Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego

XVII Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego
w Woli Osowińskiej

Tegoroczny finał Konkursu zorganizowano 19 marca, w 21 rocznicę śmierci Patrona. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Zespół Placówek Oświatowych i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński.
Spośród zgłoszonych 130 recytatorów, dotarło 124 - z następujących miejscowości: Adamów, Biała, Borki, Czemierniki, Domaszewnica, Kock, Krasew, Łuków, Markuszów, Maszki, Piotrowice, Radzyń Podlaski, Siennica, Sobole, Tchórzew, Turów, Ulan Majorat, Wojciechów, Wojcieszków, Wola Chomejowa, Wola Gułowska, Wola Osowińska, Żyrzyn .
Prezentacje odbywały się w pięciu – specjalnie do tego celu udekorowanych - salach (3 w Zespole Placówek Oświatowych i 2 w Zespole Szkół Rolniczych). W skład 3-osobowych komisji konkursowych wchodzili:
- Anna Kistelska, Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka, Henryk Kowalczyk i Andrzej Sar - instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
- dr Ewa Borkowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- Maria Długołęcka –Pietrzak z Instytutu Kultury Ludowej i Badań Literackich w Siedlcach
- Adam Świć, Marta Nowakowska i Sylwia Dmowska – z Domu Kultury w Kocku,
- Ewa Śliwińska z Radzyńskiego Ośrodka Kultury,
- Maria Ryndak z Biblioteki Miejskiej w Radzyniu Podlaskim,
- Sławomir Żyłka z Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie i ŁOK w Łukowie
- Alina Kryjak z Towarzystwa Regionalnego im.W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej
- Anna Kowalik i Monika Karwowska – nauczycielki przedmiotów humanistycznych w Zespole Szkół Rolniczych i Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz regionalne upominki ( wielkanocne ciasteczka z miejscowej piekarni).
Laureatom, oprócz dyplomów, wręczono nagrody książkowe:
Kategoria SP kl.0-III
Grupa A:
I. nagroda Mikołaj Król – SP w Kocku ( nominacja do Małego Konkursu Recytatorskiego)
II. Anna Lipińska – ZS w Ulanie –Majoracie
III. Zuzanna Kopciuch – SP w Kocku
Wyróżnienia: Emilia Komorniak (SP w Wojcieszkowie),Piotr Kopiejek (SP w Sobolach),Patryk Niewęgłowski (ZS w Ulanie-Majoracie), Gabriela Łazuga ( SP w Wojcieszkowie)
Nagroda za gwarę: Ola Guz (SP w Maszkach)
Grupa B:
I. Dominika Makuła – SP w Wojcieszkowie ( nominacja do Małego Konkursu Recytator.)
II. Rafał Sierpień – SP w Turowie,
III. Karolina Próchniewicz – ZS w Ulanie –Majoracie
Wyróżnienia: Aleksandra Maliszewska (ZS w Ulanie-Majoracie), Gabriela Szelech (SP w Kocku), Jacek Szostak (ZS w Ulanie-Majoracie),Maja Wylotek (SP w Wojcieszkowie), Natalia Zając (ZPO w Woli Osowińskiej)

Kategoria: SP kl. IV-VI
Grupa A:
I. Aleksandra Cieślak – SP w Woli Chomejowej
II. Alicja Kożuch – ZPO w Borkach
Julia Kożuch – ZPO w Woli Osowińskiej (nominacja do Małego Konkursu Recytatorskiego)
III. Paweł Musik – SP w Maszkach
Natalia Dyjak – Biblioteka ZS w Ulanie-Majoracie
Wyróżnienie: Bartłomiej Niewęgłowski – Łukowski Ośrodek Kultury
Grupa B:
I. Żaneta Piotrowska – SP w Maszkach
II. Julia Semczuk – Łukowski Ośrodek Kultury
Igor Terlikowski – SP w Turowie
III. Oliwia Wójcik – SP w Wojcieszkowie
Wyróżnienia: Monika Pawlina ( SP nr1 w Radzyniu Podlaskim) – nominacja do MKR
Wiktoria Skowron (ZPO w Woli Osowińskiej), Gabriela Sobijanek (SP w Czemiernikach), Kacper Strzyżewski (SP w Domaszewnicy), Krystian Szabrański (SP w Tchórzenie), Szymon Wiater (ZS w Białej)
Kategoria: Gimnazjum
I. Agata Adameczek – ZPO w Borkach, dodatkowa nagroda za gwarę
II. Dominika Pieńkosz – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
Kacper Siwiak – Łukowski Ośrodek Kultury
III. Karolina Mitura – ZS w Kocku
Wyróżnienia: Kryspin Adameczek (Gim. w Wojcieszkowie), Anna Grzywna(Gim. w Piotrowicach)
Sylwia Iwaniuk (Gim. nr 2 w Radzyniu Podl.), Marta Skowron (ZPO w Woli Osowińskiej), Weronika Wronowska (Gim. nr 2 w Radzyniu Podl.),Amelia Gruchoła (ZS w Kocku)
Kategoria: Ponadgimnazjalna
I. Zofia Kozłowska – Gminna Biblioteka w Adamowie
Rafał Nurzyński – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie
II. Paulina Boreczek – Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Konkursowi towarzyszyły pokazy ginących zawodów i umiejętności ( wicie tradycyjnych palm, zdobienie pisanek, wykonywanie kartek świątecznych, koszyczków itp.) oraz kiermasz sztuki ludowej, głównie ozdób wielkanocnych.
Stałym elementem imprezy jest obiad regionalny dla uczestników, opiekunów i gości - wszystkich zaproszono do stołówki szkolnej na kapustę z grochem, kartoflaki z soczewicą, słodycze i kompot.
Przed Koncertem Laureatów, na głównej scenie wystąpiły uczennice Zespołu Placówek Oświatowych, zaśpiewały kilka piosenek z dedykacją dla wszystkich uczestników imprezy.
Następnie zaprezentowali się wytypowani przez jurorów recytatorzy, otrzymując zasłużone oklaski.
Na zakończenie uroczystości wśród uczestników rozlosowano upominki, wykonane przez woleńskiego stolarza, a jednocześnie radnego.
Spośród osób zaproszonych w imprezie uczestniczyli: Jan Gil – Wicestarosta Radzyński, Michał Zając, reprezentujący Wójta Gminy Borki, Janusz Buhaj – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania Rady Gminy Borki; Zdzisław Kot i Waldemar Skowron – miejscowi radni.

 

 

Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Placówek Oświatowych  - Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Zakład Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
zapraszają do

XVII  MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI I PROZY LUDOWEJ
IM. WACŁAWA TUWALSKIEGO


Regulamin - do pobrania

Karta Uczestnika - do pobrania