Regionalizm

 

Ruch regionalny tworzą ludzie zafascynowani swoją „małą ojczyzną” i zarazem znający jej wartość, dbający o to, aby cenne elementy kultury nie zostały zapomniane, ale były przekazywane następnym pokoleniom i tym samym budowały poczucie wspólnoty.

Regionalizm to przede wszystkim świadomość wartości elementów niematerialnych, jak i materialnych tworzących wspólnotę w regionie oraz ochrona tego dziedzictwa składającego się na bogactwo kultury polskiej.

Na Lubelszczyźnie działa ponad setka towarzystw regionalnych i wiele osób, które pielęgnują kulturę „małych ojczyzn” podejmując różnorodne inicjatywy, mające za zadanie upowszechniać wiedzę o dorobku regionu, pielęgnować tradycję, zachować od zapomnienia kształtując tym samym poczucie tożsamości lokalnej.

Idea regionalizmu jest istotna zwłaszcza w dobie globalizacji, kiedy to przynależność kulturowa do regionu wyróżnia na tle innych i stanowi formę promocji regionu w świecie.

                                         

Regulamin - do pobrania
Karta uczestnika - do pobrania 
Formularz dla rodziców - do pobrania 


Rozstrzygnięcie konkursu - kategoria plastyczna

Rozstrzygnięcie konkursu  - kategoria literacka

 


 

                                              

                                                                                                (zobacz więcej)

W dniach 22-23 marca 2014 roku w Tomaszowie Lubelskim miała miejsce Konferencja Naukowa "Wysiedlenia na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej". Została ona zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie przy współorganizacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego. Obrady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko członków towarzystw regionalnych Lubelszczyzny, ale także historyków, badaczy wysiedleń oraz żyjących Dzieci Zamojszczyzny, którzy przybyli na konferencję. Obrady w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski rozpoczęli od powitania przybyłych gości: prof. dr hab. Sławomir Partycki- Przewodniczący WRTR w Lublinie oraz dr Artur Sępoch- Dyrektor WOK  w Lublinie. Następnie głos zabrali zaproszeni  goście, wśród których byli przedstawiciele władz Starostwa i Miasta. 

W pierwszej części wykładowej przedstawili swoje referaty dr Janusz Kłapeć z UMC w Lublinie, który mówił o pomocy organizacji charytatywnych dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny oraz mgr Agnieszka Jaczyńska z IPN Oddział Lublin, która zaprezentowała skalę i charakter niemieckiej akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Następnie pod wpływem usłyszanych treści wywiązała się dyskusja z pytaniami do prelegentów. 
Jednym z ważnych elementów pierwszego dnia konferencji było odwiedzenie przez uczestników Muzeum- Miejsca Pamięci w Bełżcu, gdzie mogli się zapoznać i zobaczyć skalę działań niemieckich na ludności żydowskiej. 
W drugiej części wykładowej swoje wystąpienia mieli dr Beata Kozaczyńska z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach z tematem Dostać dziecko z Zamojszczyzny. Społeczeństwo dystryktu warszawskiego na ratunek dzieciom wysiedlonym z Zamojszczyzny(1942-1943)oraz dr Adam Balicki, który ukazał wysiedlenia na Zamojszczyźnie jako element edukacji historycznej w szkołach. Zgromadzeni dodatkowo mogli wysłuchać wywiadu z osobą która przechowywała dziecko z Zamojszczyzny- prezentacji i komentarza dokonała Grażyna Gliwka, a także wysłuchać bezpośredniej relacji  z wydarzeń 1942-43 w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, którą opowiedział mjr Marian Wojtas
Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, którą uświetnił Chór Tomaszowiacy z koncertem pieśni patriotycznych związanych z okresem partyzantki i tematycznie z kwestią wysiedleń. 
Tradycyjnie już drugi dzień konferencji regionaliści rozpoczęli od mszy św. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji wszystkich zmarłych członków towarzystw regionalnych na Lubelszczyźnie. Po mszy wszyscy udali się do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, gdzie Burmistrz Wojciech Żukowski zaprezentował Tomaszów przez pryzmat historii i najważniejszych współcześnie podejmowanych działań. Następnie sekretarz Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego przedstawił historię towarzystwa i działania podejmowane przez jej członków na rzecz ochrony kultury swojej małej ojczyzny. 
Po wykładach uczestnicy udali się na spacer po Tomaszowie odwiedzając kluczowe punkty na mapie: Izbę Pamięci Terroru Komunistycznego, Rynek Miejski, Cerkiew Prawosławną pw. Św. Mikołaja oraz Modrzewiowy Kościół- najstarszą świątynię Tomaszowa. 
Konferencja wywołała ogromne wrażenie nie tylko pod względem intelektualnych doświadczeń, ale dla wielu była także powrotem do wspomnień z ich dzieciństwa. 
Dodatkowym elementem konferencji były wystawy książek IPN Oddział w Lublinie i wydawnictw Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego. 
Odbyła się ona pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Starosty Powiatu Tomaszowskiego Jana Kowalczyka.

W dniach 22-23 marca 2014 roku w Tomaszowie Lubelskim Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie organizują Konferencję Naukową pt.,, Wysiedlenia na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej”. Współorganizatorem konferencji są Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski i Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. Patronat Honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman i Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk.

W programie konferencji oprócz wykładów naukowców zajmujących się tematyką przewidziane jest spotkanie z wysiedlonym z Zamojszczyzny. Elementem towarzyszącym konferencji jest promocja dwóch książek- ,, Losy rodzin polskich wysiedlonych zZamojszczyzny (1942-1943)–dr Beaty Kozaczyńskiej i ,,Sonderlaboratorium SS. Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”.

  

 

        

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przygotowali w dniu 4 stycznia 2014 roku  uroczyste spotkanie Świąteczne i Noworoczne w Galerii Malarstwa Polskiego XVII- XIX wieku na Zamku w Lublinie. Spotkanie poprowadził Przewodniczący WRTR prof. dr hab. Sławomir Partycki. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od występu Chóru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie ,, Słowiki Lubelskie” z koncertem kolęd. Następnie Kolędowanie z kozą zaprezentował zespół śpiewaczo- obrzędowy,, Janowiacy” z Janowa Lubelskiego. Modlitwie Bożonarodzeniowej przewodniczył ks.bp dr Mieczysław Cisło, który wygłosił słowo do zgromadzonych a następnie rozpoczął łamanie się opłatkiem, które kontynuowali wszyscy zgromadzeni.

Jednym z istotnych punktów spotkania było podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,, Mam w rodzinie bohatera”. Nagrody w konkursie były wręczane przez wiceministra Edukacji Narodowej- Tadeusza Sławeckiego, Senatora- Stanisława Gogacza oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego- Katarzyna Bryda. Nagrody w konkursie dla uczniów i nauczycieli zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego- Krzysztofa Hetmana oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – dr Artura Sępocha.

Podsumowanie konkursu sprawiło, ze na spotkanie przybyli nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami oraz swoimi rodzinami. Obecny był także jeden z ,, bohaterów” opisywanych historii.


      

 KONKURS ODBYŁ SIĘ POD PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY ORAZ
 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

                                            

Link dotyczy strony internetowej
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

http://wrtr.pollub.pl/