Kultura żywego słowa

 

Każdy z nas chciałby występować publicznie i mówić w taki sposób, by inni – po pierwsze nas słuchali, a po drugie – słuchali z zainteresowaniem. Kultura Żywego słowa podpowiada nam jak uzyskać taki efekt.

Kultura żywego słowa zajmuje się  nauką dykcji, interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu (np. poetyckiego, przemówienia, wykładu, orędzia, wystąpienia w radio i TV); sposobem przekazywania myśli i emocji: precyzji, słyszalności, giętkości, frazowania, przejrzystości, sugestywności, melodyjności słowa mówionego. Kształcenie kultury żywego słowa jest elementem kultury języka każdego człowieka, potrzebą starannego formułowania myśli.

 

  WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI adresowany jest do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli. W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych nadsyłają teksty związane z zaproponowanym przez organizatora tematem. Pozostali uczestnicy konkursu nadsyłają prace na dowolny temat. Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatora Jury składające się z osób związanych z literaturą i jej popularyzacją zawodowo od wielu lat.

   Co roku formą nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu jest wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie tomik pokonkursowy, będący dla nagrodzonych nie tylko wyróżnieniem i pamiątką, ale również debiutem, zachętą do dalszych prób literackich i rozwoju.

   W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Zdarzają się uczestnicy liczący sobie nawet 80 lat.  Bardzo często pochodzą z niewielkich i bardzo małych miejscowości, oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Organizatorom zależy na wyłonieniu spośród piszących amatorów z całego województwa grupy uzdolnionych literacko osób w różnym wieku, o różnych doświadczeniach życiowych, ale o podobnej wrażliwości na słowo i wspólnej pasji.

   Finał konkursu, połączony z promocją wydawnictwa pokonkursowego, jest okazją do spotkania, wzajemnego poznania osiągnięć, inspiracji i wyobraźni. Laureaci po raz pierwszy słyszą najciekawsze, nagrodzone utwory, uczestniczą w promocji wydawnictwa, które sami współtworzą. Dzięki takiej formule niektórzy laureaci chcą uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu ponownie. Można powiedzieć, że zwłaszcza młodsi uczestnicy „rosną” razem z konkursem, poszukując nowych tematów i rozwijając swoje uzdolnienia i pasje. Przez lata konkurs wśród jego uczestników wytworzył szczególną atmosferę sprzyjającą potrzebie twórczego pisania.     

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS na najlepszy utwór poetycki 
"NIEZAPOMINAJKI Z POLSKIEJ BAJKI" 

KOMUNIKAT PRASOWY - zobacz

REGULAMIN - pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

 

 

 WOK - II- IV 2017 - Cykl warsztatów - Praca ze słowem - J. polski - j. ukraiński

 

IX Edycja OKP "O Granitową Strzałę"- regulamin

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę". W ramach konkursu odbędzie się Turniej 1 Wiersza. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.
Na konkurs należy nadesłać:
1. Zestaw 10 wierszy (w wersji papierowej), o dowolnej tematyce
(1 egzemplarz). Do konkursu dopuszczone będą utwory, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie. Należy także dołączyć ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD - eliminuje Autora z konkursu.
2. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
3. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
4. W tym roku organizatorzy postanowili zmienić jedną z reguł konkursu, związaną z nagrodą GRAND PRIX. Zostanie ona przyznana autorowi - debiutantowi (za debiut uważamy samodzielną książkę poetycką, z nadanym numerem ISBN oraz arkusz poetycki). W związku z tym debiutanci zobowiązani są do umieszczenia na kopercie dopisku - PRZED DEBIUTEM.
5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw. W przypadku nadesłania przez autora kilku zestawów (opatrzonych różnymi godłami) - autor zostaje wykluczony z udziału w konkursie.
6. Termin nadsyłania prac upływa 1 lipca 2017r.
7. Prace należy wysłać na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin
z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Granitową Strzałę". Autorzy, którzy nie mają na swoim koncie samodzielnej książki - umieszczają dopisek - "PRZED DEBIUTEM"
Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni: 8 najlepszych (zdaniem komisji) - zestawów.
NAGRODY:
Grand Prix - druk tomiku poetyckiego dla autora przed debiutem
I nagroda - 1100 zł
II nagroda - 800 zł
III nagroda - 600 zł
oraz 4 wyróżnienia - po 200 zł każde
Nagrody należy odebrać osobiście. W przeciwnym razie przejdą one na rzecz Organizatora i zasilą pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji.
W uzasadnionych przypadkach (autor nie mieszkający w Polsce, choroba udokumentowana zaświadczeniem) - jury może zastosować inną formę przekazania nagrody. Jury może także zadecydować o innych podziale nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:
w październiku 2017 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.
TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach - w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się w dniu czasie Gali finałowej (datę i godzinę podany w późniejszym terminie)
w Strzelińskim Ośrodku Kultury ul. Mickiewicza 2
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.
Nagroda wynosi 1000 zł. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 - 21-543
e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl