Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

 

 Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2017

Rozwój nowych poglądów na miejsce teatru w procesie wychowawczym stał się możliwy
dzięki nurtowi tzw. Nowego Wychowania, którego początki wiążą się z nazwiskami J.J. Rousseau i
J.H. Pestalozziego. Zwrócono się „do indywidualnych potrzeb dziecka”, a co za tym idzie,
skierowano uwagę na różnorodne formy ekspresji, w których mogłaby się wyrażać naturalna
aktywność dziecka. Za formy uprzywilejowane uznano różne zajęcia artystyczne: taniec, rysunek,
śpiew, dramatyzację teatralną. W tym nurcie pojawia się refleksja pedagogiczna nad teatrem
szkolnym. Lech Komornicki w swojej książce pt. „Teatr szkolny” odrzucił zdecydowanie
naśladownictwo teatru profesjonalnego i jego repertuaru. Teatr szkolny powinien posługiwać się
własnymi środkami wyrazu i być w całości samodzielnym dziełem młodzieży. Nie powinien
realizować tzw. wielkiego repertuaru, który przekracza siły wykonawców, przez co nie nadaje się
do popularyzacji arcydzieł literatury. Właściwym repertuarem teatru szkolnego są drobne utwory
liryczne, ballady, bajki, piosenki ludowe itp.
Trudno nie zauważyć, że występuje tu zasadniczy przełom w traktowaniu teatru szkolnego.
Punktem wyjścia nie jest już przedstawienie, które należy przygotować, ale pobudzanie
psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież nie są w tym ujęciu „na usługach”
sceny szkolnej, przeciwnie – zajęcia teatralne, nazywane tu grami dramatycznymi, służą rozwojowi
osobowości stając się metodą wychowawczą.
K. Braun w swoim znakomitym artykule Twórczość i naśladownictwo, relacjonując
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej zorganizowany w Kielcach w 1974 roku, jasno
formułuje ów problem: „Wbrew pozorom – pisze – realizacja przez jakiś zespół amatorski sztuki
Gorkiego, Szaniawskiego czy Kruczkowskiego nie jest, jak mówią zdezorientowani, „ambitna”.
Jest niewychowawcza... A co byłoby naprawdę ambitne? Mówienie od siebie. Swoimi własnymi
słowami, gestami, ruchem. A także przy pomocy słów, zdań, wierszy, zdarzeń, czerpanych z
różnych utworów wybitnych pisarzy, niekoniecznie dramatów. Bo cele tworzenia amatora zawarte
są w samym procesie pracy (…) Droga, ona go pasjonuje i pochłania (…) dostarcza przeżyć,
doświadczeń, poszerza możliwości. Wtedy to jest twórczość”.
Opracował: Henryk Kowalczyk

                 

REGULAMIN 2019 - do pobrania
KARTA 2019 - do pobrania
TERMINY PRZEGLĄDÓW - do pobrania