Słowiki Lubelskie Chór Chłopięcy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

 

Chór Chłopięcy swoją działalność rozpoczął w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Leszka Mikity. Tworzą go śpiewacy amatorzy – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina. Chór zrzeszony jest w Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz w Polskim Związku Chórów i Orkiestr.
Opiekę nad chórem sprawuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, a bezpośrednio Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3.

Opiekę organizacyjną nad chórem sprawuje Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”, zrzeszające głównie rodziców, którego prezesem jest Dariusz Chocyk.

 

www.slowikilubelskie.pl