Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2022

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2022, którego adresatami są dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne, działające w instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz w placówkach pozainstytucjonalnych i pozarządowych na terenie województwa lubelskiego.

 

W przeglądach mogą brać udział amatorskie zespoły teatralne, prezentujące dowolne formy sceniczne, w których wykonawcy nie przekroczyli 19 roku życia.

 

W przeglądzie obowiązuje podział na dwie kategorie:

 - teatry dziecięce – grupy złożone z uczniów szkół podstawowych,

 - teatry młodzieżowe – grupy złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

W WPTDiM obowiązują trzystopniowe eliminacje:

– przeglądy gminne,

– przeglądy powiatowe,

– przegląd finałowy – Festiwal Najciekawszych Widowisk.

Współorganizatorem przeglądu finałowego WPTDiM 2022, czyli Festiwalu Najciekawszych Widowisk jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

 

Organizatorami przeglądów powiatowych są instytucje wskazane przez głównego organizatora.

Organizatorami eliminacji gminnych są instytucje wytypowane przez organizatorów powiatowych.

ELIMINACJE POWIATOWE


Lista organizatorów stacjonarnych eliminacji powiatowych:

powiat biłgorajski – Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

powiat chełmski – Huta Kultury w Rudzie Hucie

powiat kraśnicki – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

powiat łukowski i radzyński – Łukowski Ośrodek Kultury

powiat puławski i opolski – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

powiat zamojski – Zamojski Dom Kultury (nominacja z Zamojskich Premier Teatralnych)

 ELIMINACJE MIĘDZYPOWIATOWE

Zespoły z powiatów, w których w tym roku nie są organizowane stacjonarne eliminacje, mogą zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury na eliminacje międzypowiatowe na podstawie nagrań.

 

Lista powiatów, w których obowiązują eliminacje międzypowiatowe na podstawie wysłanych zgłoszeń oraz nagrań:

powiat bialski

powiat hrubieszowski

powiat janowski

powiat krasnostawski

powiat lubartowski

powiat lubelski

powiat parczewski

powiat rycki

powiat świdnicki

powiat tomaszowski

powiat włodawski

 

Zgłoszenia oraz nagrania spektakli do eliminacji międzypowiatowych należy przesyłać w terminie do 3 czerwca 2022 roku na adres:

recytacja.wok@gmail.com

 

Lista zespołów nominowanych z eliminacji międzypowiatowych do Festiwalu Najciekawszych Widowisk zostanie opublikowana do 6 czerwca 2022 roku na stronie i w mediach społecznościowych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

 

 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach. 

Pliki

Galeria