Gala Kuttury 2014

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

            21 października 2014 r., w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, miała miejsce uroczysta Gala Kultury Województwa Lubelskiego, podczas której Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – główny organizator Gali – uhonorował najwybitniejsze osobistości, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mecenasów kultury i wydarzenia kulturalne w województwie lubelskim. Uroczystość, ciepło i profesjonalnie, z teatralnej sceny poprowadzili – Anna Dąbrowska (TVP Lublin) i Paweł Kowalczyk (Radio Złote Przeboje). Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – dr Artur Sępoch powitał licznie przybyłych Gości, przedstawicieli świata kultury, nauki, biznesu i polityki. Atmosferę radosnego oczekiwania podniósł energetyczny występ dziecięcej grupy tanecznej UDS STUDIO – aktualnych mistrzów świata w kategorii Hip-Hop.

             Komisja Konkursowa w składzie: Artur Sępoch, Katarzyna Bryda – Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu UMWL, Piotr Franaszek – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur, Michał Sadura – Doradca Wojewody Lubelskiego, Anna Szczepińska – Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Józef Obroślak – Wicedyrektor WOK w Lublinie, Dariusz Filozof – właściciel agencji koncertowo-artystycznej rozpatrzyła wnioski i przyznała nagrody w pięciu kategoriach. W każdej kategorii przyznano również nagrodę główną.

             W kategorii Animator Kultury Województwa Lubelskiego nagrodzono:
Bolesława Szuleja z Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, Zygmunta Nasalskiego z Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Renatę Ćwik z Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,
Bogumiłę Porowską z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach oraz Zespół „Rokiczanka” z Rokitna. Nagrodę główną z rąk Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego i Katarzyny Brydy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie otrzymał Bolesław Szulej z GOK w Sławatyczach.

            W kategorii Instytucja Kultury Województwa Lubelskiego nagrodzono: Krasnostawski Dom Kultury, Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie, Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy i Krasnobrodzki Dom Kultury. Nagrodę główną z rąk  Jarosława Szymczyka Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie otrzymał Krasnostawski Dom Kultury.
            W kategorii Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz kultury lokalnej nagrodzono: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, Estradę Dziecięcą Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej. Nagrodę główną z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza i Anny Szczepińskiej – Lubelskiego Wicekuratora Oświaty otrzymała Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie
            W kategorii Mecenas Kultury Województwa Lubelskiego nagrodzono: Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Krasnymstawie, Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek, WSK PZL Świdnik S.A. Spółkę z Grupy Augusta – Westland, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Lublinie i PGE Polską Grupę Energetyczną. Nagrodę główną z rąk Agnieszki Gąsior-Mazur Prezesa Lubelskiego Klubu Biznesu i Dariusza Filozofa właściciela agencji koncertowo-artystycznej otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Lublinie.
            W kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku w województwie lubelskim nagrodzono: Wydarzenie „Kultura Bez Granic” z Terespola, Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”, XIX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, Wystawę od „ Horodła do Horodła” z Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz cykl imprez i przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 150 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI BIALSKIEJ. Nagrodę główną z rąk Marzenny Sendeckiej – Dyrektora Regionalnego Banku Gospodarki Żywnościowej i Piotra Franaszka Dyrektora Centrum Spotkania Kultur, otrzymał Festiwal Trzech Kultur organizowany przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.

Prezentację nagrodzonych i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach przeplatały występy grupy baletowej FATUM z Dzielnicowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, przygotowanej przez choreografa – Renatę Pyszniak.

            Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk wręczył również odznaczenia i dyplomy Panom – Witoldowi Marcewiczowi, Waldemarowi Turze i ppłk Andrzejowi Marciniukowi  za wybitne zasługi dla kultury Lubelszczyzny. Uroczystą Galę zakończył koncert z udziałem absolwentów Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

            Mniej oficjalne, ale niezwykle integrujące Laureatów, Gości i Gospodarzy, było spotkanie w foyer teatru, połączone z bankietem, przygotowanym przez uczniów szkół gastronomicznych z Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim (Dyrektor Anita Wrona), Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku (Dyrektor Małgorzata Warszyńska) oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie (Dyrektor Marek Szymański). Kuluarowym rozmowom towarzyszył występ kwartetu smyczkowego, grającego muzykę klasyczną i największe przeboje muzyki filmowej. Radość i gorące emocje sprzyjały budowaniu poczucia wspólnoty i pozwalały z optymizmem planować kolejne, równie udane spotkania.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom tegorocznej gali do których należą: „Perła” Browary Lubelskie, Bank Gospodarki Żywnościowej i Restauracja „Etiuda”

 


kliknij by pobrać PROTOKÓŁ Z GALI

 

 

 

Więcej informacji:

Magdalena Budzyńska

Izabela Żukiewicz

tel. wew. 21

e-mail: promocja.wok@gmail.com