Klub Festiwalowy

 

HARMONOGRAM 10 KLUBU

PIĄTEK 23 czerwca 2017 
15.00-17.00 warsztaty ŚPIEW – Wniebogłosy - Agata Harz (Muzeum Nadwiślańskie - dworek)
16.00-18.00 MAŁE TYNDYRYNDY - warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci (twórcy ludowi oraz Kasia Jackowska i Iwona Sojka, namiot przy Małym Rynku)
19.00-20.00 warsztaty TANIEC dla dorosłych - Grzegorz Ajdacki  (namiot)
20.00 ZABAWA taneczna, zagrają m.in. 
"Sobotnie granie" (Kurpie Zielone), Kapela Pauli Kinaszewskiej (muzyka po Tadeuszu Jedynaku-Radomskie), Kapela Wojciechowska (Lubelskie), Kapela Tadeusza Lipca (Radomskie), "Daorientacja" & Zdzisław Marczuk (Podlasie), Diabubu (Łódzkie) oraz kapele uczestniczące w Festiwalu z różnych regionów Polski


SOBOTA 24 czerwca 2017
9.30-13.30 MAŁE TYNDYRYNDY warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci (twórcy ludowi oraz Kasia Jackowska i Iwona Sojka – namiot przy Małym Rynku) 
10.00-14.00 KLUB W MUZEUM (Muzeum, Rynek 19) 
- Powiśle - Piotr Gan i jego kolekcja – prezentacja 
- Nadwiślańskie Urzecze – wykład dr Łukasza Maurycego Stanaszka
- "W drodze" film dok. o Kapeli Dobrzeliniacy, reż. Grzegorz Rzączyński 
15.00-17.00 warsztaty ŚPIEW – Wniebogłosy (Muzeum Nadwiślańskie - dworek )
16.00-18.00 MAŁE TYNDYRYNDY - tańce, gry i zabawy dla dzieci (Zalewski/Wińska/de Latour/Niwińska)
19.00-21.00 warsztaty TANIEC dla dorosłych (Grzegorz Ajdacki, namiot)
21.30 ZABAWA: m.in. Kapela Jana Ozimskiego (Radomskie), Jazgodki (nuty i teksty własne oraz różne tradycyjne), Ryszard Piecyk /Tadeusz Tarnowski(Radomskie), Tadeusz Mocarski (Opoczyńskie),Kapela Wlazły (Radomskie), Roman Jędraszak z uczniami(Wielkopolska), Kapela Jarząba (Opoczyńskie), Kapela Niwińskich (nuty żydowskie z Kolberga), "Wałasi" (Beskid Śląski), Kapela Kasi de Latour (nuty po Wincentym Jamiole z Marzysza, Kieleckie), kapela Dorosza (Mazowsze Kołbielskie) oraz kapele uczestniczące w Festiwalu z różnych regionów Polski

w trakcie zabawy ok. 23.00 KONKURS na najlepszą parę taneczną – walc-polka-oberek (ocenia jury pod przewodnictwem mistrza tańca Jana Wochniaka)
 

ORGANIZATORZY: Tłoka In Crudo - Piotr Baczewski, Beata Glińska, Remek Hanaj, Mateusz Niwiński, Katarzyna Wińska, Witold Zalewski, Agnieszka Zawadka
POMYSŁ I KOORDYNACJA: Remek Hanaj, Mateusz Niwiński
WSPÓŁPRACA: WOK Lublin, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
WSPARCIE FINANSOWE: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PATRONAT MEDIALNY: MuzykaTradycyjna.pl
KONTAKTincrudo@vp.pl, tel. 608 804 051

UWAGA: W tym roku niestety nie organizujemy Jarmarku Instrumentów