Kultura żywego słowa

 

 

Każdy z nas chciałby występować publicznie i mówić w taki sposób, by inni – po pierwsze nas słuchali, a po drugie – słuchali z zainteresowaniem. Kultura Żywego słowa podpowiada nam jak uzyskać taki efekt.

Kultura żywego słowa zajmuje się  nauką dykcji, interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu (np. poetyckiego, przemówienia, wykładu, orędzia, wystąpienia w radio i TV); sposobem przekazywania myśli i emocji: precyzji, słyszalności, giętkości, frazowania, przejrzystości, sugestywności, melodyjności słowa mówionego. Kształcenie kultury żywego słowa jest elementem kultury języka każdego człowieka, potrzebą starannego formułowania myśli.

 

  WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI adresowany jest do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli. W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych nadsyłają teksty związane z zaproponowanym przez organizatora tematem. Pozostali uczestnicy konkursu nadsyłają prace na dowolny temat. Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora Jury składające się z osób związanych z literaturą i jej popularyzacją zawodowo od wielu lat.

   Co roku formą nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu jest wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie tomik pokonkursowy, będący dla nagrodzonych nie tylko wyróżnieniem i pamiątką, ale również debiutem, zachętą do dalszych prób literackich i rozwoju.

   W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Zdarzają się uczestnicy liczący sobie nawet 80 lat.  Bardzo często pochodzą z niewielkich i bardzo małych miejscowości, oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Organizatorom zależy na wyłonieniu spośród piszących amatorów z całego województwa grupy uzdolnionych literacko osób w różnym wieku, o różnych doświadczeniach życiowych, ale o podobnej wrażliwości na słowo i wspólnej pasji.

   Finał konkursu, połączony z promocją wydawnictwa pokonkursowego, jest okazją do spotkania, wzajemnego poznania osiągnięć, inspiracji i wyobraźni. Laureaci po raz pierwszy słyszą najciekawsze, nagrodzone utwory, uczestniczą w promocji wydawnictwa, które sami współtworzą. Dzięki takiej formule niektórzy laureaci chcą uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu ponownie. Można powiedzieć, że zwłaszcza młodsi uczestnicy „rosną” razem z konkursem, poszukując nowych tematów i rozwijając swoje uzdolnienia i pasje. Przez lata konkurs wśród jego uczestników wytworzył szczególną atmosferę sprzyjającą potrzebie twórczego pisania.   

 

 

LIMERYKI - ZOBACZ