Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

 

 


PROTOKÓŁ

I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

LUBLIN, 10 KWIETNIA 2019 ROKU

 

Po zapoznaniu się z 208 pracami konkursowymi, tj. pisankami i palmami w kategorii tradycyjnej oraz współczesnej jury stwierdza, że nadesłane prace były zróżnicowane  pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów. Ponadto w konkursie udział wzięli autentyczni twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono także prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury.

Wśród nadesłanych pisanek przeważały wykonane technikami współczesnymi, które ze względu na zastosowane gotowe surowce i półprodukty nie ograniczały indywidualnego charakteru prac. Ze względu na kulturotwórczą wartość konkursu zaleca się, aby prace współczesne wykonywane były na jajkach naturalnej wielkości (np. kurzych, gęsich, strusich). podobnie w przypadku palm, aby były wykonywane w wielkości powszechnej na Lubelszczyźnie tj. maksymalnie do 1 metra. Zaznaczamy, że w naszym regionie nigdy nie było tradycji wykonywania palm wysokich.

Przy ocenie palm jury zwracało uwagę na tradycyjna formę, zastosowane naturalne surowce, estetykę i jakość wykonania. Zauważono małe zainteresowanie technikami tradycyjnymi.

Zachęcamy, aby w przyszłości sięgnąć do dawnych wzorów charakterystycznych dla poszczególnych subregionów Lubelszczyzny. Sugerujemy, aby konkurs był kontynuowany i służył przede wszystkim kultywowaniu tradycji.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy twórczej i poszukiwań.

 

Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: 

Mariola Tymochowicz (przewodnicząca) – UMCS

Marzena Bury –  Muzeum Wsi w Lublinie

Katarzyna Kraczoń – Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Paweł Onochin – Stowarzyszenie Twórców Ludowych 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii PALMA

I nagroda – Emilia Karwat, Gmina Frampol

II nagroda – Koło Gospodyń Wiejskich Siedliszcze nad Bugiem, Gmina Wola Uhruska

III nagroda ex-aequo

–  Halina Fiałkowska, Gmina Żyrzyn

– Małgorzata Trepiak, Gmina Wilkołaz

– Wiesława Kucharzyk, Gmina Lubartów 

Wyróżnienie specjalne za idealnie zachowaną tradycyjną formę – Hubert Samojluk, Gmina Sosnówka 

Wyróżnienie:

– Iwona Urban, Gmina Serniki

– Gminny Ośrodek Kultury Wąwolnica– praca zbiorowa

– Koło Plastyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu

– Karolina Horszczaruk, Gmina Włodawa

– Wiktoria Baran, Miasto Rejowiec

– Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie – praca zbiorowa 

W kategorii PISANKA TRADYCYJNA

I nagroda – Marcela Ćwik, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

II nagroda – Katarzyna Zygmunt, Gmina Biłgoraj

III nagroda – Anna Krzyżanowska, Gmina Krasnystaw 

Wyróżnienie :

– Małgorzata Gut-Gustaw, Gmina Krzczonów

– Danuta Panasiuk, Gmina Janów Podlaski

– Janina Boroś, Krasnostawski Dom Kultury

– Urszula Olczak, Gmina Zakrzówek 

W kategorii PISANKA WSPÓŁCZESNA 

I nagroda – Roman Prószyński, Gmina Dzierzkowice

II nagroda – Mariusz Dubiel, Gmina Kraśnik

III nagroda – Urszula Olczak, Gmina Zakrzówek

Wyróżnienie

– Katarzyna Banaszek, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Między Nami”

– Danuta Płoucha, Gmina Biszcza

–  Maria Hajduk, Gmina Bełżec

– Cezary Żuraw, Gmina Zakrzówek

– Jakub Oleksiuk, Gmina Komarówka Podlaska

– Amelia Koper, Gmina Susiec

– Danuta Słonka, Gmina Kurów

– Agnieszka Błaszkiewicz, Gmina Tarnogród

– Małgorzata Salamandra, Gmina Końskowola 

 


KONKURS NA PISANKĘ I PALMĘ 2019 - REGULAMIN -
ZOBACZ I POBIERZ

KONKURS NA PISANKĘ I PALMĘ 2019 - KARTA ZGŁOSZENIA 
- ZOBACZ I POBIERZ