Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

 

Protokół

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Lublin, 26 maja 2019 r.

 

         Wojewódzki Przegląd poprzedziły przesłuchania powiatowe i regionalne, które odbyły się w Suścu, Włodawie,  Obszy, Paszenkach, Rykach, Urzędowie, Żółkiewce, Rejowcu, Janowie Lubelskim, Drelowie i Lublinie. Wzięło w nich udział łącznie: 88 zespołów śpiewaczych, 7 instrumentalistów, 43 śpiewaków i 11 grup w kategorii Duży-Mały. Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zakwalifikowało się 18 zespołów śpiewaczych, 2 instrumentalistów, 8 śpiewaków i 6 grup Duży-Mały, po przesłuchaniu których jury w składzie:

 

Prof. dr hab. Jan Adamowski   – UMCS, konsultant WOK w Lublinie

dr Janina Biegalska                 – Urząd Marszałkowski w Lublinie

mgr Andrzej Sar                      – gł. instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie

postanowiło wytypować do udziału w 53. OFKiŚL w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

- Zespół „Swańki” z Wyryk, pow. włodawski

- Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej, pow. biłgorajski

- Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, pow. chełmski

- Zespół Śpiewaczy z Modliborzyc, pow. janowski

- Zespół „Zamszanki” z Zamchu, pow. biłgorajski

- Zespół „Babeczki” z Zawitały, pow. rycki 

W kategorii instrumentalistów: 

- Paulina Jakoniuk, skrzypaczka z Zabuża, pow. łosicki (reg. kulturowego odniesienia – Południowe Podlasie)

- Stefan Maziarczyk, okarynista z Andrzejowa, pow. janowski 

W kategorii solistów śpiewaków: 

- Maria Ochnik z Jakówek, pow. bialski

- Halina Babik z Czernica, pow. rycki

- Angelika Magier z Szóstki, pow. bialski

W kategorii Duży-Mały:

- Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowczeniuk z Małaszewicz, pow. bialski

- Zdzisław Marczuk z Oliwią Spychel z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski

- Krystyna Blacha z Katarzyną Rączką z Rudy Solskiej, pow. biłgorajski

- Krystyna Hoduń z zespołem „Młode Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

Do udziału w 53. Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej zostali zakwalifikowani:

- Zespół „Fajsławianki” z Fajsławic, pow. krasnostawski

- Zespół „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski

- Zespół „Godziszowianki” z Godziszowa, pow. janowski

- Halina Bosiak z Kolonii Sitaniec, pow. zamojski

- Czesław Bożyk z Dołhobród, pow. włodawski

- Regina Wróbel z Osmolic, pow. lubelski

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców: 

- Zespół „Dorbozianki” z Dorboz, pow. tomaszowski

- Zespół „Pałecznianki” z Pałecznicy, pow. lubartowski

- Zespół „Prosto z Pola” z Niedrzwicy, pow. lubelski

- Barbarę Kot ze Stawu Ujazdowskiego, pow. zamojski

- Karolinę Demianiuk z zespołem „Dołhobrodzkie Zadułyńce” z Dołhobród, pow. włodawski 

         Jury bardzo dziękuje wszystkim artystom ludowym – reprezentantom wszystkich części województwa biorącym udział w przeglądzie, za kultywowanie tradycji i staranne przygotowanie  występów, co przełożyło się na wysoki poziom prezentacji.

Słowa podziękowania kierujemy do Muzeum Wsi Lubelskiej, za pomoc w przygotowaniu i umożliwienie przeprowadzenia eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu. 

Podpisy jury:

 

REGULAMIN - zobacz i pobiERZ

KARTA ZGŁOSZENIA - ZOBACZ I POBIERZ