Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie ogłosiło 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Na samym wstępie chcę podziękować organizatorom Turniejów Powiatowych w województwie lubelskim za ubiegłoroczną współpracę przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Liczę, że tegoroczna edycja przyniesie wiele niezapomnianych chwil podczas występów recytatorów, a także będzie przestrzenią wymiany doświadczeń wśród instruktorów w trakcie konsultacji, warsztatów i spotkań konkursowych. Dobrym zwiastunem tegorocznej edycji w naszym regionie jest chęć reaktywowania konkursu w powiatach, w których od kilku lat tradycja konkursu nie była kontynuowana.

Życzę powodzenia podczas eliminacji powiatowych, a przypadku pytań proszę o kontakt.


  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, dorosłych, seniorów do uczestnictwa w konkursie! 
 

65 OKR 2020 - Komunikat do organizatorów
Turniejów powiatowych - zobacz

Regulamin eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w województwie lubelskim

1.    Organizatorami Turnieju Wojewódzkiego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

2.    Instytucją koordynującą przebieg eliminacji OKR w województwie lubelskim jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.  

3.    Organizatorami Turniejów Powiatowych są instytucje wymienione w niniejszym regulaminie.

4.    W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W niektórych powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na końcu regulaminu.

5.    Organizatorzy turniejów wszystkich szczebli proszeni są o uważne przeczytanie regulaminu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także regulaminu eliminacji w województwie lubelskim.

6.    Przebieg Turniejów Powiatowych w województwie lubelskim:

 1. Terminy eliminacji powiatowych ustalają ich organizatorzy.
 1. Organizatorzy eliminacji powiatowych proszeni są o poinformowanie organizatora wojewódzkiego o terminie przeglądu w danym powiecie.
 1. Turnieje Powiatowe powinny zakończyć się do 6 kwietnia 2020  r.
 1. Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania protokołów* i kart uczestników listownie lub mailowo do 9 kwietnia 2020  r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania).
  Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin.  

Adres e-mail: recytacja.wok@gmail.com 

* Protokoły powinny zawierać informacje o ilości uczestników biorących udział w przeglądzie powiatowym.

    V.                  Nominacje z Turniejów Powiatowych:
Jury, typuje do udziału w Turnieju Wojewódzkim:

·       z turnieju recytatorskiego –  jednego  recytatora*;

·       z turniejów poezji śpiewanej, teatru jednego aktora, „wywiedzione ze słowa” – po jednym uczestniku;

*powiatowy Sąd Konkursowy, w którym zasiada przedstawiciel organizatora wojewódzkiego, w uzasadnionych przypadkach może dodatkowo zakwalifikować większą ilość uczestników do Turnieju Wojewódzkiego.

 1. W skład powiatowych Sądów Konkursowych powinien wejść przedstawiciel organizatora wojewódzkiego. 
 1. Organizatorzy Turniejów Powiatowych proszeni są o wypełnienie kart informacyjnych zgodnie ze wzorem przesłanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz przekazanie ich organizatorowi wojewódzkiemu. 
 1. Bezpośredni kontakt do koordynatora konkursu na terenie województwa lubelskiego:  
  Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com, tel. kom. 509 447 236.

7.    TURNIEJ WOJEWÓDZKI

 1. Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie
 1. Termin: 17-18 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
 1. Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu.

 1. Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udzielają:

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od początku Konkursu, czyli od 17 kwietnia godz. 11:00 do jego zakończenia

18 kwietnia (Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12).

8. TURNIEJ REJONOWY W LUBLINIE 

 1. W turnieju udział biorą recytatorzy z powiatów: lubelskiego ziemskiego i grodzkiego, świdnickiego

    II.          Organizatorem Turnieju Rejonowego w Lublinie jest Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 1. Termin Turnieju:  17 marca 2020 r., godz. 10.00.
 2. Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna   
 1. Zgłoszenia: uczestnicy są zobowiązani do osobistego dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania). Karty, które dotrą do organizatora Turnieju Rejonowego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, Dział Edukacji Kulturalnej,     pok.223, e-mail:  pracowniaslowa@ck.lublin.pl

      Liczba zgłoszeń: do uczestników z gminy (jeśli odbyły się eliminacje gminne) lub do osób z placówki (szkoła, dom kultury, klub - eliminacje we własnym zakresie). Większa liczba zgłoszeń możliwa jest tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem (Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung).

Zawiadomienia pisemne o terminie występu nie będą wysyłane. Kolejność prezentacji umieszczona będzie na stronie www.ck.lublin.pl (Aktualności – OKR Turniej Rejonowy)

 17 marca 2020 r.

W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić: Dział Edukacji Kulturalnej, tel. 81 466 61 51

Informacje: www.ck.lublin.pl,  Dział Edukacji Kulturalnej, tel. 81 466 61 51 (godz. 11.00-15.00)

Instytucje upoważnione do przeprowadzania Turniejów Powiatowych (rejonowych):

1.    Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.    Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.    Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.    Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.    Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.    Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.    Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.    Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.    Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.   Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  powiat łęczyński

11.   Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.   Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.   Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.   Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.   Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim – powiat radzyński

16.   Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie

                – powiat rycki

17.   Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.   Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski

19.   Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!


65 OKR - 2020 - Regulamin -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Poezja Śpiewana -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Recytacja -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Teatr Jednego Aktora -
zobacz i pobierz

65 OKR 2020 - Regulamin eliminacji powiatowych   -
zobacz i pobierz

65 OKR 2020 - Regulamin eliminacji w województwie  -
zobacz i pobier
z