Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

 

Protokół

z obrad jury Eliminacji Powiatowych 51. OFKiŚL

Muzeum Wsi Lubelskiej, 28 maja 2017 r.

 

 

Jury w składzie:

prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie

mgr Marian Chyżyński – konsultant WOK

mgr Andrzej Sar –gł. instr. ds. dziedzictwa kult. Lubelszczyzny WOK 

W eliminacjach wzięło udział  5 Zespołów Śpiewaczych , 4 solistów śpiewaków, 1 kapela i 2 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja z powiatu lubelskiego, lubartowskiego, opolskiego i puławskiego. Po wysłuchaniu prezentacji jury postanowiło zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich następujących wykonawców: 

- Zespół „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

- Zespół Śpiewaczy z Talczyna, pow. lubartowski

- Zespół „Kotlinianki” z Kotlin, pow. puławski

- Krystynę Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

         Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i staranne przygotowanie występu. Z zaniepokojeniem zauważamy brak uczestników w konkursie Duży-Mały, w którym udział młodych uczestników stanowi transmisję pokoleniową.

 

Protokół

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Lublin, 28 maja 2017 r.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Suścu, Dębowej Kłodzie,  Włodawie,  Obszy, Kąkolewnicy, Rykach, Żółkiewce, Urzędowie, Janowie Lubelskim, Drelowie, Siedliszczu i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 100 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 11 instrumentalistów, 44 śpiewaków, 9 grup w kategorii Duży-Mały i 4 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 175 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 16 zespołów śpiewaczych, 1 kapela, 4 instrumentalistów, 4 śpiewaków, 7 grup Duży-Mały i 3 prezentacje w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

Prof. dr hab. Jan Adamowski   – UMCS, konsultant WOK w Lublinie

mgr Marian Chyżyński            – konsultant WOK w Lublinie

mgr Andrzej Sar                      – gł. instr. ds. dziedzictwa kulturowego  Lubelszczyzny WOK w Lublinie

 

postanowiło wytypować do udziału w 51 OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii kapel: 

- Kapela Stacha z Dzwoli, pow. janowski

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

- Zespół „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc, pow. janowski

- Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, pow. biłgorajski

- Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zespół „Jarzębina” z Zabłocia, pow. bialski

- Zespół „Nadburzański Klon Zielony” z Zanowinia, pow. chełmski

- Męska Grupa Śpiewacza „Ryki” z Ryk, pow. rycki 

W kategorii instrumentalistów: 

- Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek, pow. bialski

- Marian Jacak, skrzypek z Wylezina, pow. rycki

W kategorii solistów śpiewaków: 

- Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa, pow. lubartowski

- Leokadia Mucha z Zamchu, pow. biłgorajski

- Janina Pydo z Goraja, pow. janowski 

W kategorii Duży-Mały: 

- Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowszczeniuk z Małaszewic, pow. bialski

- Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Piotr i Jakub Ostrowski z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zofia Sulikowska z zespołem „Promyczki” z Wojsławic, pow. chełmski 

W kategorii folklor-kontynuacja: 

- Marta Benabderahmane z Wyryk, pow. włodawski 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców: 

- Zespół „Kresowianki” z Włodawy, pow. włodawski

- Zespół „Parzanki” z Paar, pow. tomaszowski

- Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, pow. janowski

- Zespół „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

- Krzysztofa Butryna z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

- Karolinę Demianiuk z dziećmi z Dołhobród, pow. włodawski

- Angelikę Paluszkiewicz z Szóstki, pow. bialski 

         Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie za przygotowanie, wysoki poziom prezentacji i kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

Serdecznie dziękujemy Muzeum Wsi Lubelskiej za pomoc w przygotowaniu i umożliwienie przeprowadzenia eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu. 

Podpisy jury:        


REGULAMIN 2017 - do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA 2017 - do pobrania