Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

 

46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

22-23 czerwca 2019 roku

Program

22 czerwca 2019r (sobota)

Godz. 10.30

Zespół  „Rumenok” – Hołowno, Stowarzyszenie Aktywacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie

Przyjmowanie księdza po kolędzie

Godz. 11.30

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim

Godz. 11.45

Uroczyste otwarcie  46 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

sala widowiskowa MOK, przemowy okolicznościowe

godz. 12.00

Zespół Ludowy „Jarzębina”- Paszenki, Wiejski dom Kultury w Paszenkach, woj. lubelskie

Sąsiedzi

Godz.  13.00-14.00 – przerwa  obiadowa

 Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, ul. Plac. St. Wielgoska 5

Godz. 14.15

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”- Czarnia, Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” w Czarni, woj. mazowieckie

Zapusty- zwyczaje karnawałowe na Kurpiach

Godz. 15.15

Zespół Ludowy „Wici” – Trzciniec, Muzeum Regionalne w Siedlcach, woj. mazowieckie

U dołu

Godz. 16.15

Zespół „Malinki” – Malinniki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie

Co powstaje z lnu

Godz. 17.15

Forum dyskusyjne cz.1

19:00 -20:00

Kolacja

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, ul. Plac. St. Wielgoska 5

Imprezy towarzyszące:

17:00 - mini festyn, Park Miejski „Chojniak”

Atrakcje dla dzieci, bary i ogrody piwne, sklepiki

18:30 - Występ Teatru  MASKA z Krakowa

Plenerowy spektakl teatralny dla dzieci

19:15  Animacje  w wykonaniu aktorów teatru MASKA z Krakowa

gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci.

20.15- Muzyka na  żywo Zespół  „DELAY”  

21.30-  Grypa artystyczna „NIZAR” z Lublina

„Naszych Przodków Czas” widowisko  Fireshow

22. 00- Dyskoteka pod gwiazdami

Zespół muzyczny „DELAY”   

Niedziela 23 czerwca 2019 roku ( niedziela)

Godz. 9:00

Msza Św.  z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim  

Godz. 10:15

Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem”  - Woli Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie

Okrężne u Sołtysa

Godz. 11.15

Zespół „Grabowianki” – Grabów nad Wisłą, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Oktawa Bożego Ciała

Godz. 12.15

Forum dyskusyjne cz. 2

13.15 Uroczyste  zakończenie 46 sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

13:30  Obiad

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, ul. Plac. St. Wielgoska 5 

Prezentacje spektakli odbywają się  w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim, Ul. Piłsudskiego 2

Posiłki

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Pl. St. Wielgoska 5

Kontakt:

Dyrektor  Maciej Moreń tel. 505 254 154 - MOK Stoczek Łukowski

Agnieszka Barej, Urszula Perczyńska- tel. 25 7970061 MOK Stoczek Łukowski

Iwona Niewczas tel. 784 415 284  - WOK Lublin

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że eliminacje do 46 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim odbędą się :

– w Paszenkach – 28 kwietnia 2019 r.

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:

Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, ul. Jana Pawła II 36,

21 -200 Parczew, tel. 83 355 15 76, p. Bogumiła Sarnowska

termin składania wypełnionych kart do 15 kwietnia 2019 r.

– w Drelowie - 5 maja 2019 r.

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem

można otrzymać:

Gminne Centrum Kultury, ul. Ogrodowa 2, 21 -355 Drelów, tel. 83 372 01 54,

p. Michał Olesiejuk

termin składania wypełnionych kart do 23 kwietnia 2019 r.

Koordynatorem z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest p. Iwona Niewczas, tel. 81 53 242 08, tel. kom. 784 415 284

Wyciąg z regulaminu:

Wyciąg z regulaminu:

Celem przeglądu jest:
- prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralngo w środowisku wiejskim;
- promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych;
- ochrona tradycji ludowych polskiej wsi.
Przegląd jest konkursem, w którym jury oceniać będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także typować zespoły na 46  Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w dniach 22 -23.06.2019 r.
Zespoły prezentują:
- widowiska oparte na obrzędach i zwyczajach luowych;
- sztuki teatralne bądź sztuki autorskie oparte na podaniach ludowych;
- programy kabaretowe o tematyce wiejskiej.
Spektakle, które były już prezentowane na Sejmiku w Stoczku Łukowskim nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji.
Organizatorzy zasadniczo nie przewidują prezentacji teatrów szkolnych (dziecięcych i młodzieżowych).
Przewidywany czas prezentacji nie może przekroczyć 45 min.
Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.