Imprezy Towarzyszące

  

„Ocepiny” Zespół Ocicanki z Ocic

  

Zespół Ocicanki został założony w 2014 r. przez Stowarzyszenie Ocice , kierownikiem zespołu jest Alina Bąk.
W skład zespołu wchodzi 11 osób oraz  2 osobowa kapela Smykla Band.
Zespół występuje na różnych scenach, a także bierze udział w przeglądach i konkursach prezentując widowiska obrzędowo-teatralne,
promując w ten sposób ludową kulturę regionu.
W lutym tego roku Zespół wystąpił na 43 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, gdzie zaprezentował 30-minutowy, pełen przyśpiewek i tańców weselnych fragment wesela "Ocepiny". Z tym widowiskiem zaprezentuje się podczas festiwalu.