Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO

62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Lublin, 20 kwietnia 2017 r.

  

Jury w składzie:

Barbara Michałowska-Rozhin – aktorka, pedagog, logopeda

Roma Drozdówna – aktorka Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Kornelia Niedbał – muzykolog, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Przemysław Buksiński – recytator, monodramista, aktor, reżyser 

po wysłuchaniu i obejrzeniu 20 recytatorów, 2 prezentacji w kategorii Poezja Śpiewana, 1 prezentacji w kategorii Wywiedzione ze Słowa oraz 6 prezentacji w kategorii Teatr Jednego Aktora postanowiło przyznać:

NAGRODY (kwalifikacje do centralnych spotkań laureatów 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego)

W kategorii RECYTACJA (Ostrołęka, 21 – 24 czerwca  2017 r.):

1/ Dominika Jarosz z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, instruktor – Patryk Pawelec;

2/ Joanna Wypiórkiewicz  z  Lublina.

W kategorii WYWIEDZIONE ZE SŁOWA (Ostrołęka, 21 – 24 czerwca  2017 r.)

– nagród  nie przyznano.

W kategorii POEZJA ŚPIEWANA (Włocławek, 6 – 10  czerwca 2017 r.)

1/ nominacja bezpośrednia:

Ewa Jagiełło z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, instruktor – Michał Pastuszak;

2/ nominacja na podstawie nagrania:
Izabela Niedziółka z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 

W kategorii TEATR JEDNEGO AKTORA (Słupsk 15 – 18 czerwca 2017 r.)

1/ nominacja bezpośrednia:

Marta Łaska z Bialskiego Centrum Kultury Klub Kultury „Scena”, instruktor – Roman Uściński;

2/ nominacja na podstawie nagrania video:

Rafał Nurzyński z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, instruktor – Sławomir Żyłka.

WYRÓŻNIENIA

w kategorii RECYTACJA otrzymali:

1/ Marta Łaska z Bialskiego Centrum Kultury Klub Kultury „Scena”, instruktor – Roman Uściński;

2/ Roksana Kniaziowska z Biłgorajskiego Centrum Kultury, instruktor – Alicja Jachiewicz-Szmidt;

3/ Paula Osiak z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, instruktor – Anna Filipiak. 

W kategorii POEZJA ŚPIEWANA, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA, TEATR JEDNEGO AKTORA
wyróżnień nie przyznano.

 

Jury zgodnie stwierdza, że Turniej Wojewódzki 62. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego stał na wyrównanym poziomie. Podkreśla jednak stałą potrzebę pracy nad słowem, poprawnością artykulacji i przemyślaną koncepcją doboru repertuaru, zgodnego z zainteresowaniami wykonawców. Zwraca również uwagę na konieczność uważnej i starannej pracy nad interpretacją tekstów poetyckich, bowiem recytacja poezji wymaga szczególnych umiejętności i wrażliwości na barwę i znaczenie słowa.

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom Turnieju Wojewódzkiego i ich instruktorom za udział w Konkursie. Dziękuje również organizatorom za profesjonalne przeprowadzenie imprezy i miłą atmosferę podczas trwania konkursu.


TURNIEJ WOJEWÓDZKI

62. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

Szanowni Uczestnicy i Instruktorzy

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się  20 kwietnia 2017 r.
w Centrum Kultury w Lublinie
, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna. 

Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność podczas całego trwania konkursu –
20 kwietnia 2017 r. od godziny 9.30.


 

WRÓĆMY DO POEZJI

APEL TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ

            Nastały czasy trudne dla poezji. Tomiki wierszy ukazują się w mikroskopijnych nakładach, nie ma poezji w telewizji i prawie nie ma w radiu, zniknęła ze stron czasopism. Skutki – acz przewidywalne – okazały się fatalne. Dzisiejszą sytuację dobrze obrazuje opowieść  profesora humanistycznego wydziału na jednej z uczelni. Wykład poświęcił próbie przekonania słuchaczy  o kunszcie i niezwykłości wiersza wybitnego poety. Na koniec zwrócił się do audytorium o osobiste opinie, refleksje, emocje. Odezwał się tylko jeden student – a czy tego nie można powiedzieć prozą? Ta opowieść daje się – niestety! – odnieść także do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Kiedyś jego znakiem, jego fundamentem była poezja. Troskliwie wyszukiwana, dokładnie poznawana, starannie wygłaszana, odkrywczo interpretowana. Dzisiaj każdy recytator wprawdzie mówi wiersz, ale bardzo wielu czyni to tylko dlatego, że taki jest regulaminowy przymus. Przeważa przypadkowy wybór, nieumiejętność odczytania sensu, lekceważenie konstrukcji, pozbawianie języka utworu jego niezwykłości, urody. Często wiersz lub – co gorsza – jego fragment zostaje „doczepiony” do prozy, potraktowany jedynie jako zakończenie opowiedzianej fabuły.

            Czy nie nazbyt kategoryczny ten osąd? Przecież jury finałowego turnieju 61. OKR stwierdziło „wysoki poziom konkursu”. Otóż nie ma tu sprzeczności. Od kilku lat mamy znakomitą czołówkę, ale codzienność bardzo od niej odstaje. To nawet nie dziwi – Konkurs odbija obecny stan języka polskiego, a ten jest – powtórzmy określenie – fatalny. Nasz język staje się coraz uboższy – „płaski”, a niekiedy prostacki, gubi odcienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, zwłaszcza w OKR, w powrocie do poezji. Bo przecież prawda jest znana, tylko jej zapomnieliśmy: proza (poza nielicznymi wyjątkami) – rejestruje, poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza – uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą  f o r m y.  Musimy bronić naszego języka. To jest nakazem chwili, a oczywistym zadaniem ruchu recytatorskiego. 

Co możemy zrobić? Zwrócimy się do organizatorów wojewódzkich o rozważenie możliwości ustanowienia nagrody za szczególnie odkrywczą interpretację poezji; sami ustanowimy taką nagrodę w Turnieju Centralnym. Do jurorów kierujemy wezwanie, by przy formułowaniu werdyktu z równą wnikliwością oceniali jakość i interpretację obu utworów – wiersza i prozy. Do recytatorów apelujemy, by uwierzyli w wartość poezji, by sięgali po prawdziwą poezję. Rok 2017 przynosi ważne rocznice – Bolesława Leśmiana (140-lecie urodzin i 80-lecie śmierci), Leopolda Staffa (60 lat od odejścia), Władysława Broniewskiego (120-lecie urodzin), Andrzeja Bursy (60-lecie śmierci). Pamiętajmy o tym, bo w ich dziełach znajdziemy wszystko – akceptację i bunt, smutek i radość, powagę i żart, lirykę i groteskę, dyscyplinę i fantazję… Znajdziemy język i formę, które pozwolą głębiej zrozumieć siebie i świat, pełniej wyrazić swoje myśli, wątpliwości, marzenia.

Powróćmy do poezji. Zostaniemy hojnie wynagrodzeni, wyposażeni na całe życie.


TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ

ogłasza 

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 

  1. 1.    Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
  2. 2.    Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A.   TURNIEJ RECYTATORSKI

         repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

          uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.   TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

          repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

          dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem,
          rekwizytem),

          czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.   TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny
      materiał literacki (do 30 min).

D.   TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

         repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

         uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

          przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

         U w a g a:  w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

  1. 3.    Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

          środowiskowych, miejskich, gminnych;

          powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

          wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 7 maja 2017 r;

          spotkań finałowych.

  1. 4.    Warunki uczestnictwa

         Przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w
         poprzednich bądź innych konkursach; zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej
         podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

  1. 5.    Informacje uzupełniające

   Spotkania Finałowe odbędą się:

         turniej A i B   21 – 24 czerwca  2017 r. w Ostrołęce;   

         turniej C  15 – 18 czerwca 20176 r. w Słupsku;

         turniej D   6 – 10  czerwca 2017 r. we Włocławku.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:

www.tkt.art.pl

 

 

REGULAMIN 62 OKR - Lublin - powiat 
REGULAMIN 62 OKR - województwo 
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - RECYTACJA I WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - TEATR JEDNEGO AKTORA
KARTA UCZESTNIKA 62 OKR - POEZJA ŚPIEWANA