Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

 

 

KOROWÓD FESTIWALOWY

 BASZTA - KAPELA SZYMONA TYLKI Z ZAKOPANEGO

BASZTA - MĘSKA GRUPA ŚPIEWACZA Z CZARNI

BASZTA - PIOTR KRUPSKI - SoLISTA INSTRUMENTALISTA

BASZTA - Leszek Wiśniewski - solista Śpiewak
 

 


 
 
 
 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA JURY

53. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

KAPEL I ŚPIEWAKW LUDOWYCH

z dnia 30 czerwca 2019 roku

Jury w składzie: 

 1. prof. dr hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący
 2. prof. dr hab. STANISŁAWA NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA
 3. prof. dr hab. PIOTR DAHLIG
 4. dr Weronika GROZDEW-KOŁACIŃSKA
 5. dr JACEK JACKOWSKI
 6. dr Bożena LEWANDOWSKA
 7. REMIGIUSZ MAZUR-HANAJ
 8. prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA
 9. dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury

wysłuchało w dniach 28 – 30 czerwca 2019 r.:

20 Kapel,

32 Zespoły Śpiewacze,

14 Instrumentalistów,

27 Solistów Śpiewaków,

oraz 28 grup w konkursie „DUŻY - MAŁY”. 

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 16 województw.

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę

80 tysięcy złotych, z czego:

60.000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8.000 zł Marszałek Województwa Lubelskiego

6.000 zł Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny

4.000 zł Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

2.000 zł Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

W KATEGORII KAPEL 

BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 3000 zł przyznano Kapeli Szymona Tylki z Zakopanego, woj. małopolskie 

Cztery równorzędne I nagrody po 2000 zł każda przyznano:

Kapeli „Młoda Harta” z Harty, woj. podkarpackie

Kapeli Jana Kani z Lipnik, woj. mazowieckie

Kapeli Stanisława Kotkowskiego z Wolanowa, woj. mazowieckie

Kapeli „Lututowianie” z Lututowa, woj. łódzkie 

Pięć  równorzędnych II nagród po 1500 zł otrzymują:

Kapela Ludowa „Brzeziny” z Brzezin, woj. wielkopolskie

Kapela Koźlarska Jana Prządki ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Kapela Jana Szymańskiego z Lipiec Reymontowskich, woj. łódzkie

Kapela im. Mieczysława Urbaniaka z Goszczanowa, woj. łódzkie

Kapela Andrzeja Malika ze Skrzyńska, woj. mazowieckie

Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 1000 zł przyznano: 

Kapeli „Przewrotniacy” z Przewrotnego, woj. podkarpackie

Kapeli „Lipniczanie” z Lipnicy Wielkiej, woj. małopolskie

Nagrody ufundowane przez Instytut im. Oskara Kolberga

Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 600 zł dla:

Kapeli Ludowej z Majdanu, woj. podkarpackie

Kapeli Cymbalistów Wileńskich z Ełku, woj. warmińsko-mazurskie

Kapeli Ludowej „Małopolanie” z Księża, woj. małopolskie 

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną w wysokości 3000 zł przyznano Grupie Śpiewaczej Mężczyzn z Czarni, woj. mazowieckie 

Sześć równorzędnych I nagród w wysokości 1800 zł otrzymują:

Zespół „Pogranicze” z Szypliszk, woj. podlaskie

Zespół „Zamszanki” z Zamchu, woj. lubelskie

Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, woj. lubelskie

Zespół „Rodyna” z Dubiażyna, woj. podlaskie

Męska Grupa Śpiewacza Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju, woj. małopolskie

Zespół „Babeczki” z Zawitały, woj. lubelskie

Trzy równorzędne II nagrody po 1300 zł  dla: 

Zespołu „Rakołupianki” z Rakołup, woj. lubelskie

Zespołu „Doruchowianie” z Doruchowa, woj. wielkopolskie

Zespołu „Stejizbianki” z Wisły, woj. śląskie 

Pięć równorzędnych III nagród po 1000 zł przyznano: 

Zespołowi „Prząśniczki” z Kowal Oleckich, woj. warmińsko-mazurskie

Zespołowi „Uciesne Kameratki” z Pisza, woj. warmińsko-mazurskie

Zespołowi Śpiewaczemu z Modliborzyc, woj. lubelskie

Zespołowi Folklorystycznemu z Popowic, woj. łódzkie

Łemkowskiemu Zespołowi „Łastiwoczka” z Przemkowa, woj. dolnośląskie

Pięć równorzędnych wyróżnień w wysokości 500 zł dla:

Zespołu „Brodowianki” z Brodów, woj. świętokrzyskie

Zespołu „Swańki” z Wyryk, woj. lubelskie

Zespołu „Włościanie” z Chotowa, woj. łódzkie

Zespołu Śpiewaczego „Krzyżanówek” z Krzyżanowa, woj. łódzkie

Zespołu Śpiewaczego „Wigranie” ze Starego Folwarku, woj. podlaskie

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ– nagrodę główną festiwalu w wysokości 2000 zł przyznano Piotrowi Krupskiemu, cymbaliście z Elbląga, woj. warmińsko-mazurskie
Nagrodę im. Jana Stęszewskiego w wysokości 1300 zł otrzymuje:

Adam Knobel grający na koźle weselnym z Nietążkowa, woj. wielkopolskie 

Dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1300 zł otrzymują:

Stefan Maziarczyk, okarynista z Andrzejowa, woj. lubelskie

Ryszard Wlazło, harmonista z Kłudna, woj. mazowieckie 

II nagroda w wysokości 1000 zł dla:

Pawła Dąbkowskiego, skrzypka z Łomży, woj. mazowieckie

Trzy równorzędne III nagrody  w kwocie 600 zł otrzymują:

Krzysztof Kuśnierek, dudziarz z Kościana, woj. wielkopolskie

Adrian Maćkowiak, dudziarz z Bukownicy, woj. wielkopolskie

Adam Kocerba, harmonista z Działoszyc, woj. świętokrzyskie

Trzy równorzędne wyróżnienia po 400 zł dla: 

Pauliny Jakoniuk, skrzypaczki z Zabuża, woj. mazowieckie

Justyny Bieniek, skrzypaczki z Lubziny, woj. podkarpackie

Jakuba Zastawnego, cymbalisty z Brzostku, woj. podkarpackie

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ– nagrodę główną festiwalu w wysokości 1500 zł przyznano Leszkowi Wiśniewskiemu z Gągolina Południowego, woj. łódzkie

Trzy równorzędne I nagrody w wysokości 800 zł dla: 

Bogusławy Drzewieckiej z Drzewiec, woj. łódzkie

Janina Mirosz z Otwocka-Mlądza, woj. mazowieckie

Marii Siwiec z Gałek Rusinowskich, woj. mazowieckie 

Cztery równorzędne II nagrody po 600 zł otrzymują:

Daniel Horoszczak z Przemkowa, woj. dolnośląskie

Małgorzata Makowska z Suwałk, woj. podlaskie

Maria Ochnik z Jakówek, woj. lubelskie

Joanna Gostkowska- Białek z Gdańska, woj. pomorskie 

Dwie równorzędne  III nagrody po 400 zł dla:

Urszula Andruszkiewicz-Kalinowska z Szypliszk, woj. podlaskie

Krystyna Melczak z Dąbrowy, woj. wielkopolskie

Sześć równorzędnych wyróżnień w wysokości 300 zł dla:

Marii Nowak z Osielca, woj. małopolskie

Teresy Bieńkowskiej z Kochanowa Wieniawskiego, woj. mazowieckie

Anny Chudej z Posadowa, woj. wielkopolskie

Wiktora Spisli z Chróścic, woj. opolskie

Haliny Babik z Czernica, woj. lubelskie

Danuty Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko-pomorskie 

W KONKURSIE „DUŻY-MAŁY”

w grupie instrumentalistów: 

Sześć równorzędnych nagród I stopnia w wysokości 700 zł otrzymują:

Jakub Rusiecki z synem Jakubem z Rabki Zdroju, woj. małopolskie

Krzysztof Tobiasz z Jakubem Kuczajem z Lubomierza, woj. małopolskie

Andrzej Sowa z Młodzieżową Kapelą Ludową „Pogórzanie” z Dynowa, woj. podkarpackie

Szymona Bafia z Zofią Bafią i Franciszkiem Toporem-Futrem z Zakopanego, woj. małopolskie

Antoni Gluza z uczniami ze Szczyrku, woj. śląskie

Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego, woj. mazowieckie

w grupie śpiewaków:

Cztery równorzędne nagrody I stopnia w wysokości 500 zł otrzymują: 

Sabina Cichoń z zespołem „Mali Lubatowianie” z Lubatowej, woj. podkarpackie

Damian Balcer z zespołem „Szuwarki” z Wiżajn, woj. podlaskie

Witold Kuczyński z Emilią Dzieżyk z Czarni, woj. mazowieckie

Krystyna Hoduń z zespołem „Młode Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, woj. lubelskie

Dwanaście nagród II stopnia: w grupie instrumentalistów równorzędne nagrody po 500 zł otrzymuje:

Roman Wojciechowski z Wiktorią Chwalińską z Teodozjów, woj. łódzkie

Jan Prządka z uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie

Jagoda Majtyka z kapelą „Ożarowiacy” z Ożarowa, woj. łódzkie

Piotr Karpuk z Michaliną Rogińską z Ełku, woj. warmińsko-mazurskie

Zdzisław Marczuk z Oliwią Spychel z Leśnej Podlaskiej, woj. lubelskie

Jan Prządka z uczniami z Dąbrówki Wielkopolskiej, woj. lubuskie

Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowczeniuk z Małaszewicz, woj. lubelskie

Krzysztof Trebunia-Tutka z synem Janem z Zakopanego, woj. małopolskie

Małgorzata Makowska z Kacprem Jankowskim z Przerośli, woj. podlaskie 

w grupie śpiewaczej równorzędne nagrody po 400 otrzymuje:

Helena Szpytma z Marceliną Osikowską z Gaci, woj. podkarpackie

Urszula Okraska z Agatą Ciesielską z Łowicza, woj. łódzkie

Krystyna Blacha z Katarzyną Rączką z Rudy Solskiej, woj. lubelskie 

Sześć  nagród III stopnia:

w grupie instrumentalistów równorzędne nagrody po 350 zł otrzymują:

Adam Knobel z uczniami z Nietążkowa, woj. wielkopolskie

Andrzej Rydel z Radosławem Ropiakiem z Czarni, woj. mazowieckie

Joanna Machowiak i Kacper Żurek z Nietążkowaa, woj. wielkopolskie

Krzysztof Kuśnierek z Dominiką Poprawą z Kościana, woj. wielkopolskie

 w grupie śpiewaczej równorzędne nagrody po 200 zł otrzymują:

Justyna Sajna z córką Antosią z Dąbrówki Wielkopolskiej, woj. lubuskie

Anna Pertovska z córkami Kalisą i Darią z Białegostoku, woj. podlaskie

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA KOMISJI ARTYSTYCZNEJ 

Jury 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego. W festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi ze wszystkich regionów Polski, a więc ze wszystkich obecnych województw. Jury z zadowoleniem odnotowało także fakt, że w obecnym roku w festiwalu wzięli udział także reprezentanci mniejszości etnicznych.

Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego poziomu artystycznego tegorocznej edycji Festiwalu, co w szczególności dotyczy licznie występujących kapel oraz zespołów śpiewaczych. Znalazło to odzwierciedlenie w ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień. Z pewnym niepokojem komisja zauważą zmniejszoną liczbę prezentacji w kategorii instrumentaliści.

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dobrze służy realizacji postulatów zawartych w Konwencji  UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypominamy, że Konwencja została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku i zatem  instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać wpisana na „listę dobrych praktyk” przewidzianą przez tę Konwencję. Miło nam poinformować, że procedura wpisu Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych na Krajową listę „dobrych praktyk” została podjęta przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i mamy nadzieję, że niebawem zostanie pomyślnie zakończona.

Komisja przypomina, że regulamin festiwalu w dalszym ciągu nie przewiduje włączenia akordeonu do prezentacji festiwalowych.

 Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie występowali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja zaobserwowała, że w wielu wypadach młodzi zasilają dotychczasowe składy i traktujemy to jako stałą tendencję. Rozwijający się konkurs  „Mistrz i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza też większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w utworach treściowe przesłania. Zwraca jednak uwagę na niepotrzebną nadmierną teatralizację, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące stylizacje, w tym wprowadzane maniery śpiewu charakterystyczne dla muzyki popularnej. Sugeruje też większą dbałość w dostosowaniu repertuaru do wieku i płci wykonawców.

Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i samych artystów do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-muzycznego, lecz zgodnego z tradycją wykonawczą. Komisja  równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolejnych prezentacjach konkursowych tego samego, nagrodzonego repertuaru przez tych samych wykonawców.

W trakcie dorocznego seminarium folklorystycznego została zgłoszona potrzeba uwzględnienia w podstawie programowej wszystkich poziomów i zakresów polskiego szkolnictwa treści dotyczących tradycji ludowych. W tej kwestii komisja sugeruje nawiązanie bliższych kontaktów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Komisja kolejny raz przyznała specjalną nagrodę wybranemu instrumentaliście. Jest to nagroda im. prof. Jana Stęszewskiego, wieloletniego członka i przewodniczącego jury. Był On współtwórcą regulaminu, ale także twórczo rozwijał jego podstawowe idee.

Komisja z aprobatą przyjmuje fakt włączenia do stałego punktu programu koncertu „Scena Mistrzów”. 

Cieszy zainteresowanie działalnością Klubu Festiwalowego TYNDYRYNDY, którego formuła jest interesującym rozwinięciem  głównych idei Festiwalu.

Z aprobatą przyjmujemy do wiadomości, że kontynuowana jest dobra współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Burmistrzem miasta Kazimierz Dolny oraz różnymi instytucjami kultury, zwłaszcza takimi, jak: Drugi Program Polskiego Radia w Warszawie, Radio i Telewizja Lublin, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku bieżącym w szerzenie idei festiwalu aktywnie włączyła się także Telewizja Polska i liczymy, że ta współpraca będzie się rozwijała i dobrze służyła popularyzacji celów festiwalu i będzie je wspierała. Mamy nadzieję, że ta owocna współpraca będzie kontynuowana.  

         Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym zwłaszcza Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu 53. festiwalu. Dziękujemy też patronom medialnym, a szczególnie tym mediom, które czynnie uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery.

Serdeczne podziękowania jury kieruje także do fundatorów nagród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz miasta Kazimierz Dolny, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

W sposób specjalny jury dziękuje mecenasowi festiwalu Grupie Azoty Puławy.

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież  sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie tegorocznym konferansjerom tj. Annie Adamowicz, Józefowi Brodzie i Stanisławowi Jaskułce,  którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali poszczególne programy prezentacji, ale także pomagali wykonawcom w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi występami.

Podpisy Jury: 

 1. prof. dr hab. JAN ADAMOWSKI – przewodniczący .......…………………............
 2. prof. dr hab. Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA……………………
 3. prof. dr hab. PIOTR DAHLIG ...................................................................................
 4. dr Weronika GROZDEW-KOŁACIŃSKA …………………………………………
 5. dr JACEK JACKOWSKI ……………………..……………………….....………....
 6. dr Bożena LEWANDOWSKA ……………………………………………………...
 7. REMIGIUSZ  MAZUR-HANAJ….......…………………………………………….
 8. prof. dr hab. BOŻENA MUSZKALSKA...........................………………………….
 9. dr JANINA BIEGALSKA – sekretarz jury ......................…………………………..

 

PROTOKÓŁ 53.FESTIWALU
KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
do pobrania