Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że eliminacje do 46 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim odbędą się :

– w Paszenkach – 28 kwietnia 2019 r.

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:

Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, ul. Jana Pawła II 36,

21 -200 Parczew, tel. 83 355 15 76, p. Bogumiła Sarnowska

termin składania wypełnionych kart do 15 kwietnia 2019 r.

– w Drelowie - 5 maja 2019 r.

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem

można otrzymać:

Gminne Centrum Kultury, ul. Ogrodowa 2, 21 -355 Drelów, tel. 83 372 01 54,

p. Michał Olesiejuk

termin składania wypełnionych kart do 23 kwietnia 2019 r.

Koordynatorem z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest p. Iwona Niewczas, tel. 81 53 242 08, tel. kom. 784 415 284

Wyciąg z regulaminu:

Wyciąg z regulaminu:

Celem przeglądu jest:
- prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralngo w środowisku wiejskim;
- promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych;
- ochrona tradycji ludowych polskiej wsi.
Przegląd jest konkursem, w którym jury oceniać będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także typować zespoły na 46  Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w dniach 22 -23.06.2019 r.
Zespoły prezentują:
- widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach luowych;
- sztuki teatralne bądź sztuki autorskie oparte na podaniach ludowych;
- programy kabaretowe o tematyce wiejskiej.
Spektakle, które były już prezentowane na Sejmiku w Stoczku Łukowskim nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji.
Organizatorzy zasadniczo nie przewidują prezentacji teatrów szkolnych (dziecięcych i młodzieżowych).
Przewidywany czas prezentacji nie może przekroczyć 45 min.
Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.