Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie w komunikacie nr 4 z dnia 30 kwietnia 2020 r. podjęło decyzję o kontynuowaniu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Oprócz podziękowań kierowanych w stronę organizatorów Turniejów Powiatowych w województwie lubelskim za ubiegłoroczną współpracę przy organizacji Konkursu, chcę również wyrazić wdzięczność za konsultacje przy planowaniu przebiegu wydarzenia w zaistniałych w ostatnich miesiącach szczególnych okolicznościach. Po konsultacjach z niemal wszystkimi Organizatorami Powiatowymi została podjęta decyzja o zmianie przebiegu konkursu. Szczegóły znajdziecie państwo w Nowym regulaminie eliminacji 65. OKR w województwie lubelskim. Liczę, że pomimo niełatwej dla nas wszystkich sytuacji, tegoroczna edycja przyniesie wiele niezapomnianych chwil podczas występów recytatorów, a także będzie przestrzenią wymiany doświadczeń wśród instruktorów w trakcie konsultacji, warsztatów i spotkań konkursowych. 
Życzę powodzenia podczas eliminacji powiatowych, a przypadku pytań proszę o kontakt.

Regulamin eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w województwie lubelskim

(z dnia 18 czerwca 2020 r.)

1.    Organizatorami Turnieju Wojewódzkiego 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

2.    Instytucją koordynującą przebieg eliminacji OKR w województwie lubelskim jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.  

3.    Organizatorami Powiatowymi Konkursu są instytucje wymienione w niniejszym regulaminie.

4.    W województwie lubelskim obowiązują eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), międzypowiatowe i wojewódzkie.

5.    Organizatorzy turniejów wszystkich szczebli proszeni są o uważne przeczytanie regulaminu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także regulaminu eliminacji w województwie lubelskim.

6.    W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w Regulaminie 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zostały wprowadzone zmiany. Można je odczytać w punkcie 10 i 11 niniejszego regulaminu. 

7.    Przebieg Turnieju Międzypowiatowego w województwie lubelskim:

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą terminarza konkursu według komunikatów przesyłanych przez Towarzystwo Kultury Teatralnej – Głównego Organizatora OKR, w województwie lubelskim zmieniony zostaje przebieg konkursu. Odbędzie  się on według następującego porządku: 

 1. W miejsce Turniejów Powiatowych organizowanych w poszczególnych placówkach, w województwie lubelskim przeprowadzony zostanie Turniej Międzypowiatowy dla uczestników ze wszystkich powiatów w województwie. 
 1. Termin i miejsce Turnieju Międzypowiatowego: 8 – 9 września 2020 r., godz. 11.00, Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12.
 1. Niezmienna zostaje konieczność przeprowadzenia eliminacji środowiskowych (gminnych, miejskich) w przypadku dużej liczby uczestników z jednej placówki (np. gdy ze szkoły startuje duża liczba osób, należy przeprowadzić eliminacje środowiskowe). 
 1. Uczestnicy składają karty zgłoszenia u właściwego dla swojego rejonu Organizatora Powiatowego konkursu (wykaz Organizatorów Powiatowych znajduje się na końcu niniejszego regulaminu).
 1. Organizatorzy Powiatowi proszeni są o przesłanie kart zgłoszonych uczestników wraz z protokołem zawierającym informację o ilości zgłoszonych osób* do dnia 17 sierpnia 2020 r. listownie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20 – 010 Lublin lub mailowo na adres: recytacja.wok@gmail.com .

            *Prosimy o przesłanie protokołu również w przypadku braku uczestników.

  VI.                  Nominacje z Turnieju Międzypowiatowego:

Jury, typuje do udziału w Turnieju Wojewódzkim:

·       z turnieju recytatorskiego –  jednego  recytatora z każdego powiatu*;

·       z turniejów poezji śpiewanej, teatru jednego aktora, „wywiedzione ze słowa” – po jednym uczestniku z każdego powiatu;

*Międzypowiatowy Sąd Konkursowy, w którym zasiada przedstawiciel organizatora wojewódzkiego, w uzasadnionych przypadkach może dodatkowo zakwalifikować większą ilość uczestników do Turnieju Wojewódzkiego.

 1. W skład Międzypowiatowego Sądu Konkursowego powinien wejść przedstawiciel organizatora wojewódzkiego. 
 1. Organizatorzy Powiatowi proszeni są o wypełnienie kart informacyjnych zgodnie ze wzorem przesłanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz przekazanie ich Organizatorowi Wojewódzkiemu. 
 1. Bezpośredni kontakt do koordynatora konkursu na terenie województwa lubelskiego:  
  Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com, tel. kom. 509 447 236.

8.    TURNIEJ WOJEWÓDZKI 

 1. Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie
 1. Termin: 25 – 26 września 2020 r., godz. 11.00
 1. Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu. 

 1. Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udzielają: 

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. W przypadku niewielkiej liczby uczestników ze wszystkich powiatów, Turniej Międzypowiatowy w Lublinie otrzyma rangę Turnieju Wojewódzkiego. Uczestnicy konkursu zostaną o tym poinformowani stosownie wcześniej. Wówczas turniej odbędzie się w terminie 8 – 9 września 2020 r. W tej sytuacji spośród uczestników ze wszystkich powiatów, wyłonieni zostaną Laureaci nominowani do Centralnych Spotkań Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury przyzna też nagrody i wyróżnienia bez nominacji.
 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaje zachowana formuła Turnieju Międzypowiatowego a następnie Turnieju Wojewódzkiego z terminami zapisanymi w punkcie 7 i 8 regulaminu.

10.              ZMIANY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA, KWALIFIKACJI*

            *Zgodnie z Komunikatem Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej nr 5 z   dnia 3 czerwca 2020 r.

 1. Przy zaliczaniu do kategorii uczestnictwa w turnieju recytatorskim obowiązuje stan w dniu ogłoszenia 65 OKR w województwie.
 2. Laureaci przeglądów, które odbyły się przed zawieszeniem OKR, zachowują swoje uprawnienia, w tym kwalifikacje do turnieju wyższego szczebla.*
 3. W razie rezygnacji laureata z dalszego udziału, komitet organizacyjny może na jego miejsce zakwalifikować uczestnika z następną „lokatą” w werdykcie jury.*
 4. W 65 OKR, w turnieju teatrów jednego aktora, odstępujemy od możliwości rekomendacji dodatkowego wykonawcy przez przesłanie rejestracji wideo.
 5. Przeglądy wszystkich szczebli odbywają się w dotychczasowej formie bezpośrednich „żywych” spotkań.

            *Punkty II i III nie dotyczą województwa lubelskiego, ponieważ nie odbył się w nim żaden   Turniej Powiatowy. 

11.    TERMINY PRZEGLĄDÓW FINAŁOWYCH

·       Turniej Teatrów Jednego Aktora: 1 – 3 października 2020 r. w Słupsku

·       Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa: 9 – 11 października 2020 r. w Ostrołęce

·       Turniej Poezji Śpiewanej: 22 – 24 października 2020 r. we Włocławku

UWAGA! Informujemy, że w związku z koniecznością zachowania wymogów sanitarnych, do sali, w której będą odbywać się przesłuchania konkursowe będzie mogła wejść określona przez Organizatora liczba osób. W trosce o bezpieczeństwo uczestników i widzów, Organizator poda orientacyjną godzinę przesłuchań uczestników, którzy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek w budynku Centrum Kultury. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację, na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach dotyczących przebiegu konkursu. 

Instytucje upoważnione do przesyłania kart uczestników do Turnieju Międzypowiatowego:

1.      Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.      Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.      Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.      Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.      Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.      Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.      Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.      Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.      Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.   Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  powiat łęczyński

11.   Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.   Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.   Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.   Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.   Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim – powiat radzyński

16.   Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17.   Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.   Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski

19. Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski    

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, dorosłych, seniorów do uczestnictwa w konkursie! 


65 OKR - 2020 - NOWY Regulamin -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Poezja Śpiewana -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Recytacja -
zobacz i pobierz

65 OKR - 2020 - Karta uczestnika - Teatr Jednego Aktora -
zobacz i pobierz

65 OKR 2020 - Regulamin eliminacji w województwie  -
zobacz i pobierz