Bądźmy w kontakcie


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych
osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, instytucja kultury Samorządu Województwa Lubelskiego, mająca siedzibę na ul. Dolna Panny Marii 3,
20-010 Lublin, NIP:7120103686, tel. 81 532 42 07/ 532 42 08 / 532 42 09

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie .
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą.
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w 
sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz ich archiwizację zgodnie z  Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz.566) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67 z późn. zm.)

  

ADRES:
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

KONTAKT TELEFONICZNY:
centrala: 81 532 42 07 / 81 532 42 08 / 81 532 42 09
sekretariat: 81 532 49 27
fax: 81 532 37 75

KONTAKT INTERNETOWY:
wok.lublin.pl@gmail.com

info@wok.lublin.pl
wok@wok.lublin.pl

Facebook:
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ

YouTube:
KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ

DANE:
Bank PEKAO SA
nr 62 1240 5497 1111 0000 5008 0209
NIP 712 010 36 86

REGON 000276883

 

DYREKTOR 
dr Artur Sępoch, tel. wew. 11 
e-mail: dr_sepoch@interia.pl

Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych 
mgr Andrzej Sar, tel. wew. 33 
e-mail: a.sar@wp.pl

Sekretarka 
Agnieszka Puchała-Smajkiewicz, tel. wew. 15 

Główny Księgowy
mgr Halina Dziewulska, tel. wew. 32

Specjalista ds. Kadr i Płac
Tomasz Studziński,  tel.wew. 32
Specjalista ds. Ksiegowości
mgr Anna-Marta Nowak , tel wew. 25
e-mail: ana_nowak@o2.pl 

Referent ds. Promocji
mgr Katarzyna Kwiatosz (urlop)

Archiwista i Administrator Strony Internetowej
mgr Anna-Marta Nowak, tel. wew. 25
e-mail; ana_nowak@o2.pl

Kadra Instruktorska


Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji
mgr Anna Kistelska, tel. wew. 27
e-mail: wok.oficyna.lublin@gmail.com 
Główny Instruktor ds. Teatru
mgr Iwona Niewczas, tel. wew. 20
e-mail: lalki.woklublin@gmail.com 
Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny
mgr Andrzej Sar, tel. wew. 33
e-mail: a.sar@wp.pl
 Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny
mgr Andrzej Osuch, tel. wew. 35
e-mail: jendruch8@wp.pl
Instruktor ds. Działalności Artystycznej Seniorów i Osób Społecznie Wykluczonych
mgr Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka, tel. wew. 33
e-mail: a.chojnacka@onet.pl 
Instruktor ds. Scenografii i Grafiki Użytkowej
mgr Beata Urniaż-Księska –  tel. wew. 37
e-mail: grafik.wok@gmail.com
Instruktor ds. Scenografii i Grafiki Użytkowej
Aleksandra Kędziora - tel. wew. 37
e-mail: aleksandrakecikwok@gmail.com
Instruktor ds. Literatury i Recytacji
Patryk Pawelec - tel. wew. 18
e-mail: recytacja.wok@gmail.com
Instruktor ds. Muzyki
mgr Irena Sołtan-Wąsik 
Młodszy Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny 
mgr Kornelia Sar - tel. wew. 37 (urlop)
Młodszy Instruktor ds. Kultury Lokalnej i Regionalizmu 
dr Ewa Sikora - Chołody, tel.wew. 34
e-mail: ewasikora.wok@gmail.com


p.o Kierownika ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr Tomasz Bartnik, tel. wew. 14
e-mail: t.bartnik@vp.pl   

                         
Elżbieta Korona – sprzątaczka, tel. wew. 29 
Jerzy Szubzda – portier, tel. wew. 10

REDAKCJA STRONY
Administrator strony internetowej
mgr Anna-Marta Nowak, tel. wew. 25,
e-mail: ana_nowak@o2.pl

Redakcja strony zastrzega sobie możliwość zmian i poprawek w nadesłanych materiałach