Partnerzy

 

 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Centrum Kultury w Lublinie
 • Warsztaty Kultury w Lublinie
 • Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
 • Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Business Link Lublin
  Sekcja Polska Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV/UNESCO)