Jesienny Konkurs Recytatorski

.

 

 

 

Lublin, 26 listopada 2015 r.

 

Protokół Jury

Turnieju Wojewódzkiego

XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

„Świat jest teatrem”

Lublin 25-26 listopada 2015

 

Jury w składzie:

Grażyna Jakubecka – aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Anna Krawczyk – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie

Dorota Julianna Mościbrodzka – recytatorka, kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

po wysłuchaniu 95 prezentacji w dniach 25-26 listopada 2015 r. przyznało następujące nagrody

i wyróżnienia: 

NAGRODY 

Szkoła Podstawowa

I nagroda

Maria Markiewicz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Instruktor: Joanna Zakrzewska

Bartłomiej Niewęgłowski, Łukowski Ośrodek Kultury, Instruktor: Sławomir Żyłka

II nagroda

Adrian Hawryło, Szkoła Podstawowa w Otroczu, Instruktor: Danuta Osiewicz

Maciej Radomyski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie, Instruktor: Ewa Dąbrowska 

III nagroda

Łukasz Struk, Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej, Instruktor: Małgorzata Stasiuk

Jagoda Zakrzewska, Szkoła Podstawowa w Ulanie-Majoracie, Instruktor: Danuta Przysiadka 

GIMNAZJUM

I Nagroda

Marta Tchórzewska, Gimnazjum Sportowe nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Instruktor: Urszula Sobczak

Jakub Powałka, Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim, Instruktor: Izabella Marzęda

Piotr Cabaj Gimnazjum nr 2 w Łukowie, Instruktor: Monika Cabaj 

II Nagroda

Karol Lenart, Gimnazjum w Janowie Lubelskim, Instruktor: Ewa Wiechnik

Zuzanna Grzywacz, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Instruktor: Maria Perzyńska-Kusiak 

III Nagroda

Zofia Karamon POK „Dom Chemika” w Puławach, Instruktor: Anna Filipiak 

Liceum i Dorośli

I nagroda

Marta Łaska, Klub Kultury „Scena” BCK w Białej Podlaskiej, Instruktor: Roman Uściński 

II nagroda

Marlena Jonasz, Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie, Instruktor: Monika Wesołowska

Wiktoria Kęcka, I LO w Lublinie, Instruktor: Ewa Połczyńska-Chmielnicka

III nagroda

Klaudia Hasiuk, Klub Kultury „Scena” BCK w Białej Podlaskiej, Instruktor: Roman Uściński

Rafał Nurzyński, Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie, Instruktor: Sławomir Żyłka 

WYRÓŻNIENIA 

Zuzanna Dorota, Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Instruktor: Jadwiga Krzysica

Ksawery Jeleń, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, Instruktor: Maria Ciesielczuk

Bartosz Libera, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, Instruktor: Anetta Bober

Aleksander Materek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach, Instruktor: Dorota Leszczyńska

Julia Michalewska, Szkoła Podstawowa w Werbkowicach, Instruktor: Anna Lasko

Julia Misztal, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie, Instruktor: Halina Mirosław

Maria Mituła, Szkoła Podstawowa w Bychawie, Instruktor: Małgorzata Gąbka

Amelia Nitrepska, Szkoła Podstawowa w Sielcu, Instruktor: Justyna Starko-Gadzała

Piotr Perdun, Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Instruktor: Anna Perdun

Zuzanna Stec, Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, Instruktor: Iwona Szuplewska

Julia Stolarczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie, Instruktor: Ewa Szymańska

Julia Ciok, Gimnazjum w Milanowie, Instruktor: Marzena Zawisza

Natalia Czopek, Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelskim, Instruktor: Monika Łyjak

Anna Górska, POK „Dom Chemika” w Puławach, Instruktor: Anna Filipiak

Karolina Hasiec, I LO w Lublinie, Instruktor: Ewa Połczyńska-Chmielnicka

Michał Kaszak, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Instruktor: Joanna Zakrzewska 

   W tegorocznej edycji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego przyznano wiele nagród oraz wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy, czego konsekwencją były długie i burzliwe obrady po wysłuchaniu wszystkich recytatorów. Niezmiernie cieszy nas fakt, że młodzi ludzie sięgnęli po tak zróżnicowany repertuar – od klasyków po autorów współczesnych. Dowodzi to, że są w pełni świadomi, iż słowo jest materią nieprzypadkową, nad którą warto jest się pochylać i wykorzystywać ją do pełniejszego wyrażenia samego siebie tak na scenie, jak i w życiu codziennym. Z satysfakcją patrzymy na owocną współpracę z pedagogami i instruktorami, którzy otaczają młodych ludzi opieką merytoryczną i artystyczną, poświęcają im swój czas, zarażając pasją i miłością do słowa. Na podkreślenie zasługuje fakt niezwykłej otwartości dzieci i młodzieży na uwagi i opinie ze strony jurorów, chęć konsultowania swoich wystąpień dla podniesienia ich poziomu w przyszłości. 

   Jury serdecznie dziękuje organizatorom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy oraz stworzenie dobrej atmosfery wśród uczestników podczas przesłuchań konkursowych.

 

 

 zobacz

19 JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI 2015 

 


Protokół Jury Turnieju Międzypowiatowego

XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

„Świat jest teatrem”

Lublin 18 listopada 2015

Jury w składzie:

1/ Anna Kistelska – polonistka, instruktorka  kultury słowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, organizatorka i jurorka
                                konkursów recytatorskich

2/ Dorota Lesiak - utytułowana recytatorska, animatorka kultury, koordynatorka pracy programowej w DDK
                              „Czuby Południe”

3/ Henryk Kowalczyk - reżyser teatralny, twórca teatru SCENA 6, organizator Festiwalu Teatrów Niewielkich,
                                     Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Czas Poetów” 

po wysłuchaniu 91  recytatorów z powiatu lubelskiego grodzkiego i ziemskiego oraz z powiatu świdnickiego przyznało: 

Nagroda i nominacja do Turnieju Wojewódzkiego w dniach 25-26 listopada 2015 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie  ul. Dolna Panny Marii 3:

1/ Mikołaj Mendel – ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych, instruktor Marta Komarowska

2/ Julia Misztal ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie, instruktor Halina Mirosław

3/ Maria Mituła ze Szkoły Podstawowej  w Bychawie, instruktor Małgorzata Gąbka

4/ Piotr Perdun ze Szkoły Podstawowej w Ożarowie, instruktor Anna Perdun

5/ Sylwia Baran z Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie, instruktor Teresa  Anna  Rzepniewska

6/ Adam Fałdyga z Gimnazjum nr 2 w Świdniku, instruktor Agnieszka Lubowiecka

7/ Karolina Hasiec z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, instruktor Ewa Połczyńska-Chmielnicka

8/ Marlena Jonasz z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, instruktor Monika Wesołowska

9/ Wiktoria Kęcka z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, instruktor Ewa Połczyńska-Chmielnicka

Wyróżnienia:

1/ Wiktoria Brewczak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie, instruktor Maria Chaciołka

2/ Jan Plisiecki ze Szkoły Podstawowej  Sióstr urszulanek w Lublinie, instruktor Katarzyna Podkowa

3/ Miłosz Widerlik ze Szkoły Podstawowej w Bychawie , instruktor Teresa Tracz

4/ Kaja Zwolak ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie, instruktor Maria Chaciołka

5/ Aleksandra Dobrowolska z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J.  Vetterów w Lublinie, instr. Grażyna Lizut

6/ Aleksandra Mazur z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, instruktor Ewa Połczyńska-Chmielnicka

7/ Anita Paluch z Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie, instruktor Teresa Anna Rzepniewska

8/ Wiktoria Staszkiewicz z UMCS w Lublinie 

Jury dziękuje uczestnikom za tak liczny udział w konkursie, a instruktorom i nauczycielom za pracę
z recytatorami.  Jury szczególnie docenia prezentacje nawiązujące do tematu związanego z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

Zwracamy uwagę na potrzebę pogłębionej pracy nad tekstem, który powinien być dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora. Jednocześnie sugerujemy sięganie po utwory nieoczywiste, aby uniknąć w przyszłości powtórzeń repertuarowych.

Dziękujemy organizatorom konkursu za sprawne przeprowadzenie imprezy.

 

                                                                                                                              Podpisy jury

PROTOKÓŁ TURNIRJU MIĘDZYPOWIATOWEGO - do pobrania


REGULAMIN - 19. JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI - województwo - 
do pobrania

REGULAMIN -19. JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI - powiat - do pobrania
KARTA ZGŁOSZENIA - 19. JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI - do pobrania