Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Dla Gimnazjalistów - „Przebudzeni Do Życia”


 

 

                                                                                       

XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów*
"PRZEBUDZENI DO ŻYCIA"
 

*W tegorocznej edycji konkursu biorą udział uczniowie II i III KLASY GIMNAZJUM oraz uczniowie VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.


Konkurs „Przebudzeni do Życia” jest organizowany rokrocznie od jedenastu lat. To jedyna ogólnopolska impreza dla recytatorów w wieku gimnazjalnym. W jury zasiadali wybitni aktorzy i eksperci w dziedzinie sztuki żywego słowa, m.in. Dorota Ficoń – aktorka Teatru Witkacego w Zakopanem, Łucja Czarnecka – wykładowca PWST w Krakowie, Lucyna Kozień – dyrektor Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, Tadeusz Malak – aktor krakowskich teatrów (Rapsodycznego, Stu, Słowackiego, Starego) i Jan Zdziarski – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Oprócz przesłuchań konkursowych bardzo ważną część każdej edycji stanowiły zajęcia warsztatowe prowadzone przez jurorów, a cennym uzupełnieniem było uczestnictwo  w najciekawszych spektaklach, granych akurat na bielskich scenach zawodowych. W tegorocznym konkursie, ze względu na reformę systemu oświaty, wezmą udział również uczniowie 7. klas szkół podstawowych.  


1. Do Turnieju Wojewódzkiego przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych. 

2.   Ogłoszenia dla powiatu lubelskiego (grodzkiego i ziemskiego) 

Termin zgłoszeń: do 7 marca 2018 r., do 2 osób ze szkoły lub placówki (dom kultury, internat itp.) na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 3, lub adres e-mail: recytacja.wok@gmail.com

Termin eliminacji: 14 marca 2018 r., godz. 10.00 

3. Turniej Wojewódzki - 16 kwietnia 2018 r., Wojewódzki Ośrodek Kultury w  Lublinie, godz. 10.00

Przesyłanie kart oraz protokołów z turniejów powiatowych - do 11 kwietnia 2018r.  

4. Informacji oraz konsultacji na temat konkursu udziela Patryk Pawelec -  Instruktora ds. Literatury i Recytacji WOK w Lublinie,  tel. 81 532 42 08, -09, nr wew. 18

Więcej szczegółów w regulaminie.