Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 Turniej Wojewódzki
63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Lublin, 17 kwietnia 2018 r. 

Jury w składzie:

Bożena Suchocka-Kozakiewicz – aktorka, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyser

Jarosław Rusiński –utytułowany  recytator, instruktor kultury żywego słowa

Michał Matras - muzyk, kompozytor, pedagog 

po wysłuchaniu i obejrzeniu 17 recytatorów, 6 śpiewających poezję, 3 prezentacji w kategorii „wywiedzione 
ze słowa”  postanowiło przyznać:

NAGRODY (kwalifikacje do centralnych spotkań laureatów 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego):

w kategorii RECYTACJA (Ostrołęka, 13 – 16 czerwca  2018 r.):

1/ Paulina Pajórek – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, instr. Anna Filipiak

2/ Ewelina Kordaczuk – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, instr. Beata Szmidt

3/ Jan Wiśniewski – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, instr. Katarzyna Grudzień

Nagroda bez nominacji
Alicja Skibicka – UMCS w Lublinie 

w kategorii WYWIEDZIONE ZE SŁOWA  
kwalifikacja bezpośrednia (Ostrołęka, 13– 16 czerwca  2018 r.)

1/ Joanna Wypiórkiewicz -Lublin

kwalifikacja na podstawie przesłanej taśmy z nagraniem

1/Aneta Ćmiel- Biłgorajskie Centrum Kultury, instr. Alicja Jachiewicz-Szmidt

w kategorii POEZJA ŚPIEWANA (Włocławek, 6 – 9  czerwca 2018 r.):

1/ kwalifikacja bezpośrednia
Martyna Kozłowska –Miejski Dom Kultury w Dęblinie, instr. Michał Pastuszak 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

w kategorii RECYTACJA :

1/ Aneta Ćmiel- Biłgorajskie Centrum Kultury, instr. Alicja Jachiewicz-Szmidt

2/ Monika Mielnicka – Bialskie Centrum Kultury Klub Scena w Białej Podlaskiej, instr. Roman Uściński

3/ Krystian Lipiec – I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, instr. Halina Moteka

4/ Kacper Śliwa – Liceum Ogólnokształcące im. ks.S. Staszica w Hrubieszowie, instr. Anna Potrzeszcz

5/ Joanna Ziółkowska – Zespół Szkól nr 2 w Lubartowie, instr. Karolina Oleksiejuk

6/ Agata Ostrowicka – UMCS w Lublinie

7/ Anna Górska – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, instr. Anna Filipiak

w kategorii POEZJA ŚPIEWANA:

1/ Natalia Marczuk –VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, instr. Joanna Jabłońska

2/ Alicja Karpiuk – I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, instr. Beata Szmidt 

w kategorii WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:  

1/ Katarzyna Lakowska – I Liceum Ogólnokształcące w Rykach, instr. Anna Filipek 

Nagroda instruktorska

Anna Filipiak instruktor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” 

Jury 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie serdecznie dziękuje organizatorom za miłe przyjęcie i sprawne przeprowadzenie przeglądu.

Jury dostrzega wysoki poziom prezentacji konkursowych w kategorii recytatorskiej, docenia propozycje 
w kategoriach wywiedzione ze słowa i poezja śpiewana,  a  ze smutkiem stwierdza brak propozycji w kategorii teatrów jednego aktora. Miejmy nadzieję, że przyszłe lata przyniosą mnóstwo odkryć repertuarowych 
i interpretacyjnych również w tej dziedzinie.

Podpisy Jury:

Bożena Suchocka

Jarosław Rusiński

Michał Matras


Szanowni Uczestnicy i Instruktorzy!

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w dniach 17 kwietnia 2018 r.
w Centrum Kultury w Lublinie, 
Sala Czarna, ul. Peowiaków 12. 

Prosimy instytucję macierzystą wyżej wskazanego uczestnika o oddelegowanie go wraz z instruktorem do udziału w Turnieju Wojewódzkim i pokrycie kosztów dojazdu. 

Porządek przebiegu Turnieju Wojewódzkiego jest następujący:

      17 kwietnia, godz. 10.00 – Otwarcie konkursu i prezentacje konkursowe

      Ogłoszenie wyników wszystkich kategorii odbędzie się 17 kwietnia po wszystkich prezentacjach konkursowych oraz po obradach jury 

Gorąco zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w całym konkursie, również po indywidualnej prezentacji własnego repertuaru. 

Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

turniej poezji śpiewanej  6 – 9 czerwca 2018 roku we Włocławku;

turniej teatrów jednego aktora – 1 – 3  czerwca 2018 roku w Słupsku;

turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa – 13 – 16 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.                                                                                                                                  

Patryk Pawelec

Instruktor ds. Literatury i Recytacji

 

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej

ogłasza

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  

 

Założenia ogólne

1.      Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.      Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego                     założeniom wybranego turnieju.
         Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.      Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju                                powiatowego.

4.      W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.      63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.      Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

-       młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

-       dorosłych.

2.      Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.      Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.   Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.   Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.   Patrz - regulamin 

4.  Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z                     tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest                         obowiązkowy.

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.      Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.      Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30            minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.      Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.      Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.      Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
         z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

 

1.      W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i      wojewódzkie. 


2.      Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 5 kwietnia 2018  r. 

Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

·        turniej poezji śpiewanej  6-9 czerwca 2018 roku we Włocławku;

·        turniej teatrów jednego aktora – 14-16 czerwca 2018 roku w Słupsku;

·        turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa – 6-9 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.

 

Turniej Powiatowy w Lublinie

Termin Turnieju:  13 marca 2018 r., godz. 10.00. / Zgłoszenia do 5 marca!

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna

Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin:  17-18 kwietnia 2018 r. / Przesyłanie kart oraz protokołów do 10 kwietnia! 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12     

INFORMACJE:     

Patryk Pawelec (WOK) tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

www.tkt.art.pl

REGULAMIN 63 OKR - dla województwa 2018 - zobacz i pobierz

REGULAMIN 63 OKR Lublin Powiat 2018 - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 - Poezja śpiewana  - Karta zgłoszenia - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 -  Wywiedzione ze słowa - karta zgłoszenia - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 - Teatr Jednego Aktora - Karta zgłoszenia - zobacz i pobierz