Regionalizm

 

Ruch regionalny tworzą ludzie zafascynowani swoją „małą ojczyzną” i zarazem znający jej wartość, dbający o to, aby cenne elementy kultury nie zostały zapomniane, ale były przekazywane następnym pokoleniom i tym samym budowały poczucie wspólnoty.

Regionalizm to przede wszystkim świadomość wartości elementów niematerialnych, jak i materialnych tworzących wspólnotę w regionie oraz ochrona tego dziedzictwa składającego się na bogactwo kultury polskiej.

Na Lubelszczyźnie działa ponad setka towarzystw regionalnych i wiele osób, które pielęgnują kulturę „małych ojczyzn” podejmując różnorodne inicjatywy, mające za zadanie upowszechniać wiedzę o dorobku regionu, pielęgnować tradycję, zachować od zapomnienia kształtując tym samym poczucie tożsamości lokalnej.

Idea regionalizmu jest istotna zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy to przynależność kulturowa do regionu wyróżnia na tle innych i stanowi formę promocji regionu w świecie.

 

 

Link dotyczy strony internetowej
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

http://wrtr.pollub.pl/