Plastyka

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA na warsztaty - pobierz

 


WARSZTATY WYPLATANIA KOSZA KABŁĄCOKA ZE WSI LUCIMIA

 

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty plecionkarskie, które odbędą się w kwietniu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Poprowadzi je Stowarzyszenie Serfenta oraz plecionkarze ludowi.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się wyplatać kabłącoki – słynne wiklinowe kosze z wyjątkowej wsi plecionkarzy – Lucimi, a także inne małe formy z wikliny.
Każdy uczestnik będzie mógł skończyć warsztat z własnym, gotowym koszem. W trakcie warsztatów zaplanowano również pokaz zdjęć i filmów dotyczących tradycyjnego, polskiego plecionkarstwa.

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 50 zł

22-23 kwietnia 2017 r., sobota-niedziela

Zgłoszenia do 18 kwietnia: a.chojnacka@onet.plgrafik.wok@gmail.com

 
Opłata za warsztaty, tytuł przelewu: Opłata za warsztaty w Lublinie 22-23 kwietnia 2017 
02 1020 1390 0000 6102 0465 5496
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko uczestnika: ..................................................................................................................

 

Adres:  ...................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................

 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................

 

Zgłaszam swój udział w WARSZTATACH PLECIONKARSKICH w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

 

Termin warsztatów wpisać (do wyboru: 1-2 kwietnia lub 22-23 kwietnia) .........................

 

Proszę o zamówienie obiadu (wpisać: TAK lub NIE) ..........

 

............................                                                                                     ..............................................

         (data)                                                                                                               (podpis)