Ruch seniorski

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ma w swojej ofercie propozycje skierowane specjalnie do środowiska seniorów. Większość z nich ma charakter cykliczny i swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa. Realizowane są we współpracy z innymi samorządowymi placówkami kultury oraz z Oddziałem Okęgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Są to:

Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów –  konkurs na najciekawsze prezentacje w różnych kategoriach artystycznych, organizowany jest co roku, bierze w nim udział ok. 1000 osób.

Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” -  eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 'ARS' odbywającego się co dwa lata w Bydgoszczy. Jego celem jest zaprezentowanie dorobku amatorskich zespołów artystycznych, solistów i recytatorów działających przy klubach seniora oraz wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami i instruktorami.

Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych –   konkurs skierowany  do seniorów i osób niepełnosprawnych, mający na celu aktywizację i integrację tych grup społecznych; towarzyszy mu wystawa połączona z kiermaszem prac i konkursem stoisk.

Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych – konkurs prac plastycznych i wyrobów rękodzieła adresowany do osób niepełnosprawnych (w tym seniorów) z terenu Lublina.

Lubelska Szkoła Super Babci i Super Dziadka – podstawą programu Szkoły są warsztaty pedagogiczno-psychologiczne skierowane do opiekunów dzieci w wieku 5-10 lat, które pomagają  ciekawie zorganizować czas wolny, rozwiązać problemy wychowawcze, wspierać rodziców w wychowaniu. Szkoła została uznana przez jej uczestników za miejsce przyjazne seniorom, a pośrednio dzieciom. Zajęcia odbywają się w siedzibie WOK.

Ponadto WOK dzięki współpracy ze środowiskami seniorów z województwa lubelskiego pośredniczy w popularyzacji różnych inicjatyw adresowanych do tych grup wiekowych (konkursy, warsztaty, wystawy, szkolenia itp.).

Miejsce Przyjazne Seniorom

Wojewódzki Ośrodek Kultury może poszczycić się certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom".

Akcja ta została zapoczątkowana w 2012 roku przez Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin przy współpracy Prezydenta Miasta Lublin. Na celu ma wyróżnienie oraz promowanie tych miejsc w Lublinie, które z uwagi na swoją ofertę oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań  architektonicznych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób starszych. 

WOK otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w kolejnych trzech edycjach konkursu, począwszy od pierwszej (2012, 2013 i 2014).

 

 

 

VII LUBELSKIE DNI SENIORA
4 - 8. czerwca 2018 r.

PROGRAM - zobacz
DODATKOWE WYDARZENIA  - zobacz

 

 

Program warsztatów:

 1. Głos jako nośnik treści i emocji
 2. Cechy i parametry głosu
             skala
             barwa
             głośność a nośność (wolumen)
             vibrato
             ćwiczenia fonacyjne
 1. Budowa i działanie narządu głosu
              mechanika i ekonomika oddechu
              rezonatory i rezonans
              rejestr
              pozycja dźwięku
 1. Dynamika, intonacja i artykulacja w śpiewie i mowie
             ćwiczenia z zastosowaniem rozpiętości parametrów 
 1. Mowa zawodowa a śpiew – podobieństwa i różnice
 2. Ogólna systematyka głosów – rodzaje głosów
 3. Prawidłowa akcentacja w mowie i muzyce
             ćwiczenia akcentacyjne
 1. Wybrane zagadnienia z patologii głosu
             ocena przydatności zawodowej
             fonastenia rzekoma (zmęczenie głosu)
             podłoże medyczne fonastenii
             nosowanie
             mutacja
             możliwości korekty
 1. Predyspozycje i możliwości głosowe a dobór repertuaru
             podział na głosy w zespole.

IWONA  SAWULSKA- prof. nadzw. KUL (Instytut Muzykologii), dr hab. sztuki, śpiewaczka operowa i estradowa, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, koordynator ds. organizacji inicjatyw kulturalnych Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, juror konkursów muzycznych (w tym Jesiennego Konkursu Twórczości Artystycznej Seniorów).

Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu:

akustyki muzycznej, interpretacji dzieła artystycznego, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu, a także muzykoterapii. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

PROGRAM WARSZTATÓW - do pobrania