Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

 

 Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2017

Rozwój nowych poglądów na miejsce teatru w procesie wychowawczym stał się możliwy
dzięki nurtowi tzw. Nowego Wychowania, którego początki wiążą się z nazwiskami J.J. Rousseau i
J.H. Pestalozziego. Zwrócono się „do indywidualnych potrzeb dziecka”, a co za tym idzie,
skierowano uwagę na różnorodne formy ekspresji, w których mogłaby się wyrażać naturalna
aktywność dziecka. Za formy uprzywilejowane uznano różne zajęcia artystyczne: taniec, rysunek,
śpiew, dramatyzację teatralną. W tym nurcie pojawia się refleksja pedagogiczna nad teatrem
szkolnym. Lech Komornicki w swojej książce pt. „Teatr szkolny” odrzucił zdecydowanie
naśladownictwo teatru profesjonalnego i jego repertuaru. Teatr szkolny powinien posługiwać się
własnymi środkami wyrazu i być w całości samodzielnym dziełem młodzieży. Nie powinien
realizować tzw. wielkiego repertuaru, który przekracza siły wykonawców, przez co nie nadaje się
do popularyzacji arcydzieł literatury. Właściwym repertuarem teatru szkolnego są drobne utwory
liryczne, ballady, bajki, piosenki ludowe itp.
Trudno nie zauważyć, że występuje tu zasadniczy przełom w traktowaniu teatru szkolnego.
Punktem wyjścia nie jest już przedstawienie, które należy przygotować, ale pobudzanie
psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież nie są w tym ujęciu „na usługach”
sceny szkolnej, przeciwnie – zajęcia teatralne, nazywane tu grami dramatycznymi, służą rozwojowi
osobowości stając się metodą wychowawczą.
K. Braun w swoim znakomitym artykule Twórczość i naśladownictwo, relacjonując
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej zorganizowany w Kielcach w 1974 roku, jasno
formułuje ów problem: „Wbrew pozorom – pisze – realizacja przez jakiś zespół amatorski sztuki
Gorkiego, Szaniawskiego czy Kruczkowskiego nie jest, jak mówią zdezorientowani, „ambitna”.
Jest niewychowawcza... A co byłoby naprawdę ambitne? Mówienie od siebie. Swoimi własnymi
słowami, gestami, ruchem. A także przy pomocy słów, zdań, wierszy, zdarzeń, czerpanych z
różnych utworów wybitnych pisarzy, niekoniecznie dramatów. Bo cele tworzenia amatora zawarte
są w samym procesie pracy (…) Droga, ona go pasjonuje i pochłania (…) dostarcza przeżyć,
doświadczeń, poszerza możliwości. Wtedy to jest twórczość”.
Opracował: Henryk Kowalczyk

                 


      Protokół  z  obrad Rady Konsultacyjnej 

    Przeglądu Finałowego

  XVIII  Festiwalu  Najciekawszych  Widowisk
  8 – 9 maja  2017 r.

    organizator:  Wojewódzki  Ośrodek Kultury
w Lublinie

  miejsce Festiwalu:  Dom Kultury LSM
ul. Wallenroda 4a

 

 

Rada  konsultacyjna w składzie:

1. Urszula Brytan – Golejewska

2. Mieczysław  Wojtas

3. Przemysław Gąsiorowicz

po obejrzeniu 18 spektakli teatralnych postanowiła przyznać :

NAGRODY  w  wys. 500 zł


TEATRY  MŁODZIEŻOWE 

 

1.  Teatrowi „Kropka po prostu”  z  IX LO  w Lublinie

za dostrzeżenie problemu uzależnień młodego pokolenia od telefonów komórkowych, ukazanego w interesującej formie teatralnej autorskiego spektaklu  Jednokomórkowce  w reż. Katarzyny Kasprzyckiej

2.  Teatrowi „NOTOCO”  z  Centrum Kultury i Promocji  w Kraśniku

za stworzenie klimatu, sprzyjającego teatralnej dyskusji o relacjach rodzinnych

w autorskim spektaklu  Tak nie musiało być  w reż. Moniki Nitkiewicz

3.  Teatrowi „Straszydełka”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie Majoracie za wiarygodny  przekaz intelektualnych rozważań o ludzkiej grze pozorów i prawdy w kameralnym spektaklu  Garby  w reż. Sławomira Żyłki

4.  Teatrowi Małych Form  „Sylaba” z  Białej Podlaskiej

za szczególną wrażliwość odczuwania zawiłości psychicznych człowieka i  artystyczną dojrzałość przekazu scenicznego w monodramie  Lalki, ciche siostry moje  w wykonaniu Marty Łaskiej  i reż. Romana Uścińskiego

 

WYRÓŻNIENIA

 

1.  Teatrowi  SPUT 2  z Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

w Puławach  za ukazanie środkami teatralnymi problemu przemocy i wykluczenia wśród młodzieży szkolnej w spektaklu  Gra w człowieka

w reż. Katarzyny Grudzień

2.  Teatrowi  „Puk – Puk”   z  Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku

za perfekcyjny warsztat teatralny i pomysły inscenizacyjne zaprezentowane w spektaklu  Wnętrze  w reż. Katarzyny Marjasiewicz

3.  Teatrzykowi z ZSPG   w Gromadzie

za twórczy wkład zespołu  w poetycko - groteskową  kreację obrazu społeczeństwa i wykorzystanie ciekawych środków wyrazu scenicznego w spektaklu   Ostatni wódz”   w reż.  Małgorzaty Procner

4.   Teatrowi  „NOTOCO”  z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

za wykorzystanie ruchu w trafnym oddaniu zaburzonych relacji międzyludzkich

w spektaklu  Cisza  w reż. Moniki Nitkiewicz

5.  Teatrowi  „Baza” z Bazanowa

za walory edukacyjne związane z przywołaniem regionalnej obrzędowości  ludowej w języku gwarowym oraz dopracowaną w detalu scenografię, oddającą autentyzm dawnego warsztatu tkackiego w widowisku  „Nie na próżnom lenek siała”  w reż. Joanny Zakrzewskiej i Adriana Bondela

6.   Teatrowi „Straszydełka”   z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulan – Majoracie za przekonującą interpretację postaci flamandzkiego malarza w monodramie  „Pasja według Adriaena Brouwera”  wykonanym przez Rafała Nurzyńskiego w reż. Sławomira Żyłki.

 

TEATRY  DZIECIĘCE

 

Rada  Konsultacyjna po obejrzeniu 19 dziecięcych spektakli teatralnych postanowiła przyznać:

NAGRODY  w wys. 500 zł

 

1.  Grupie teatralnej  „Chochliki”  ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

za pouczające, pełne urody i teatralnego zmysłu widowisko o charakterze obrzędowym  Wielkanocny Kogel – Mogel”  w reż. Jolanty Kryk i Anny Kwiatkowskiej

2.  Teatrowi Dziecięcemu  „Kaprys”  z  Centrum Kultury i Promocji

w Piotrowicach  za  wyrazistość postaci, temperament sceniczny dzieci i wysmakowaną artystycznie scenografię w spektaklu  Koci Koncert

w reż. Barbary Gąbki

3.  Grupie Teatralnej  z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Dereźni

za udany debiut teatralny; przekonujące oddanie emocji granych postaci, energię sceniczną małych wykonawców, rytm oraz dynamikę inscenizacji  „O służącej, która pokochała kupca”  w reż. Alicji Chołyst

4.  Teatrowi  „Dziupla”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

za umiejętne wpisanie w dramaturgię przedstawienia  dwóch odmiennych konwencji teatralnych oraz wydobycie klimatu tajemniczości i sensacji w spektaklu  Dziura w moście  w reż. Arkadiusza Jurka

 

WYRÓŻNIENIA

 

1.  Teatrowi  „Gadułki”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie

za poczucie humoru i wysmakowane estetycznie kostiumy w spektaklu

Kot w butach  w reż. Marioli Pacholskiej-Roczon

2.  Teatrowi „Muchomor”  z  Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

za piękne stylowe lalki i ich animację w ciekawie zakomponowanej przestrzeni  scenicznej oraz wykorzystanie żywej muzyki i wokalu w spektaklu

 O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce   w reż. Grażyny Idzik-Dominiak

3.  Teatrowi  „Małe Straszydełka”  z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie Majoracie  za kulturę słowa i  zespołową zabawę formą teatralną w  inscenizacji  pt. Wycieczka  w reż. Sławomira Żyłki i Barbary Michalczuk

4.  Teatrowi  „Animalo”  z  Domu Kultury w Dubecznie

za udany debiut teatralny i  zaskakującą autorską adaptację klasycznej bajki  Jaś i Małgosia zrealizowanej w konwencji teatru lalkowego w reż. Moniki Doszko

 

WYRÓŻNIENIA  INDYWIDUALNE

otrzymują:

 

Laura Rapa i Samuel Bartosiński za role wykonane w spektaklu   

„O służącej, która pokochała kupca”  z ZSPiG  w Dereźni

 

Rada Konsultacyjna  XVIII edycji Festiwalu Najciekawszych Widowisk

dziękuje nauczycielom i instruktorom za wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pasji teatralnych, rozwijanie wrażliwości artystycznej, naukę kultury żywego słowa oraz przybliżanie polskiej literatury dramatycznej, poezji i tekstów dla dzieci. Z satysfakcją dostrzega wyrównany poziom artystyczny  zaprezentowanych w Festiwalu widowisk teatralnych, zarówno w kategorii dziecięcej jak i młodzieżowej. Różnorodność stylistyczna spektakli, wielość zastosowanych konwencji teatralnych i szeroki wachlarz zainteresowań tematycznych oraz problemowych, dostarczyła uczestnikom Festiwalu dużo wzruszeń, zabawy i estetycznych wrażeń. Skala zaproponowanych doznań, problemów dotykających współczesności , relacji międzyludzkich , tradycji oraz dziecięca radość tworzenia teatru świadczą o wielkiej potrzebie artykułowania przez młode pokolenie własnych przemyśleń, niepokojów ale także potrzebie poczucia humoru, zabawy bądź zanurzenia się w tajemniczy świat baśniowych bohaterów. To bardzo obiecująca i optymistyczna perspektywa wychowania dzieci i młodzieży przez teatr do dorosłego, pięknego życia.

Rada Konsultacyjna dziękuje również  Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury- organizatorowi imprezy za nieustanne wspieranie idei teatru, przygotowanie i sprawne przeprowadzenie prezentacji konkursowych.

 

Rada  Konsultacyjna 


Festiwal Najciekawszych Widowisk

08.05.2017 r

Dom Kultury LSM

ul. Wallenroda 4a

 

Drodzy Państwo

Dotychczas odbyło się 19 Przeglądów  Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Z tych Przeglądów organizatorzy zakwalifikowali 21 przedstawień – lista poniżej. 

Teatry dziecięce - godz. 9.00


 1. Grupa teatralna "Marionetka" – Sz. P. W Palikijach – spektakl " Wariacje na temat wiersza J Brzechwy – Dziura w moście"

 2. "Kociaki" – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach – spektakl "DOBRY  UCZYNEK SKRZATÓW"

 3. Grupa teatralna "Chochliki" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl "Wielkanocny Kogel - Mogel

 4. Teatr Dziecięcy "Kaprys" – CKiP w Piotrowicach – "Koci Koncert"

 5. Grupa teatralna "Wszyscy na scenę" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl Podróż wyobraźni"

 6. Gadułki – GOK w Milejowie – spektakl "Kot w butach"

 7. "Studio dzieciaków" -Szkoła Podstawowa nr. 1 w Parczewie – spektakl "Zabawa w ..."

 8. Bez tremy – Szkoła Podstawowa w Skorczycach – spektakl - "Tajemniczy gość"

 9. Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce"

 10. Arlekin – Zespół Szkół w Kocku – spektakl "Wszystkie smoki otym wiedzą"

 11. eŁforia – PSPzOI w Janowie Lubelskim – spektakl  "INTERNET to nie wszystko"

 12. ... - ZSPiG w Dereźni – spektakl "O służącej, która pokochała kupca"

 13. Teatrzyk Szkolny – SP Smólsko Duże – spektakl "Krzywa bajka"

 14. Małe "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Wycieczka"

 15. NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Tak nie musiało być"

 16. CARPE DIEM – Opolskie Centrum Kultury – spektakl "Dary"

 17. "Animalo" – Dom Kultury w Dubecznie – spektakl "Jaś i Małgosia"

 18. "Promyczki" – Sz. P. Grabowiec – spektakl "Zabi Król"

 19. " WiRaSe – czyli Wielka Radość Serc" – ZSP Sabaudia – spektakl "Bądź sobą"

 20. Szkolne Koło Teatralne – ZszP w Łaszczówce – spektakl "OPOWIEŚCI Z NARNI

 21.  Teatr "Dziupla" – GOK w Trawnikach – spektakl "Diura w moście"

 

 


Festiwal Najciekawszych Widowisk

09.05.2017 r

Dom Kultury LSM

ul. Wallenroda 4a

  

Drodzy Państwo

Dotychczas odbyło się 19 Przeglądów  Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Z tych Przeglądów organizatorzy zakwalifikowali 18 przedstawień – lista poniżej. 

 Teatry młodzieżowe - godz. 9.00

1. Grupa teatralna "Trema " - Gimnazjum w Wojciechowie – spektakl " To i owo"

2. Grupa Teatralna "Mimo wszystko" – Gimnazjum nr. 1 w Łęcznej – spektakl "Bracia Naszego Boga"

3. Teatr SPUT2 – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "GRA W CZŁOWIEKA"  

4. Teatr Puk – Puk – MOK w Świdniku – spektakl " Wnętrze"

5. Feniks – Gimnazjum nr. 2 w Radzyniu Podlaskim – spektakl "Wiatr wieje tam, gdzie chce"

6. Teatr "STRSZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Pasja według Adriena Brouwera"

7. "Ryzykanci" Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie – spektakl "TRIO ABSURDALNE

8. Z KSIĘŻYCEM"

9. Teatrzyk z ZSPG w Gromadzie – spektakl "Ostatni wódz"

10. Teatr "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat - spektakl "Garby

11. "TEATR KROPKA PO PROSTU" – IX LO w Lublinie – spektakl "JEDNOKOMÓRKOWCE"

12. "Elipsa" – Biała Podlaska – spektakl "Moja mała zagłada"

13. Teatr domowy "Już Kończymy" – Radzyń Podlaski – spektakl "Kołatka"

14. Teatr Małych Form "Sylaba" – Biała Podlaska – spektakl "Lalki , ciche siostry moje"

15. W cieniu sufitów – GOKiS w Woli Osowińskiej – spektakl "W cieniu sufitów"

16. "Baza" – Bazanów – spektakl "Nie na próżnom lenek siała"

17. NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "CISZA"

18. Teatr "Takie nie inne" – ZSz w Płoskiem – spektakl "Mały Książe"

 

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU - do pobrania

KARTA PRZEGLĄDU - do pobrania

 

  Powiatowe Przeglądy Teatrów Diecięcych i Młodzieżowych

    województwa LUBELSKIEGO

 

–      15 marca – Parczew

–      30 marca – Hrubieszów

–      30 marca – Puławy

–      04 kwietnia – Łuków

–      06 kwiatnia – Radzyń Podlaski

–      10 kwietnia – Opole Lubelskie

–      11 kwietnia – Kraśnik

–      12 kwietnia – Ryki

–      19 kwietnia – Janów Lubelski

–      20 – 21 kwietnia – Tarnogród

–      22 -23 kwietnia – Biała Podlaska

–      24 kwietnia – Łęczna

–      25 kwietnia -Rejowiec

–      26 kwietnia – Zamość

–      27 kwietnia – Tomaszów Lubelski

–      28 kwietnia – Bełżyce

–      30 kwietnia - Hańsk

  

   

 

   

1.                  Grupa teatralna "Marionetka" – Sz. P. W Palikijach – spektakl " Wariacje na temat wiersza J Brzechwy – Dziura w moście"

2.                  "Kociaki" – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach – spektakl "DOBRY  UCZYNEK SKRZATÓW"

3.                  Grupa teatralna "Chochliki" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl "Wielkanocny Kogel -

Mogel

4.                  Teatr Dziecięcy "Kaprys" – CKiP w Piotrowicach – "Koci Koncert"

5.                  Grupa teatralna "Wszyscy na scenę" – Sz. P. W Wojciechowie – spektakl Podróż wyobraźni"

6.                  Gadułki – GOK w Milejowie – spektakl "Kot w butach"

7.                  "Studio dzieciaków" -Szkoła Podstawowa nr. 1 w Parczewie – spektakl "Zabawa w ..."

8.                  Bez tremy – Szkoła Podstawowa w Skorczycach – spektakl - "Tajemniczy gość"

9.                  Teatr Lalek "Muchomor" – Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" – spektakl "O      Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce"

10.              Arlekin – Zespół Szkół w Kocku – spektakl "Wszystkie smoki otym wiedzą"

11.              eŁforia – PSPzOI w Janowie Lubelskim – spektakl  "INTERNET to nie wszystko"

12.              ... - ZSPiG w Dereźni – spektakl "O służącej, która pokochała kupca"

13.              Teatrzyk Szkolny – SP Smólsko Duże – spektakl "Krzywa bajka"

14.              Małe "STRASZYDEŁKA" – GOK Ulan Majorat – spektakl "Wycieczka"

15.              NOTOCO – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – spektakl "Tak nie musiało być"

16.              CARPE DIEM – Opolskie Centrum Kultury – spektakl "Dary"

17.              "Animalo" – Dom Kultury w Dubecznie – spektakl "Jaś i Małgosia"

18.              "Promyczki" – Sz. P. Grabowiec – spektakl "Zabi Król"

19.              " WiRaSe – czyli Wielka Radość Serc" – ZSP Sabaudia – spektakl "Bądź sobą"

20.              Szkolne Koło Teatralne – ZszP w Łaszczówce – spektakl "OPOWIEŚCI Z NARNI