Regionalizm

 

Ruch regionalny tworzą ludzie zafascynowani swoją „małą ojczyzną” i zarazem znający jej wartość, dbający o to, aby cenne elementy kultury nie zostały zapomniane, ale były przekazywane następnym pokoleniom i tym samym budowały poczucie wspólnoty.

Regionalizm to przede wszystkim świadomość wartości elementów niematerialnych, jak i materialnych tworzących wspólnotę w regionie oraz ochrona tego dziedzictwa składającego się na bogactwo kultury polskiej.

Na Lubelszczyźnie działa ponad setka towarzystw regionalnych i wiele osób, które pielęgnują kulturę „małych ojczyzn” podejmując różnorodne inicjatywy, mające za zadanie upowszechniać wiedzę o dorobku regionu, pielęgnować tradycję, zachować od zapomnienia kształtując tym samym poczucie tożsamości lokalnej.

Idea regionalizmu jest istotna zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy to przynależność kulturowa do regionu wyróżnia na tle innych i stanowi formę promocji regionu w świecie.

                                        


ZOBACZ

KONFERENCJA - PROGRAM


  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego - do pobrania

 

Spotkanie opłatkowe regionalistów Lubelszczyzny
oraz
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków”

     

            W dniu 10 stycznia 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli 109 towarzystw regionalnych działających na terenie województwa lubelskiego, w którym wzięło udział blisko 180 osób (regionalistów oraz laureatów konkursu wojewódzkiego wraz z opiekunami i nauczycielami). Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił chór chłopięcy Słowiki Lubelskie pod kierownictwem Iryny Soltan. Wspaniałą inscenizację wigilijną „Gość w dom, Bóg w dom” przygotowała amatorska grupa teatralna z Nasuwowa. Regionalistce Grażynie Gliwce udało się zaangażować w ten projekt pokaźną, wielopokoleniową grupę Nasutowian.

            W dalszej części spotkania regionaliści wspólnie odmówili modlitwę i podzielili się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wszelkich sukcesów w 2015 roku. Na zaproszenie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych prof. dra hab. Sławomira Partyckiego odpowiedziało wielu znamienitych gości. Życzenia noworoczne wytrwałości w pracy na rzecz małych ojczyzn i kultury całego regionu, złożyli regionalistom: Poseł RP Magdalena Gąsior-Marek, Poseł RP Henryk Smolarz, Senator Stanisław Gogacz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Artur Walasek. Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka reprezentował Andrzej Borys, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW.

            Po raz drugi spotkanie opłatkowe regionalistów zostało połączone z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego, który tym razem odbył się pod hasłem „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków”. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat  honorowy nad tym wydarzeniem objęli Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty oraz Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

     

            Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom merytoryczny prac był bardzo wysoki. Na konkurs literacki wpłynęło 38 prac w trzech kategoriach: Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI), Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. Jury w składzie: dr Magda Parzyszek –  WOK, mgr Izabela Żukiewicz – WOK, dr Joanna Romanowska –  WRTR, mgr Grażyna Gliwka – WRTR oraz mgr Danuta Kubaszewska – nauczyciel niezależny z wielkim trudem wyłoniło laureatów i wyróżnionych. Najczęściej uczniowie opisywali zwyczaje związane z tradycją chrześcijańską, zwłaszcza z dwoma głównymi świętami kościelnymi – Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Wiele oryginalnych prac dotyczyło zwyczajów ludowych, miedzy innymi tradycji weselnych, święta plonów, nocy świętojańskiej czy tradycji noszenia strojów ludowych. W kategorii literackiej jury zwróciło szczególną uwagę na pracę Bartłomieja Holaczuka dotyczącą zwyczaju wypiekania busłowych łapek, Eryka Popko na temat Brodaczy ze Sławatycz, Magdaleny Wołodko dotyczącą zwyczajów weselnych w Wyrykach oraz wiersz Pawła Szychty „Anioł Pański (Refleksja mojego dziadka)”.

            W konkursie plastycznym wzięło udział 146 osób w pięciu kategoriach wiekowych, od przedszkolaków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniało jury w składzie: mgr Małgorzata Mazur – WOK, mgr Beata Urniaż-Księska – WOK, mgr Andrzej Sar – WOK, mgr Waldemar Gryta – WRTR oraz mgr Halina Solecka – etnograf, członek WRTR. Uczniowie zaprezentowali różne techniki: pastel, rysunek, techniki mieszane, przestrzenne (szopki, palmy, pisanki, pająki, łańcuchy i inne).

            Nagrody w konkursie wręczyli: Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki oraz Lubelski Wicekurator Oświaty Anna Szczepińska wraz z pozostałymi gośćmi. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch podziękował Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz firmie Dalimex za pomoc w ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu.

            Organizowanym przez WOK i WRTR wydarzeniem zainteresowały się media lokalne i ogólnopolskie. Relacje ze spotkania przygotowali: Radio Lublin, Panorama Lubelska oraz TV Trwam. Zainteresowanie uczniów oraz mediów konkursem bez wątpienia jest argumentem za kontynuacją tej inicjatywy w roku bieżącym, przy wsparciu w tym działaniu WRTR oraz WOK przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

                                            

Link dotyczy strony internetowej
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

http://wrtr.pollub.pl/