Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów „ARS”

Zapraszamy do udziału w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2016”.

Celem Przeglądu jest zaprezentowanie amatorskiego ruchu artystycznego środowisk seniorów – zespołów oraz solistów. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami i instruktorami, którzy z nimi pracują. Laureaci Przeglądu – najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach – otrzymają  nominacje do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS2016”w Bydgoszczy (planowany termin: wrzesień b.r.).

XVII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016”odbędzie w dniach 6‑7 kwietnia 2016 roku w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach.

Regulamin i karty zgłoszeń – do pobrania.


Protokół z obrad Jury
17. Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2016
Puławy 6-7 kwietnia 2016 r.Jury w składzie:
Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Michał Pastuszak – muzyk, kompozytor, instruktor teatralny (Miejski Dom Kultury w Dęblinie)
Andrzej Sar – muzyk, główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Iwona Sawulska – dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie
po obejrzeniu prezentacji w wykonaniu 67 podmiotów postanowiło zakwalifikować do 17. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2016 następujących wykonawców:
kategoria MUZYKA:
1. Chór "Arion" ze Świdnika
2. Chór Mieszany "Sitanianie"
3. Zespół Wokalny "Puławianki" z Puław
4. Jadwiga Ogłozińska i "Taaka Paka" z Parczewa (kapela podwórkowa)
5. Irena Dużyńska (solistka)

kategoria FOLKLOR:
1. Zespół "Pogranicze" z Przewodowa (zespół folklorystyczny)
2. Zespół "Niezapominajki" z Dminina (zespół folklorystyczny)
3. Janina Dyjach (śpiewaczka ludowa)
4. Alina Myszak (śpiewaczka ludowa)

kategoria TEATR:
1. Stefania Banucha z kabaretu "Jarzębinki" (forma kabaretowa)
2. Maria Adamczyk – (poezja śpiewana)

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić (bez nominacji do Ogólnopolskiego Przeglądu "ARS 2016" w Bydgoszczy):
 Chór Pieśni Partyzanckiej "Wiarus" z Sitna
 Zespół "Roztoczanki" z Branwi
 Klub Literacki Emerytów "Walerianka" z Białej Podlaskiej (forma kabaretowa)
 Henryka Wysockiego – Śpiewograja Łukowskiego

Przegląd odbył się w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" w Puławach, wzięło w nim udział 700 uczestników.
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
współorganizacja: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Lublinie.
Przegląd został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz medialnym patronatem Telewizji Puławy i Radia Puławy.

 "Organizatorzy i Jury dziękują wszystkim uczestnikom Przeglądu oraz gratulują Laureatom, którzy będą reprezentować województwo lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału w Bydgoszczy."


 PROTOKÓŁ 17 ARS 2016 - do pobrania


XVII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016
Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

PROGRAM

 

6 kwietnia 2016 (środa)
Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy
1. Zespół Śpiewaczy "Złota Jesień" z Włodawy
2. Chór Pieśni Partyzanckiej "Wiarus" z Sitna
3. Zespół "Pieśni Czar" z Lublina
4. Zespół Wokalny "Jubilat" z Kraśnika
5. Zespół "Retro" z Fajsławic
6. Zespół Wokalny "Puławianki" z Puław
7. Zespół Wokalny "Wrzos" z Radzynia Podlaskiego
8. Zespół Śpiewaczy "Biesiada" z Krasnegostawu
9. Krystyna Stefaniak z Fajsławic
10. Janina Świech z Puław
11. Alicja Węglińska z Puław
12. Zespół Wokalny "Senioritki" z Lublina
13. Zespół "Lotos" z Werbkowic
14. Zespół Teatralny przy Klubie Seniora z Frampola
15. Jadwiga Ogłozińska i "Taaka Paka" z Parczewa
16. Zespół "Pogranicze" z Przewodowa
17. Zespół "Senior" z Ulana Majoratu
18. Chór "Kwiaty Jesieni" z Frampola
19. Zespół "Parczewiacy" z Parczewa
20. Zespół "Babie Lato" z Chełma
21. Zespół Śpiewaczy "Kresowianki" z Włodawy
22. Duet z "Babiego Lata" z Chełma
23. Anna Gumińska z Cycowa
24. Zespół "Sienniczanki" z Siennicy Różanej
25. Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna

Zakończenie I dnia prezentacji konkursowych

7 kwietnia (czwartek)
Rozpoczęcie 9.00

Koncert konkursowy
1. Chór Seniora "Relaks" z Ryk
2. Chór "Zorza" ze Stężycy
3. Zespół Śpiewaczy "Senior" z Wąwolnicy
4. Zespół Śpiewaczo-obrzędowy "Karczmiska" z Leopoldowa
5. Zespół "Krajka" z Niedrzwicy Dużej
6. Zespół "Melodia" z Domaszewnicy
7. Zespół "Pawłowianki" z Pawłowa
8. Zespół "Niezapominajki" z Dminina
9. Zespół "Jagódki" ze Żdżar
10. Henryk Wysocki z Łukowa
11. Zespół "Sosna" z Sosnowicy
12. Zespół "Świerżanki" ze Świerży
13. Ludowy Zespół "Aleksandrowiacy" z Aleksandrowa
14. Zespół "Poleskie Echa" z Wytyczna
15. Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowa
16. Chór "Arion" ze Świdnika
17. Chór Mieszany "Sitanianie"
18. Kabaret "Zaścianek" z Trzebieszowa
19. Zespół "Wesołe Gosposie" z Kolonii Sitaniec
20. "Starsza Paka z Okrąglaka" z Zamościa
21. Aniela Kapłon z Zamościa
22. Irena Dużyńska z Kolonii Sitaniec
23. Maria Adamczyk z Zamościa
24. Zespół Wokalny "Canto" ze Starego Zamościa
25. Zespół Artystyczny "Sonata" z Tomaszowa Lubelskiego
26. Zespół Śpiewaczy "Radość" z Liszna
27. Zespół "Udryczanki" ze Starego Zamościa
28. Zespół Ludowy "Borowianki" z kapelą z Raciborowic Kolonii
29. Zespół "Malwy" z Komarówki Podlaskiej
30. Klub Seniora "Druga młodość" z Trawnik
31. Klub Literacki Emerytów "Walerianka" z Białej Podlaskiej – forma kabaretowa
32. Zespół "Poleska Nuta" z Kołacz
33. Stefania Banucha z Trzcińca
34. Alina Myszak z Kocudzy
35. Adela Kociuba z Kołacz
36. Janina Dyjach ze Zdzisławic
37. Janina Oleszek z Kocudzy
38. Zespół "Jarzębinki" z Trzcińca – forma kabaretowa
39. Kapela Stacha z Dzwoli
40. Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy
41. Zespół "Roztoczanki" z Branwi
42. Zespół Męski "Branwiacy" z Branwi
43. Zespół "Marianki" z Kocudzy Drugiej

Zakończenie Przeglądu

  

REGULAMIN XVII PRZEGLĄDU ARS - do pobrania
       KARTA ZGŁOSZENIA XVII ARS - do pobrania           


REGULAMIN
XVII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 
ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW

„ARS’2016” 

Eliminacje do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy „ARS 2016” 

Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach
Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie

Miejsce: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, Puławy

Termin:  6-7 kwietnia 2016 r 

Założenia i cele Przeglądu:

zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych,
stworzenie amatorskim zespołom seniorów, solistom oraz instruktorom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych;
pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych;
integracja środowiska seniorskiego
inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej. 

Zasady organizacyjne

 1. Przegląd ma charakter eliminacji wojewódzkich do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS'2016”w Bydgoszczy.
 2. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy Seniorów województwa lubelskiego -  zespoły artystyczne oraz solistów. 
 3. Uczestnicy mogą zaprezentować repertuar o dowolnej tematyce  (nie może być powtórzony z „ARS 2014”).
 4. Przewidziane są następujące kategorie konkursowe:

zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne
chóry
soliści i duety
formy teatralne i kabaretowe.    

 1. Wykonawcy (zespoły i soliści) mogą zaprezentować po 2 utwory, przy czym łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. Krótkie formy teatralne i kabaretowe mogą trwać do 15 minut.
 2. W przypadku znacznego przekroczenia czasu regulaminowego jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu.
 3. Poszczególne zespoły mogą być reprezentowane w kategorii solistów tylko przez jednego wykonawcę.
 4. Prezentacje konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, biorąc pod uwagę:

dobór  repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
kulturę muzyczną,
kulturę słowa,
kulturę sceniczną i reżyserię,
ogólny wyraz artystyczny. 

 1. Najlepsi wykonawcy zostaną nominowani do XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS2016”, który odbędzie się we wrześniu 2016  r. w Bydgoszczy. 
 1. Karty zgłoszenia (do pobrania pod adresem: www.wok.lublin.pl w zakładce „Ruch seniorski” / „ARS”) należy przesłać do dnia 24 marca 2016 r. na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

20-010 Lublin

 z dopiskiem na kopercie „ARS 2016”

 lub drogą mailową:  a.chojnacka@onet.pl 

Informacji na temat Przeglądu udziela Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK do spraw artystycznej działalności seniorów – tel. 81 532 42 08, -09   w. 33 

 Karta zgłoszenia 

XVII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2016”

6-7 kwietnia 2016 r.

 

 1. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty:
  …………………….......................................................................................................................………
 2. Kategoria (proszę zaznaczyć kategorię):

 

- zespół wokalny
- zespół instrumentalny
- zespół wokalno-instrumentalny
- chór
- solista
- duet
- forma teatralna
- forma kabaretowa.

 

 1. Instytucja patronująca  …...........................................................................................................................

……………................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………....................

 1. Imię i nazwisko instruktora  ...………………...………………….………..……………………………
 2. Imię i nazwisko kierownika zespołu   ...………..……...…………………..……………………………
 3. Kontakt (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail)   …………………………………………...

…….………………………………………………………………………………………...........………

……….……...............................................................................................................................................

 1. Repertuar (tytuł, autor)

1)  ….........................................................................................................................…..………………....

2)  …...........................................................................................................................................................

 1. Liczba osób przyjeżdżających na eliminacje  ...................
 2. Wymagania techniczne dotyczące występu: liczba mikrofonów, podkład muzyczny, czas potrzebny na montaż, rekwizyty do występów – np. stół, liczba krzeseł itp. (wpisać na odwrocie karty).
 3. Dodatkowe informacje o zespole/wykonawcy (można wpisać na odwrocie karty).
 4. Data udziału w eliminacjach wojewódzkich (wpisać: 6 czy 7 kwietnia 2016 r.)  …..........................

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XVII Przeglądu ARS 2016.

            

…....................…........................................

(data i podpis)