Spotkania z Kulturami Świata

 „Spotkania z Kulturami Świata” - projekt autorski 
D’Arii Galickiej i Anny Marii Woźniak Galeria AMW

Cykl „Spotkań...” ma na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie różnych aspektów kultury danego narodu/regionu - od muzyki, po literaturę, z uwzględnieniem sztuk wizualnych.

Chcemy uświadomić mieszkańcom Lublina istnienie Regionów Partnerskich i Miast Partnerskich Lublina poprzez integrację i żywy kontakt z ich dziedzictwem, umacniając równocześnie obraz wielokulturowości naszego miasta.

Chcemy również promować lokalne podmioty (osoby, zespoły, grupy, stowarzyszenia, itp.) zajmujące się daną kulturą, bądź jakimś tej kultury aspektem (np. muzyką).

 

 SPOTKANIA Z KULTURAMI ŚWIATA - JAPONIA

29.03.2015 r. w godz. 14.00-21.00
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3

Program:

14.00-16.00

Kultura Biznesu Japonii:
- Agata Jakuszko-Sobocka
- ICHIGO Japońskie Centrum Kultury i Biznesu 
- O "Japan External Trade Organization" (JETRO)
16.00 Kobieta i jej rola w społeczeństwie.
Moda wczoraj i dziś (m.in. pokaz stroju-kimono)
17.00 Kultura duchowa w kraju Kwitnącej Wiśni
17.30 Warsztat origami
18.00 Pokaz sztuki walki Kendo
19.00 Samuraje w okresach Sengoku i Edo (Emil Ciecieląg)
19.30 Warsztat układania haiku - poezji drobiazgów
20.00 Butoh - taniec podświadomych pragnień

Wydarzeniu towarzyszy wystawa fotografii Anety Janczak

Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Anna Maria Woźniak Galeria AMW
D'Aria Galicka

Patronaty medialne:
Gazeta Wyborcza, Radio Lublin, Lajf, Akcent, Kozirynek, Kolory Życia, Uroki Życia, Kobietaxl

Przy współudziale:
Lubelskie Stowarzyszenie Kendo
Agata Jakuszko-Sobocka
Japan External Trade Organization JETRO

Partner:
Lubelskie Smakuj Życie 


Zapraszamy na kolejne wydarzenia z cyklu Spotkania z Kulturami Świata:

10 stycznia 2015 r. (sobota) AMERYKA ŁACIŃSKA

14:00 Recital fortepianowy: popularne melodie latynoskie oraz kompozycje własne zagra Irena Bogucka
14:30 Argentyńczyk o Argentynie: o swoim kraju opowie Enrique Zanni
16:00 Opowieści z podróży do Meksyku (ze slajdami)
17:00 Warsztat taneczny – podstawy tańców latynoamerykańskich (Urszula Bednarczyk)
18:30 Projekcja filmu


11 stycznia 2015 r. (niedziela) MEZOAMERYKA KULTUR RDZENNYCH

15:30 Wernisaż wystawy Olgi Michalskiej: Słońce Ruchu
16:00 Kultura i tradycja Majów (Tomasz Czyba)
17:15 Opowieści i pieśni majańskie – warsztat 
18:30 Koncert „Maltiox Project”: muzyka etniczna inspirowana 20 symbolami majańskimi – Harevis & Odin (Tomasz Czyba i Goran Dmitrijevski)


WSTĘP WOLNY

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3

Organizatorzy:
D'Aria Galicka
Anna Maria Woźniak - Galeria AMW
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

MALTIOX PROJECT

Latem roku 2013 dwóch muzyków Harevis (Tomasz Czyba) i Odin (Goran Dimitrijevski) mieli zaszczyt i przyjemność zagrać na festiwalu Heart and Mind, gdzie na widowni znaleźli się znakomici goście - przedstawiciele starszyzny Majów z Gwatemali. Po spotkaniu z Tata Pedro Cruz, narodził się projekt muzyczny natchniony wizją Indianina. Tata Pedro Cruz jest jednym z niewielu żyjących jeszcze członków majańskiej starszyzny Tz'utujil (czyt. Cutuhil) znad jeziora Atitlan w Gwatemali. Członek Gwatemalskiej Rady Starszyzny Majów oraz Ambasador Światowego Pokoju na 2005 rok. Pełni funkcję Strażnika Dnia Majańskiego Kalendarza Tzutujil, który jest odnogą Majów K’iche (czyt. Kicze).

Harevis i Odin, zainspirowani, rozpoczęli nagrania poświęcone dwudziestu świętym dniom Kalendarza Majów, dwudziestu archetypowym energiom. Muzycy pracowali nad każdym utworem tylko w odpowiedni dla niego dzień, improwizując z wykorzystaniem wielu etnicznych instrumentów świata. Każdy utwór powstał jako efekt medytacji nad symboliką określającą dany święty dzień cyklu. Muzyka ta powstała po to, by pomóc słuchaczowi łączyć się z energią, którą niesie dzień. Nagrania zrealizowane zostały w różnych środowiskach i okolicznościach.

Nuestro ciclo “Encuentros con las culturas del mundo” va viento de popa – comenzamos en el enero de 2015 con el ritmo de carnaval de América Latina.

10 de enero (sábado) AMÉRICA LATINA

14.00 El recital de piano -  Irena Bogucka tocará la música popular latinoamericana y sus propias composiciones.

14.30 Argentina - Enrique Zanni hablará sobre su país.

16.00 Recuerdos del viaje a México (ilustrados con diapositivas)

17.00 Taller de baile – Urszula Bednarczyk enseñará  las técnicas básicas de bailes latinoaméricanos

18.00 Proyección de película (es una sorpresa)

11 de enero (domingo) MESOAMÉRICA DE CULTURAS INDÍGENAS

15.30 Apertura de la exposición  “El sol del Movimiento” - Olga Michalska

16.00 Charla “La cultura y la tradición de los Mayas” – Tomasz Czyba

17.15 Cuentos y canciones de los Mayas – taller

18.30  Concierto “Maltiox Proyect” – música étnica inspirada en 20 símbolos Mayas – Harevis & Odin (Tomasz Czyba y Goran Dmitrijevski)

ENTRADA LIBRE

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,

Casa de Cultura de Viovodato de Lublin

Calle  Dolna Panny Marii 3

Organizadores:

D’aria Galicka

Anna Maria Wozniak – galería AMW

Casa de Cultura de voivodato de Lublin

Eventos en  fb:

https://www.facebook.com/events/1548274258751913/?ref=br_rs

el vídeo sobre el proyecto de la múscia mesoamericana:

http://youtu.be/1vr9_K8cBKk

Eventos en  fb:

https://www.facebook.com/events/325105031018770/?ref_dashboard_filter=upcoming

MALTIOX PROYECT

En el verano 2013 dos músicos, Harevis (Tomasz Czyba) y Odín (Goran Dimitrievski) tuvieron el honor y el placer de tocar su música en el festival Heart and Mind dónde entre los espectadores se encontraban los invitados muy especiales – los representantes del consejo de ancianos de los Mayas de Guatemala. Después del encuentro con uno de ellos, Tata Pedro Cruz, y de su  visión inspiradora nació el proyecto musical.

Tata Pedro Cruz es uno de los pocos miembros aún vivientes del consejo de ancianos de Mayas de Tz’utujil (lee: Cutujil) del lago Atitlan en Guatemala. Es el miembro del Consejo Guatemalteco de Ancianos y fue el Embajador de la Paz Mundial del año 2005, además tiene función del Guardián del Día del Calendario de Mayas Tzutujil, la rama de los Mayas K’iche (lee: Kiche).

Harevis y Odín, bajo la guía espiritual de Tata Pedro Cruz comenzaron a realizar las grabaciones de sus composiciones dedicadas a los veinte días sagrados del Calendario de Mayas, veinte energías arquetipicas. Las grabaciones se efectuaron en diversos ambientes y circunstancias.

Los músicos trabajaron sobre cada pieza sólo en un día que le correspondía, improvisaron tocando muchos instrumentos étnicos del mundo. Cada pieza musical ha aflorado a raíz de la meditación sobre la simbólica que representa cada  día sagrado del ciclo. Esta música ha sido creada para permitir a conectar con la energía que aportan los días especiales.

 

 

28 września 2014 r. Spotkania z Kulturami Świata - WĘGRY.

PROGRAM:

15:00 Wernisaż wystawy fotografii puszty węgierskiej autorstwa Márty Csongrády
15:30 O kulturze i życiu na Węgrzech - opowiedzą studenci jęz. węgierskiego
16:15 Wiktor Kosiński - syn Lubelszczyzny zasłużony dla winnic węgierskich
17:30 Folklor węgierski: obyczaje, podania, baśnie
18:30 Film z projektu "BÁTHORY EXPRESS" (Centrum Węgierskie w Krakowie)

Pomiędzy poszczególnymi punktami programu oraz na zakończenie - muzyka w wykonaniu uczniów lubelskich szkół muzycznych.

Współorganizator: 
Lubelskie Towarzystwo Polsko-Węgierskie

Partner:
Krakkói Magyar Centrum / Centrum Węgierskie w Krakowie

 
Lubelskie Towarzystwo Polsko-Węgierskie działa od kwietnia 1995 r.

Od początku utrzymuje stały kontakt z Ambasadą Węgierską i Instytutem Węgierskim w Warszawie (WIK), natomiast od 2004 r. nie otrzymuje żadnej dotacji od władz miasta i województwa. Zawsze jednak gotowe jest do pomocy w tłumaczeniach czy podczas wizyt węgierskich gości.
Towarzystwo należy do Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich, skąd dostaje m.in. miesięcznik "Polonia Węgierska".
Od momentu powstania Lubelskie Towarzystwo Polsko-Węgierskie mieści się w Domu Kultury LSM przy ul. Konrada Wallenroda 4a, za co odwdzięcza się okolicznościowymi imprezami artystycznymi. Są one - mimo braku dotacji - realizowane przez współpracę z lubelskim Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków oraz Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr.
Dzięki wcześniejszemu wsparciu finansowemu władz Towarzystwo ma w swoim dorobku cały szereg znaczących imprez na skalę województwa, m.in. spotkania chórów polskich i węgierskich w Trybunale Koronnym oraz Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
Istotnym elementem pracy Towarzystwa i głównym jego zadaniem jest kontakt z młodzieżą - od 1999 r. stale współpracuje z Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Lublinie (zw. Pallotyńskim). Każdego roku szkolnego odbywają się raz w tygodniu zajęcia z grupą 10-12 osób, w czasie których poznają one język węgierski, mieszkańców Węgier i ich kraj.

(na podst.: Tadeusz Rokicki, Audycje Muzyczne i działalność LTPW [w:] Bo piękno na to jest by zachwycało... 35 lat Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin 2010, s. 100-101)

 
Márta Csongrády od siedemnastu lat prowadzi Galerię Kenezy w Debreczynie, organizując także regularnie wystawy w Galerii Matyas w Hajdúszoboszló i w Galerii Dziecięcej w klinice DOTE. Jej pierwsza indywidualna wystawa odbyła się w 1981 roku - odtąd miała ich ponad 120 - w wielu galeriach na Węgrzech, a także w Finlandii, Estonii, Niemczech, Francji i Rumunii. Jest członkinią kilku węgierskich i międzynarodowych związków twórczych.
 
Wiktor Kosiński (1863-1935)

Syn Wiktora Kosińskiego, posiadacza ziemskiego w Grabówce koło Annopola. Urodził się na Węgrzech w Gyoma, gdyż rodzina Kosińskich zmuszona była za udział w Powstaniu Styczniowym do emigracji z kraju.
Wiktor Kosiński zatem uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Debreczynie, następnie ukończył Szkołę Rolniczą i studia magisterskie w Szwajcarii i Niemczech. Następnie rozpoczął pionierską działalność w dziedzinie przemysłu winnego na Węgrzech oraz w dziedzinie ogrodnictwa, stawiając obie te dziedziny na Węgrzech na światowym poziomie, za co do dziś naród węgierski jest mu wdzięczny.
Po I wojnie światowej wspomagał także rodaków na Podkarpaciu finansowo i materialnie.
W dniu 21 października 2013 r. uroczyście obchodzono jego 150. rocznicę urodzin, w uroczystościach tych brał udział jego wnuk, który wyraził chęć poznania miejscowości Lubelszczyzny, skąd pochodziła jego rodzina.

Tadeusz Rokicki
Prezes Lubelskiego Towarzystwa Polsko-Węgierskiego

 
"BÁTHORY EXPRESS" to polsko-węgierski projekt kulturalny, zrealizowany w 2011 roku z okazji przekazania prezydencji Unii Europejskiej z Węgier do Polski oraz 10-lecia Centrum Węgierskiego w Krakowie.

Tytuł projektu - i dokumentującego go filmu - nawiązuje do kultowego w swoim czasie pociągu kursującego miedzy Polską a Węgrami.
Węgierska młodzież w latach 60. i 70. korzystała z międzynarodowego ekspresu równie często jak z autostopu, by uczestniczyć w festiwalach teatralnych w Krakowie, odwiedzać galerie sztuki współczesnej w Gdańsku, czy słuchać koncertów jazzowych w Warszawie, zapoznając się po drodze z nowymi trendami, niedostępnymi wtedy w ich ojczyźnie. Polacy zaś jeździli na Węgry w celach turystyczno-handlowych. Te podróże dawały początek wzajemnym fascynacjom nie tylko kulturowym - nawiązało się mnóstwo przyjaźni, połączyło wiele par.
Przemiany polityczne - paradoksalnie - oddaliły nas od siebie. Stara "nyska" zmieniona w galerię zdjęć, podróżująca przez 5 węgierskich i 10 polskich miast, miała przypomnieć o tej bliskości, odnowić dawne sympatie, sprawdzić prawdziwość znanego powiedzenia "Polak, Węgier - dwa bratanki" oraz stworzyć nową płaszczyznę kontaktu.

Więcej (w jęz. ang) na stronie Centrum Węgierskiego w Krakowie
http://hungary.art.pl/en/programs/7-may-6-june-2011-bathory-express/

oraz - po polsku - w artykule:
http://podroze.onet.pl/polsko-wegierski-batory-express-w-trasie/b0kt7


29 czerwca 2014 r. Spotkania z kulturami świata - ORIENT
 
PROGRAM 
 
14:00 "Latający dywan" - spotkanie z baśniami arabskimi dla dzieci oraz malowanie henną
15:00 występ zespołu "Lucabra" połączony z mini-warsztatem podstaw tańca orientalnego
16:00 opowieść o podróży do Persji z pokazem slajdów
Spotkanie przy herbacie i hennie:
17:30 poezja arabska
18:30 "Polska a Bliski Wschód" - prelekcja wraz z prezentacją jęz. arabskiego - Hadi Mahdi, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu
19:30 obyczaje i tradycje bliskowschodnie oraz malowanie henną - Urszula Chłopicka ("Pola Henny"), Paweł Hadrian - Stowarzyszenie Klub Podróżników "Sapay" 
 
Herbatę i zastawę zapewnia Cafe Aladdin.
 

 

LUCABRA - American Tribal Style®, bellydance show, tribal fusion

Pierwsza i jedyna grupą tribalowa na Lubelszczyźnie. Jej celem jest zgłębianie tajników tego tańca oraz jego promocja w regionie.

American Tribal Style® (w skrócie - ATS®) to improwizowany taniec grupowy oparty na systemie kroków i kombinacji, które zawierają w sobie elementy m.in. tańca brzucha, flamenco i tańców indyjskich, tańczony do muzyki etnicznej opartej często na rytmach arabskich. Nieodłącznym elementem ATS-u® jest gra na saggatach.

Twórczynią stylu jest Carolena Nericcio, założycielka pierwszej na świecie grupy ATS-owej® - FatChanceBellyDance®.

Grupa zdobyła III miejsce w kategorii show bellydance grupy podczas II Eastern European Oriental Championship w Lublinie.

https://www.facebook.com/TribalLublin?fref=ts

Paweł Hadrian - współzałożyciel Stowarzyszenia Klub Podróżników „Sapay"; z zawodu grafik i projektant form przemysłowych, w międzyczasie także dziennikarz muzyczny i organizator imprez, studiował historię i filozofię. Uwielbia gotować i wie, jak to robić. Zafascynowany kulturą materialną islamu, zwłaszcza w jego osmańskiej, perskiej i mauretańskiej formie, podróżował po Bałkanach, Turcji, Afryce Północnej, Indiach oraz Ameryce Południowej.

http://sapayclub.com

CAFE ALADDIN - Kawiarnia Orientalna & Kawiarnia Artystyczna

Cafe Aladdin powstała wiele lat temu, najpierw w wyobraźni, potem w rzeczywistości. 

Najpierw pojawiła się fascynacja krajami Wschodu, ich tajemniczością, niesamowitą kulturą, tak różną od naszej i tak przez nas niedocenianą. Potem była tęsknota za tym, by we własnej, często nieciekawej rzeczywistości, stworzyć miejsce pozwalające zapomnieć na chwilę o tym, co nas otacza, przenieść do dalekich krain, poczuć smaki i zapachy arabskich targowisk. 

Aladdin jest nie tylko kawiarnią, jest baśnią, snutą przy fajce wodnej opowieścią o spełnionych marzeniach. Chcemy, żebyście stali się częścią tej opowieści i codziennie, razem z nami, dopisywali do niej dalszy ciąg.

Od czerwca do menu dołączamy pizzę oraz fantazyjne ciasta i lody!

Możliwość rezerwacji (m.in. wieczorki panieńskie z pokazem tańca bellydance); odpowiednie dla grup; obsługa kelnerska

ul. Konopnicka 6, Lublin

tel. 531 555 087

https://www.facebook.com/CafeAladdinLublin?fref=ts


26 kwietnia spotkaliśmy się z kulturą Ukrainy: były opowieści o ikonach pani Krystyny Zlot, o wyprawach na Ukrainę z pokazem slajdów, prezentacja Związku Kozaków wPolsce(СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ), lalki motanki Joanny Belzyt, ludowe pieśni i piosenki w wykonaniu Mariusza Wołkowicza i Piotra Michalskiego z Kapeli Drewutnia oraz warsztat taneczny prowadzony przez Ewę Rydzewską.