Festiwal Najciekawszych Widowisk Teatralnych

 

Protokół z obrad Jury przeglądu finałowego
XVII Festiwalu Najciekawszych Widowisk
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
9-10 maja 2016 r.
Dzielnicowy Dom Kultury LSM ul. K. Wallenroda 4a
Organizator XVII Festiwalu: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Komisja Artystyczna w składzie:
- Mieczysław Wojtas – przewodniczący
- Urszula Brytan – Golejewska
- Jan Tuźnik
po obejrzeniu 18 widowisk teatrów dziecięcych i 17 widowisk teatrów młodzieżowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

TEATRY DZIECIĘCE

N a g r o d y w wys. 500 zł przyznano:

- Teatrowi KĘDZIORKI z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie za świadomą i żywiołową grę sceniczną całego zespołu, trafnie dobraną muzykę oraz zamkniętą kompozycję widowiska „Krzywa bajka” w reż. Anny Żaczek.
- Teatrowi Dziecięcemu KAPRYSEK z Centrum Kultury Promocji w Piotrowicach za poetycki obraz przygód Calineczki namalowany teatralnym ruchem i nastrojową muzyką oraz oryginalne autorskie projekty lalek użytych w widowisku „Calineczka” w reż. Barbary Gąbki
- Teatrowi OKO z Rudy – Huty za podjęcie ważnego wychowawczo problemu uzależnień wirtualnych współczesnych dzieci i nastolatków, ukazanego w dojrzałej i ciekawej formie scenicznej autorskiego widowiska pt. „Jednostka” w reż. Marcina Woszczewskiego

W y r ó ż n i e n i a przyznano:

- Teatrzykowi z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Biłgoraju za pełną dziecięcego wdzięku i uroku prezentację teatralną „Przygód brzydkiego kaczątka” i niezwykłą dyscyplinę sceniczną bardzo licznego zespołu przedszkolaków pod artystyczną opieką Anny Dubiel
- Teatrowi PROMYCZKI z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu za kulturę żywego słowa i rytm teatralny widowiska „O wilku i siedmiu koźlątkach” w reż. Krystyny Wróbel
- Grupie Teatralnej MARIONETKA ze Szkoły Podstawowej w Palikijach za spektakl „Wyspa czasu” jako teatru mądrego słowa stawiającego pytania o
sensowne używanie czasu w życiu człowieka wyreżyserowany przez Renatę Walczak.
- Zespółowi Teatralnemu PROMYK ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach za przywołanie tradycji szkolnych gier i zabaw dawnej szkoły oraz przypomnienie starych szkolnych piosenek w spektaklu „Na przerwie” w reż. Elżbiety Bieleckiej.

W y r ó ż n i e n i a i n d y w i d u a l n e d l a i n s t r u k t o r ó w
przyznano:

Annie Żaczek za reżyserię widowiska „Krzywa bajka” w Teatrze KĘDZIORKI
Marcinowi Woszczewskiemu za reżyserię spektaklu „Jednostka” w Teatrze OKO
Wandzie Dubiel za rozbudzanie wrażliwości i estetyki teatralnej wśród najmłodszych dzieci przedszkolnych.

TEATRY MŁODZIEŻOWE

N a g r o d y w wys. 500 zł przyznano:

- Teatrzykowi z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie za
umiejętne wykorzystanie literatury tzw nurtu chłopskiego w teatralnym opisie
dawnej wsi polskiej oraz wielką wrażliwość i smak artystyczny młodych wykonawców w tworzeniu wiarygodnych ról spektaklu „Rabarbar” w reż. Małgorzaty Procner.
- Grupie Teatralnej GDAŃSKA 4 z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
za odkrywczą teatralną interpretację popularnej baśni o Kopciuszku wzbogaconą nastrojową, autorską muzyką wykonywaną na żywo w widowisku reżyserowanym przez Huberta Domańskiego.

Nagrody w wys. 300 zł przyznano:

- Teatrowi STRASZYDEŁKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie – Majoracie za udaną próbę przeniesienia na scenę młodego teatru ważnych we współczesnej polskiej literaturze tekstów, przekazanych z dużą teatralną kulturą w spektaklu „Rozmówki polsko – polskie i …Polsko – Polskie” w reż. Sławomira Żyłki i Barbary Michalskiej.
- Grupie Teatralnej NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za szczery głos bólu i marzeń nastolatek z marginesu społecznego, wyrażony z dużą determinacją przez wykonawczynie spektaklu „Błąd” w reż. Moniki Nitkiewicz. 

Wyróżnienia przyznano:

- Teatrowi OKO z Rudy – Huty za poszukiwanie nowego języka i wyrazu scenicznego w teatralnym performance „Deżawi” w reż. Marcina Woszczewskiego.
- Teatrowi Czarnemu NERO z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za wyobraźnię plastyczną młodych twórców spektaklu „Szafa” zrealizowanym w konwencji teatru czarnego i reżyserii Arkadiusza Jurka.
- Grupie Teatralnej JUŻ KOŃCZYMY z Radzyńskiego Ośrodka Kultury za malarskość i żywiołowość obrazów scenicznych przedstawionych środkami teatru ruchu w widowisku „Bitwa o teatr” w reż. Ewy Śliwińskiej.
- Teatrowi Małych Form SYLABA z Białej Podlaskiej za przekonujące stworzenie scenicznej postaci kobiety uwikłanej w problemy swojego zawodu, w trudnej sztuce monodramu pt. „Kobieta niezależna” wykonanym przez Martę Łaskę w reż. Romana Chruścińskiego.
- Teatrowi KROPKA z IX liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za ciekawy i naturalny sposób teatralnego opowiadania o problemach młodego pokolenia w autorskim spektaklu „Próba” w reż. Katarzyny Kasprzyckiej.

W y r ó ż n i e n i a i n d y w i d u a l n e d l a i n s t r u k t o r ó w
przyznano:

- Hubertowi Domańskiemu za autorską muzykę i reżyserię widowiska teatralnego „Kopciuszek”.
- Małgorzacie Procner za zainteresowanie młodych wykonawców tematyką dawnej wsi polskiej i reżyserię spektaklu „Rabarbar”.

Ponadto Jury postanowiło przyznać w y r ó ż n i e n i e indywidualne
Rafałowi Nurzyńskiemu za piękną wymowę sceniczną i walory aktorskie kreowanej postaci w spektaklu „Rozmówki polsko-polskie i ….Polsko-Polskie”

Wszystkie zespoły teatralne, które uczestniczyły w finale Festiwalu otrzymały dyplomy za udział.

Jury dziękuje wszystkim zespołom teatralnym – laureatom finału
XVII Festiwalu Najciekawszych Widowisk Dziecięcych i Młodzieżowych
w Lublinie za udział w imprezie, a instruktorom i nauczycielom za zaszczepianie zainteresowań teatralnych i rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie zachęca do wyboru takich tekstów literackich, poprzez które młodzi wykonawcy będą mogli w pełni wyrazić swoje emocje i stosunek do świata przedstawionego w utworze realizowanym na scenie. Proponuje również większą selekcję w poszukiwaniu repertuaru, wybierając teksty mniej znane i scenicznie mniej ograne.

Tegoroczna edycja Festiwalu wskazuje na wielość poszukiwań formalnych
i tematycznych oraz podejmowanie teatralnej dyskusji w sprawach wrażliwych
i ważnych dla młodego pokolenia.
Jury dziękuje organizatorom imprezy za jej profesjonalne przeprowadzenie
i stworzenie miłej atmosfery wśród występujących grup teatralnych.
W szczególności dziękuje Henrykowi Kowalczykowi, który z pasją oddaje swoje teatralne doświadczenie młodym zespołom motywując je do artystycznej aktywności.


Jury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Festiwal Najciekawszych Widowisk
9 maja 2016 r.
Dom Kultury LSM
ul. Wallenroda 4a

Teatry dziecięce
1. Grupa Teatralno-Wokalna – Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie – widowisko "Bajka o Zosi, nimfach i leniwej Klaudynce"
2. Teatr "Kędziorki" – Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie – spektakl "Krzywa bajka"
3. Teatr "Zezulak" – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie – widowisko "Calineczka"
4. Teatr "Bajka" – Szkoła Podstawowa w Święcicy – spektakl "Taka dola parasola"
5. Teatrzyk Szkolny ze Smólska – Szkoła Podstawowa w Smólsku – widowisko "Gnomy – antybaśń"
6. Teatrzyk z Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – widowisko "Przygody brzydkiego kaczątka"
7. Teatr "eŁforia" – Janów Lubelski – widowisko "Książę szuka żony"
8. "Grupa Nadaktywna" – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – widowisko "Obcy w naszym mieście"
9. Teatr "Paczka Króla" – Zespół Szkół w Urszulinie – widowisko "Gdzie jest król?"
10. Teatr Dziecięcy "Arlekin" – Szkoła Podstawowa w Kocku – widowisko "Gnomy"
11. Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – widowisko "O kuchciku, o nadziei, o drzwiach, o drzwiach zamkniętych"
12. Teatr "Promyczki" – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu – widowisko "O wilku i siedmiu koźlętach"
13. Teatr "Suflerek" – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich – widowisko "Królewna Śnieżka"
14. Grupa Teatralna "Kukiełki" – Szkoła Podstawowa w Maszkach – widowisko "Kopciuszek"
15. Grupa Teatralna "Marionetka" – Szkoła Podstawowa w Palikijach – widowisko "Wyspa czasu"
16. Grupa Teatralna "Carpe diem" – Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim – widowisko "Shrek. Historia nieznana"
17. Zespół Teatralny "Promyk" – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach – widowisko "Na przerwie"
18. Teatr Dziecięcy "Kaprysek" – Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach – widowisko "Calineczka"
19. Teatr OKO z Rudy-Huty – widowisko "Jednostka"


 Serdecznie zapraszamy  od godziny 9.00 do końca prezentacji !!!


Festiwal Najciekawszych Widowisk
10 maja 2016 r.
Dom Kultury LSM
ul. Wallenroda 4a

Teatry młodzieżowe
1. Teatr OKO z Rudy-Huty – spektakl "Deżawi"
2. Teatr "Bez didaskaliów" – Gimnazjum nr 9 w Lublinie – spektakl "Zdarzyć się mogło..."
3. Alternatywny Teatr Tańca – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim - spektakl "Kontrasty niezdefiniowane" (etiuda taneczna)
4. Teatr Czarny NERO – Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach – spektakl "Szafa"
5. Teatr "Ryzykanci" – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie – spektakl "Dżanet – www.ja.net"
6. Zespół Teatralny z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – spektakl "Oskar i pani Róża"
7. Zespół Teatralny z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – spektakl "Zapach sceny"
8. Teatrzyk z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie – spektakl "Rabarbar"
9. Teatr "maliWielcy" – Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku – spektakl "7 dni"
10. Grupa Teatralna 13 – Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim – spektakl "Wariatki"
11. Teatr "Straszydełka" – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie – spektakl "Rozmówki polsko-polskie i ... Polsko-Polskie"
12. Grupa Teatralna "Już kończymy" – Radzyński Ośrodek Kultury – spektakl "Bitwa o teatr"
13. Teatr Małych Form "Sylaba" z Białej Podlaskiej – monodram "Kobieta niezależna"
14. Grupa Licealna "NOTOCO" – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Błąd"
15. Grupa Teatralna "Trema" – Gimnazjum w Wojciechowie – spektakl "Kilka scen z życia powstańczej Warszawy"
16. Teatr "Kropka Po Prostu" z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie - spektakl "Próba?"
17. Grupa Teatralna "Gdańska 4" – Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach – spektakl "Kopciuszek"

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  OD GODZINY 9.00 DO KOŃCA PREZENTACJI !!!   

   PROTOKÓŁ  Z  OBRAD  RADY KONSULTACYJNEJ

         FESTIWALU  NAJCIEKAWSZYCH  WIDOWISK

           TEATRY  DZIECIĘCE – DNIA 8 MAJA  2015 R.

            WOJEWÓDZKI  OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

             miejsce Festiwalu:  Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a

 

1. Mieczysław Wojtas - przewodniczący

2. Urszula Brytan- Golejewska

2. Mateusz Kaliński

po obejrzeniu 19 spektakli teatralnych postanowiło przyznać:

NAGRODY  w wys. 500 zł

1. Grupie Teatralnej„Maska” Szkoły Podstawowej w Maszkach

    za stylową inscenizację bajki  Smocze gadanie  pełną zaskakujących sytuacji

    teatralnych.

2. Grupie Samorządowego Przedszkola nr 3 w Biłgoraju

    za wdzięk i teatralną urodę widowiska  Dziewczynka z zapałkami

    oraz dyscyplinę sceniczną licznego zespołu.

3. Grupie Teatralnej „Chochliki”  Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

    za zbudowanie wyrazistych postaci spektaklu  Smerfy w tarapatach

    oraz żywe, nasycone emocjami dialogi.

4. Teatrowi  „Figielek” z Tereszpola Zaorendy  za  prostotę formy widowiska

    Pani  na  opak  oraz  dziecięcą naturalność, swobodę teatralną i energetyczną

    grę zespołową.

WYRÓŻNIENIA

1.  Teatrowi  „To i Owo”  z Puław  za harmonię ruchu i muzyki w barwnie

     opowiedzianym spektaklu  Znajda.

2.  Teatrowi  „Promyk” z Puław  za teatralne poczucie humoru w muzyczno –

     ruchowej opowieści o przygodach  Koziołka Matołka.

3.  Teatrowi „Pinokio”  z Hrubieszowa  za scenografię i kostiumy w spektaklu

     Czerwone Kapturki.

4.  Teatrowi  „Bez przerwy”  z Radzynia Podlaskiego za walory plastyczne

      spektaklu lalkowego Fatalna depesza.

5.  Teatrowi  „Muchomor”  z  Powiatowego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

     w Puławach za pomysłowe projekty lalek do spektaklu  Baśń o rycerzu bez

     konia  oraz żywe tempo gry teatralnej.

6.  Teatrowi  „Oko” z  Rudy Huty za ukazanie  konfliktu grup rówieśniczych

     współczesnych nastolatków w teatralnym kształcie spektaklu  Plac.

7.  Teatrowi „Dziupla”  z Gminnego ośrodka Kultury w Trawnikach

     za dynamikę i kompozycję przestrzenną widowiska   Krzywa bajka .

Postanowiono wyróżnić wykonawców indywidualnych:

1.  Magdalenę Mirosław  za stworzenie charakterystycznej postaci Gargamela

     w spektaklu  Smerfy w tarapatach

2.  Jakuba Baciura   za rolę  Baja  w widowisku  Baśniowy ambaras

 

Dziękujemy wszystkim teatrom dziecięcym i ich instruktorom za udział w imprezie i przygotowanie widowisk do prezentacji konkursowej.

Dzięki różnorodności poszukiwań zarówno w obszarze materii literackiej jak i formy teatralnej, tegoroczny Festiwal stał się interesującym oraz barwnym świętem teatru dziecięcego. Niemniej jednak Jury zachęca nauczycieli i instruktorów do korzystania ze specjalistycznych warsztatów teatralnych w celu doskonalenia swojej pracy artystycznej z dziećmi oraz świadomego i twórczego budowania widowiska teatralnego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za trud włożony w sprawne przeprowadzenie imprezy, ważnej dla rozwijania kultury teatralnej dzieci i młodzieży regionu Lubelszczyzny, a także stworzenie przyjaznej atmosfery wśród występujących grup oraz zespołów teatralnych.

Rada Konsultacyjna

 

        Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk

  25 maja 2015 r. godz. 12:00

   Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

Podczas finału będzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników festiwalu


Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorzy

                                                                  

  PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY KONSULTACYJNEJ

  FESTIWALU NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK

   TEATRY MŁODZIEŻOWE – DNIA 11 MAJA 2015 R.

   WOJEWÓDZKI OŚRODEK  KULTURY  W  LUBLINIE

 miejsce Festiwalu:  Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a

 

Rada  Konsultacyjna w składzie:

1. Mieczysław Wojtas – przewodniczący

2. Urszula Brytan - Golejewska

3. Mateusz Kaliński

po obejrzeniu 13 spektakli teatralnych postanowiła przyznać:

NAGRODĘ  w  wys. 500 zł

Teatrowi „Straszydełka”  z  Ulana-Majoratu za udane teatralnie i aktorsko

zmierzenie się z ambitnym materiałem literackim w spektaklu  Na pełnym morzu  wg Sławomira Mrożka.

WYRÓŻNIENIA

1. Teatrowi  „Kropka po prostu”  z Lublina za swobodę sceniczną i trafne

    wykorzystanie rekwizytów w spektaklu  Pożegnanie z Mikołajem.

2. Teatrowi Małych Form  „Sylaba”  z  Białej Podlaskiej i wykonawczyni

    monodramu  Być sobą  Klaudii Hasiuk  za krytyczne ukazanie

    współczesnych trendów gloryfikujących fizyczną doskonałość ludzkiego ciała

    jako wartości nadrzędnej.

3. Teatrowi „Już kończymy”  z  Radzynia Podlaskiego za metaforyczny obraz

    przekraczania barier współczesności w widowisku  Drabina – Droga do 

    życia zrealizowanym w konwencji teatru ruchu.

4. Teatrzykowi  Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum  z  Gromady za

     humorystyczne zdystansowanie się do problemów nastolatków i udaną

     parodię znanych motywów baśniowych w widowisku  Krótka opowieść.

5. Teatrowi  „NOTOCO”  z  Kraśnika  za  poetycką opowieść o wewnętrznym

     zmaganiu w walce z chorobą w spektaklu  Szepty.

Rada Konsultacyjna przyznała również  wyróżnienie indywidualne

Rafałowi Nurzyńskiemu  za rolę Grubego w spektaklu Na pełnym morzu.

 

Rada Konsultacyjna wojewódzkiego etapu Festiwalu Najciekawszych Widowisk dziękuje wszystkim teatrom młodzieżowym i ich instruktorom za udział w imprezie oraz  przygotowanie spektakli  do prezentacji konkursowej.                                       

Tegoroczna edycja Festiwalu w kategorii widowisk młodzieżowych ukazuje mniejsze zainteresowanie młodych twórców teatru problemami ich pokolenia, poszukiwania nowego języka teatru oraz formy scenicznej odpowiadającym oczekiwaniom współczesnego widza i trendom w sztuce. Młody teatr to także obszar, w którym można eksperymentować, bawić się i w kreatywny sposób opisywać współczesność oraz odnajdywać własne artystyczne ścieżki.

Zachęcamy nauczycieli, instruktorów i młodzież do bardziej twórczego zaangażowania w budowanie swojego autorskiego teatru, począwszy od przemyślanego scenariusza poprzez odnajdywanie środków artystycznego wyrazu do ostatecznego zamknięcia formy scenicznej spektaklu. Stawianie w teatrze mądrych i świadomych pytań, wrażliwość na  otaczającą rzeczywistość, odpowiednia dramaturgia materiału literackiego to początek scenicznej przygody, która może się stać przyczółkiem młodej teatralnej awangardy. W kolejnych spotkaniach oczekujemy z festiwalowej sceny powiewu teatralnej świeżości, młodzieńczego temperamentu i wielu wzruszeń , a przede wszystkim szczerości i prawdy.

Organizatorom Festiwalu serdecznie dziękujemy za współpracę, sprawne przeprowadzenie imprezy, bardzo ważnej dla kultury teatralnej naszego Regionu i stworzenie przyjaznej aury wśród uczestników. 

Rada  Konsultacyjna

 

Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk

25 maja 2015 r. godz. 12:00

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

 

Podczas finału będzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników festiwalu


Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorzy 

 

Przeglądy Najciekawszych Widowisk Teatralnych - 2015 

-        12 marca 2015 r. - Parczew

-        24 marca 2015 r. - Hrubieszów

-        27 marca 2015 r. - Bełżyce

-        31 marca 2015 r. - Puławy

-        11 kwietnia 2015 r. - Biała Podlaska

-        13 kwietnia 2015 r. - Zamość

-        14 kwietnia 2015 r. - Łęczna

-        16 kwietnia 2015 r. - Janów Lubelski

-        17 kwietnia 2015 r. - Kraśnik

-        19 kwietnia 2015 r. - Hańsk

-        24 kwietnia 2015 r. - Tarnogród

-        27 kwietnia 2015 r. - Ryki

-        28 kwietnia 2015 r. - Opole Lubelskie

-        29 kwietnia 2015 r. - Tomaszów Lubelski

-        30 kwietnia 2015 r. - Radzyń Podlaski

                                           Dzięki życzliwości organizatorów, na scenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury,
                                           będą mogły się
 zaprezentować teatry z powiatów: lubartowskiego i łukowskiego                                                                        

Finał Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

odbędzie się w Domu Kultury LSM ul.Wallenroda 4a Lublin 

08. 05. 2015 r. – kategoria od 1 do 6 klasy

11. 05 2015 r. - kategoria starsza – gimnazjum, szkoły średnie

  

           ZAPRASZAMY

 REGULAMIN - do pobrania

KARTA UCZESTNIKA - do pobrania