c.d.

 

 

INSTYTUCJE I PLACÓWKI KULTURY W LUBLINIE

Centrum Spotkania Kultur
                         
20-029, Plac Teatralny 1, tel. 81 4415670
                         e-mail: biuro@spotkaniakultur.com
                         dyr. Piotr Franaszek 
 

Muzeum Nadwiślańskie w kazimierzu Dolnym 
                         
24-120, Rynek 19, tel. 81 8810277
                         e-mail: sekretariat@mnkd.pl
                         dyr. Agnieszka Zadura 

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
                         
 21-132, Kozłówka 3, tel. 81 8528300
                           e-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
                           dyr. Anna Fic-Lazor 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego  
                       
  20-950, Narutowicza 4, tel. 81 5287400  
                         e-mail: info@poczta.wbp.lublin.pl
                         dyr. Tadeusz Sławecki  


Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego   
                         
20-007, Peowiaków 12, tel. 81 4666200, 4666250  
                         e-mail: mbp@mbp.lublin.pl  
                         dyr. Piotr Tokarczuk


Muzeum Lubelskie na Zamku
                         20-117, Zamkowa 9, tel. 81 5325001-03
                         e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl  
                         dyr. Katarzyna Mieczkowska-Czerniak


Muzeum Wsi Lubelskiej Skansen      
                        
  20-824, Warszawska 96, tel. 81 5338513   
                          e-mail: skansen@skansen.lublin.pl  
                          dyr. Mirosław Korbut


Państwowe Muzem na Majdanku    
                          
20-325, Droga Męczenników Majdanka 67, tel. 81 7102821  
                          e-mail: sekretariat@majdanek.eu  
                          dyr. Tomasz Kranz   


Filharmonia im. H. Wieniawskiego   
                          20-029, M. C. Skłodowskiej 5, tel. 81 5315120  
                          e-mail: info@filharmonialubelska.pl  
                          dyr. Jan Sęk   


Teatr Muzyczny  
                         20-029 M.C. Skłodowskiej 5, tel. 81 5327613  
                         e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu   
                         dyr. Iwona Sawulska   


Teatr im. Juliusza Osterwy   
                         20-004, Narutowicza 17, tel. 81 5324244  
                         e-mail: info@teatrosterwy.pl   
                         dyr. Dorota Ignatjew  


Teatr Stary    
                         20-113, Jezuicka 18, tel. 81 4665925  
                         e-mail: info@teatrstary.eu   
                         dyr. Karolina Rozwód   


Teatr im. Hansa Christiana Andersena  
                          20-037, Biuro:Al.Racławickie 8/22B Scena: Sala Kameralna CSK, tel. 81 5321628, 609703570, tel. 81 5321628   
                          e-mail: info@teatrandersa.pl   
                          dyr. Arkadiusz Klucznik  


Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej    
                          20-078, I Armii Wojska Polskiego 3, tel. 81 5327843, 5325080  
                          e-mail: kaniorowcy@lublin.net.pl, kaniorowcy@wp.pl  
                          dyr. Jan Twardowski  


Stowarzyszenie Twórców Ludowych    
                          
20-112, Grodzka 14, tel. 81 5324974   
                          e-mail: zgstl@op.pl  
                          dyr. 


Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice  
                          20-112, Grodzka 5a, tel. 81 5329840 lub 5329637  
                          e-mail: office@gardzienice.org  
                          dyr. Włodzimierz Staniewski  
Siedziba w Gardzienicach   
                          21-050 Piaski, Gardzienice Pierwsze, tel. 81 5821382   
                          e-mail: oficyna@gardzienice.art.pl    


Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża       
                          20-007, Peowiaków 12 tel. 81 4666167 
                          e-mail: rozdroza@rozdroza.com   
                          dyr. Mirosław Haponiuk   


Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN  
                          20-112, Grodzka 21, tel. 81 5325867  
                          e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl  
                          dyr. Tomasz Pietrasiewicz  


Centrum Kultury  
                          20-016, Peowiaków 12, tel. 81 3460311 
                          e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl  
                          dyr. Aleksander Szpecht 


Warsztaty Kultury   
                          
20-112, Grodzka 5a, tel. 81 5330818  
                          e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl  
                          dyr. Grzegorz Rzepecki    


Galeria Labirynt   
                          20-052, ks. Jerzego Popiełuszki 5, tel. 81 4665920, 4665921   
                          e-mail: galeria@labirynt.com  
                          dyr. Waldemar Tatarczuk   


Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka  
                          
20-031, Radziszewskiego 16, tel. 81 5333201  
                          e-mail: ack.lublin@gmail.com
                          dyr. Edyta Kaczmarska


Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją   
                          
20-112, Grodzka 11, tel. 81 5322740  
                          e-mail: sekretariat@mdk.lublin.pl 
                          dyr. Agnieszka Walkiewicz-Puła


Młodzieżowy Dom Kultury 2 Vetter  
                          
20-950, Bernardyńska 14a, tel. 81 5320853  
                          e-mail: sekretariat@mdk2.lublin.pl  
                          dyr. Marta Kliczka   


Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice  
                          
20-320, Krańcowa 106, tel. 81 7441638  
                          e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl  
                          dyr. Aleksandra Szulc-Choma   


Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  
                          
20-838, Kiepury 5a, tel. 81 7419911  
                          e-mail: jankie1@wp.pl  
                          dyr.   


Dzielnicowy Dom Kultury Węglin 
                          20-716, Judyma 2A, tel. 81 4665910   
                          e-mail: info@ddkweglin.pl   
                          dyr. Sławomir Księżak   


Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
                          
20-607, Konrada Wallenroda 4a, 81 7434829  
                          dom.kultury@spoldzielnialsm.pl  
                          dyr.  


Dom Kultury Łęgi Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby  
                           
20-541, Tatarakowa 28, tel. 81 503376633   
                           e-mail: dk_tatarakowa@wp.pl  
                           dyr.   


Klub Osiedlowy Błonie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby   
                           
20-554, Dragonów 2, tel. 81 5274700  
                           e-mail: blonie@wp.pl   
                           dyr.  


Dom Kultury Ruta 
                           20-538, Różana 8, tel. 81 4637030  
                           e-mail: dkruta@wp.pl  
                           kier.  


Klub Osiedlowy Skarpa   
                           20-534, Przytulna 4, tel. 5274648   


Klub Osiedlowy Miniatura    
                           20-861, Śliwińskiego 1, tel. 81 7412773   


Klub Osiedlowy Niepodległości Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor  
                           20-137, Koryznowej 1b, tel. 81 7461800   


Klub Osiedlowy Przyjaźń Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor   
                           20-314, Przyjaźni 13, tel. 81 7461800  


Klub Osiedlowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor   
                           20-247, Tumidajskiego 2, tel. 81 7472182   


Klub Osiedlowy Źródło Spółdzielni Mieszkaniowej  
                           20-480, Samsonowicza 25, tel. 81 4434303   


Klub Osiedlowy Odeon Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
                           20-128, Okrzei 4, tel. 81 7472095