Jesienny Konkurs Recytatorski

17 Jesienny Konkurs Recytatorski jest adresowany  do wszystkich, którzy chcą się zmierzyć z trudną sztuką recytacji. Organizatorzy nie stawiają uczestnikom ograniczeń wiekowych. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata. Cytat nawiązuje do obchodów Roku Juliana Tuwima w Polsce, nie ogranicza jednak w żaden sposób uczestników w doborze repertuaru, jest jedynie inspiracją do poszukiwań tekstów ciekawych, niebanalnych, dających recytatorom szerokie możliwości interpretacyjne.

Jak co roku, Turniej Wojewódzki, który odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, poprzedzają eliminacje gminne i powiatowe organizowane przez upoważnione do tego placówki kultury. Zachęcamy do poszukiwań repertuaru spoza kanonu lektur szkolnych, zgodnego z wiekiem, możliwościami wykonawczymi i interpretacyjnymi recytatorów.

Mierząc się z literaturą piękną poprzez recytację, poszerzamy skalę własnych możliwości, odkrywamy nowe znaczenia wypowiadanych słów, pomnażamy sferę wyobraźni, dostarczając słuchaczom wzruszeń i pozytywnej energii.

 

 

XVII Jesienny Konkurs Recytatorski

Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata”

LISTA LAUREATÓW

Piotr Biber

Piotr Cabaj

Mikołaj Chmura

Monika Filip

Andżelika Goś

Paulina Iwan

Julia Jadczyszyn

Marlena Jonasz

Milena Kalbarczyk

Anna Kasztelańska

Anna Korębska

Monika Kowalska

Iwona Kozak

Paulina Krzeszewska

Alan Kwiecień

Karol Lenart

Aleksandra Luszawska

Marta Łaska

Daniel Mazur

Oskar Mituła

Bartłomiej Niewęgłowski

Maja Ostrowska

Patryk Pawelec

Marcelina Przykaza

Gabriela Rechulicz

Konrad Sawczuk

Agnieszka Smęt

Anna Szuciak

Karol Ścibak

Paweł Wardach

Małgorzata Wójcik

Paulina Wróbel

Wiktoria Wrzyszcz

Dominika Ziomek

PROGRAM KONCERTU LAUREATÓW  - 03 grudnia 2013 r.

Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12

Rozpoczęcie – godz. 11.00

Spektakl „Gdzie jest król” w reżyserii Huberta Domańskiego z Młodzieżowego Domu Kultury w       Puławach na podstawie scenariusza Małgorzaty Szyszki

Koncert Laureatów

Wręczenie nagród i wyróżnień

 

TURNIEJ WOJEWÓDZKI

Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 27-28 listopada 2013 r. roku

Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3  od godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy zapewniają instruktorom nauczycielom rozmowy z konsultantami-jurorami.

PROGRAM  TURNIEJU  WOJEWÓDZKIEGO  17  JESIENNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Środa, 27 listopada 2013 r.

I KONCERT
GODZ. 10. 00 – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie gimnazjów ze wszystkich powiatów

Czwartek, 28 listopada 2013 r.
II KONCERT
GODZ. 10. 00  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów 

III KONCERT
GODZ. 13.00  – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół średnich i starsi ze wszystkich powiatów

 

Protokół Jury

Turnieju Wojewódzkiego

XVII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata”

Lublin 27-28 listopada 2013

Jury w składzie:

Anna Świetlicka aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, juror konkursów recytatorskich i teatralnych

Mieczysław Wojtas – instruktor teatralny, pedagog, założyciel i reżyser Teatru Panopticum, animator życia kulturalnego, juror konkursów recytatorskich i teatralnych

Michał Zgiet – aktor „Kompanii Teatr”, założyciel „Teatru w Remizie” we wsi Łączki Pawłówek, juror konkursów recytatorskich i teatralnych

po wysłuchaniu 113 prezentacji w dniach 27-28 listopada 2013 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:

Szkoła Podstawowa

Bartłomiej Niewęgłowski, Nagroda Specjalna, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, inst. Sławomir Żyłka

Gabriela Rechulicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, inst. Małgorzata Łoza

Anna Kasztelańska, Nagroda Specjalna, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, inst. Marzena Łukasiewicz

Karol Lenart, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, inst.  Regina Bratkowska

Mikołaj Chmura, Szkoła Podstawowa w Łabuniach, inst. Dorota Chmura

Anna Korębska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach, inst. Małgorzata Goleman

Oskar Mituła, Szkoła Podstawowa w Bychawie, inst. Teresa Tracz

Gimnazjum

Wiktoria Wrzyszcz, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie, inst. Mateusz Nowak

Marta Łaska, Klub Kultury „Scena” w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, inst. Roman Uściński

Liceum i Dorośli

Alan Kwiecień, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, inst. Janina Młynek  

Paweł Wardach, Nagroda Specjalna, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, inst. Anna Tutka

Patryk Pawelec, Nagroda Specjalna, UMCS

Małgorzata Wójcik, Nagroda Specjalna, VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, inst. Renata Sugier

WYRÓŻNIENIA:

Szkoła Podstawowa

Maja Ostrowska, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, inst. Joanna Zakrzewska

Milena Kalbarczyk, Zespół Placówek Oświatowych w Swatach, inst. Alina Kapusta

Anna Szuciak, Zespół Szkół w Milanowie, inst. Bogumiła Sienkiewicz

Piotr Cabaj, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie, inst. Elżbieta Wawerek

Daniel Mazur, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, inst. Grażyna Idzik-Dominiak

Julia Jadczyszyn, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, inst. Małgorzata Nowosielecka

Paulina Wróbel, Szkoła Podstawowa w Malicach, inst. Cecylia Mydlak

Aleksandra Luszawska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniach, inst. Paulina Bzowska

Paulina Iwan, Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie, inst. Agnieszka Zakrzewska

Gimnazjum

Marlena Jonasz, Społeczne Gimnazjum im. Klonowica w Lublinie, inst.

Beata Staniuk

Monika Kowalska, Zespół Szkół w Wierzbicy, inst. Maria Bartoszuk

Piotr Biber, Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach, inst. Małgorzata Sobczuk

Konrad Sawczuk, Gimnazjum Sportowe nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, inst. Katarzyna Miłaszewska

Karol Ścibak, Gimnazjum w Żółkiewce

Marcelina Przykaza, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, inst. Janina Młynek

Liceum i Dorośli

Agnieszka Smęt, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, inst. Renata Siedlaczek

Monika Filip, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, inst. Ryszard Stępień

Andżelika Goś, I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, inst. Beata Szmidt

Iwona Kozak, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum w Opolu Lubelskim, inst. Iwona Pomorska

Dominika Ziomek, Liceum Plastyczne w Zamościu, inst. Małgorzata Godzisz

Paulina Krzeszewska, UMCS, inst. Danuta Mazur

    Jury dziękuje wszystkim uczestnikom Turnieju Wojewódzkiego 17 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego za udział w imprezie, a nauczycielom i instruktorom za wkład w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

Wiele miłych przeżyć dostarczyły zarówno publiczności jak też jurorom dzieci szkół podstawowych, wyróżniające się ciekawie dobranym repertuarem oraz wysokim poziomem wykonania prezentowanych utworów.

   Po wysłuchaniu recytacji konkursowych młodzieży w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  Jury dostrzega niedostatki w zakresie kultury mówienia oraz analizy i interpretacji wybieranych do konkursu tekstów literackich. Zachęca więc nauczycieli, instruktorów i recytatorów do korzystania ze specjalistycznych warsztatów słowa organizowanych przez Pracownię Słowa Centrum Kultury w Lublinie w celu doskonalenia techniki wymowy i ukierunkowanej pracy z tekstem.

   Jury serdecznie dziękuje organizatorom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy oraz stworzenie miłej aury wśród uczestników podczas przesłuchań konkursowych.

 

                                   Protokół Jury Turnieju Międzypowiatowego

XVII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

„Mimozami jesień się zaczyna...-literacki obraz zmienności i urody świata”

Lublin 20-21 listopada 2013

Jury w składzie:

1/ Mirella Rogoza-Biel- aktorka Teatru H.Ch. Andersena w Lublinie, monodramistka, utytułowana recytatorska,

2/ Anna Kistelska – polonistka, instruktor kultury słowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, organizator i juror konkursów recytatorskich,

3/ Mieczysław Wojtas - reżyser teatralny, twórca Teatru PANOPTICUM, wychowawca wielu znanych aktorów i reżyserów, juror konkursów recytatorskich i teatralnych

po wysłuchaniu 79  recytatorów z powiatu lubelskiego grodzkiego i ziemskiego oraz z powiatu świdnickiego przyznało: 

Nagroda i nominacja do Turnieju Wojewódzkiego dnia 27-28 listopada 2013 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie 

ul. Dolna Panny Marii 3:

Kategoria „szkoła ponadgimnazjalna i dorośli”:

Małgorzata Kosek z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, instr. Ewa Połczyńska - Chmielnicka,

Paulina Krzeszewska – UMCS w Lublinie, instr. Danuta Mazur,

Patryk Pawelec z  UMCS w Lublinie,

Małgorzata Wójcik z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, instr. Renata Sugier.

 

Kategoria „szkoła gimnazjalna”

Marlena Jonasz ze Społecznego Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie, instr. Beata Staniuk,

Iga Mazur ze Społecznego Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie, instr. Beata Staniuk,

Wiktoria Wrzyszcz z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie, instr. Mateusz Nowak.
 

Kategoria „szkoła podstawowa”:

Paulina Iwan ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, instr. Agnieszka Zakrzewska,

Anna Korębska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, instr. Małgorzata Goleman,

Oliwia Matuszczyk z Zespołu Szkół w Jabłonnie, instr. Maria Grzesiak,

Oskar Mituła ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, instr. Teresa Tracz.

 

Wyróżnienia:

1/ Damian Bubicz ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, instr. Maria Żmudzka,

2/ Sandra Dolecka z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie, instr. Mateusz Nowak,

3/ Natalia Frączek ze Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, instr. Bogumiła Rosołowska,

4/ Ada Galant z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie, instr. Mateusz Nowak

5/ Amelia Góra z Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie, instr. Edyta Bork,

6/ Natalia Grzegorczyk z Gimnazjum nr 10 im. ks. J. Twardowskiego w Lublinie, instr. Dariusz Rodzach,

7/ Ewelina Kałużowska z Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie, instr. Edyta Bork,

8/ Wiktoria Kęcka z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, instr. Ewa Połczyńska – Chmielnicka,

9/ Marcelina Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, instr. Marzena Rynkowska, Katarzyna Wrzesień,

10/ Joanna Kowalczyk z XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, instr. Magdalena Laskowska,

11/ Kacper Madejek z Gimnazjum nr w Krężnicy Jarej, instr. Jolanta Czarnecka,

12/ Anastazja Mazurek ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach, instr. Marcin Klimowicz,

13/ Jan Plisiecki ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, instr. Katarzyna Skałecka,

14/ Kamil Rydzyński z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, instr. Katarzyna Mądrachowska,

15/ Emilia Sadurska z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Garbowie, instr. Elżbieta Zielińska.

 

Jury dziękuje uczestnikom za liczny udział w konkursie, a nauczycielom i instruktorom za przygotowanie recytatorów do występu. Po przesłuchaniu wykonań konkursowych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych  Jury dostrzega potrzebę doskonalenia technik wymowy, rzetelnych ćwiczeń dykcyjnych oraz trafnego doboru repertuaru dostosowanego do możliwości wykonawczych, wrażliwości i temperamentu dzieci. Prosi także o wnikliwszą analizę tekstu w celu zrozumienia intencji autorskich i świadomej interpretacji. W kategorii szkół licealnych Jury pragnie z zadowoleniem podkreślić wysoki poziom artystyczny wykonania i dojrzałość interpretacji prezentowanych utworów.

Jury dziękuje organizatorom konkursu za doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie imprezy oraz miłą atmosferę sprzyjającą pokonywaniu tremy młodych uczestników.

                                                       


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie

zapraszają do udziału w

17 Jesiennym Konkursie Recytatorskim

„Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Adresaci

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego i Lublina.

 

II. Założenia programowe

W tym roku zapraszamy recytatorów i ich instruktorów do poszukiwań repertuarowych wokół tematu: „Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata.

Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury polskiej i obcej, pochodzący z dowolnego okresu literackiego. Wskazane jest poszukiwanie rzadziej wykonywanego repertuaru, jednocześnie zgodnego z możliwościami interpretacyjnymi recytatora. Dopuszczalne jest prezentowanie również tekstów żartobliwych. Istotne jest, by prezentowany tekst był interesujący, a jednocześnie mówił o urodzie i niezwykłości dnia codziennego, o tym co Was zachwyca, bawi, co chcielibyście zatrzymać w pamięci i przekazać innym.

 

Zwracamy szczególną uwagę na przygotowanie tekstu do powiedzenia na scenie w duchu sentencji Marka Aureliusza: „Bądź zwięzły! Każde niepotrzebnie wypowiedziane słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami”. Wierzymy, że lepiej by recytator zostawił niedosyt, niż swoim występem ryzykował znudzenie publiczności.

 

Jak co roku Jury krytycznie oceniać będzie wybór tekstów obecnych w podręcznikach szkolnych lub z kanonu lektur szkolnych, jeśli ich interpretacja nie będzie świadczyć o indywidualnym i osobistym podejściu do tekstu.

 

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór prozatorski lub poetycki. 

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych do 3 minut, starsi do 5 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.

Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR.

 

III. Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:

- wybór i dobór tekstów;

- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;

- interpretacja utworów;

- kultura słowa;

- ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i starsi), wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

 

IV. Zasady organizacyjne i terminy

 

ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE

W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli  i instruktorów o przeprowadzenie wstępnych eliminacji.

TURNIEJE POWIATOWE

Zwracamy się z prośbą o  ich organizację do placówek, które już od lat nie zawiodły nas w tym trudnym zadaniu. W Turnieju Wojewódzkim może udział wziąć 5 recytatorów z każdego powiatu. O zasadach wyboru recytatorów decydują placówki upoważnione przez WOK. Eliminacje powiatowe powinny odbyć się przed 19 listopada 2013 r. Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do Konkursu Wojewódzkiego. Zaznaczamy, że organizator będzie honorował jedynie karty opatrzone pieczęcią instytucji odpowiedzialnej za kwalifikacje powiatowe.

Prosimy organizatorów eliminacji powiatowych o przesłanie kart zgłoszeń 5 recytatorów

w nieprzekraczalnym terminie 20 listopada 2013 r. (mogą być przesłane faxem) na adres:

WOK w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 37 75,

e-mail: wok.oficyna.lublin@gmail.com

 

 

TURNIEJE  POWIATOWE – OGŁOSZENIA

 

..............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

TURNIEJ WOJEWÓDZKI

Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 27-28 listopada 2013 r. roku

w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3  od godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy zapewniają instruktorom nauczycielom rozmowy z konsultantami-jurorami.

 

KONCERT FINAŁOWY

Wyłonieni laureaci wszystkich eliminacji wojewódzkich Konkursu wystąpią w koncercie, który odbędzie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12.

 

Informacji na temat przebiegu konkursu  w całym województwie i Turnieju Wojewódzkiego udziela Anna Kistelska – WOK w Lublinie, tel. 81 53 242 08 (09), e-mail: wok.oficyna.lublin@gmail.com

Informacje na temat przebiegu Turnieju Powiatowego w Lublinie udziela Dział Edukacji Kulturalnej – CK w Lublinie, e-mail: edukacja@ck.lublin.pl, tel. 81 466 61 51,    www.wok.lublin.pl

 Serdeczne zapraszamy!


 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie

zapraszają do udziału w

17 Jesiennym Konkursie Recytatorskim

„Mimozami jesień się zaczyna… – literacki obraz zmienności i urody świata

REGULAMIN KONKURSU
(powiat lubelski, miasto Lublin, powiat świdnicki) 

 

I. ADRESACI

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego i Lublina.

 

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W tym roku zapraszamy recytatorów i ich instruktorów do poszukiwań repertuarowych wokół tematu: „Mimozami jesień się zaczyna… literacki obraz zmienności i urody świata.

Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury polskiej i obcej, pochodzący z dowolnego

okresu literackiego. Wskazane jest poszukiwanie rzadziej wykonywanego repertuaru, jednocześnie zgodnego z możliwościami interpretacyjnymi recytatora. Dopuszczalne jest prezentowanie również tekstów żartobliwych. Istotne jest, by prezentowany tekst był interesujący, a jednocześnie mówił
o urodzie i niezwykłości dnia codziennego, o tym co Was zachwyca, bawi, co chcielibyście zatrzymać w pamięci i przekazać innym.

Zwracamy szczególną uwagę na przygotowanie tekstu do powiedzenia na scenie w duchu sentencji Marka Aureliusza: „Bądź zwięzły! Każde niepotrzebnie wypowiedziane słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami”. Wierzymy, że lepiej by recytator zostawił niedosyt, niż swoim występem ryzykował znudzenie publiczności.

 

Jak co roku Jury krytycznie oceniać będzie wybór tekstów obecnych w podręcznikach

szkolnych lub z kanonu lektur szkolnych, jeśli ich interpretacja nie będzie świadczyć

o indywidualnym i osobistym podejściu do tekstu.

 

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór prozatorski lub poetycki. 

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych do 3 minut, starsi do 5 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.

Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR.

 

III. KRYTERIA OCENY

 

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny:

- wybór i dobór tekstów;

- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;

- interpretacja utworów;

- kultura słowa;

- ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i starsi), wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I TERMINY

 

ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE

W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli  i instruktorów o przeprowadzenie eliminacji.

 

TURNIEJ  POWIATOWY  W  LUBLINIE

w Turnieju biorą udział recytatorzy z powiatu lubelskiego ziemskiego i miasta Lublina oraz powiatu świdnickiego.

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Termin: 20-21 listopada 2013 r. (środa, czwartek).

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna.

 

Zgłoszenia z powiatu lubelskiego i świdnickiego

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń

w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2013 r. ( proszę pamiętać o tym, że zwykłe listy docierają do nas nawet po tygodniu od wysłania, mogą być też przesłane mailem). Karty, które dotrą do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, Dział Edukacji Kulturalnej,  e-mail: edukacja@ck.lublin.pl, osobiście: pokój 223, tel. 81 466 61 51 

 

LICZBA ZGŁOSZEŃ

Powiaty lubelski i świdnicki: do 8 uczestników z gminy ( jeśli odbyły się eliminacje gminne) lub do 4 osób z placówki ( szkoła, dom kultury, klub – eliminacje we własnym zakresie).

Miasto Lublin: do 4 osób z placówki ( po eliminacjach wewnątrzszkolnych).

 

Zawiadomienia pisemne o terminie występu nie będą wysyłane. Kolejność przesłuchań dostępna będzie na stronie Centrum Kultury od dnia 19 listopada po godz. 15:00. www.ck.lublin.pl/

 

TURNIEJ WOJEWÓDZKI

Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 27-28 listopada 2013 r. roku

w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3 od godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu. Organizatorzy zapewniają instruktorom i nauczycielom rozmowy z konsultantami-jurorami.

 

KONCERT FINAŁOWY

Wyłonieni laureaci wszystkich eliminacji wojewódzkich Konkursu wystąpią w koncercie, który odbędzie się 3 grudnia 2013 r.,  godz. 11.00 w Centrum Kultury w Lublinie,
ul. Peowiaków 12.

 

Informacji na temat przebiegu konkursu  w całym województwie i Turnieju Wojewódzkiego udziela Anna Kistelska – WOK w Lublinie, tel. 81 53 242 08 (09).

Informacji na temat przebiegu Turnieju Powiatowego w Lublinie udziela Dział Edukacji Kulturalnej – CK w Lublinie, tel. 81 466 61 51, 81 466 61 15

Info: www.ck.lublin.plwww.wok.lublin.pl

 

Serdeczne zapraszamy!


karta uczestnika 

 

 

PROGRAM  TURNIEJU  WOJEWÓDZKIEGO  17  JESIENNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Środa, 27 listopada 2013 r.

I KONCERT
GODZ. 10. 00 – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie gimnazjów ze wszystkich powiatów

 

Czwartek, 28 listopada 2013 r.

II KONCERT
GODZ. 10. 00 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich powiatów 

III KONCERT
GODZ. 13.00  – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Występują uczniowie szkół średnich i starsi ze wszystkich powiatów