Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej

ogłasza

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  

 

Założenia ogólne

1.      Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.      Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego                     założeniom wybranego turnieju.
         Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.      Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju                                powiatowego.

4.      W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.      63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.      Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

-       młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

-       dorosłych.

2.      Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.      Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.   Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.   Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.   Patrz - regulamin 

4.  Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z                     tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest                         obowiązkowy.

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.      Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.      Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30            minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.      Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.      Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.      Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
         z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

 

1.      W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i      wojewódzkie. 


2.      Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 5 kwietnia 2018  r. 

Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

·        turniej poezji śpiewanej  6-9 czerwca 2018 roku we Włocławku;

·        turniej teatrów jednego aktora – 14-16 czerwca 2018 roku w Słupsku;

·        turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa – 6-9 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.

 

Turniej Powiatowy w Lublinie

Termin Turnieju:  13 marca 2018 r., godz. 10.00. / Zgłoszenia do 5 marca!

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, Sala Czarna

Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin:  17-18 kwietnia 2018 r. / Przesyłanie kart oraz protokołów do 10 kwietnia! 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12     

INFORMACJE:     

Patryk Pawelec (WOK) tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

www.tkt.art.pl

REGULAMIN 63 OKR - dla województwa 2018 - zobacz i pobierz

REGULAMIN 63 OKR Lublin Powiat 2018 - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 - Poezja śpiewana  - Karta zgłoszenia - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 -  Wywiedzione ze słowa - karta zgłoszenia - zobacz i pobierz

63 OKR 2018 - Teatr Jednego Aktora - Karta zgłoszenia - zobacz i pobierz