Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich

 
 


ZAPRASZAMY na
13 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich
01. - 03. 07. 2017 - Lublin 

 

MARTA POHREBNY GRAND PRIX


PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA  RADY  KONSULTANTÓW
   XIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  Festiwalu
   TEATRÓW  NIEWIELkich
  LUBLIN,  DNIA  1 – 3  LIPCA  2017  ROKu 

 

 

Rada  Konsultantów 

1.  Mieczysław Wojtas  -  przewodniczący

2.  Urszula Brytan – Golejewska

3.  Jan  Zdziarski

 

 

      W  XIII  edycji  Festiwalu  wzięło udział  20 wykonawców  z różnych regionów Polski, prezentując 20 spektakli konkursowych ( monodramy i małe formy sceniczne). Prezentacje teatralne dotykały głównie problemów współczesnej rzeczywistości, ukazując różne konflikty i relacje międzyludzkie oraz indywidualne dramaty i przeżycia wewnętrzne bohaterów spektakli.

Ich twórcy wspomagali się zarówno bogatą literaturą współczesną jak i sztandarową klasyką literacką, a także w wielu przypadkach scenariuszami autorskimi. Rada konsultantów postanowiła przyznać nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz wyróżnienia honorowe. 

 

GRAND  PRIX  FESTIWALU 

 

nagrodę w wys. 2000 zł            

otrzymuje  Marta  Pohrebny  z  Zielonej Góry za spektakl  Rozmaryn ,w reż. Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek 

 

 

NAGRODA   w  wys. 750 zł

 

dla  Edwarda  Kotłowskiego  ze Stalowej Woli  za uwiedzenie widza szlachetnym  brzmieniem słowa poetyckiego w spektaklu  Odkąd zniknęła…w reż. Anety Adamskiej i Macieja Szukały.

 

NAGRODA   w wys. 750 zł.

 

dla  Pawła Zieglera  z  Katowic  za podjęcie współczesnej problematyki społeczno – politycznej zrealizowanej w metaforycznej aurze autorskiego spektaklu  Jarosław Ocalony  w reż. Jarosława Filipskiego.

 

NAGRODA  w wys.750 zł

 

dla  Mileny Piejko   z Jarosławia  za dyscyplinę aktorską budowania postaci w spektaklu  Być szczęśliwym   , opowiadającym w baśniowej konwencji o trudnych problemach rodzinnych w reż. Pawła Sroki.

 

NAGRODA   w wys. 750 zł

 

dla  Katarzyny Dominiak  ze Świnoujścia  za stworzenie pełnej pasji i twórczego niepokoju postaci artysty w spektaklu  Z innej gliny,w reż. Anety Kruk i Katarzyny Dominiak.

 

NAGRODA  w wys. 750 zł

 

dla  Mateusza Deskiewicza  z Gdyni za profesjonalny warsztat aktorski w spektaklu  Być jak Charlie Chaplin  w reż. Piotra Wyszomirskiego i Mateusza Deskiewicza. 

 

WYRÓŻNIENIE  SPECJALNE  w wys. 250 zł

 

dla  Nikodema Mazura  z Dębna za prawdę w kreacji bohatera spektaklu Cygan  w reż. Anatola Wierzchowskiego. 

 

WYRÓŻNIENIA  HONOROWE 

 

  • dla  Marty Łaskiej  z Białej Podlaskiej  za wrażliwość w odczuwaniu ludzkich zawiłości psychicznych i interesujący przekaz sceniczny w spektaklu  Lalki, ciche siostry moje  w reż. Romana Uścińskiego  i Marty Łaskiej
    dla  Patryka Rybusa  z Bydgoszczy za użycie groteski w udanej próbie opisania systemów totalitarnych w autorskim spektaklu  Ein Volk, ein Interpretacion, ein Fuhrer  .
  • dla  Kingi Kani  z Dębicy za przekonujące przedstawienie sytuacji społecznej  „obcego” z perspektywy dziecka w spektaklu  To, ja Kasia w reż. Dominiki Migoń. 

 

Rada Konsultantów przyznała również

WYRÓŻNIENIE  HONOROWE

 

Małgorzacie Paszkier - Wojcieszonek  z Zielonej Góry za reż. spektaklu Rozmaryn . 

 

       Rada Konsultantów  serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, twórcom i autorom prezentowanych spektakli za udział w  XIII  Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich i z satysfakcją podkreśla wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów oraz małych form  scenicznych. XIII edycja Festiwalu oscylowała wokół ważnych problemów i spraw współczesności ale także jednostkowych ludzkich dramatów  przeżywanych samotnie z  niezwykłą intensywnością. Duża wrażliwość psychiczna często jeszcze bardzo młodych wykonawców pozwoliła na szczery i wiarygodny przekaz problemów ich bohaterów. Różnorodne poszukiwania w obrębie estetyki, formy teatralnej i nowych środków wyrazu sprawiły, że festiwalowe wydarzenia były ciekawe, barwne i żywe.

 

Rada Konsultantów dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury za finansowe wsparcie. Szczególnie pragnie podkreślić pomoc finansową  miasta Lublin w realizacji całego projektu teatralnego.

 

Wyjątkowe podziękowanie składa Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za trud organizacyjny, dbałość o artystyczny wyraz imprezy i stworzenie przyjaznej, ciepłej aury teatralnych spotkań. Podziękowania kieruje również do Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury , szczególnie dziękuje Iwonie Niewczas i Patrykowi Pawelcowi za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu oraz wielką życzliwość i zrozumienie.

 

Rada Konsultantów

 

 

 

REGULAMIN 13 OFTN - pobierz
KARTA ZGŁOSZENIOWA 13 OFTN - POBIERZ

 

GRAND PRIX 2016 - MATEUSZ NOWAK