Regionalizm

 

Ruch regionalny tworzą ludzie zafascynowani swoją „małą ojczyzną” i zarazem znający jej wartość, dbający o to, aby cenne elementy kultury nie zostały zapomniane, ale były przekazywane następnym pokoleniom i tym samym budowały poczucie wspólnoty.

Regionalizm to przede wszystkim świadomość wartości elementów niematerialnych, jak i materialnych tworzących wspólnotę w regionie oraz ochrona tego dziedzictwa składającego się na bogactwo kultury polskiej.

Na Lubelszczyźnie działa ponad setka towarzystw regionalnych i wiele osób, które pielęgnują kulturę „małych ojczyzn” podejmując różnorodne inicjatywy, mające za zadanie upowszechniać wiedzę o dorobku regionu, pielęgnować tradycję, zachować od zapomnienia kształtując tym samym poczucie tożsamości lokalnej.

Idea regionalizmu jest istotna zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy to przynależność kulturowa do regionu wyróżnia na tle innych i stanowi formę promocji regionu w świecie.

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres mailowy woklublin@gmail.com
do dnia 15 stycznia 2016 roku.

Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Regionalistyczny ,, Moja Mała Ojczyzna” w kategorii plastycznej

w dniu 14.12.2015 roku 

W dniach 23 listopada - 11 grudnia 2015 roku komisja w poniższym składzie dokonała sprawdzenia i oceny prac plastycznych.

 1. Małgorzata Mazur- magister sztuki w dziedzinie edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z wiedzą o kulturze, WOK
 2. Beata Urniaż-Księska - magister sztuki w dziedzinie malarstwo, WOK
 3. Grażyna Gliwka -  nauczyciel, członek WRTR
 4. Danuta Kurczewicz - malarka, członek WRTR
 5. Sylwia Lis-Persona - niezależny plastyk 

W dniu 14 grudnia na posiedzeniu komisji, po sprawdzeniu nadesłanych na konkurs prac postanowiono nagrodzić: 

Miejsce I

Michalina Słabek/Opiekun: Małgorzata Wróbel 

Miejsce I

Lena Kulczyńska/Opiekun: Małgorzata Łoza 

Miejsce II

Maja Chołojuch/Opiekun: Grażyna Piasecka 

Miejsce II

Tomasz Bondyra/Opiekun: Małgorzata Łoza                                                                      

Miejsce III

Hanna Lenard/Opiekun: 

Miejsce III

Zuzanna Bigos/Opiekun: Elżbieta Bernacka                                                                       

Wyróżnienia: 

 1. Izabela Kotowska, Op. Katarzyna Błaszczak
 2. Wojciech Mazurek, Op. Anna Koczkodaj
 3. Patryk Dubaj
 4. Alicja Stawecka
 5. Zuzanna Semczuk, Op. Elżbieta Skórzyńska
 6. Kinga Rudnicka                                                                                                  

            Jury składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie aktywności wśród dzieci i młodzieży w poszukiwaniu historii i poszanowania dla własnej miejscowości. W związku z faktem, że na konkurs wpłynęła ogromna ilość prac, w zróżnicowanym przedziale wiekowym, jury ma świadomość, że na wyróżnienie zasługuje z pewnością dużo więcej autorów niż przewidywana w konkursie pula nagród. Prace nadesłane na konkurs prezentują bardzo wysoki poziom i bogate zróżnicowanie zarówno co do tematu jak i techniki wykonania. Uczestnicy wykazali się kreatywnością i ogromnym nakładem pracy, co zaowocowało przekrojem bardzo ciekawych rozwiązań plastycznych.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody uczniom i nauczycielom zostaną wręczone 9 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres mailowy woklublin@gmail.com.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Regionalistyczny ,, Moja Mała Ojczyzna”  w kategorii literackiej

w dniu 15.12.2015 roku 

W dniach 23 listopada-14 grudnia 2015 roku komisja w składzie dokonała sprawdzenia prac:

 1. mgr Józef Obroślak-  zastępca dyrektora do spraw merytorycznych WOK;
 2. mgr Anna Kistelska–  główny instruktor ds. Literatury i Recytacji;
 3. dr Joanna Romanowska-  nauczyciel języka polskiego, sekretarz WRTR w Lublinie;
 4. mgr Teresa Woszczek- członek WRTR w Lublinie;
 5. mgr Lidia Minikowska- niezależny nauczyciel; 

W dniu 15 grudnia na posiedzeniu komisji po sprawdzeniu nadesłanych na konkurs prac postanowiono nagrodzić: 

W kategorii II- konkurs literacki

Miejsce I                                                       Opiekun:                                                                                         

Bartosińska Alicja                                       Maria Chaciołka

Holaczuk Bartłomiej                                    Ewelina Komaszewska- Krywicka 

Miejsce II                                                      Opiekun:

Marecka Nina                                               Anna Warda

Ogrodowczyk Maja                                      Luiza Grudka                

Miejsce III                                                     Opiekun:

Kucharzyk Kamila                                        Elwira Kasperek                      

Wyróżnienie                                                  Opiekun:

Przeor Piotr                                                 Ewa Bartyś               

Kuś Bartłomiej                                             Agata Wesołowska- Błażejczyk

Zawadzka Wiktoria                                          

Jury składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie aktywności wśród dzieci i młodzieży w poszukiwaniu historii małej ojczyzny. Jury zwraca uwagę, że w kategorii klas IV-VI znalazły się prace nad wiek dojrzałe, w związku z tym nie do końca wiarygodne. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś wyróżnieni – dyplom wyróżnienia.

Nagrody uczniom i nauczycielom zostaną wręczone 9 stycznia 2016 roku o godz. 10.00  na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres mailowy woklublin@gmail.com.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Józef Obroślak

Anna Kistelska

Joanna Romanowska

Teresa Woszczek

Lidia Minikowska

 

Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Regionalistyczny ,,Moja Mała Ojczyzna”  w kategorii filmowej

w dniu 18.12.2015 roku 

W dniach 23 listopada-14 grudnia 2015 roku komisja w składzie dokonała sprawdzenia prac:

 1. dr Magda Parzyszek- wykładowca na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- Główny Instruktor ds. kultury lokalnej i regionalizmu WOK,
 2. dr Agnieszka Drewniak- Instruktor ds. komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa WOK,
 3. dr Joanna Sosnowska- redaktor TVP Lublin, pracownik naukowy w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II- przedstawiciel niezależny,
 4. mgr Artur Kwapiński-przedstawiciel WRTR,
 5. mgr Waldemar Gryta- pedagog, pasjonat fotografii-przedstawiciel WRTR. 

W dniu 18 grudnia na posiedzeniu komisji po sprawdzeniu nadesłanych na konkurs prac postanowiono nagrodzić: 

W kategorii IV- konkurs filmowy

Miejsce I                                                        Opiekun:                                                                                           

Marek Prokopiuk                                        Małgorzata Kamińska

Magdalena Denis

Anna Pytka                          

Zespół Szkół Publicznych

Nr 1 w Terespolu 

Miejsce II                                                     Opiekun:

Monika Mielnicka                                       Ewa Szewczyk         

Publiczne Gimnazjum

im. W. Reymonta

w Ciciborze Dużym   

Miejsce III                                                    Opiekun:

Mateusz Denisiuk                                         Barbara Juszczuk

Marek Pruniewicz

Bartłomiej Kozicki

Publiczne Gimnazjum

im. I. Kraszewskiego w Sławatyczach 

Wyróżnienie                                               Opiekun:

Julia Juszczuk                                             Lilianna Sosnowska

Wiktoria Borowska

Agata Brodaczewska

Zespół Szkół NR 1 w Świdniku 

Jury składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie aktywności wśród dzieci i młodzieży w poszukiwaniu historii małej ojczyzny. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś wyróżnieni – dyplom wyróżnienia.

Nagrody uczniom i nauczycielom zostaną wręczone 9 stycznia 2016 roku o godz. 10.00  na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres mailowy woklublin@gmail.com.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Regionalistyczny ,,Moja Mała Ojczyzna”  w kategorii multimedialnej

w dniu 18.12.2015 roku

 

W dniach 23 listopada-14 grudnia 2015 roku komisja w składzie dokonała sprawdzenia prac:

 1. dr Magda Parzyszek- wykładowca na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- Główny Instruktor ds. kultury lokalnej i regionalizmu WOK,
 2. dr Agnieszka Drewniak- Instruktor ds. komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa WOK,
 3. dr Joanna Sosnowska- redaktor TVP Lublin, pracownik naukowy w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II- przedstawiciel niezależny,
 4. mgr Artur Kwapiński-przedstawiciel WRTR,
 5. mgr Waldemar Gryta- pedagog, pasjonat fotografii-przedstawiciel WRTR. 

W dniu 18 grudnia na posiedzeniu komisji po sprawdzeniu nadesłanych na konkurs prac postanowiono nagrodzić: 

W kategorii III- konkurs multimedialny

Miejsce I                                                        Opiekun:                                                                               

Weronika Kozaczuk                                  Anna Jańczuk

Zespół Szkół Nr 2

im. Ks. S. Staszica w Hrubieszowie                         

Jakub Włodarczyk                                      Agnieszka Banach

Państwowe Szkoły

Budownictwa i Geodezji

w Lublinie 

Miejsce II                                                     Opiekun:

Dominika Supryn                                        Agnieszka Tkaczyk

Gimnazjum Nr 3

im. prof. M. Krąpca w Lublinie

Jagoda Słupczyńska                                    Katarzyna Dziwulska

Gimnazjum Nr 5

im. Sybiraków w Zamościu 

Miejsce III                                                     Opiekun:

Wiktoria Scibilia                                          Agnieszka Bartnik

Gimnazjum w Zespole

Szkół w Wysokiem 

Wyróżnienia                                                Opiekun:

Katarzyna Paśnik                                      Dorota Bułgajewska-Muzyka          

Oliwia Serwatka                                        Edyta Drzazga, Iwona Dąbek

Bartłomiej Klimek                                     Agnieszka Banach 

Jury składa podziękowania nauczycielom za rozbudzanie aktywności wśród dzieci i młodzieży w poszukiwaniu historii małej ojczyzny. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś wyróżnieni – dyplom wyróżnienia.

Nagrody uczniom i nauczycielom zostaną wręczone 9 stycznia 2016 roku o godz. 10.00  na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów na adres mailowy woklublin@gmail.com.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

  

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA
KARTA UCZESTNIKA - DO POBRANIA
FORMULARZ DLA RODZICÓW - DO POBRANIA 

 

PROGRAM KONFERENCJI - do pobrania

 

                                   

 


 

Konferencja „Henryk Sienkiewicz nauczyciel pokoleń” 7-8 marca 2015 roku.

Początek roku 2015 dla regionalistów na Lubelszczyźnie obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń. Po niezwykle ciekawym styczniowym spotkaniu na Zamku Lubelskim w dniach 7-8 marca przedstawiciele towarzystw regionalnych tłumnie zgromadzili się na konferencji w Woli Gułowskiej. Frekwencja była niespotykana- ponad 90 przedstawicieli towarzystw regionalnych, oficerowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie wraz z płk. Andrzejem Marciniukiem, lokalne władze oraz kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Adamów, media lokalne i lubelskie. Bez wątpienia nazwisko Henryka Sienkiewicza podziałał w tym przypadku jak magnez. Nie bez znaczenia była również charyzma i profesjonalizm zaproszonych prelegentów.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Konferencję otworzył przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki. Owocnych obrad uczestnikom życzyli Stanisław Gogacz- Senator RP, Janusz Kozioł- Starosta Łukowski, Sławomir Skwarek- Wójt Gminy Adamów oraz dr Artur Sepach- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Do tematyki konferencji wprowadził regionalistów i zaproszonych gości montaż słowno- muzyczny poświęcony postaci Henryka Sienkiewicza w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie.

W dalszej części konferencji referat wzbudzający wiele dyskusji pt. Radomskie lata" Rodziny Sienkiewiczów wygłosił prof. dr hab. Lech Ludorowski- Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. Najbardziej niezapomnianym momentem pierwszego dnia obrad była bez wątpienia poruszająca gawęda przeplatana patriotycznymi pieśniami Barbary Wachowicz Henryk Sienkiewicz- opiekun narodu serca krzepiący. Przed kolejnym referatem uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać montażu słowno-muzyczny poświęcony postaci Henryka Sienkiewicza w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie. Następnie głos zabrał mgr Zbigniew Miszczak prezentując referat pt. Ostatnie lata Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej, Matki Henryka. Łazy i Wola Gułowska. Na koniec pierwszego dnia spotkania miały miejsce dwie prezentacje artystyczne. Na początek Anna Świetlicka- aktorka Teatru im. J. Osterwy w Lublinie przygotowała interpretacje aktorską Pójdźmy za Nim! Henryka Sienkiewicza. Obfitujący w atrakcje dzień zakończył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowacy”.

Drugi dzień konferencji regionaliści rozpoczęli Mszą Świętą w Sanktuarium O.O. Karmelitów w Woli Gułowskiej pw. Matki Boskiej Gułowskiej celebrowaną przez Przeora Mieczysława Jankowskiego. Następnie odbyło się zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dyrektor Muzeum Maciej Cybulski przygotował wnikliwą prezentację dotyczącą związków pisarza z Ziemią Łukowską. Po powrocie do Domu Kultury –Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków prezentacji stowarzyszeń działających na terenie Gminy Adamów dokonał Tadeusz Osiński.

W trakcie trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz Sanktuarium O.O. Karmelitów w Woli Gułowskiej. W trakcie pierwszego dnia spotkania odbył się również kiermasz wydawnictw Sienkiewiczowskich i książek Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia w Lublinie. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko z wydawnictwami Barbary Wachowicz, która osobiście podpisywała swoje publikacje.

Organizatorami konferencji byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza- Zarząd Główny w Lublinie. Przy organizacji wydarzenia współpracowało Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolic, Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej  oraz Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Patrona honorowy nad konferencją objęli Jerzy Kozioł- Starosta Łukowski oraz Sławomir Skwarek- Wójt Gminy Adamów.

 

Magda Parzyszek

                                   

 

                       


ZOBACZ

KONFERENCJA - PROGRAM


  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego - do pobrania

 

Spotkanie opłatkowe regionalistów Lubelszczyzny
oraz
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków”

     

            W dniu 10 stycznia 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli 109 towarzystw regionalnych działających na terenie województwa lubelskiego, w którym wzięło udział blisko 180 osób (regionalistów oraz laureatów konkursu wojewódzkiego wraz z opiekunami i nauczycielami). Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił chór chłopięcy Słowiki Lubelskie pod kierownictwem Iryny Soltan. Wspaniałą inscenizację wigilijną „Gość w dom, Bóg w dom” przygotowała amatorska grupa teatralna z Nasuwowa. Regionalistce Grażynie Gliwce udało się zaangażować w ten projekt pokaźną, wielopokoleniową grupę Nasutowian.

            W dalszej części spotkania regionaliści wspólnie odmówili modlitwę i podzielili się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wszelkich sukcesów w 2015 roku. Na zaproszenie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych prof. dra hab. Sławomira Partyckiego odpowiedziało wielu znamienitych gości. Życzenia noworoczne wytrwałości w pracy na rzecz małych ojczyzn i kultury całego regionu, złożyli regionalistom: Poseł RP Magdalena Gąsior-Marek, Poseł RP Henryk Smolarz, Senator Stanisław Gogacz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Artur Walasek. Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka reprezentował Andrzej Borys, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW.

            Po raz drugi spotkanie opłatkowe regionalistów zostało połączone z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego, który tym razem odbył się pod hasłem „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków”. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat  honorowy nad tym wydarzeniem objęli Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty oraz Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

     

            Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom merytoryczny prac był bardzo wysoki. Na konkurs literacki wpłynęło 38 prac w trzech kategoriach: Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI), Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. Jury w składzie: dr Magda Parzyszek –  WOK, mgr Izabela Żukiewicz – WOK, dr Joanna Romanowska –  WRTR, mgr Grażyna Gliwka – WRTR oraz mgr Danuta Kubaszewska – nauczyciel niezależny z wielkim trudem wyłoniło laureatów i wyróżnionych. Najczęściej uczniowie opisywali zwyczaje związane z tradycją chrześcijańską, zwłaszcza z dwoma głównymi świętami kościelnymi – Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Wiele oryginalnych prac dotyczyło zwyczajów ludowych, miedzy innymi tradycji weselnych, święta plonów, nocy świętojańskiej czy tradycji noszenia strojów ludowych. W kategorii literackiej jury zwróciło szczególną uwagę na pracę Bartłomieja Holaczuka dotyczącą zwyczaju wypiekania busłowych łapek, Eryka Popko na temat Brodaczy ze Sławatycz, Magdaleny Wołodko dotyczącą zwyczajów weselnych w Wyrykach oraz wiersz Pawła Szychty „Anioł Pański (Refleksja mojego dziadka)”.

            W konkursie plastycznym wzięło udział 146 osób w pięciu kategoriach wiekowych, od przedszkolaków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniało jury w składzie: mgr Małgorzata Mazur – WOK, mgr Beata Urniaż-Księska – WOK, mgr Andrzej Sar – WOK, mgr Waldemar Gryta – WRTR oraz mgr Halina Solecka – etnograf, członek WRTR. Uczniowie zaprezentowali różne techniki: pastel, rysunek, techniki mieszane, przestrzenne (szopki, palmy, pisanki, pająki, łańcuchy i inne).

            Nagrody w konkursie wręczyli: Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki oraz Lubelski Wicekurator Oświaty Anna Szczepińska wraz z pozostałymi gośćmi. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch podziękował Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz firmie Dalimex za pomoc w ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu.

            Organizowanym przez WOK i WRTR wydarzeniem zainteresowały się media lokalne i ogólnopolskie. Relacje ze spotkania przygotowali: Radio Lublin, Panorama Lubelska oraz TV Trwam. Zainteresowanie uczniów oraz mediów konkursem bez wątpienia jest argumentem za kontynuacją tej inicjatywy w roku bieżącym, przy wsparciu w tym działaniu WRTR oraz WOK przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

                                            

Link dotyczy strony internetowej
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

http://wrtr.pollub.pl/