Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

 

 

REGULAMIN 2018 - do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA 2018 - do pobrania 

 

Protokół

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Lublin, 27 maja 2018 r.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Drelowie, Suścu, Dębowej Kłodzie,  Włodawie,  Obszy, Urzędowie, Rykach, Kąkolewnicy, Nowinach, Żółkiewce, Janowie Lubelskim, i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 86 zespołów śpiewaczych, 7 kapel, 5 instrumentalistów, 39 śpiewaków, 13 grup w kategorii Duży-Mały i 6 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja (w sumie 156 wykonawców). Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 11 zespołów śpiewaczych, 1 kapela, 3 instrumentalistów, 6 śpiewaków, 7 grup Duży-Mały i 4 prezentacje w kategorii folklor-kontynuacja, po przesłuchaniu których jury w składzie: 

mgr Marian Chyżyński            - konsultant WOK w Lublinie

dr Janina Biegalska                 - Urząd Marszałkowski

mgr Kornelia Niedbał              - instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie

mgr Andrzej Sar                      - gł. instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie 

postanowiło wytypować do udziału w 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii kapel: 

Kapela Wojciechowska z Wojciechowa, pow. lubelski 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

Zespół „Blinowianki” z Blinowa, pow. kraśnicki

Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy, pow. janowski

Zespół Śpiewaczy z Kawęczyna, pow. rycki

Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski

Zespół Śpiewaczy z Talczyna, pow. lubartowski 

W kategorii instrumentalistów: 

Jan Jaworski, skrzypek ze Zdziłowic, pow. janowski 

W kategorii solistów śpiewaków: 

Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej, pow. janowski

Emilia Gryniuk z Sielca, pow. chełmski

Halina Romanowska ze Żmudzi, pow. chełmski

Regina Wróbel z Osmolic, pow. lubelski 

W kategorii Duży-Mały: 

Zdzisław Marczuk z uczennicami z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

Krzysztof Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, pow. janowski

Karolina Demianiuk i „Dołhobrodzkie Zadułyńce” z Dołhobród, pow. włodawski 

W kategorii folklor-kontynuacja: 

Agnieszka Łukasik z Zofianki, pow. janowski

Zespół „Koral” z Kamienia, pow. chełmski 

Do udziału w 52. Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej zostali zakwalifikowani: 

Zespół „Swańki” z Wyryk, pow. włodawski

Zespół „Siedliszczanki” z Fajsławic, pow. krasnostawski

Zespół „Blinowianki” z Blinowa, pow. kraśnicki

Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej, pow. janowski

Emilia Gryniuk z Sielca, pow. chełmski  

         Jury serdecznie dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom całego województwa biorącym udział w przeglądzie za przygotowanie, wysoki poziom prezentacji i kultywowanie tradycji. Wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz do 52. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej życzymy udanych występów owocujących najwyższymi nagrodami.

Słowa szczególnych podziękowań kierujemy do Muzeum Wsi Lubelskiej za pomoc w przygotowaniu i umożliwienie przeprowadzenia eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu.

Podpisy jury: