Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

 

 

XVIII Jesienny Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

DĘBLIN 18 listopada 2017 r.

 

PROTOKÓŁ

 

Jury w składzie: 

dr Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

Kornelia Niedbał – muzyk, młodszy  instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury) 

po obejrzeniu i wysłuchaniu 38 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Wyróżnienia grupowe:

 1. Chór Mieszany "Sitanianie" z Sitańca
 2. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy
 3. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Lubelskie Babie Lato"
 4. Męski Zespół Wokalny Klubu Seniora „Raj” z Łukowa
 5. Zespół "Brzozowianki" z Brzozowicy Dużej  
 6. Zespół Chóralny "Bello Canto" z Lublina
 7. Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina
 8. Zespół Męski z Dubeczna
 9. Zespół „Rososzanki” z Rososzy
 10. Zespół „Starsza Paka z Okrąglaka” z Zamościa
 11. Zespół Śpiewaczy "Podzamcze" z Mełgwi
 12. Zespół "Złoty Kłos" z Ulana-Majoratu
 13. Teatr "Retro" z Puław

 

Wyróżnienia indywidualne:

14.Danuta Buryła, GOK Wołajowice

15.Krzysztof Chruściel z Łukowa

16.Stanisława Głowniak z Kąkolewnicy

17.Ryszard Jałtuszewski z Białej Podlaskiej

18.Aniela Kapłon z Zamościa

19.Wiesław Smolej, GOK Horodło

20.Henryk Sobieszuk z Żakowoli Starej

21.Janina Świech z Puław

22.Maria R. Todys-Płonka z Lublina 

23.Agnieszka Ziemlańska z Lublina

 

Nagrody grupowe:

24.Chór Męski "Arion" ze Świdnika – Nagroda Starosty Ryckiego

25.Chór Męski "Fortis", OSP Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim – Nagroda Starosty Ryckiego

26.Kabaret "Czarny Salceson" z Krasnegostawu – Nagroda Starosty Ryckiego

27.Kapela Stacha z Dzwoli – Nagroda Starosty Ryckiego

28.Klub Złotego Wieku, Hrubieszowski Dom Kultury – Nagroda Starosty Ryckiego

29.Zespół Śpiewaczy "Pelagia" z Leopoldowa – Nagroda Starosty Ryckiego

30.Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy – Nagroda Burmistrza Miasta Dęblin

 

Nagrody indywidualne:

31.  Maria Adamczyk z Zamościa
32.  Stefania Banucha z Trzcińca
33.  Anna Wanda Góra, GOK Werbkowice
34.  Izabela Kłusek z Białej Podlaskiej
35.  Tadeusz Kornyluk z Chełma
36.  Alina Myszak z Kocudzy
37.  Leokadia Prokopczuk z Zanowinia
38.  Tadeusz Sójka z Brzozowicy Dużej

Nagrody grupowe zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Dęblin i Starostę Ryckiego, nagrody indywidualne i wyróżnienia ufundował Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary ufundowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie.

 

 

 

XVIII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Dęblin 18 listopada 2017

 

Koncert Finałowy - program

Rozpoczęcie  12.00

 

Chóry i zespoły

 1. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy
 2. Zespół Chóralny "Bello Canto" z Lublina
 1. Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina
 1. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Lubelskie Babie Lato"
 2. Męski Zespół Wokalny Klubu Seniora „Raj” z Łukowa

Soliści - wokaliści

 1. Agnieszka Ziemlańska z Lublina
 2. Janina Świech z Puław
 1. Tadeusz Kornyluk z Chełma

Recytatorzy, prezentacja własnych tekstów        

 1. Ryszard Jałtuszewski z Białej Podlaskiej
 2. Izabela Kłusek z Białej Podlaskiej
 3. Maria R. Todys-Płonka z Lublina
 4. Danuta Buryła, GOK Wołajowice
 5. Anna Wanda Góra, GOK Werbkowice
 6. Wiesław Smolej, GOK Horodło
 1. Krzysztof Chruściel z Łukowa

Forma kabaretowa

 1. Stefania Banucha z Trzcińca – Kabaret "Jarzębinki"
 1. Kabaret "Czarny Salceson" z Krasnegostawu

Zespoły

 1. Zespół „Rososzanki” z Rososzy
 2. Zespół Męski z Dubeczna
 3. Klub Złotego Wieku, Hrubieszowski Dom Kultury

Forma teatralna

 1. Zespół Śpiewaczy "Pelagia" z Leopoldowa – widowisko obrzędowe 

Przerwa

Chóry

 1. Chór Męski "Arion" ze Świdnika
 2. Chór Mieszany "Sitanianie" z Sitańca
 3. Chór Męski "Fortis", OSP Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim 

Instrumentaliści

 1. Kapela Stacha z Dzwoli
 2. Tadeusz Sójka z Brzozowicy Dużej
 3. Henryk Sobieszuk z Żakowoli Starej

Soliści - wokaliści

 1. Alina Myszak z Kocudzy
 2. Leokadia Prokopczuk z Zanowinia
 3. Maria Adamczyk z Zamościa
 1. Aniela Kapłon z Zamościa
 2. Stanisława Głowniak z Kąkolewnicy

Zespoły

 1. Zespół "Brzozowianki" z Brzozowicy Dużej
 2. Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy
 3. Zespół „Starsza Paka z Okrąglaka” z Zamościa
 4. Zespół "Złoty Kłos" z Ulana-Majoratu
 5. Zespół Śpiewaczy "Podzamcze" z Mełgwi

Formy teatralne

 1. Teatr "Retro" z Puław

 

Zakończenie Koncertu Konkursowego

Ogłoszenie wyników obrad Jury, wręczenie nagród i wyróżnień

Zakończenie Przeglądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliści XVIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów


XVIII JPTAS - KARTA WJAZDU NA LOTNISKO - DO POBRANIAZakończono eliminacje międzypowiatowe w ramach XVIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie:

Iwona Sawulska – dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie

Anna Kistelska – polonistka, główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

Andrzej Sar – muzyk, główny instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

Kornelia Niedbał – muzyk, młodszy  instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

Do finału zakwalifikowano następujących wykonawców (podajemy tytuł utworu wskazanego przez jury do zaprezentowania podczas koncertu konkursowego):

 

Zamość (4 października)

1.      Chór „Sitanianie” z Sitańca – Ojczyzno ma droga
2.      Alina Myszak – Tam na wzgórzu przy dolinie
3.      Kapela Stacha z Dzwoli – polki, oberki
4.      Zespół "Kocudzanki" – Żena proso na zagunie
5.      Aniela Kapłon – Modliła się dziewczyna
6.      Zespół „Starsza Paka z Okrąglaka” - Żyjmy pełnym życiem

 

Kąkolewnica (8 października)

7.      Chór Męski "Fortis" – O sanctissima
8.      Ryszard Jałtuszewski z Białej Podlaskiej – Stulatka
9.      Izabela Kłusek z Białej Podlaska – Plotkara, Seniorzy
10.    Tadeusz Sójka z Brzozowicy Dużej – polka Jak zabawa, to w świetlicy  (akordeonista)
11.    Henryk Sobieszuk z Żakowoli Starej – 2 utwory  (harmonijka ustna)
12.    Stanisława Głowniak z Kąkolewnicy – Przy kominku
13.    Zespół "Złoty Kłos" – Wysoki zameczek
14.    Zespół "Brzozowianki" z Brzozowicy Dużej – Złoty pierścionek
 

Lublin (13 października)  

15.   Chór Męski "Arion" – Czerwone maki
16.   Zespół Ludowy "Sławiniacy" z Lublina –  Od Krakowa
17.   Stefania Banucha z Trzcińca – Kabaret "Jarzębinki"
18.   Maria R. Todys-Płonka z Lublina – Świętomięs  
19.   Grupa Wokalno-Instrumentalna "Lubelskie Babie Lato" – Hej, dziewczyno, hej niebogo
20.   Zespół Śpiewaczy "Podzamcze" – Był bal
21.   Agnieszka Ziemlańska z Lublina – Tam, gdzie żagli srebrzyste łabędzie
22.   Zespół Chóralny "Bello Canto" z Lublina – Podaruj mi trochę słońca
 

Dęblin (22 października) 

23.   Zespół Śpiewaczy „Pelagia” z Leopoldowa – Truś, truś, warkocku (widowisko obrzędowe)
24.  Janina Świech z Puław – Każda miłość
25.  Zespół „Rososzanki” z Rososzy – Za stołem siedzum  
26.  Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy – Nie siadaj nad wodą
27.  Męski Zespół Wokalny Klubu Seniora „Raj” z Łukowa – Cicha woda
28.  Krzysztof Chruściel z Łukowa – Kac, Miłość
29.  Teatr RETRO z Puław – Kresowe wspomnienia  
 

Chełm (18 października)  

30.  Kabaret "Czarny Salceson" z Krasnegostawu
31.  Tadeusz Kornyluk z Chełma – Taniec jak życie
32.  Zespół Męski z Dubeczna – Zielona trawa
33.  Leokadia Prokopczuk z Zanowinia – Rekrut ja se, rekrut
 

Hrubieszów (21 października)  

34.  Klub Złotego Wieku, Hrubieszowski Dom Kultury – Bije mama
35.  Maria Adamczyk, Dom Kultury "Okrąglak" w Zamościu – Tańczmy po miłości kres
36.  Danuta Buryła, GOK Wołajowice – Wyjazd za granicę
37.  Anna Wanda Góra, GOK Werbkowice – Wykopki
38.  Wiesław Smolej, GOK Horodło – Na zakupach

 

Jednocześnie zostali wyróżnieni przez Jury, bez nominacji do Finału, następujący wykonawcy:

Zespół „Babie Lato – Acord” z Jastkowa

Zespół „Borowianki”, GOK w Białopolu

Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec

Zespół Wokalny Klubu Seniora z Bychawy

Duet „Cecylia i Andrzej” – Cecylia Koppe i Andrzej Sobolewski, GOK w Sawinie

Anna i Czesław Pisarczyk z Klubu Seniora Relaks w Majdanie Wielkim

Kabaret „Ona i On”, GOK w Horodle

Danuta Ślązak, GOK w Mirczu

Anna Raczkiewicz, GOK w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach

 

Finał XVIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów odbędzie się w Dęblinie, w dniu 18 listopada 2017 r. (Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

UWAGA:

Wszyscy przyjeżdżający na Przegląd zobowiązani są do przesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada wypełnionych  kart wjazdu na lotnisko na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. 15 Pułku Piechoty "WILKÓW" 32B
08-530 DĘBLIN

lub mailem: gordatgrzegorz@wp.pl

tel. 81 8830768  (instruktor Grzegorz Gordat)

Przesłanie listy uczestników konieczne jest do uzyskania zgody na wjazd na lotnisko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy nominowanym do Finału!

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów – śpiewających i recytujących, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności na scenie - do udziału w XVIII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. Ma on charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, soliści (wokaliści), recytatorzy, prezentacja własnego tekstu.

Wydarzenie to jest znakomitą okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

W załączeniu regulamin, karta zgłoszenia i karta wjazdu na lotnisko (obowiązkowa dla przyjeżdżających do Dęblina).

Kontakt w sprawach dotyczących Przeglądu: Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK,

tel. 81 532 42 08 w. 33; e-mail: a.chojnacka@onet.pl

 

XVIII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Dęblin  •  14 października 2017

Program

 

Rozpoczęcie Koncertu Konkursowego - godz. 10.00

 
 1. Zespół Śpiewaczy „Pelagia” z Leopoldowa – widowisko obrzędowe 
 2. Zespół Wokalny „Puławianki” z Puław
 3. Zespół Wokalny „Jesienna Róża” z Dęblina
 4. Janina Świech z Puław
 5. Alicja Węglińska z Puław
  1. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Karczmiska” z Leopoldowa
  2. Zespół „Moszczanianki” z Moszczanki
  3. Zespół „Rososzanki” z Rososzy
  4. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy 
  5. Zespół „Śpiewające Seniorki” z Gołębia
   1. Męski Zespół Wokalny Klubu Seniora „Raj” z Łukowa 
   2. Zespół „Niezapominajki” z Dminina
   3. Krzysztof Chruściel z Łukowa
   4. Zespół „Jagódki” ze Żdżar    
   5. Zespół „Kumpele” z Gręzówki 
    1. Teatr RETRO z Puław
Zakończenie koncertu konkursowego


XVIII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Lublin  •  Dom Kultury LSM   13 października 2017

Program 

Rozpoczęcie Koncertu Konkursowego - godz. 10.00

Zespoły i soliści

 1. Zespół Ludowy "Sławiniacy"
 2. Zespół "Babie Lato – Acord" 
 3. Marek Kowal z Lublina
 4. Chór Kombatant – "Kolorowa Jesień"
 5. Zespół Śpiewaczy "Poleska Nuta" 
 6. Zespół "Fajsławianki"
 7. Zbigniew Węglarz z Lublina
 8. Chór Męski "Arion" 
 9. Teresa Rodak z Woli Mieczysławskiej

Formy teatralno-kabaretowe

 1. „Senioritki” z Gminy Lubartów
 2. Kabaret "Jarzębinki" – Stefania Banucha

Zespoły i soliści

 1. Zespół Wokalny "Senioritki" z LSM
 2. Bożena Korżan z Lublina
 3. Jan Kuzioła z Lublina
 4. Agnieszka Ziemlańska z Lublina

Prezentacje własnych tekstów i recytacje

 1. Maria Pietraś z Milejowa
 2. Irena Bogucka z Lublina
 3. Czesława Szczepańska z  Milejowa
 4. Maria Ryszarda Todys-Płonka z Lublina
 5. Marianna Tomczak z Milejowa
 6. Władysława Chudziak z Ziółkowa

Zespoły i soliści

 1. Mieczysław Syroka i Jan Sarzyński z Lublina
 2. Zespół Biesiadny "Zapłocianie" z Milejowa
 3. Mieczysław Syroka z Lublina
 4. Zespół Wokalny Klubu Seniora z Bychawy 
 5. Zespół "Nadzieja" z Poniatowej
 6. Grupa Wokalno-Instrumetalna "Lubelskie Babie Lato"
 7. Zespół Śpiewaczy "Podzamcze" 
 8. Zespół chóralny "Bello Canto" 

Zakończenie koncertu konkursowego


XVIII JPTAS - REGULAMIN - do pobrania

XVIII JPTAS - KARTA - do pobrania

XVIII JPTAS - KARTA WJAZDU NA LOTNISKO - do pobrania