Towarzystwo Kultury Teatralnej

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Lublinie

Skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
Ewa Żukowska – prezes (Wojewódzki Ośrodek Kultury)
Władysław Dubaj – wiceprezes (Tarnogrodzki Ośrodek Kultury/
Stanisław Rudy – wiceprezes (Zamojski Dom Kultury/
Joanna Fanaszczuk-Nowak – skarbnik (Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie/
Joanna Kulikowska – sekretarz (Kuratorium Oświaty w Lublinie/
członkowie:
Maryla Olejko (Biłgorajskie Centrum Kultury/
Ewa Jaśkowiak (Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku /
Renata Ćwik (Tarnogrodzki Ośrodek Kultury/

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Chruszczewska – przewodnicząca
Janina Głąbowa
Edward Balawejder