Ruch seniorski

 

     

Szanowni Państwo!

Drodzy Seniorzy!

Z powodu panującej pandemii koronawirusa nie możemy na razie spotykać się ani realizować zaplanowanych wydarzeń.

Zapraszamy więc Państwa do spotkań w wirtualnej przestrzeni naszej strony internetowej i na profilu Facebook. W zakładce „#ZOSTAŃ W DOMU – GALERIA DLA PRZYJACIÓŁ” otwieramy „GALERIĘ TWÓRCZOŚCI SENIORÓW”. Będzie tam można podzielić się swoimi pomysłami, przemyśleniami i dokonaniami, które warto z zacisza domowej kwarantanny wydobyć na światło dzienne. Przypomnimy też archiwalne materiały Artystycznego Ruchu Seniorów.

W zakładce „WARTO ZOBACZYĆ” będziemy zamieszczać linki do wydarzeń kulturalnych dostępnych on-line, przygotowanych przez rozmaite instytucje na terenie całego kraju. Jest w czym wybierać!

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Państwa, życząc ZDROWIA i POGODY DUCHA oraz, abyśmy mogli jak najszybciej wspólnie się spotkać!

Na początek przypomnijmy sobie "ARS" 2018

 

Przeżyjmy to jeszcze raz!


Zapraszamy wszystkich uczestników tego wydarzenia do nadsyłania zdjęć i nagrań z eliminacji w Lublinie (26-27 kwietnia 2018 r.) oraz finału we Włocławku (22-26 sierpnia 2018 r.). Materiały oraz zgodę na ich opublikowanie prosimy przesłać na adres:

poczta.wok@gmail.com

lub

a.chojnacka@onet.pl 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ - do pobrania

Oświadczenie - zgoda na wykorzystanie fotografii/
materiałów filmowych

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie nadesłanych przeze mnie materiałów fotograficznych i filmowych. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie nadesłanych materiałów w celach informacyjno-promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach/filmie na publikację ich wizerunku.

..........................................................................
(czytelny podpis autora zdjęć/filmu)