Kultura ludowa

 

Kultura ludowa na przestrzeni ostatnich lat ulega wpływom przemian cywilizacyjnych, a co za tym idzie, w swoim tradycyjnym kształcie sukcesywnie zmienia się i zanika. Jednak pomimo tych przemian, w województwie lubelskim – jednym z niewielu w Polsce – jest jeszcze bardzo bogata i co najważniejsze wciąż żywa. To bogactwo dotyczy szczególnie kultury niematerialnej – folkloru słowno-muzycznego.

Naszym celem i zadaniem jest troska o zachowanie najpiękniejszych i najcenniejszych wartości tradycyjnej kultury w jej autentycznym kształcie. Temu służą spotkania z artystami ludowymi w trakcie wielu lokalnych i regionalnych imprez folklorystycznych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Służymy pomocą i poradnictwem przy organizacji imprez, opracowywaniu wydawnictw, doborze repertuaru, stroju, etc.

Corocznie, wspólnie z instytucjami kultury na terenie województwa, organizujemy Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który, poza oceną stanu folkloru, służy zakwalifikowaniu reprezentantów naszego regionu do organizowanego przez nas od 1967 roku Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Poza liczną grupą artystów ludowych wykonujących folklor muzyczny, na naszym terenie działa wiele zespołów teatralnych przedstawiających obrzędy i zwyczaje ludowe w opracowaniu scenicznym. Dla nich właśnie organizowane są przeglądy i konsultacje poszerzające ich umiejętności adaptacyjne i wykonawcze. Zespoły co roku rywalizują o uczestnictwo w Międzywojewódzkich Sejmikach Teatralnych, które na terenie naszego województwa odbywają się w Tarnogrodzie i Stoczku Łukowskim, aby stamtąd, podobnie jak zespoły z kilku innych przeglądów w Polsce, mogły być nominowane do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.