Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

 

PROGRAM

3 lutego 2017 r. /piątek/

godz. 1430 Uroczyste otwarcie
42 Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Godz. 14.45 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I

Zespół Obrzędowy z Hańska

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

WILIA ŚW. JANA (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Halina Radecka 

Zespół „PASJONACI” z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

/pow. biłgorajski, woj. lubelskie/

CUD ŚWIĘTEJ NOCY(40 min.)

kierownik zespołu: s. Jadwiga Anna Tabor, reż. s. Jadwiga Anna Tabor, Jolanta Grelak 

Zespół Śpiewaczy „NIESPODZIANKA” z Krowicy Samej

/pow. lubaczowski, woj. podkarpackie/

NAJDUCH (20 min.)

kierownik zespołu i reż.: Urszula Pukas 

Zespół „ZAŁUCZANIE” ze Starego Załucza

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKUJEMY ZAPASY NA ZIMĘ (40 min.)

kierownik zespołu: Alicja Janiuk, reż. Jadwiga Górna 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli  

4 lutego 2017 r. /sobota/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. II 

Szkolne Koło Teatralne „KORALE” z ZSCKR w Korolówce-Osadzie

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

KOLĘDNICY Z WYRYK (35 min.)

kierownik zespołu: Katarzyna Bajdek-Tetiurka, Ewa Krzywania, reż. Ewa Krzywania 

Teatr "SIOŁO" z Rakszawy

/pow. łańcucki, woj. podkarpackie/

REQUIEM DLA GOSPODYNI (45 min.)

kierownik zespołu: Agnieszka Rzepka, reż.: Aneta Adamska, Maciej Szukała 

Zespół Folklorystyczny „JUTRZENKA” z Dołhobrodów

/pow. włodawski, woj. lubelskie/

SZYKOWANIE POSAGU WESELNEGO (35 min.)

kierownik zespołu i reż.: Anna Kazimieruk 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Godz. 15.00 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. III 

Zespół Ludowy JACISKA z Nowej Wsi

/pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie/

NARODZINY (15 min.)

kierownik zespołu: Grażyna Maziarz, reż.: Władysława Cebula 

Zespół Obrzędowy „JANOWIACY” z Janowa Lubelskiego

/pow. janowski, woj. lubelskie/

PRZĄDKI (40 min.)

kierownik zespołu i reż.: Lidia Tryka 

Zespół Obrzędowy ze Zdziłowic

/pow. janowski, woj. lubelskie/

BILENIE CHAŁUPY (30 min.)

kierownik zespołu: Zbigniew Michalczyk, reż. Zbigniew Michalczyk i Elżbieta Zarzeczna 

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza

/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/

KISENIE KAPUSTY U MACIEJÓW (25 min.)

kierownik zespołu i reż.: Teresa Klimczak 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli 

5 lutego 2017 r. /niedziela/ 

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV 

Zespół "GRABOWIANKI" z Grabowa nad Wisłą

/pow. zwoleński, woj. mazowieckie/

WIGILIJNY DZIEŃ W GRABOWIE (25 min.)

kierownik zespołu: Natalia Przepiórka, reż. Natalia Przepiórka, Monika Krześniak

Grupa Teatralna "KANTOR WYMIANY MYŚLI"

z Wielopola Skrzyńskiego

/pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie/

KIEDY ZNOWU BĘDĘ MAŁY (30 min.)

kierownik zespołu i reż.: Monika Adamiec 

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

ok. godz. 1200 Uroczyste zakończenie Sejmiku