Jesienny Konkurs Recytatorski

 

  

 


REGULAMIN JKR 2017 WOJEWÓDZKI - pobierz

REGULAMIN JKR 2017 LUBLIN I POWIAT - pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA JKR 2017 - pobierz


Warsztaty recytatorskie przed tegorocznym Jesiennym Konkursem Recytatorskim przybiorą specyficzną formę. Ukierunkowane będą na praktyczną pracę z recytatorami na wybranych przez nich tekstach literackich, z którymi później wystąpią w konkursie. Praca będzie odbywać się w małych, 10 - osobowych grupach, w celu indywidualnego podejścia do każdego recytatora. Grupy podzielone będą wiekowo: dzieci, młodzież.

Z praktyki wynika, że każdy warsztat jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń dla instruktorów, którzy przyjeżdżają z podopiecznymi. Dlatego w tym roku zachęcamy Państwa do konsultacji, na które przewidziany jest czas tuż po warsztacie oraz w przerwach. 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat warsztatów: 

recytatorzy przynoszą ze sobą wybrane teksty, które będą prezentować w tegorocznym konkursie (prosimy o opanowanie pamięciowe tekstów oraz przyniesienie tekstów ze sobą);

praca w 10 - osobowych grupach z podziałem na wiek (dzieci, młodzież);

zagadnienia, formy pracy podczas warsztatów:

o   rozgrzewka ciała oraz aparatu mowy;

o   ćwiczenia dykcyjne i emisyjne;

o   omówienie tekstów pod względem wyboru repertuaru oraz interpretacji;

o   praca nad wydobyciem emocji i ekspresji na wybranych tekstach literackich;

o   ćwiczenia grupowe i indywidualne z tekstami literackimi;

o   praca nad ciałem, gestem, mimiką (zasadność użycia pozawerbalnych środków wyrazu);

o   dramaturgia i pauza w prezentacji scenicznej tekstu.

       Prosimy o ubranie się w luźny, niekrępujący ruchów strój

Terminy:

     DZIECI: 19 października, godz. 10.00 – 13.00 (w tym przerwy oraz konsultacje)

     MŁODZIEŻ: 20 października, godz. 10.00 – 14.00 (w tym przerwy oraz konsultacje) 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: recytacja.wok@gmail.com . W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie następujących informacji:

     nazwa i adres instytucji (szkoła, dom kultury),

     imię, nazwisko, wiek uczestnika,

     imię i nazwisko instruktora. 

Prowadzenie: 

        Patryk Pawelec – recytator, monodramista, instruktor żywego słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, laureat ogólnopolskich festiwali słowa i konkursów recytatorskich. Laureat nagrody Grand Prix 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz nagrody instruktorskiej im. Pawła Opęchowskiego podczas 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dwukrotnie nominowany do nagrody Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii „słowo”. Współpracuje z instytucjami kultury na terenie województwa, prowadzi warsztaty teatralne i recytatorskie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 października 2017r. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI ZGLOSZEŃ ORGANIZATORZY DOŁOŻĄ STARAŃ ABY ZAPROPONOWAĆ KOLEJNE TERMINY WARSZTATÓW.

Serdecznie zapraszamy!