Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

 


Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Gmina Miejska Włodawa

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

ogłaszają 

I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy

organizowany w ramach

III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ2019 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody.

Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO