Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Kolejny Przegląd za nami...

 

Zakończył się XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Eliminacje odbyły się w październiku – kolejno w Hrubieszowie, Lublinie, Dęblinie, Zamościu i Chełmie. W sumie wzięło w nich udział 118 tzw. podmiotów wykonawczych (łącznie 885 osób). Wszystkich uczestników oceniał ten sam skład jury: Anna Kistelska (WOK), Iwona Sawulska (KUL) i Andrzej Sar (WOK). Najliczniejszą grupę, jak co roku, stanowiły zespoły wokalne (61). Było też wielu solistów, a raczej solistek, gdyż w tej kategorii z reguły częściej pojawiają się panie. Ponadto można było zobaczyć (i usłyszeć) formy kabaretowe i teatralne, kapele, duety, recytatorów oraz prezentacje własnego tekstu. Podczas eliminacji uczestnicy wykonywali po dwa utwory, natomiast w koncercie finałowym jeden – wskazany wcześniej przez jury. Finał XV JPTAS odbył się 9-go listopada w sali widowiskowej Klubu Uczelnianego WSOSP. Po 38 prezentacjach konkursowych jury udało się na obrady, a w holu rozpoczęła się zabawa dla wszystkich uczestników i gości. Zakończył ją powrót jurorów z protokołem, który ze sceny odczytała Anna Kistelska, członek Jury. Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie otrzymała pani Maria Adamczyk z Klubu Seniora "Złoty Wiek" z Zamościa. Poza nagrodami i wyróżnieniami dla zespołów i solistów, przyznano również nagrody 15 wyróżniającym się instruktorom. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali upominki ufundowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie.

 

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Dęblin 9 listopada 2014 r.

 

Jury w składzie:

Iwona Sawulska – śpiewaczka, profesor muzykologii KUL
Anna Kistelska – polonistka, instruktor WOK ds. kultury żywego słowa
Andrzej Sar – muzyk, gł. instruktor WOK ds. folkloru

po wysłuchaniu 37 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia grupowe:

 1. Kabaret "Och, Baby", Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
 2. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki", Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 3. Zespół Wokalny "Chłopcy z Wrzosa", Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
 4. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Pieśni Czar", RD Wieniawa Lublin
 5. Zespół „Branwiacy” z Branwi
 6. Zespół "Akord", Ruda-Huta
 7. "Kwintet Męski" z Dubeczna, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku
 8. Zespół "Seniorki" z Dubeczna
 9. Zespół Wokalny "Wrzos", PZERiI w Radzyniu Podlaskim
 10. Zespół Artystyczny „Sonata”, Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 11. 11.  Zespół "Wesołe Gosposie" KGW Kolonia-Sitaniec
 12. 12.  Zespół Wokalny "Puławianki", Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach
 13. 13.  Stylizowany Zespół Śpiewaczy "Górzanki" z Gozdowa, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
 14. 14.  Chór Męski "Arion", Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Wyróżnienia indywidualne:

 1. Józefa Stasiuk z Zanowinia
 2. Lilia Fisz, Klub Seniora "Słoneczna Jesień" w Chełmie
 3. Maria Magdziak, GOK w Trzydniku Dużym
 4. Irena Rutkowska, PZERiI we Włodawie
 5. Janina Świech, POK "Dom Chemika" w Puławach
 6. Alicja Węglińska, POK "Dom Chemika" w Puławach
 7. Anna Wanda Góra, GOK w Werbkowicach

Nagrody grupowe:

 1. Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka – nagroda Starosty Ryckiego
 2. Zespół „Podzamcze” z Mełgwi – nagroda Starosty Ryckiego
 3. Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Kocudzy – nagroda Starosty Ryckiego
 4. Kapela Stacha z Dzwoli – nagroda Starosty Ryckiego
 5. Zespół „Pogranicze” z Przewodowa – nagroda Starosty Ryckiego
 6. Zespół Śpiewaczy "Borowianki" z Raciborowic-Kolonii, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu – nagroda Starosty Ryckiego
 7. Grupa Wokalna "Tres", Zamojski Dom Kultury w Zamościu – nagroda WOK
 8. Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku – nagroda PZERiI w Lublinie
 9. Chór „Sitanianie” z Sitańca, OPTiS Gminy Zamość – nagroda Burmistrza Miasta Dęblin

Nagrody indywidualne:

 1. Alina Myszak z Kocudzy – nagroda WOK
 2. Janina Oleszek z Kocudzy – nagroda WOK
 3. Maria Ryszarda Todys-Płonka z Lublina – nagroda WOK
 4. Stanisława Maj z Lublina – nagroda WOK
 5. Ewa Hordyj, Spółdzielczy Klub Kultury "Słoneczko" w Hrubieszowie – nagroda WOK

Nagrodę Prezesa MZGK w Dęblinie otrzymał zespół „Jesienna Róża” z Dęblina.

Puchar Dyrektora WOK oraz nagrodę PZERiI w Lublinie otrzymała pani Maria Adamczyk z Klubu Seniora "Złoty Wiek" w Zamościu

Nagrody Burmistrza Miasta Dęblin dla instruktorów:

1.  Czesław Bartnik
2 . Magdalena Celińska
3.  Irena Dużyńska
4.  Tadeusz Flor
5.  Wiesław Majewski
6.  Alina Myszak
7.  Anna Pilipiec
8.  Zenon Puła
9.  Andrzej Rotmański
10.Ewa Rząsa
11.Jarosław Stefaniak
12.Elżbieta Stoczkowska
13.Paweł Warowny
14.Jerzy Wróblewski
15.Tomasz Ziąbkowski

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali upominki ufundowane przez Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

 

Finał XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów  - Dęblin 9 listopada 2014 r.

Rozpoczęcie – 10.00

Konkurs form kabaretowych

 1. Kabaret "Och, Baby", Gminny Dom Kultury w Zakrzówku

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Zespół "Jesienna Róża", Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 2. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki", Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 3. 4.      Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 4. Zespół "Podzamcze", Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi
 5. Zespół Wokalny "Chłopcy z Wrzosa", Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
 6. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Pieśni Czar", RD Wieniawa Lublin
 7. Kapela "Swojacy", Centrum Kultury i Promocji  w Kraśniku
 8. Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi”, Kocudza
 9. Kapela Stacha z Dzwoli, GBPiOK w Kocudzy
 10. Zespół „Branwiacy” z Branwi
 11. Zespół Wokalny „Canto”, Stary Zamość

Koncert konkursowy solistów

 1. Alina Myszak
 2. Janina Oleszek, Kocudza
 3. Józefa Stasiuk
 4. Janina Tarnowska, Klub Seniora „Złota Jesień” w Chełmie
 5. Lilia Fisz, Klub Seniora "Słoneczna Jesień" w Chełmie
 6. Edward Tulikowski,  ChDK w Chełmie

Koncert konkursowy recytatorów i prezentacji własnego tekstu

 1. Maria Ryszarda Todys-Płonka, PZERiI w Lublinie
 2. Maria Henryka Fijałkowska, Komarów-Osada
 3. Maria Magdziak, GOK w Trzydniku Dużym
 4. Stanisława Maj, Lublin
 5. Irena Rutkowska, PZERiI we Włodawie

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Zespół "Akord", Ruda-Huta
 2. Zespół „Pogranicze” z Dołhobyczowa
 3. Zespół Śpiewaczy "Borowianki" z Raciborowic-Kolonii, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu
 4. "Kwintet Męski" z Dubeczna, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku
 5. Zespół "Seniorki" z Dubeczna
 6. Zespół Wokalny "Wrzos", Radzyń Podlaski
 7. Zespół Artystyczny „Sonata”, Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 8. Grupa Wokalna "Tres", Zamojski Dom Kultury w Zamościu

Koncert konkursowy solistów, recytatorów i prezentacji własnego tekstu

 1. Ewa Hordyj, Spółdzielczy Klub Kultury "Słoneczko" w Hrubieszowie
 2. Alicja Węglińska, POK "Dom Chemika" w Puławach
 3. Maria Adamczyk, Klub Seniora "Złoty Wiek" Zamość
 4. Janina Świech, POK "Dom Chemika" w Puławach
 5. Anna Wanda Góra, GOK w Werbkowicach

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. 37.  Zespół "Wesołe Gosposie" KGW Kolonia-Sitaniec
 2. Zespół Wokalny "Puławianki", Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach
 3. Stylizowany Zespół Śpiewaczy "Górzanki" z Gozdowa, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
 4. Chór „Sitanianie” z Sitańca, OPTiS Gminy Zamość
 5. Chór Męski "Arion", Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Konkurs form kabaretowych

 1. Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku

 

Zakończenie koncertu konkursowego

Obrady Jury

Odczytanie protokołu, wręczenie nagród i wyróżnień

Zakończenie Przeglądu


Finaliści XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie informuje, że do finału XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, po przeprowadzeniu eliminacji w Hrubieszowie (11 października), Lublinie (16 października), Dęblinie (18 października), Zamościu (22 października) oraz Chełmie (29 października) zakwalifikowano następujących wykonawców (obok podajemy tytuł utworu wskazanego przez jury do zaprezentowania podczas koncertu konkursowego):

Hrubieszów

 1. 1.      Stylizowany Zespół Śpiewaczy "Górzanki" z Gozdowa, GOK w Werbkowicach – Płynie rzeka
 2. 2.      Anna Wanda Góra, GOK w Werbkowicach (własny tekst) – O babuni
 3. 3.      Zespół Artystyczny „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego – Wrócą chłopcy z wojny
 4. 4.      Ewa Hordyj – SKK "Słoneczko" w Hrubieszowie – Górski strumień

Lublin

 1. 5.      Chór Męski "Arion", MOK w Świdniku -  O ziemio ojców
 2. 6.      Maria R. Todys-Płonka, PZERiI Lublin – oba teksty
 3. 7.      Maria Magdziak, GOK w Trzydniku Dużym - Modlitwa
 4. 8.      Stanisława Maj, Lublin – Kolęda ułańska
 5. 9.      Kabaret "Och, Baby", Gminny Dom Kultury w Zakrzówku (Na Baby nie ma rady)
 6. 10.    Kapela "Swojacy", Centrum Kultury i Promocji  w Kraśniku – Księżyc frajer
 7. 11.    Zespół "Podzamcze", GOK w Mełgwi – O młynarce
 8. 12.    Grupa Wokalno-Instrumentalna "Pieśni Czar", RD Wieniawa Lublin – Kareta złota

Dęblin

 1. 13.  Zespół "Jesienna Róża", Miejski Dom Kultury w Dęblinie - Jadą wozy
 2. 14.  Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach – Śtyry kunie Jasio mioł
 3. 15.  Zespół Wokalny "Puławianki", Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach - Fiakier
 4. 16.  Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki", Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach – Lata moje
 5. 17.  Alicja Węglińska, POK "Dom Chemika" w Puławach  – Liliowy wrzos
 6. 18.  Janina Świech, POK "Dom Chemika" w Puławach – Piosenka naszej pierwszej wiosny
 7. 19.  Zespół Wokalny "Chłopcy z Wrzosa", Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – Za las

Zamość

 1. 20.  Grupa Wokalna "Tres", ZDK Zamość – Pamiętajcie o ogrodach
 2. 21.  Chór „Sitanianie” z Sitańca, OPTiS Gminy Zamość – Ej, przeleciał ptaszek
 3. 22.  Maria Adamczyk, Klub Seniora "Złoty Wiek" Zamość – Trzecia miłość
 4. 23.  Maria Henryka Fijałkowska, Komarów-Osada – 2 własne teksty
 5. 24.  Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku
 6. 25.  Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi”, Kocudza – Gdyśmy siedzieli
 7. 26.  Zespół „Branwiacy” z Branwi – Córuś moja
 8. 27.  Kapela Stacha z Dzwoli – garnitur kocudzki
 9. 28.  Alina Myszak – A tam w polu jezioro
 10. 29.  Janina Oleszek, Kocudza – kołysanka Zasło słunko
 11. 30.  Zespół „Pogranicze” z Dołhobyczowa  - Czarne oczka
 12. 31.  Zespół Wokalny „Canto”, Stary Zamość – Que sera 

Chełm

 1. 32.  Zespół "Mimoza" Klubu Seniora ChDK – Gdy Cię matko żegnałem
 2. 33.  Zespół "Akord", Ruda-Huta – Nie chodź koło róży
 3. 34.  Edward Tulikowski ChDK – Żabka i miś
 4. 35.  Józefa Stasiuk – Chciała baba na złość zrobić
 5. 36.  Irena Rutkowska, Włodawa – 2 teksty
 6. 37.  "Kwintet Męski" z Dubeczna, GOK w Hańsku – Jędrusiowa dola
 7. 38.  Zespół Śpiewaczy "Borowianki" z Raciborowic-Kolonii, GOK Białopole – W mej pięknej wiosce
 8. 39.  Zespół "Seniorki" z Dubeczna – Rozdziela nas cały ocean
 9. 40.  Zespół Wokalny "Wrzos", Radzyń Podlaski  - Tango Milonga
 10. 41.  Janina Tarnowska, Klub Seniora „Złota Jesień” ChSM – Polesia Czar
 11. 42.  Lilia Fisz, Chełm – solistka - Służy sieroteńka

 

Finał XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów odbędzie się w Dęblinie, w dniu 9 listopada 2014 r. (Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303 nr 6 ). W Finale przewidziane jest wykonanie jednego utworu wskazanego przez Jury.

UWAGA: Wszyscy przyjeżdżający zobowiązani są do przesłania do dnia 31 października do godz. 12.00 następujących danych: imiona i nazwiska osób przyjeżdżających na Przegląd (oraz w miarę możliwości marka i numer rejestracyjny pojazdu) na adres: mdkdeblin@op.pl

Przesłanie listy konieczne jest do uzyskania zgody na wjazd na lotnisko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy nominowanym do Finału!

 KARTA WJAZDU  - do pobrania


XV JPTAS w Chełmie

Zapraszamy na prezentacje konkursowe w ramach eliminacji międzypowiatowych XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Chełmie. Odbędą się w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury (Plac Tysiąclecia 1). Rozpoczęcie o godz. 10.00.
 

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Chełm 29 października 2014 - Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1

Rozpoczęcie 10.00


 • Konkurs form kabaretowych
 1. Kabaret "Mimoza" Klubu Seniora ChDK
 • Koncert konkursowy zespołów i chórów
 1. Zespół "Ostoja", Chełm
 2. "Akord", Ruda-Huta
 3. Jarzębina Czerwona, Ruda Huta
 4. Zespół "Teosinki", GOKiT Dorohusk
 5. Wiśniowy Sad, Ruda Huta
 6. Zespół "Poleska Nuta", Kołacze
 7. Zespół "Wrzos" z Włodawy
 • Koncert konkursowy solistów, recytatorów i prezentacji własnego tekstu
 1. Edward Tulikowski ChDK – solista
 2. Lucyna Gaik, Ruda-Huta – solistka
 3. Józefa Stasiuk (Teosinki) - solistka
 4. Leokadia Prokopczuk (Teosinki) - solistka
 5. Wacława Kwiatkowska, Kołacze – solistka
 6. Irena Tetych, Włodawa – solistka
 7. Irena Rutkowska, Włodawa – wiersze własne
 • Koncert konkursowy zespołów i chórów
 1. "Kwintet Męski" z Dubeczna, GOK w Hańsku
 2. Zespół Śpiewaczy "Borowianki" z Raciborowic-Kolonii, GOK Białopole
 3. "Wesołe Sąsiadki" z Kulczyna
 4. Zespół Śpiewaczy "Pszczółki" z Kąkolewnicy
 5. "Seniorki" z Dubeczna
 6. Zespół Wokalny "Wrzos", Radzyń Podlaski 
 7. Zespół Wokalny Klubu Seniora "Złota Jesień", ChSM
 8. Zespół "Kombatant", Chełm
 9. Zespół "Babie Lato", Chełm
 • Koncert konkursowy solistów, recytatorów i prezentacji własnego tekstu
 1. Janina Tarnowska, Klub Seniora „Złota Jesień” ChSM – solistka
 2. Robert Kaczura – solista
 3. Lilia Fisz, Chełm – solistka
 4. Maria Palenik-Pietruszka – solistka
 5. Genowefa Celińska – solistka 
 6. Jan Pietrzak, Klub Seniora "Jagoda" Chełm - solista
 7. Halina Korzeniowska, Chełm – własny tekst
 8. Irena Bąk, Klub Seniora "Jagoda" Chełm – własny tekst
 9. Robert Kaczura – wiersz własny
 10. Marianna Niemiec ChDK– własny tekst
 • Konkurs form kabaretowych
 1. Kabaret "Uśmiech Seniora", DDP Chełm
 2. Kabaret "Wesoły Senior", Klub Seniora "Biała Brzoza", Chełm
 3. Kabaret Klubu Seniora "Złota Jesień", ChSM Chełm

Zakończenie

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że eliminacje XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej w Zamościu odbędą się w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

W załączeniu program.

Kontakt telefoniczny:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie  – 81 532 42 08 w. 33

ODK „Okrąglak” w Zamościu –  84 627 37 75

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Zamość 22 października 2014

Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK”, ul. S. Wyszyńskiego 28a

Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Chór "Starsza Paka z Okrąglaka", Klub Seniora „Złoty Wiek” Zamość
 2. Grupa Wokalna "Tres", ZDK Zamość
 3. Duet "Wesołe Nutki" – Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość
 4. Chór „Sitanianie” z Sitańca, OPTiS Gminy Zamość
 5. Zespół „Echo Lipska”, OPTiS Gminy Zamość
 6. Zespół „Śniatyczanki” ze Śniatycz
 7. Zespół Śpiewaczy „Borowianki” z Antoniówki
 8. Zespół „Wesołe Gosposie”, Kolonia Sitaniec
 9. Zespół Wokalno-Instrumentalny „Legenda”, Komarów-Osada
 10. Klub Seniora "Złota Jesień", BCK w Biłgoraju

Koncert konkursowy solistów, recytatorów i prezentacji własnego tekstu

 1. Maria Adamczyk, Klub Seniora "Złoty Wiek" Zamość – solistka
 2. Aniela Kapłon, Zamość
 3. Danuta Chwedeczko, SOK Komarów-Osada – solistka
 4. Henryka Syty z Ruszczyzny - solistka
 5. Maria Henryka Fijałkowska, Komarów-Osada – recytator
 6. Krystyna Sikorska, Klub Seniora Sitaniec – utwory własne

Konkurs form teatralno-kabaretowych

 1. Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Klub Seniora "Złoty Wiek" z Biłgoraja
 2. Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi”, Kocudza
 3. Zespół „Branwiacy” z Branwi
 4. Zespół ”Maryianki”, Kocudza
 5. Kapela Stacha z Dzwoli
 6. Zespół „Roztoczanki”, Kocudza Druga
 7. Trio z Biłgoraja

Koncert konkursowy solistów i prezentacji własnego tekstu

 1. Alina Garbacz, Biłgoraj – solistka/własny tekst
 2. Alina Myszak – solistka
 3. Genowefa Małek, Biłgoraj - solistka
 4. Janina Oleszek, Kocudza – solistka
 5. Janina Dyjach, Zdziłowice  – solistka

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Chór Klubu Seniora "Kwiaty Jesieni" z Frampola
 2. Zespół „Pogranicze” z Dołhobyczowa 
 3. Zespół Śpiewaczy „Białowolanki” z Białowoli
 4. Zespół Wokalny „Canto”, Stary Zamość
 5. Zespół „Roztoczanki”, UG Zamość
 6. Zespół „Udryczanki”, GOK Stary Zamość

Konkurs form teatralno-kabaretowych

 1. Zespół Teatralno-Kabaretowy z Frampola  

ZakończenieXV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Lublin 16 października 2014

Program

Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy zespołów

 1. Zespół Klubu Seniora, Bychawskie Centrum Kultury
 2. Zespół Śpiewaczy "Jarzębinki", MDK w Bełżycach
 3. Zespół Wokalny "Pasjonata", DK Ruta Lublin
 4. Chór Męski "Arion", MOK w Świdniku  

Koncert konkursowy recytatorów i prezentacji własnego tekstu

 1. Anna Kryńska, MDK Bełżyce
 2. Danuta Woźniak, Lubartów
 3. Maria R. Todys-Płonka, PZERiI Lublin
 4. Irena Bogucka, Lublin
 5. Maria Magdziak, GOK w Trzydniku Dużym
 6. Stanisława Maj, Lublin

Konkurs form teatralnych i kabaretowych

 1. Kabaret "Och, Baby", Gminny Dom Kultury w Zakrzówku (Na Baby nie ma rady)

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Zespół "Nadzieja", PZERiI/CKPiT w Poniatowej
 2. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym
 3. Kapela "Swojacy", Centrum Kultury i Promocji  w Kraśniku
 4. Zespół "Podzamcze", GOK w Mełgwi
 5. Zespół Wokalny "Senioritki", DK LSM Lublin
 6. Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka, MGCK w Rykach
 7. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Pieśni Czar", RD Wieniawa Lublin
 8. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki",  MGCK w Rykach

Konkurs form teatralnych i kabaretowych

 1. Zespół Ludowy "Pelagia", MGCK w Rykach – (Truś, truś, warkocku)

Zakończenie koncertu konkursowego

 

 

 

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Dęblin 18 października 2014

Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303 (lotnisko)

Program

Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy zespołów i chórów

 1. Zespół Ludowy "Zalesianki" z Zalesia, GOK Łuków
 2. Chór "Zorza" ze Stężycy
 3. Zespół "Jesienna Róża" z Dęblina
 4. Zespół Wokalny "Puławianki", POK "Dom Chemika" w Puławach
 5. Zespół "Świderzanki" ze Świderek

Koncert konkursowy solistów i recytatorów

 1. Krystyna Foryszewska, GOKiW w Trzebieszowie – recytator
 2. Władysława Garus i Janina Świech, Puławy – duet
 3. Alicja Węglińska, Puławy – solistka
 4. Irena Stasiewska, PZERiI Oddział Rejonowy w Białej Podlaskiej – solistka

Konkurs form teatralnych i kabaretowych

 1. Kabaret "Zaścianek", GOKiW w Trzebieszowie 

Zespół "Śpiewające Seniorki", PZERiI Oddział Rejonowy w Puławach

 1. Zespół Wokalny "Jagódki" ze Żdżar
 2. Zespół Wokalny "Chłopcy z Wrzosa", BCK w Białej Podlaskiej
 3. Zespół "Kumpele z Gręzówki", GOK Łuków

Konkurs form teatralnych i kabaretowych

 1. Kabaret "Babeczki", PZERiI Oddział Rejonowy w Puławach

Zakończenie koncertu konkursowego

 

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Zapraszamy do udziału w XV Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. W bieżącym roku eliminacje dla poszczególnych powiatów odbędą się kolejno w Hrubieszowie (11.X), Lublinie (16.X), Dęblinie (18.x), Zamościu (22.X) oraz  Chełmie (29.X). Szczegóły w podane są w regulaminie.

REGULAMIN   

XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2014

I

Organizatorzy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Współorganizatorzy:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Chełmski Dom Kultury w Chełmie

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Zamościu

II

Miejsce i termin:

11 października - Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – eliminacje  dla powiatów: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

16 października – Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a)eliminacje dla powiatów: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Opole Lubelskie, Parczew, Świdnik.

18 października – Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – eliminacje dla powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki.

22 października – Zamość (Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3) - eliminacje dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość.

29 października  – Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) –  eliminacje dla powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

8 listopada – Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – finał.

III

Założenia i cele Przeglądu:

- prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;

- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów,
  instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;

- integracja społeczna, niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.

Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno skupionych w zespołach artystycznych, jak i do  wykonawców indywidualnych pragnących  zaprezentować swoją pracę artystyczną.

IV

Kategorie występów:

 1. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny do 10 osób, duet
 2. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powyżej 10 osób
 3. krótka forma teatralna, krótka forma kabaretowa
 4. solista – wokalista (wskazane towarzyszenie akompaniamentu)
 5. recytator, autorska prezentacja własnych tekstów.

Uwagi: Każdy zespół może dodatkowo przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków.

W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa (możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

V

Repertuar:

 • Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu).

Czas trwania występów:

 • Wykonawcy (zespoły, soliści, recytatorzy, prezentujący własne teksty) mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 10 minut.
 • Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.

Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

VI

Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu

- stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)

- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych

- kulturę muzyczną

- kulturę słowa

- kulturę sceniczną i reżyserię

- ogólny wyraz artystyczny.

VII

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania nagród pozaregulaminowych.

VIII

Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie:

do 3 października (eliminacje w Hrubieszowie, Lublinie i Dęblinie)

do 13 października (eliminacje w Zamościu i Chełmie) na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

20-010 Lublin

lub mailem:  a.chojnacka@onet.pl

Kontakt w WOK: Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK ds. ruchu artystycznego seniorów - tel. (81) 532 42 08 w. 33.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.


                          Karta XV JPTAS - do pobrania                              Karta wjazdu na lotnisko - do pobrania

 

 

Eliminacje XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów dla powiatów: Hrubieszów i Tomaszów Lubelski odbędą się 11 października w Hrubieszowskim Domu Kultury (ul. 3 Maja).

Rozpoczęcie o godz. 11.00. Zapraszamy!

XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Hrubieszów 11 października 2014

Program

Rozpoczęcie 11.00

         Koncert konkursowy zespołów oraz prezentacja własnego tekstu

 1. Stylizowany Zespół Śpiewaczy "Górzanki" z Gozdowa – GOK w Werbkowicach
 2. Anna Wanda Góra – GOK w Werbkowicach – prezentacja własnego tekstu
 3. Zespół Śpiewaczy "Nadbużanie" z Horodła – GOK w Horodle
 4. Zespół "Echo" z Mircza – GOK w Mirczu
 5. Zespół Artystyczny „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego
 6. Zespół Wokalny "Huczwiańskie Echo" – ZNP w Hrubieszowie

         Koncert konkursowy solistów

 1. Danuta Szlązak – GOK w Mirczu – solistka
 2. Renata Iwan – GOK w Horodle – solistka
 3. Waldemar Mazurek – TDK w Tomaszowie Lubelskim - solista
   
  Konkurs form teatralnych i kabaretowych
  Zespół Teatralny Klubu Seniora z Horodła – GOK w Horodle – widowisko obrzędowe "Kiszenie kapusty"

Zakończenie koncertu konkursowego