy Jadwigi i Mariana Sobieskich i "współczesnych Kolbergach":
1. W poszukiwaniu tradycji minionego czasu" - film dok. o dr Grażynie Władysławie Dąbrowskiej - etnografie, etnochoreologu i choreografie
2. Powrót w Bieszczady - film dok. o Annie Szałaśnej - etnomuzykologu.
Twórcami filmów są: Jacek Jackowski i Maria Szymańska-Ilnata - Instytut Sztuki PAN/Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Oprócz tego pokażemy także filmy z 1936 r.- z archiwum WFDiF:
"Kujawiak" reż. Eugeniusz Cękalski
"Wesele w Wielkopolsce" reż. Włodzimierz Babijczuk
"Śrendziny w Wielkopolskce" reż. Włodzimierz Babijczuk
Obejrzeć będzie można także 2 filmy Stanisława Jankowskiego: "Boże Ciało w Złakowie Kościelnym" (1939)
"Wesele księżackie" (1937)


SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do wsparcia inicjatywy wydania płyty z zapisem muzycznych działań klubu festiwalowego Tyndyryndy, działającego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

„HUMOREM MALOWANY ŚWIAT STANISŁAWA KOGUCIUKA”
Kazimierz Dolny, Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 9
27-29 czerwca 2014
Wernisaż 27 czerwca, godz. 17:00
Wystawa fotograficzno-literacka poświęcona  tytułowemu artyście, który w 2012 roku został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga. St. Koguciuk zaliczany jest do grona ostatnich prawdziwie ludowych twórców osadzonych mentalnie w tradycyjnej wiejskiej kulturze. Poza pejzażami, malarstwem sakralnym i scenami rodzajowymi, maluje tzw. „humory”, czyli żartobliwe obrazki sytuacyjne opatrzone opisem, dialogiem, komentarzem. Bywa nazywany Nikiforem z Pławanic. Wystawa składa się z portretów artysty w różnych sytuacjach i stanach emocjonalnych. Pod portretami znajdują się jego cytaty dotyczące motywów twórczych, analizy sztuki, życiowe sentencje. Wystawa ma na celu ukazanie nielukrowanej, autentycznej mentalności tworzącego człowieka wsi, żyjącej jeszcze postaci, której dorobek dopiero u schyłku życia został uznany za narodową wartość.
Podczas wernisażu odbędzie się spotkanie z artystą oraz promocja książki – pierwszego monograficznego albumu malarstwa Stanisława Koguciuka, wydanego jesienią ubiegłego roku przez Muzeum Mazowieckie w Płocku przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.
Prawdziwość malarstwa Stanisława Koguciuka w naturalny sposób spowodowała sytuację, w której popyt kilkakrotnie przekracza możliwości podaży ze strony malarza. Jest on fenomenem w dziedzinie ludowej twórczości, a do tej pory nie ukazało się żadne wydawnictwo, które w sposób monograficzny przedstawia jego pejzaże i tzw. „humory”. Publikacja przez nas przygotowana ma za zadanie nie tylko zachowanie informacji i ikonografii twórcy, ale też udzielenie odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu miłośników malarstwa Stanisława Koguciuka, szczególnie tych, którym nie udało się zdobyć obrazów artysty. W książce znajdą się reprodukcje ponad 200 prac Stanisława Koguciuka. Innowacyjny charakter albumu polega na oddaniu głosu malarzowi. Następuje to poprzez zamieszczenie w książce licznych cytatów wygłoszonych przez twórcę na temat sztuki, życia codziennego, spraw ostatecznych itp. Cytaty są ilustrowane portretami artysty wykonanymi w różnych sytuacjach i stanach ducha odpowiadających treści wypowiedzi.
Książka ukazała się pod patronatem pisma „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”.
Fragmenty recenzji:
Album Stanisława Koguciuka jest cennym dokumentem osobowości współczesnego „człowieka wsi”, który ukazuje nasze wady w krzywym zwierciadle swoistego humoru, dowcipu, satyry. Inteligentny obserwator ludzkiej rzeczywistości, nieprzeciętnie wrażliwy na przejawy złych obyczajów, spontanicznie wykonuje rysunki szczere, dosadne, rubaszne, w formie plakatowo lapidarne. Ich klimat przypomina satyryczne przyśpiewki na wiejskich weselach. Etnolodzy słusznie kwalifikują twórczość Koguciuka do tradycji sztuki ludowej. Jego obrazki są współczesne w treści, ale  autentycznie ludowe w formie.
dr Aleksander Błachowski
W książce Magdaleny Licy-Kaczan i Grzegorza Piaskowskiego czuje się niemal tę pasję i świeżość obrazów Koguciuka, na których „farby jeszcze nie zdążyły wyschnąć”. Podobnie jak album, poświęcony twórczości Bogdana Ziętka, tak i ten, powstał w wyniku badań, kwerend i rozmów prowadzonych z ich twórcą. W tej niezwykłej książce i innych pracach dokumentacyjno-interpretacyjnych jej autorów, nietrudno odnaleźć echo słynnych słów Cézanne’a w odpowiedzi na pytanie, dlaczego maluje: Trzeba się śpieszyć, rzeczy szybko znikają.
dr Zbigniew Benedyktowicz

            

 

                                                                             UWAGA !!!

     ZESPÓŁ "TRANSKAPELA" GWIAZDĄ ZABAWY LUDOWEJ
       FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH KAZIMIERZ 2014

 

Muzyka Transkapeli to spotkanie dwóch światów w ich różnych wymiarach czasowych: Pierwszy, to świat Karpat – trwający niezmiennie od prawieków, tajemniczy. Świat pełen symboli i znaczeń, starych wierzeń i tradycji, świat wielu wspaniałych kultur, w końcu, świat bogaty w wyjątkową  muzykę, czerpiącą z „magicznej”, żywiołowej energii gór. 
Drugi świat, to współczesność i wyobraźnia muzyków, która w połączeniu z ich osobistymi poszukiwaniami w gatunkach i tradycjach – od muzyki źródeł po nowoczesne interpretacje, kształtuje kompozycję utworów.

Zespół jest laureatem prestiżowych nagród, z których najważniejsza, to „Folkowy Fonogram Roku” – nagroda dziennikarzy Polskiego Radia oraz krytyków muzycznych, uzyskana w roku 2005, za najlepsze w Polsce wydawnictwo płytowe w nurcie inspiracji muzyką źródłową – album „Sounds & Shadows”

Wielokrotnie zespół reprezentował Polskę w ramach zagranicznych projektów kulturalnych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz narodowych instytucji kultury: Instytutu A. Mickiewicza oraz Instytutów Polskich w Europie. 

Wystąpią:

Ewa Wasilewska – skrzypce,  vioara cu goarna
Iga Wasilewska – skrzypce
Robert Wasilewski – cymbały, altówka, flety pasterskie, kaval, 
Franciszek Pospieszalski – kontrabas
Mateusz Sieradzan – instrumenty perkusyjne
Michał Tomaszczyk – puzon