Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

 

LAUREACI KONKURSU POETYCKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO WŁODAWA 2019 WYŁONIENI

20 sierpnia 2019 r. Jury I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 w składzie: Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Agata Zakrzewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aldon Dzięcioł – Prezes Poleskiego Towarzystwa Medialnego, redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", Jacek Żurawski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Łukasz Zdolski – Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury, Marta Ładak – członek redakcji Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi, wyłoniło Laureatów pierwszej edycji konkursowej.

Oto oni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Paweł Bartnik – Warszawa
Krystyna Igras – Pokrówka (pow. Chełm)
Małgorzata Machnica – Lublin
Małgorzata Skowron – Hrubieszów
Renata Staniec – Teptiuków (pow. Hrubieszów)
Elwira Wasak – Lublin

Gratulujemy!!! Zapraszamy Laureatów do udziału we wszystkich wydarzeniach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 oraz odbioru nagród i wyróżnień. Już wkrótce, drogą pocztową, dotrą do Państwa oficjalne zaproszenia od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha.

Zgodnie pkt. 10 Regulaminu I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2019 r. w sali "SEZAM" Włodawskiego Domu Kultury podczas Gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki – Włodawa 2019.

Szczegóły dotyczące konkursu (m.in. Protokół Komisji Konkursowej wraz z nagrodzonymi tekstami poetyckimi) ukażą się na stronach internetowych organizatorów po oficjalnym zakończeniu wydarzenia – III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019.

Tymczasem, dla zaspokojenia ciekawości zaangażowanych uczestników i postronnych obserwatorów, fragment z Protokołu Komisji Konkursowej podsumowujący I edycję, autorstwa Przewodniczącej Jury.
Na I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza wpłynęły 23 utwory poetyckie, z których jeden nie spełniał wymogów regulaminowych i nie był w związku z tym oceniany przez komisję. 22 utwory, zawierające – zgodnie z regulaminem – cztery wyrazy zaczerpnięte z nadbużańskiej gwary chachłackiej, sprostały oczekiwaniom organizatorów, aby Włodawa i jej okolice stały się inspiracją do tworzenia literatury sławiącej wielokulturowość i unikalność tego zakątka polskiej ziemi. Użycie gwarowych słów implikuje skojarzenia związane ze specyfiką i oryginalnością kultury, tradycji i krajobrazu ziemi włodawskiej. Zatem, chociaż zgodnie z regulaminem, tematyka wiersza była dowolna, to jednak jury w nagrodzonych i wyróżnionych utworach dostrzegło wyraźny regionalny motyw kierunkujący wyobraźnię autorów w stronę unikalnej przyrody i tajemnicy spowijającej oba brzegi Bugu.
Jury dziękuje i gratuluje pomysłodawcom I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Jednocześnie wyraża nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne edycje tego konkursu.

Sekretarz Konkursu
Małgorzata Zińczuk

 

Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Gmina Miejska Włodawa

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

ogłaszają 

I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy

organizowany w ramach

III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ2019 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO